một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh thương mại vĩnh long

Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)

Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty liên doanh hóa chất Mosfly Việt Nam (MOSFLY)

Kế toán

... vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý chưa thật tối ưu Sau xin đưa số ý kiến, giải pháp nhăm với mong muốn hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng xác định kết Công ty 3.2.1 Ý kiến máy kế toán ... lý nhằm quảng bá phát triển chi nhánh miền bắc Dù hạch toán độc lập chi nhánh chịu nhiều ảnh hưởng Công ty 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng chi ... tiến bán hàng - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi nhánh chưa có kế hoạch sử dụng hiệu chi phí bán hàng nhằm tăng doanh thu bán hàng : chi phí quảng cáo tiếp thị mở rộng đại lý nhằm...
 • 11
 • 262
 • 0

MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CễNG TY THƯƠNG MẠi XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CễNG TY THƯƠNG MẠi XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Kế toán

... hàng hoỏ (vỡ cụng ty thành phẩm, hàng hoỏ cú giỏ trị nhỏ nờn cú thể phõn bổ theo nhúm hàng) 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng cụng ty Thương ... đõy số nhận xột kiến nghị em cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng Em hy vọng kiến nghị đú giỳp ớch cho cụng ty việc cải tiến cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng KẾT LUẬN Kế ... toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng cụng ty Thương mại xõy dựng Bạch Đằng trỡnh bày trờn, cú thể thấy thực tiễn đũi hỏi cụng ty hoàn thiện hơ cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết bỏn hàng Sau...
 • 15
 • 471
 • 0

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàngcông ty TNHH dược phẩm bảo thịnh

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH dược phẩm bảo thịnh

Kế toán

... GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO ĐÚNG QUY ĐỊNH 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Để công tác kế toán tốt phù hợp với điều kiện thực tế công ty, đảm bảo ... kiến sau góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Thứ nhất, công ty nên mở sổ riêng để theo dõi khoản chi phí mua hàng sổ chi tiết chi phí mua hàng Tháng năm ... cho việc định giám đốc Vì vậy, việc tổ chức khoa học, hợp lý toàn công tác kế toán đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàngý nghĩa định đến tồn phát triển doanh nghiệp thương mại Tuy...
 • 5
 • 497
 • 3

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp

Kế toán

... + Do đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty thi công công trình, công trình hoàn thành xong bàn giao công trình lúc Công ty nhận đợc giá toán công trình nên công ty phải lập kế hoạch dài hạn đồng ... cho công trình, hạng mục công trình theo kỳ toán Để xác định khối lợng xây lắp hoàn thành kế toán phải xác định xác số lợng sản phẩm dở dang cuối kỳ Sản phẩm dở dang cuối kỳ xí nghiệp đợc kế toán ... đồng thời trình thi công lơng cán công nhân viên phải trả theo tháng Báo cáo kiến tập 15 Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Kiểm toán 43A + Hạch toán công trình theo giá toán phân làm đội kế toán đội phải tập...
 • 72
 • 391
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG

Kế toán

... lý cha thật tối u Sau em xin đa số ý kiến, giải pháp nhăm với mong muốn hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng xác định kết Công ty ý kiến máy kế toán phân công máy kế toán: Phòng kế toán ... số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết Công ty thơng mại Vĩnh Long: Trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế kế toán xác định kết Công ty thơng mại Vĩnh Long ... Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh: Xuất phát từ đặc điểm công tác bán hàng, Công ty thơng mại Vĩnh Long vận dụng linh hoạt lý luận kế toán vào thực tế,...
 • 18
 • 304
 • 0

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả tại công ty TNHH kim khí Hồng Hà.

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH kim khí Hồng Hà.

Kế toán

... Sau xin đa số ý kiến, giải pháp nhăm với mong muốn hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng xác định kết Công ty ý kiến máy kế toán phân công máy kế toán: Phòng kế toán Công ty gồm ngời, ... ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết Công ty kim khí Hồng Hà: Trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế kế toán xác định kết Công ty kim khí Hồng Hà nhận thấy: công ... phục Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh: Xuất phát từ đặc điểm công tác bán hàng, Công ty kim khí Hồng Hà vận dụng linh hoạt lý luận kế toán vào thực tế, đa...
 • 18
 • 239
 • 0

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại Vĩnh Long

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại Vĩnh Long

Kế toán

... lý cha thật tối u Sau em xin đa số ý kiến, giải pháp nhăm với mong muốn hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng xác định kết Công ty ý kiến máy kế toán phân công máy kế toán: Phòng kế toán ... số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết Công ty thơng mại Vĩnh Long: Trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế kế toán xác định kết Công ty thơng mại Vĩnh Long ... Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh: Xuất phát từ đặc điểm công tác bán hàng, Công ty thơng mại Vĩnh Long vận dụng linh hoạt lý luận kế toán vào thực tế,...
 • 18
 • 231
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

Kế toán

... đến số vấn đề sau: 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN: 3.2.1 Về việc tính trước tiền lương công nhân sản xuất ... phải xác định tỷ lệ trích trước hàng tháng Tỷ lệ xác định vào số công nhân sản xuất, mức lương trung bình công nhân, thời gian nghỉ phép công nhân bình quân năm mức lương trả cho công nhân sản xuất ... phân bổ số 1, kế toán định khoản Nợ TK622: 44.398.523 Có TK335: 44.398.523 Toàn số liệu thuộc bảng phân bổ số 1, kế toán ghi vào NKCT số Do trích trước tiền lương công nhân sản xuất NKCT số phản...
 • 8
 • 410
 • 2

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁNCÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Kế toán

... ty II MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁNCÔNG TY: Xuất phát từ thực trạng công tác kế toán, với mục đích hoàn thiện vai trò công tác kế toán, đảm bảo tuân thủ hệ thống kế ... KẾT LUẬN Tổ chức hệ thống kế toán yếu tố thiếu trình sản xuất Công ty Xây dựng Bưu điện Vì công tác kế toán tổ chức quản lý kế toán nội dung quan trọng công tác tổ chức quản lý, quản lý tốt Công ... dạn đề xuất số ý kiến giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán Công ty 1.Về quản lý vật liệu -Trong khâu cung cấp vật liệu bạn hàng lâu năm, Công ty nên mở rộng quy mô bạn hàng gần,...
 • 37
 • 334
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Kế toán

... khăn III.2 MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG Qua phần nhận xét ta thấy thực trạng công tác tập hợp ... xuất Công ty Mỹ thuật Trung ương III.1.3 .Một số tồn cần khắc phục Có thể thấy công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng có thành tích định. Tuy ... động sống lao động xã hội không cần thiết Để thực điều này, trang bị máy móc phải ý đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cho cán kế toán kiến thức tin học để áp dụng kế toán máy vào tổ chức kế toán KẾT...
 • 13
 • 415
 • 0

MỘT số ý KIẾN ĐÓNG góp ,NHẬN xét ĐÁNH GIÁ về kế TOÁN TIÊU THỤ xác ĐỊNH kết QUẢ TIÊU THỤ tại CÔNG TY cổ PHẦN NHỰA đà NẴNG

MỘT số ý KIẾN ĐÓNG góp ,NHẬN xét ĐÁNH GIÁ về kế TOÁN TIÊU THỤ và xác ĐỊNH kết QUẢ TIÊU THỤ tại CÔNG TY cổ PHẦN NHỰA đà NẴNG

Kinh tế - Quản lý

... tế kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ CTCP Nhựa Đà Nẵng 34 Kế toán tiêu thụ 34 Kế toán xác định kết tiêu thụ .41 Phần III Một số ý kiến nhận xét đánh giá kế toán ... II Tổ chức công tác kế toán công ty Tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo mô hình tập trung, có áp dụng kế toán máy 1.1 đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng ... THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ,NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ...
 • 52
 • 352
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả tại Công ty TNHH Đạt Thành.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Đạt Thành.DOC

Kế toán

... kỳ kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho bán vào bên nợ TK 911 để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 632: Giá vốn hàng bán Ngoài trờng hợp bán lẻ hàng hoá, bán hàng ... nhận hàng sau ký vào chứng từ bán hàng doanh nghiệp hàng hoá đợc xác định bán (hàng chuyển quyền sở hữu) Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu - Doanh thu bán hàng số tiền thu đợc bán ... thờng - Kết SXKD = Kết hoạt động SXKD + Kết hoạt động tài + Kết hoạt động bất thờng b.Tài khoản sử dụng : TK 911 -Xác định kết kinh doanh c.Phơng pháp hạch toán: -Kết chuyển doanh thu bán hàng Nợ...
 • 83
 • 388
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả tại công ty TNHH Đạt thành

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Đạt thành

Kế toán

... kỳ kết chuyển trị giá vốn hàng xuất kho bán vào bên nợ TK 911 để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 632: Giá vốn hàng bán Ngoài trờng hợp bán lẻ hàng hoá, bán hàng ... nhận hàng sau ký vào chứng từ bán hàng doanh nghiệp hàng hoá đợc xác định bán (hàng chuyển quyền sở hữu) Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu - Doanh thu bán hàng số tiền thu đợc bán ... thờng - Kết SXKD = Kết hoạt động SXKD + Kết hoạt động tài + Kết hoạt động bất thờng b.Tài khoản sử dụng : TK 911 -Xác định kết kinh doanh c.Phơng pháp hạch toán: -Kết chuyển doanh thu bán hàng Nợ...
 • 83
 • 307
 • 0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kế toán

... Xuất kỳ lấy số liệu dòng tồn cuối kỳ sổ chi tiết TK 156 II.2.2 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng II.2.2.1 Kế toán bán hàngCông ty VINAGIMEX, để phản ánh nghiệp vụ bán hàng kế toán sử dụng ... II.2.2.4- Kế toán xác định kết bán hàng Nội dung: Kết bán hàng phần chênh lệch doanh thu trừ khoản giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ Tài khoản sử dụng: Để hạch toán kết bán hàng ... TK632, TK642 Với số liệu tháng 2/2001, kế toán Công ty vào Nhật ký chứng từ số sau (biểu số 11) Định kỳ theo quý, kế toán Công ty vào sổ TK511, TK632, TK642, sổ chi tiết TK911 sổ kế toán có liên...
 • 34
 • 418
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINHDOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINHDOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kế toán

... vốn hàng bán để xác định kết Do xác định giá vốn hàng báný nghĩa quan trọng từ doanh nghiệp xác định kết kinh doanh .Và doanh nghiệp thương mại giúp cho nhà quản lý đánh giá khâu mua hàng ... vốn hàng bán để xác định kết Do xác định giá vốn hàng báný nghĩa quan trọng từ doanh nghiệp xác định kết kinh doanh .Và doanh nghiệp thương mại giúp cho nhà quản lý đánh giá khâu mua hàng ... hợp bán hàng đại lý , ký gửi cho tổ chức kinh doanh Nếu công ty bán lẻ thực dịch vụ bán đại lý , ký gửi cho công ty bán buôn sở xản xuất theo nguyên tắc kế toán: - Hàng nhận đại lý , ký gủi bán...
 • 48
 • 307
 • 0

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

Kế toán

... cụng ty c phn Trung Nguyờn Với kiến thức đợc trang bị nhà trờng dựa vào kiến thức thực tế thu đợc trình thực tập, em xin đa số đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng ... chiếu số liệu đợc chặt chẽ - Các sổ sách dùng trình hạch toán doanh số bán hàng xác định kết bán hàng nhìn chung rõ ràng, đầy đủ, phản ánh đợc cách chi tiết cho nhóm hàng - Hàng hoá công ty phong ... công ty, em hoàn thành luận văn với đề tài : Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty c phn Trung Nguyờn Do kinh nghiệm thực tế kiến thức nhiều hạn chế nên trình thực đề tài...
 • 5
 • 533
 • 1

Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tam gia

Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tam gia

Kế toán

... trạng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty - Đƣa số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập ... cứu lý luận thực tiễn tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Tam Gia sở số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng ... kết bán hàng doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Tam Gia Chƣơng 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán...
 • 102
 • 534
 • 1

Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại hòa dung

Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại hòa dung

Kế toán

... Hi ng qun tr Cụng ty: l c quan qun lý Cụng ty, cú ton quyn nhõn danh Cụng ty quyt nh mi liờn quan n mc ớch quyn li ca Cụng ty - Giỏm c: L ngi ng u cụng ty Qun lý v iu hnh cụng ty theo ch mt th ... lý ký gi bờn giao i lý 511 331 111,112,131 Doanh thu bỏn hng (hoa hng S tin bỏn hng phi tr i lý cha cú thu GTGT) cho bờn giao i lý 3331 Thu GTGT phi Tr tin bỏn hng cho bờn np (nu cú) giao i lý ... bo hnh sn phm Chi phớ qun lý doanh nghip l L ton b chi phớ liờn quan n hot ng qun lý kinh doanh, qun lý hnh chớnh, qun lý iu hnh chung ton doanh nghip Chi phớ qun lý doanh nghip bao gm: Sinh...
 • 130
 • 826
 • 24

Xem thêm