mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã tản lĩnh huyện ba vì thành phố hà nội

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Nội

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... 2.3 Biến động sử dụng đất Tản Lĩnh giai đoạn 1993 - 2010 43 Chƣơng –MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SINH KẾ CỦA NGƢỜI DÂN TẠI TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI ... 2010 Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Nội o Xác định mối quan hệ biến đổi sử dụng đất nông nghiệp sinh kế ngƣời dân Tản Lĩnh o Đánh giá loại hình sinh kế liên quan tới sử dụng đấtnôngnghiệp ... lịch sinh thái địa phƣơng 48 Chương –MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Hướng nghiên cứu mối quan hệ...
 • 89
 • 556
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố nội

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... huy n ngo i thành thành ph N i, có t ng di n tích t nhiên 11.472,99 (nhóm ñ t nông nghi p: 6.223,23 ha) Dân s 234485 ngư i, m t ñ dân s 2.044 ngư i/km2 Tính t năm 2005 t l ñ t nông nghi p ... v sinh h c nông nghi p nông nghi p M c tiêu c a nông nghi p sinh thái: Trư ng ð i h c Nông nghi p N i - Lu n văn th c s khoa h c nông nghi p ……… 15 - Tránh nh ng tác h i s d ng hóa ch t nông ... xung quanh - Ho t ñ ng s n xu t nông nghi p mang tính h i r t sâu s c v y, ñánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p c n quan tâm ñ n nh ng tác ñ ng c a s n xu t nông nghi p ñ n v n ñ h...
 • 103
 • 3,912
 • 4

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP Nội 2015

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 2015

Khoa học tự nhiên

... thành vấn đề cấp thiết với quốc gia, nhằm trì sức sản xuất đất đai cho cho tương lai Căn vào mục đích sử dụng đất đai chia thành loại sau: - Đất nông nghiệp - Đất phi nông nghiệp - Đất chưa sử ... toàn hoạt động nông nghiệp có tác động đến thông số đất Trong lịch sử canh tác nông nghiệp nước ta, hệ thống sử dụng đất trồng lúa nước hệ thống canh tác bền vững .hệ thống canh tác sử dụng đất dốc ... tốt có hiệu sử dụng đất cao Tuy nhiên, để hình thành đất với độ phì nhiêu cần thiết cho canh tác nông nghiệp phải trải qua trình hàng nghìn năm, chí hàng vạn năm sử dụng đất nông nghiệp cần...
 • 56
 • 440
 • 1

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Nội”

Đánh giá hiệu quả các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội”

Địa lý - Địa chất

... nghiệp quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1.1 Đất nông nghiệp Đất nông nghiệp đất sử dụng chủ yếu vào sản xuất ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sử dụng vào mục đích ... hoạch sử dụng đất huyện, lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 UBND huyện phê duyệt Công tác quảnđất đai bám sát kế hoạch sử dụng đất phê duyệt 4.3 Hiện trạng Hệ thống sử dụng đất ... đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác.[13] 2.1.1.2 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp Đất nông nghiệp phải sử dụng đầy đủ, hợp lý Điều có nghĩa toàn diện tích đất cần sử dụng...
 • 64
 • 582
 • 0

Đánh giá định hướng các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang

Đánh giá và định hướng các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Đất nông nghiệp v vấn đề sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Đất v vai trò đất sản xuất sản xuất nông nghiệp 2.1.2 Tổng quát tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới ... tiềm đất đai v hệ thống sử dụng đất nông nghiệp thích hợp cho sản xuất nông nghiệp huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang - Đề xuất hớng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý cho định hớng quy hoạch sử dụng đất ... 1998)[45] 2.1.4 Sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm sinh thái v phát triển bền vững Sử dụng đất l hệ thống biện pháp nhằm điều ho mối quan hệ ngời v đất đai Mục tiêu ngời l sử dụng đất khoa học...
 • 132
 • 629
 • 0

mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế việc giải quyết các vấn đề hội ở vùng nông thôn các tỉnh bắc trung bộ trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế và việc giải quyết các vấn đề xã hội ở vùng nông thôn các tỉnh bắc trung bộ trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... đề nông nghiệp, nông thôn trình phát triển Đài Loan: "Nông nghiệp nghiệp sản xuất, mà phơng thức sinh hoạt hoạt động gìn giữ môi sinh , sách nông nghiệp nhằm giải ba mặt vấn đề nông nghiệp, nông ... CSXH, bao quát nhiều lĩnh vực hoạt động rộng lớn hội, "bao trùm mặt sống ngời: điều kiện lao động sinh hoạt, giáo dục văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc " [22, 86] ... thừa, ruộng đất dân số tăng nhanh thành thị Mặt khác, kinh tế nông thôn phát triển tạo đợc nhiều việc làm cho nông dân nông thôn, hạn chế đợc sóng lao động d thừa tràn vào thành phố, nâng cao...
 • 191
 • 1,225
 • 2

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Kinh tế - Quản lý

... ti v sinh sng ca loi ngi [4] Trong phm vi nghiờn cu v s dng t, t c nhỡn nhn l mt nhõn t sinh thỏi, bao gm tt c cỏc thuc tớnh sinh hc v t nhiờn ca b mt trỏi t cú nh hng s dng t [36] Theo quan ... t nhiờn: iu kin t nhiờn bao gm cỏc yu t nh t ai, khớ hu thi tit, nc, sinh vt cú nh hng trc tip ti sn xut nụng nghip bi vỡ õy l c s sinh vt sinh trng, phỏt trin v to sinh ỏnh giỏ ỳng iu kin ... trng * Cnh quan Huyn Sn Dng cú Sụng, cú nỳi v c bit l khu di tớch lch s sinh thỏi Quc gia Tõn Tro vi hn 7.000 t rng c dng to cho Sn Dng cú cnh quan thiờn nhiờn phong phỳ * Mụi trng sinh thỏi Nhng...
 • 101
 • 389
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất các giải pháp nhằm phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp ven đô ở huyện hoài đức thành phố nội

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp ven đô ở huyện hoài đức thành phố hà nội

Kinh tế

... Luật đất đai Việt Nam năm 2003 phân đất đai thành loại sau: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đất chưa sử dụng Trong đất nông nghiệp chia làm nhóm đất sau: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, ... CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm đất, đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Đặc điểm sử dụng đất nông nghiệp ... giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 12 1.2.3 Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp ven đô 15 1.2.4 Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp...
 • 115
 • 483
 • 0

Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp đề xuất những giải pháp sử dụng đất bền vững trên địa bàn huyện trực ninh, tỉnh nam định

Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất những giải pháp sử dụng đất bền vững trên địa bàn huyện trực ninh, tỉnh nam định

Nông - Lâm - Ngư

... + Nông nghi p sinh thái: nư c theo hư ng cho r ng nông nghi p sinh thái có s k t h p hài hoà gi a nông nghi p công nghi p hoá sinh h c nông nghi p Nông nghi p sinh thái th hi n tính ña d ng sinh ... t nông nghi p Ngoài ph i ñ m b o s tái sinh ho t ch t, nghĩa s d ng h p lý ngu n tài nguyên, t o m i quan h ñúng ñ n gi a thành ph n tác nhân c a h sinh thái nông nghi p Trong nông nghi p sinh ... ñó dân s thành th 23,76 nghìn ngư i, chi m 13,45%; dân s nông thôn 152,94 nghìn ngư i, chi m 86,55% Dân s phân b tương ñ i ñ ng ñ u t i xã, m t ñ dân s bình quân 1.231 ngư i/km2 Ch t lư ng dân...
 • 95
 • 356
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện lý nhân, tỉnh nam

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện lý nhân, tỉnh hà nam

Kinh tế

... triển rừng Đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác 1.1.1.2 Phân loại đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp ... dụng đất nông nghiệp huyện 3.2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Huyện Lý Nhân có 11673,52 đất nông nghiệp Diện tích đất nông nghiệp phân bố không cho vùng tiểu vùng Hiện trạng sử dụng đất nông ... Vấn đề suy thoái đất nông nghiệp 15 1.3.2 Quan điểm sử dụng đất bền vững 17 1.3.3 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp hiệu 19 1.4 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt...
 • 106
 • 600
 • 5

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất các giải pháp cho Ngọc Phái - huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp cho xã Ngọc Phái - huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn.

Nông - Lâm - Ngư

... [5] 2.2 Sử dụng đất quan điểm sử dụng đất 2.2.1 Sử dụng đất yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.2.1.1 Khái niệm sử dụng đất Sử dụng đất hệ thống biện pháp nhằm điều hòa mối quan hệ người- đất tổ ... khăn người dân chưa khai thác hết tiềm đất để đưa vào sử dụng 4.2.2.Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Ngọc Phái Ngọc Phái có kinh tế nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, hiệu kết ... 28.42% 68.35% Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chưa sử dụng Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất Ngọc Phái năm 2013 Đất khu dân cư không nhiều thể dân thưa thớt Đất chưa sử dụng chiếm tỷ...
 • 70
 • 223
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 1.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ... Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới: Đất nguồn tài nguyên quý thiên nhiên ban tặng ... thức sử dụng đất phù hợp Đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, định hƣớng cho quan quản lý nhà nƣớc ngƣời dân địa bàn huyện có giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp, ...
 • 115
 • 391
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện sơn dương  tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... ti v sinh sng ca loi ngi [4] Trong phm vi nghiờn cu v s dng t, t c nhỡn nhn l mt nhõn t sinh thỏi, bao gm tt c cỏc thuc tớnh sinh hc v t nhiờn ca b mt trỏi t cú nh hng s dng t [36] Theo quan ... t nhiờn: iu kin t nhiờn bao gm cỏc yu t nh t ai, khớ hu thi tit, nc, sinh vt cú nh hng trc tip ti sn xut nụng nghip bi vỡ õy l c s sinh vt sinh trng, phỏt trin v to sinh ỏnh giỏ ỳng iu kin ... cỏc c quan tụi xin trõn trng cm n c s giỳp tn tỡnh ca thy giỏo hng dn PGS.T.S Trn Vit Khanh, s quan tõm to iu kin ca S Ti nguyờn v Mụi trng, S Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn tnh Tuyờn Quang,...
 • 100
 • 199
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nam tuấn huyện hòa an tỉnh cao bằng

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã nam tuấn  huyện hòa an  tỉnh cao bằng

Nông - Lâm - Ngư

... giá loại hình sử dụng đất nông nghiệp Nam Tuấn 4.2.2.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp Nam Tuấn Để xác định loại hình sử dụng đất địa ba n tiến hành điều tra nông hộ mẫu phiếu ... hình sử dụng đất Nam Tuấn 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất Nam Tuấn 4.2.1.1 Tình hình sử dụng đất Nam Tuấn Đất đai của Nam Tuấn được chia làm loại đất chính: Đất nông nghiệp, đất ... hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 2.3.1 Cơ sở khoa học thực tiễn định hướng sử dụng đất 2.3.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.3.3 Định hướng sử dụng đất nông...
 • 80
 • 319
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nam tuấn huyện hòa an tỉnh cao bằng

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã nam tuấn  huyện hòa an  tỉnh cao bằng

Kinh tế - Quản lý

... hình sử dụng đất Nam Tuấn 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất Nam Tuấn 4.21.1 Tình hình sử dụng đất Nam Tuấn Đất đai Nam Tuấn chia làm loại đất chính: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đất ... để phần quỹ đất chưa sử dụng vào sử dụng thời gian ngắn 4.21.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Nam Tuấn * Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 Toàn diện tích đất nông nghiệp 3388.92 ... nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 2.4.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Vấn đề quảnsử dụng đất nông nghiệp giới quan tâm, đặc biệt nước phát triển Sử dụng đất bền...
 • 64
 • 188
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Nông - Lâm - Ngư

... rừng: Bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác - Đất sản xuất nông nghiệp đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp ... thiết cho trồng sinh trưởng phát triển 2.2 SỬ DỤNG ĐẤT NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 2.2.1 Sử dụng đất nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.2.1.1 Sử dụng đất gi? Sử dụng đất hệ thống biện pháp ... hội 2.2.2 Quan điểm sử dụng đất bền vững 2.2.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 2.2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 2.2.3.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt...
 • 11
 • 1,626
 • 6

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Khoa học tự nhiên

... thiết cho trồng sinh trưởng phát triển 2.2 SỬ DỤNG ĐẤT NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 2.2.1 Sử dụng đất nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.2.1.1 Sử dụng đất gi? Sử dụng đất hệ thống biện pháp ... hội 2.2.2 Quan điểm sử dụng đất bền vững 2.2.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 2.2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 2.2.3.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt ... hình sử dụng đất đai tỉnh Ninh Bình * Tình hình sử dụng đất huyện Kim Sơn Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất huyện Kim Sơn STT Loại đất Đất nông nghiệp 1.1 1.1.1 1.1.1.1 Đất sản xuất nông nghiệp Đất...
 • 15
 • 2,015
 • 9

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá huyện khoái châu tỉnh hưng yên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá huyện khoái châu  tỉnh hưng yên

Kinh tế - Quản lý

... sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Đất nông nghiệp v quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1.1 Khái quát đất nông nghiệp Theo báo cáo World Bank (1995) [53], h ng năm mức sản xuất so với yêu cầu sử ... 4.1.3 Nông sản h ng hoá v thị trờng nông sản h ng hoá 46 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Khoái Châu 49 4.3 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 56 4.3.1 Hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp ... Tổng quan t i liệu nghiên cứu 2.1 Hiệu sử dụng đất v đánh giá hiệu sử dụng đất 2.1 Hiệu sử dụng đất v đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 Đặc điểm v phơng pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp...
 • 103
 • 645
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất sử dụng theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh nam

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất sử dụng theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Khoa học tự nhiên

... t kinh doanh nông nghi p phát tri n kinh t nông thôn - Chuy n ph n l n lao ñ ng nông thôn kh i nông nghi p, lao ñ ng nông nghi p kho ng 30% lao ñ ng h i Hình thành ñ i ngũ nông dân chuyên nghi ... ñ thành t u c a m t h i công nghi p vào nông nghi p Các thành t u ñó th hi n nhi u m t: thông tin, ñi n t , sinh h c, hoá h c, khí… Th c t cho th y nhi u nư c công nghi p phát tri n, n n nông ... nghi p nông thôn - Hình thành k t c u h t ng b n ph c v hi u qu s n xu t nông nghi p, phát tri n kinh t nông thôn C i thi n b n môi trư ng sinh thái nông thôn t p trung vào ñ m b o v sinh an...
 • 129
 • 482
 • 0

Xem thêm