mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ docx

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ docx

Tài liệu khác

... …ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯKính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thôngCăn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và các văn bảnhướng dẫn thi hành;(Tên doanh ... nghiệp) đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông.Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp1. Tên doanh nghiệp: ... doanh nghiệp: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)- Tên giao dịch - Tên viết tắt(bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài - nếu có) Người đại diện doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng...
 • 3
 • 447
 • 1

Tài liệu Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư doc

Tài liệu Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư doc

Quản lý nhà nước

... 5. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư có nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp...
 • 2
 • 450
 • 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

Đơn từ

... theo pháp luật của thư ng nhân (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) Chú thích: (1): Ghi rõ tên Phòng Công Thư ng hoặc Phòng Kinh tế nơi thư ng nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. (2): Ghi rõ ... (3) 2. Được phép bán: Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: (4) (ghi rõ tên thư ng nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ... Cognac, ; (3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu. (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thư ng nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. ...
 • 2
 • 1,137
 • 6

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Biểu mẫu

... hàng…………………… 8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép: Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tæng côc Du lịch cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. ... hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ... diện …… 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số ngày cấp / / nơi cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số do cấp ngày tháng năm (trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép) 7. Tài...
 • 6
 • 1,010
 • 10

Xem thêm