mưu cho giám đốc về các mặt y tế

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... Nguyễn Bá Đức Giám đốc Bưu điện Hà T y cũ VNPT bổ nhiệm làm Giám đốc Viễn Thông Hà T y Theo Quyết định thành lập, Bưu Điện Hà T y đơn vị thành viên Tổng công ty Bưu Việt Nam Bưu điện Hà T y hình ... M Y BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ T Y VNPT- Ng y 31/12/2007, Hà Đông (Hà T y) ,Bưu điện tỉnh Hà T y tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Viễn Thông Hà T y Bưu Điện tỉnh Hà T y. Đến dự có Phó Tổng Giám đốc ... .53 Tổ chức m y Bưu điện tỉnh Hà T y gồm khối: khối quản lý khối sản xuất 53 Khối quản lý 53 Ban giám đốc: Gồm giám đốc hai phó giám đốc 53 Giám đốc: Là người phụ...
 • 144
 • 227
 • 0

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Skkn Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CBCC, LĐ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Khoa học xã hội

... trì; Tổ chức tặng quà cho cháu thiếu nhi CBCCVC nhân ng y Quốc tế Thiếu nhi 1/6 Tết Trung thu Việc tuyên dương học sinh giỏi lãnh đạo Thường trực Huyện y, Đảng y quan Huyện y quan quan tâm, gia ... quan Huyện y, LĐLĐ huyện thường xuyên định hướng nội dung hoạt động đạo chuyên môn nghiệp vụ; Cơ quan Huyện y, Trung tâm bồi dưỡng trị huyện tạo điều kiện sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho công ... việc giải công việc chuyên môn Cụ thể quan x y dựng mục tiêu cụ thể: Ban Tuyên giáo Huyện y với phương châm: "Liêm - Tận t y - Nói hay - Viết thạo"; Ban Tổ chức Huyện y với hiệu "Chủ động, sáng...
 • 11
 • 2,307
 • 15

Quy định quan rlis và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

Quy định quan rlis và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh

... nghiên cứu cho triển khai thực hiện; 11 Điều 10 Xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án cấp sở Thuyết minh chi tiết đề tài dự án cấp sở x y dựng theo mẫu Phụ lục 3, Phụ lục Phụ lục kèm theo Quy định ... nghệ ưu tiên; tạo công nghệ sản phẩm chuyển giao cho sản xuất; ý nghĩa kinh tế xã hội Dự án SXTN); Mục tiêu Dự án; Sản phẩm tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ y u; Về thị trường tiêu thụ sản phẩm địa áp ... QUY ĐịNH Quản lý tổ chức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 21 /2011/QĐ-UBND ng y 06 tháng năm 2011 y ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Thay QĐ...
 • 25
 • 329
 • 0

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN doc

Tài liệu Chương II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN doc

Cao đẳng - Đại học

... đôn đốc việc giải văn đến; - Tiếp nhận dự thảo văn trình người có thẩm quyến xem xét, phê duyệt, ký ban hành - Kiểm tra thể thức, hình thức, kỹ thuật trình b y; Ghi số, ký hiệu văn bản, ng y tháng ... 29 Nghị định số: 110/2004/NĐ-CP, ng y 08/4/2004 Chính phủ quy định trách nhiệm văn thư quan sau: - Tiếp nhận, đăng ký văn đến - Trình, chuyển giao văn đến cho đơn vị, cá nhân; - Giúp Chánh văn ... Hành đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản lý sổ sách sở liệu, đăng ký quản lý văn bản; Làm thủ tục cấp Gi y Giới thiệu, Gi y đường cho cán bộ,...
 • 3
 • 661
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ppt

Tài liệu CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN ppt

Quản lý nhà nước

... đôn đốc việc giải văn đến; - Tiếp nhận dự thảo văn trình người có thẩm quyến xem xét, phê duyệt, ký ban hành - Kiểm tra thể thức, hình thức, kỹ thuật trình b y; Ghi số, ký hiệu văn bản, ng y tháng ... 29 Nghị định số: 110/2004/NĐ-CP, ng y 08/4/2004 Chính phủ quy định trách nhiệm văn thư quan sau: - Tiếp nhận, đăng ký văn đến - Trình, chuyển giao văn đến cho đơn vị, cá nhân; - Giúp Chánh văn ... Hành đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra công tác lập hồ sơ giao nộp hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản lý sổ sách sở liệu, đăng ký quản lý văn bản; Làm thủ tục cấp Gi y Giới thiệu, Gi y đường cho cán bộ,...
 • 3
 • 552
 • 0

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN. pdf

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CƠ QUAN. pdf

Quản lý nhà nước

... đôn đốc việc giải văn đến; - Tiếp nhận dự thảo văn trình người có thẩm quyến xem xét, phê duyệt, ký ban hành - Kiểm tra thể thức, hình thức, kỹ thuật trình b y; Ghi số, ký hiệu văn bản, ng y tháng ... 29 Nghị định số: 110/2004/NĐ-CP, ng y 08/4/2004 Chính phủ quy định trách nhiệm văn thư quan sau: - Tiếp nhận, đăng ký văn đến - Trình, chuyển giao văn đến cho đơn vị, cá nhân; - Giúp Chánh văn ... giao cho cán cấp giải văn cần thiết phải chịu trách nhiệm chung việc giải văn - Thủ trưởng quan phải ký văn quan trọng quan theo quy định Nhà nước Thủ trưởng quan giao cho cấp phó ký thay văn...
 • 4
 • 1,059
 • 3

Báo cáo " Tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập giảng dạy tại Trường THCS Đức Ninh " pptx

Báo cáo

Khoa học xã hội

... dy hc, b dựng cho lp 6,7,8,9 + Th vin y sỏch tham kho, sỏch nghip v, SGK, sỏch cho hc sinh c + Bn gh cho hc sinh ngi hc ỳng chun quy nh + Mi phũng hc u cú qut m y, in chiu sỏng iu kin cho ... lp Vi chng trỡnh dy hc i mi hin thỡ vic nm vng cỏc nguyờn tc v phng phỏp dy hc l yu t hng u quyt nh cht lng dy hc Do v y i vi nguyờn tc dy hc em luụn cao tớnh c th ca hc sinh, giỏo viờn ch l ... quyt cỏc thc mc ca hc sinh khụng dy cho hc sinh vi hỡnh thc thy c trũ chộp hay thy lm thay hc sinh Vn dng phng phỏp mt cỏch linh hot vi kh nng tip thu linh hi ca hc sinh Cỏc phng phỏp dng ch yu...
 • 36
 • 436
 • 0

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Luật

... kiện quy định cho tổ chức, cá nhân chấp nhận hồ sơ nộp ng y hết hạn, cho bổ sung, hoàn thiện thay đổi số gi y tờ có liên quan để họ giành lợi thủ tục hành (hay sau) tuyển chọn Trên thực tế, tượng ... Chương trình giao” Nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Chương trình nói chung người đại diện có thẩm quyền Văn phòng nói riêng (gồm giám đốc, phó giám đốc nhân viên) quy định Điều Điều lệ tổ chức hoạt ... theo quy định hành; tổ chức quản lý, khai thác, chuyển giao kết đề tài, dự án hưởng quyền lợi từ hoạt động theo quy định pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ nhiệm đề tài, dự án quy định Điều Quyết...
 • 129
 • 174
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Cao đẳng - Đại học

... kiểm tra việc thực quy trình x y dựng nhà thầu trình thi công x y lắp Thay mặt Chủ đầu t thực chức quản lý giám sát chất lợng thi công x y dựng công trình theo quy định Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; ... Quy trình t vấn đấu thầu: - Lập Hồ sơ mời thầu Kế hoạch đấu thầu chi tiết cho gói thầu dự án theo quy định Luật Đấu thầu, Luật X y dựng, Nghị Hà nội - tháng 0/2008 Công ty t vấn đại học x y dựng ... quy định; - T vấn Chủ đầu t thơng thảo, hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu c) Quy trình t vấn giám sát thi công x y x y dựng lắp đặt thiết bị: - Quản lý kiểm tra việc thực quy...
 • 5
 • 632
 • 10

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Báo cáo thực tế thực hiện các nhiệm vụ văn phòng

Xã hội học

... Bình Y n – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên 1.1 Vị trí địa lý xã Bình Y n – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên Bình Y n xã nằm phía Nam huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm huyện 10km, ... dân xã Bình Y n – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện cho hoàn thành chuyến thực tế 34 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Nhà suất Chính tri Quốc gia, 2004, Các quy định cải cách hành ... thả Qua ví dụ thực tế trên, ta th y thành phần hệ thống sử dụng cho công việc giải vụ án Thông tin truyền từ nơi x y vụ án để người chuyên trách vấn đề an ninh có mặt Sau đó, y u tố cần thiết bao...
 • 35
 • 293
 • 0

Hướng dẫn công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Hướng dẫn công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Tư liệu khác

... Đ y nhiệm vụ giáo dục mang tính chất cấp bách, nhiệm vụ trị Đảng y cấp đạo V y đề nghị Giáo viên chủ nhiệm lớp, Giáo viên Tổng phụ trách ... phụ trách Đội, ban ngành Đoàn thể, nghiêm túc thực Nơi nhận: - BGH (theo dõi, đạo) Như kg (t/h); Các tổ trưởng; Lưu VT HIỆU TRƯỞNG ...
 • 2
 • 167
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN và GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN lý dự án

PHƯƠNG PHÁP LUẬN và GIẢI PHÁP THỰC HIỆN các NHIỆM vụ của gói THẦU tư vấn QUẢN lý dự án

Cao đẳng - Đại học

... c) Quy trình t vấn giám sát thi công x y x y dựng lắp đặt thiết bị: - Quản lý kiểm tra việc thực quy trình x y dựng nhà thầu trình thi công x y lắp Thay mặt Chủ đầu t thực chức quản lý giám sát ... biểu diễn theo sơ đồ sau: Giám đốc Công ty T vấn trởng qlda Hà nội - tháng 0/2008 Phòng quản lý t vấn trờng Công ty t vấn đại học x y dựng Consultancy company of university of civil engineering ... qlda Các nhà thầu thi công x y lắp Các nhà thầu phụ thi công x y lắp - Quan hệ hợp đồng: - Quan hệ trao đổi thông tin: - Công tác giám sát việc thực hợp đồng bên: Hà nội - tháng 0/2008 Công ty t...
 • 10
 • 139
 • 2

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi và Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Phối hợp giữa Trường THCS Thạnh Lợi và Hội khuyến học Xã Thạnh Lợi về thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... nhà hảo tâm phân bổ cho Hội khuyến học xã hỗ trợ số số học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có nguy bỏ học Chỉ đạo hội sở: - Vận động nguồn hỗ trợ địa phương để kịp thởi giải cho em học sinh nghèo, ... Lợi huyện háp Mười theo chức năng, nhiệm vụ mà đạo trường, sở trược thuộc thực kế hoạch phối hợp Định kỳ hàng năm có sơ kết Các trường trực thuộc chủ trì phối hợp với hội khuyến học xã x y dựng ... danh sách học sinh có nguy bỏ học để ngành liên quan phối hợp thực biện pháp ngăn ngừa - Tổ chức thực nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đổi phương pháp d y học, g y hứng thú học tập học sinh...
 • 3
 • 441
 • 3

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã và Hội khuyến học xã Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục và công tác chống bỏ học năm học 2012 2013

Tài liệu khác

... tổ dân phòng khuyến học nội dung vận động x y dựng gia đình hiếu học X y dựng kế hoạch tuyên truyền toàn Hội, tuyên truyền đến chị em có em học nhà trường xã nội dung giáo dục chuyên đề ngành, ... xã, Hội khuyến học xã: Lồng ghép nội dung giáo dục vào nội dung chuyên đề ngành đạo cấp sở thực tuyên truyền họp đoàn viên, hội viên, Hội khuyến học đạo cấp sở thực hiện, tuyên truyền rộng rãi ... đến tận sở tuyên truyền đến hội viên Công tác huy động học sinh lớp 2.1 Trường THCS Thạnh Lợi Chỉ đạo GVCN rà soát số liệu, danh sách học sinh phải huy động lớp (hoàn thành trước ng y 10/8) để...
 • 4
 • 206
 • 2

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

KẾ HOẠCH Về việc phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi Trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu giáo dục

Tài liệu khác

... tuyên truyền sinh hoạt, họp lệ Tổ chức tuyên truyền gia đình, họ hàng, thân tộc, láng giềng, người thân thực pháp luật cũng y thức trách nhiệm giáo dục em Tham gia vận động thực bảo hiểm y tế ... trách: - X y dựng nội quy nhà trường, nội quy lớp học, ứng xử học sinh - Thành lập tiểu ban hoạt động ngoại khoá, giáo dục sức khoẻ, tuyên truyền giáo dục pháp luật … nhằm x y dựng y thức, chấp ... trào hay tạo điều kiện cho học sinh tham gia đ y đủ hoạt động phong trào Tham gia dự phọp đ y đủ đồng thời đóng góp y kiến, phát biểu vấn đề giáo dục mà địa phương quan tâm … 2.Công tác huy động,...
 • 4
 • 198
 • 1

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thạc sĩ - Cao học

... không đắn bất hợp pháp cho thân hay cho người thân cách lạm dụng quyền lực công giao cho họ" Trong “Tools to support transparency in local govermance”(công cụ hỗ trợ cho tính minh bạch công tác cai ... vụ m y quyền để phục vụ cho mục đích cá nhân cách trái pháp luật" Dưới góc độ quốc tế, Ngân hàng giới định nghĩa "tham nhũng lợi dụng chức vụ công để tư lợi" Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế ... kinh phí", có quan điểm cho điều bình thường, có quan điểm coi vi phạm quy chế, quan điểm khác lại quy kết khẳng định hành vi vi phạm nghiêm trọng - tham nhũng Thực tế cho th y rằng, nhận thức tham...
 • 17
 • 104
 • 0

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis và tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định về việc ban hành quy chế quan rlis và tổ chức thwucj hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

... 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ng y 04 tháng 10 năm 2006 Bộ Tài Bộ Khoa học & Công nghệ, Quyết định 3034/2007/ QĐ-UBND ng y 27/12/2007 y ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ng y 20/6/2008 y ban nhân ... kết thực nhiệm vụ KH&CN (hội đồng nghiệm thu) Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh y quyền cho Giám đốc Sở KH&CN định thành lập hội đồng KH&CN chuyên ngành Hội đồng sách KH - CN có từ 11 đến 17 người ... tuyển chọn xét chọn đề cương cho tổ chức, cá nhân tuyển chọn định để hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ KH&CN theo ý kiến hội đồng nộp lại vòng 15 ng y kể từ ng y nhận thông báo kết tuyển chọn xét duyệt...
 • 19
 • 248
 • 2

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử lý các vấn đề phát sinh…

506 Kiểm tra kịp thời để kiểm chứng việc thực hiện mọi nhiệm vụ, qua đó xử lý các vấn đề phát sinh…

Quản trị kinh doanh

... Tổng công ty dệt may Việt Nam, đợc thành lập năm 1967 gồm 3200 cán công nhân viên Bộ m y tổ chức gồm có: + Ban giám đốc công ty + phòng nghiệp vụ giúp việc ban giám đốc 11 + xí nghiệp may xởng phụ ... Tuỳ điều kiện mà kết hợp cácphơng phápđiều chỉnh cho hợp lý III Thực trạng công tác kiểm tra doanh nghiệp Việt Nam ( L y ví dụ công ty may Đáp Cầu- Băc ninh): Công ty may Đáp Cầu doanh nghiệp nhà ... tiến hành nơi hoạt động + Nguyên tắc số lợng nhỏ nguyên nhân: nêu rõ hội ngẫu nhiên định, số lợng nhỏ nguyên nhân g y đa số kết Đ y nguyên tắc quan trọng tạo sở khoa học cho nhà quản lý họ cố gắng...
 • 18
 • 227
 • 1

Xem thêm