mẫu luận văn thạc sỹ nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng nông thôn huy n Đại Từ 88 3.5 Những giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Đại Từ 89 KẾT LUẬN ... tiêu chung Nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM huy n Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Từ đó, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng NTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... cho việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng nông thôn huy n Đại Từ - Đề xuất số giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Đại Từ Đối tƣợng phạm vi nghiên...
 • 123
 • 2,657
 • 47

Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới ở huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Khoa học xã hội

... nhập Trong tiêu chí nêu trên, có quy định nội dung cụ thể 15 1.2.7.2 Huy n nông thôn Tỉnh nông thôn - Huy n nông thôn mới: có 75% số xã đạt nông thôn - Tỉnh nông thôn mới: có 80% số huy n đạt nông ... tượng nghiên cứu Xây dựng nông thôn huy n Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên, sâu tìm hiểu xã điểm xây dựng nông thôn huy n Phú Lƣơng (Cổ Lũng Sơn Cẩm) 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THỊ BÍCH HỒNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUY N PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Địa lí học Mã số: 60.31.05.01 LUẬN VĂN THẠC...
 • 145
 • 284
 • 0

nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp của một số xã điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp của một số xã điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... huy n Võ Nhai Xuất phát từ thực tế tác giả chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp số xã điểm xây dựng Nông thôn huy n Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu ... trạng sản xuất nông nghiệp số xã điểm xây dựng Nông thôn huy n Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất giải pháp có hiệu sản xuất nông nghiệp xã điểm đáp ứng tiêu chí xây dựng Nông thôn Số hóa Trung ... trình hành động cụ thể, phát động phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới; hoàn thành công tác lập quy hoạch Đồ án xây dựng nông thôn mới, Đề án xây dựng nông thôn Đề án phát triển sản...
 • 105
 • 548
 • 1

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Kiến trúc - Xây dựng

... nhiễm môi trường xây dựng nông thôn Phạm vi nghiên cứu Đề giải pháp giải vấn đề ô nhiễm môi trường xây dựng nông thôn huy n Kim Sơn giai đoạn xây dựng nông thôn Phương pháp nghiên cứu Phương pháp ... TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUY N KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH 49 3.1 Định hướng xây dựng nông thôn huy n Kim Sơn thời gian tới 49 3.2 Những thuận lợi khó khăn việc ... vấn đề ô nhiễm môi trường xây dựng nông thôn huy n Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề môi trường trình xây dựng nông thôn Giải pháp nhằm đảm bảo...
 • 89
 • 1,272
 • 7

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

Tiến sĩ

... xây dựng nông thôn 1.2.1 Tác động chương trình xây dựng nông thôn đến phát triển làng nghề Xây dựng nông thôn (XDNTM) cách mạng vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, ... trình xây dựng NTM địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tác giả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài Luận án tiến sỹ Mục tiêu nghiên ... trình xây dựng nông thôn Chương trình xây dựng nông thôn nội dung nhiệm vụ trọng tâm quan trọng để thực Nghị 26-NQ/T.Ư “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Như biết, nay, kết cấu hạ tầng nông thôn...
 • 241
 • 831
 • 7

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh bắc ninh (tt)

Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh (tt)

Tiến sĩ

... phát triển nông thôn giai đoàn nay, năm 2009 Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Một mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn hướng tới là: Xây dựng nông thôn có ... chọn nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài luận án tiến sỹ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh ... dựa tiêu chí xây dựng nông thôn Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu Trên sở kế thừa, tiếp thu điểm hợp lý công trình nghiên cứunghiên cứu thân, tác giả luận án cho...
 • 27
 • 447
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện vụ bản tỉnh nam định

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới ở huyện vụ bản tỉnh nam định

Kinh tế

... 2010) 2.1.3 M t s lý lu n b n v xây d ng nông thôn m i 2.1.3.1 Các khái ni m b n * Nông thôn: Theo S tay hư ng d n xây d ng NTM c p xã c a B Nông nghi p PTNT: Nông thôn ph n lãnh th không thu c ... sinh môi trư ng nông thôn; - Xây d ng công trình b o v môi trư ng nông thôn ñ a bàn xã, thôn theo quy ho ch, g m: xây d ng, c i t o nâng c p h th ng tiêu thoát nư c thôn, xóm; xây d ng ñi m thu ... n xây d ng nông thôn m i Ch th nghiên c u ñ i ngũ cán b , công ch c c p xã (trong lu n văn g i chung cán b c p s ) huy n V B n, t nh Nam ð nh Các ñ i ng kh o sát cán b c p s , cán b c p huy...
 • 154
 • 463
 • 0

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... c giáp huy n Phú Bình (Thái Nguyên) , phía ñông giáp huy n Tân Yên Vi t Yên (B c Giang), phía Nam giáp huy n Yên Phong (B c Ninh), phía Tây giáp huy n Sóc Sơn (Hà N i) huy n Ph Yên (Thái Nguyên) ... u t r t s m vi c nghiên c u h th ng nông nghi p ñư c b t ñ u t nghiên c u c u tr ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 23 Trong nghiên c u v h th ... N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 17 hành c i cách ru ng ñ t, c i ti n k thu t, phát tri n nông nghi p, thúc ñ y ki n thi t nông thôn Cơ c u s n xu t nông nghi p chuy n d ch...
 • 91
 • 416
 • 0

nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ

nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... vốn để đầu tƣ xây dựng công trình công cộng nông thôn tiến hành đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng nông thôn trọng ƣu tiên mở rộng xây dựng hệ thống giao thông vận tải mạng lƣới điện nông thôn để tạo điều ... phát triển KT-XH xây dựng nông thôn huy n Cẩm Khê 44 3.2.2.1 Hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật xây dựng nông thôn 44 3.2.2.2 Hệ thống hạ tầng văn hoá - xã hội xây dựng nông thôn .52 Số hóa ... tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm nông, tỷ trọng ngành nghề dịch vụ thấp; tốc độ tăng dân số nông thôn mức cao, lao động, việc làm, thu nhập vấn đề xúc nông thôn Chính xây dựng Nông thôn...
 • 100
 • 1,300
 • 17

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành sản xuất chè cành trên địa bàn xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành sản xuất chè cành trên địa bàn xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... huy n Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Phía Đông giáp xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Phía Tây giáp xã Cù Vân huy n Đại Từ, xã Phúc Xuân, huy n Đại Từ Trên địa bàn xã gồm 17 thôn, ... 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài nghiên cứu phạm vi địa bàn xã An Khánh, huy n Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Về thời gian: Các thông tin phục vụ cho nghiên cứu thu thập từ năm 2010 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH SẢN XUẤT CHÈ CÀNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ AN KHÁNH HUY N ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN...
 • 90
 • 646
 • 4

Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới của huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới của huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

Nông - Lâm - Ngư

... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NTM 2.1 Cơ sở lý luận xây dựng nông thôn 2.1.1 Khái niệm nông thôn xây dựng nông thôn 2.1.1.1 Khái niệm nông thôn Khái niệm nông thôn: Hiện giới quan niệm nông ... gia NTM); - Huy n NTM (khi có 75% số xã NTM); - Tỉnh NTM tỉnh có 80% số huy n nông thôn 2.1.2 Nội dung xây dựng nông thôn 2.1.2.1 Quy hoạch xây dựng nông thôn Quy hoạch xây dựng nông thôn bố trí, ... 2.1.1 Khái niệm nông thôn xây dựng nông thôn 2.1.2 Nội dung xây dựng nông thôn 2.1.3 Nguyên tắc thực xây dựng nông thôn 21 2.1.4 Nội dung nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM 22...
 • 129
 • 612
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng các công trình giao thông nông thôn thuộc đề án xây dựng nông thôn mới huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng các công trình giao thông nông thôn thuộc đề án xây dựng nông thôn mới ở huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Nông - Lâm - Ngư

... án xây d ng nông thôn m i 2.1.3 ð c ñi m s tham gia ngư i dân vi c xây d ng công trình giao thông nông thôn tthu c ñ án xây d ng nông thôn m i 10 Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn ... công trình giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn m i - Phân tích th c tr ng s tham gia c a ngư i dân vi c xây d ng công trình giao thông nông thôn thu c ñ án nông thôn m i c a huy n Yên L ... dân xây d ng công trình giao thông nông thôn thu c ñ án xây d ng Nông thôn m i 2.1.4.1 Các y u t v kinh t - xã h i M ng lư i giao thông nông thôn toàn huy n ph i ñ m trách m t Trư ng ð i H c Nông...
 • 111
 • 441
 • 2

Xây dựng nông thôn mới huyện bắc quang, tỉnh hà giang luận văn ths

Xây dựng nông thôn mới ở huyện bắc quang, tỉnh hà giang luận văn ths

Kinh tế

... Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Trên sở lý luận khảo sát thực trạng xây dựng nông thôn huy n Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, luận văn đánh giá việc thực Chƣơng trình xây dựng nông thôn huy n Bắc Quang ... liệu thực sách xây dựng nông thôn mới, giúp quan tỉnh, huy n nghiên cứu, đạo thực sách xây dựng nông thôn một cách phù hợp - Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng nông thôn huy n Bắc Quang ... lý luận nông thôn mới; - Đánh giá thực trạng chƣơng trình xây dựng nông thôn huy n Bắc Quang giai đoạn 2011-2014; - Cung cấp thêm tƣ liệu thực sách xây dựng nông thôn mới, giúp quan tỉnh, huy n...
 • 110
 • 483
 • 1

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện vụ bản, tỉnh nam định

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới ở huyện vụ bản, tỉnh nam định

Xã hội học

... sở nhằm phục vụ xây dựng nông thôn huy n Vụ Bản, tỉnh Nam Định 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán cấp sở phục vụ xây dựng nông ... 2.1.4 Nội dung nghiên cứu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán cấp sở phục vụ xây dựng nông thôn Việc nghiên cứu nhu cầu đào tạo cán cấp sở phục vụ xây dựng nông thôn kết trình nghiên cứu, phân tích ... gia xây dựng nông thôn Đảng Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, tổ chức sống cộng đồng dân cư góp phần xây dựng nông thôn...
 • 155
 • 429
 • 0

nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh bắc ninh

nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc ninh

Kinh tế - Quản lý

... với xây dựng nông thôn 1.2.1 Tác đ ng c a ch ơng trình xây d ng nông thôn m i đ n phát tri n làng ngh Xây dựng nông thôn (XDNTM) cách mạng vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây ... dân, xây dựng hệ thống quản lý môi trường khu vực cách chặt chẽ Xây dựng nông thôn phát triển sở vật chất cho hoạt động văn hoá, phát huy sắc văn hoá dân tộc nông thôn Thông qua hoạt động nhà văn ... trình nghiên cứu thực hoàn thành luận án - Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh Sở, ngành tỉnh - Lãnh đạo UBND huy n, phòng, ban cấp huy n, người dân địa bàn nghiên cứu...
 • 250
 • 224
 • 0

Luan van thac sy Nghiên cứu sự tác động của nhiệt độ môi trường TPHCM đến sự làm việc của mặt đường BTXM

Luan van thac sy Nghiên cứu sự tác động của nhiệt độ môi trường TPHCM đến sự làm việc của mặt đường BTXM

Kiến trúc - Xây dựng

... - xây 100 nút giao thông đồng khác mức Từ năm 2009, Bộ Xây dựng lập đề án "Sử dụng xi măng xây dựng hạ tầng giao thông" đề án Bộ Giao thông vận tải ủng hộ với việc ký kết chương trình hành động ... giới Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu làm việc mặt đường BTXM chịu tác động nhiệt độ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Đối tượng nghiên cứu: mặt đường BTXM Nội ... măng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông Theo đánh giá Bộ Giao thông vận tải, việc sử dụng xi măng xây dựng góp phần phát huy nội lực nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội giảm nhập siêu việc...
 • 107
 • 964
 • 7

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU KHẨU DIỆN HỢP LÝ CÁC CỐNG VÙNG CUỐI HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MANG THÍT

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU KHẨU DIỆN HỢP LÝ CÁC CỐNG VÙNG CUỐI HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MANG THÍT

Kỹ thuật

... mơ cơng trình 1.5Nội dung nghiên cứu Trong luận văn sâu vào nghiên cứu, tính tóan diện cống vùng cuối: Trà Cú, La Ban, Thâu Râu Vĩnh Bình Nội dung luận văn: - Nghiên cứu, tính tốn diện hợp lý ... pháp nghiên cứu 1.3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn ứng dụng phương pháp luận cơng cụ tính tốn nhằm nghiên cứu chế độ thủy lực hệ thống cơng trình thủy lợi tác động thủy triều phục vụ cơng ... vùng nghiên cứu chế độ thủy văn, thủy lực, tài liệu thiết kế cơng trình thủy lợi (iv) Phương pháp mơ hình hố (sử dụng mơ hình tốn) 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Trong...
 • 103
 • 457
 • 3

tóm tắt luận văn thạc ssi Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương, tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai”.

tóm tắt luận văn thạc ssi Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương, tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai”.

Chăn nuôi

... Viện Nghiên cứu ngô ĐVN6 Viện Nghiên cứu ngô Đ9804 Viện Cây lương thực thực phẩm 10 ĐVN9 Viện Nghiên cứu ngô 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Tại huy n Bắc Hà - Tỉnh Lào ... sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu kinh tế cho người dân tỉnh Lào Cai nói chung toàn huy n Bắc Hà nói riêng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống đậu tương, huy n ... (vụ Xuân), đất bãi (vụ Thu) - Thời gian nghiên cứu: Năm 2009 năm 2010 2.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng giống đậu tương thí nghiệm - Đánh...
 • 23
 • 492
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động khai thác khoáng sản đến chất lượng môi trường huyện đại từ, tỉnh thái nguyên và giải pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động khai thác khoáng sản đến chất lượng môi trường huyện đại từ, tỉnh thái nguyên và giải pháp khắc phục

Khoa học tự nhiên

... nhân kết việc nghiên cứu hoạt động khai thác khoáng sản huy n Đại Từ Giới hạn phạm vi không gian nghiên cứu luận văn: Bao gồm khu vực địa bàn huy n Đại Từ Tuy nhiên, địa bàn nghiên cứu rộng, ... 100% STT Tổng Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huy n Đại Từ - Thái Nguyên năm 2012 1.2.1.2 Sông ngòi thủy văn - Sông ngòi: Sông Công đƣợc bắt nguồn từ khu vực Đèo Khế, tỉnh Thái Nguyên chảy theo ... tộc huy n - 25 - Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài ảnh hƣởng hoạt động khai thác khoáng sản đến chất lƣợng môi trƣờng huy n Đại Từ, ...
 • 62
 • 346
 • 1

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

Thạc sĩ - Cao học

... số xã huy n Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 64 Hình 3.6: Đồ thị hàm lượng Pb qua kết phân tích rau số xã huy n Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HÂN XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUY N ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN ... rau xanh phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS) Nghiên cứu tối ưu hóa trình xử lý mẫu mẫu rau xanh Xác định hàm lượng Cd, Pb số mẫu rau xanh huy n Đại Từ tỉnh Thái Nguyên phương pháp đường chuẩn...
 • 82
 • 699
 • 8

Xem thêm