mô tả khẩu phần thực tế của trẻ ở trường mầm non đại mỗ b huyện từ liêm hà nội

luận văn đại học sư phạm nội tả khẩu phần thực tế của trẻ trường mầm non Đại Mỗ B, huyện Từ Liêm Nội.

luận văn đại học sư phạm hà nội Mô tả khẩu phần thực tế của trẻ ở trường mầm non Đại Mỗ B, huyện Từ Liêm Hà Nội.

Giáo dục học

... giáo trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> BĐại Mỗ < /b> – Huyện Từ Liêm – Thành ... chống b nh liên quan đến dinh dưỡng cho trẻ,< /b> nghiên cứu vấn đề nhằm mục tiêu sau đây: < /b> tả < /b> phần < /b> thực < /b> tế < /b> trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B, huyện Từ Liêm Nội < /b> tả < /b> kiến thức dinh dưỡng cô giáo trường < /b> ... giáo trường < /b> mầm < /b> non < /b> CHƯƠNG 21 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Tất trẻ < /b> em từ 3-5 tuổi trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội - Khẩu < /b> phần < /b> trường < /b> trẻ...
 • 62
 • 417
 • 0

Thực trạng về khẩu phần trẻ em và kiến thức về dinh dưỡng của các cô giáo Trường Mầm non Đại Mỗ B huyện Từ Liêm - Nội năm 2010

Thực trạng về khẩu phần ở trẻ em và kiến thức về dinh dưỡng của các cô giáo Trường Mầm non Đại Mỗ B huyện Từ Liêm - Hà Nội năm 2010

Y khoa - Dược

... giáo trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> BĐại Mỗ < /b> – Huyện Từ Liêm – Thành ... chống b nh liên quan đến dinh dưỡng cho trẻ,< /b> nghiên cứu vấn đề nhằm mục tiêu sau đây: < /b> tả < /b> phần < /b> thực < /b> tế < /b> trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B, huyện Từ Liêm Nội < /b> tả < /b> kiến thức dinh dưỡng cô giáo trường < /b> ... giáo trường < /b> mầm < /b> non < /b> CHƯƠNG 21 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Tất trẻ < /b> em từ 3-5 tuổi trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội - Khẩu < /b> phần < /b> trường < /b> trẻ...
 • 65
 • 1,132
 • 3

THỰC TRẠNG KHẨU PHẦN TRẺ EM VÀ KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA CÁC CÔ GIÁO TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI MỖ B HUYỆN TỪ LIÊM NỘI - NĂM 2010

THỰC TRẠNG KHẨU PHẦN Ở TRẺ EM VÀ KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA CÁC CÔ GIÁO TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI MỖ B HUYỆN TỪ LIÊM HÀ NỘI - NĂM 2010

Y khoa - Dược

... giáo trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> BĐại Mỗ < /b> – Huyện Từ Liêm – Thành ... chống b nh liên quan đến dinh dưỡng cho trẻ,< /b> nghiên cứu vấn đề nhằm mục tiêu sau đây: < /b> tả < /b> phần < /b> thực < /b> tế < /b> trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B, huyện Từ Liêm Nội < /b> tả < /b> kiến thức dinh dưỡng cô giáo trường < /b> ... giáo trường < /b> mầm < /b> non < /b> CHƯƠNG 21 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Tất trẻ < /b> em từ 3-5 tuổi trường < /b> mầm < /b> non < /b> Đại Mỗ < /b> B Huyện Từ Liêm – Thành phố Nội - Khẩu < /b> phần < /b> trường < /b> trẻ...
 • 64
 • 820
 • 6

Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của phụ nữ có thai dân tộc Mường tại huyện Tân Lạc – Hòa Bình pptx

Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của phụ nữ có thai dân tộc Mường tại huyện Tân Lạc – Hòa Bình pptx

Sức khỏe giới tính

... 2008 Nội, 2008 B Y tế < /b> Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghò cho người Việt Nam Nhà xuất Y học Nội, 2007 Cao Thò Hậu Chăm sóc chế độ ăn cho người mẹ thời kỳ có thai cho b Trong: Huy Khôi, Từ ... Tiếng Việt B Y tế < /b> - Viện Dinh dưỡng Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2000 Nhà Xuất B n Y học Nội, 2003 B Y tế < /b> - Viện Dinh dưỡng Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2008 B o cáo Hội ... với hình thức b a phụ thực < /b> phẩm b sung có giàu chất b o vi chất Khuyến nghò - Chế độ ăn phụ nữ có thai cần cải - Việc b sung sắt cần tuyên truyền để thực < /b> từ trước mang thai b t buộc trình mang...
 • 5
 • 872
 • 6

đánh giá khẩu phần của trẻ trường mầm non hoa ban - tông lạnh 1

đánh giá khẩu phần của trẻ ở trường mầm non hoa ban - tông lạnh 1

Khoa học xã hội

... dinh dưỡng trẻ < /b> Đối tƣợng nghiên cứu - 250 trẻ < /b> từ - tuổi trẻ < /b> nhà trẻ,< /b> mẫu giáo b , mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn Trường < /b> Mầm < /b> non < /b> Hoa Ban - Tông Lạnh - Khẩu < /b> phần < /b> ăn trẻ < /b> Trường < /b> Mầm < /b> non < /b> Hoa Ban - Tông ... đơn phần < /b> ăn trẻ < /b> em Trường < /b> Mầm < /b> non < /b> Hoa Ban - Tông Lạnh - Đánh giá phần < /b> ăn trẻ < /b> em Trường < /b> Mầm < /b> non < /b> Hoa Ban - Tông Lạnh - Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến phần < /b> ăn trẻ < /b> - Đề xuất số phần < /b> ăn dựa nguồn thực < /b> ... tiêu…[16] 1.3 Thực < /b> đơn 1.3.1 Khái niệm Thực < /b> đơn phần < /b> ăn tính thành lượng thực < /b> phẩm chế biến dạng ăn sau xếp thành b ng ăn b a, hàng ngày, hàng tuần 1.3.2 Mục đích xây dựng thực < /b> đơn trường < /b> mầm < /b> non,< /b> việc...
 • 58
 • 522
 • 6

Mức đáp ứng một số vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ trường mầm non Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

Mức đáp ứng một số vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

Giáo dục học

... chất dinh dưỡng phần < /b> ăn trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Yên Định, Hải Hậu, Nam Định. Nguyễn Thị Mai K33 GDMN Khoá luận tốt nghiệp Trường < /b> Đại học Sư phạm Nội Phần < /b> 2: nội dung Chương 1: sở lý luận đề tài ... nghiệp Trường < /b> Đại học Sư phạm Nội * Công tác giáo dục - Trường < /b> Mầm < /b> non:< /b> gồm 10 lớp có lớp nhà trẻ,< /b> lớp mẫu giáo - Trường < /b> Tiểu học: trường < /b> có 17 lớp học, tiêu chuẩn phổ cập đạt loại tốt - Trường < /b> ... tốt nghiệp Trường < /b> Đại học Sư phạm Nội - Nhân viên nhà b p: cô/ b p ăn/270 cháu ăn b n trú, b nh quân cô phụ trách 54 cháu - Trình độ chuyên môn + Cán quản lý: Hiệu trưởng phó hiệu trưởng có trình...
 • 72
 • 254
 • 0

Điều tra, đánh giá khẩu phần ăn của trẻ trường mầm non tiên dược sóc sơn nội

Điều tra, đánh giá khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non tiên dược  sóc sơn  hà nội

Giáo dục học

... hợp, trẻ < /b> em tỷ lệ 50% chí với trẻ < /b> em cho phép tỷ lệ protein động vật cao - Cõn i v lipid Ngoài t-ơng quan với tổng số l-ợng, thành phần < /b> nhóm chất b o phần < /b> phải có đủ ngun cht b o động vật v thực < /b> ... chất b o động vật chất b o thực < /b> vật Đối với trẻ < /b> em, L đv/Ltv 50/50 Khuynh h-ớng thay hoàn toàn mỡ động vật dầu thực < /b> vật không hợp lý - Cõn i v glucid Glucid thành phần < /b> cung cấp l-ợng quan trọng phần,< /b> ... b p ăn sơ chế, làm thực < /b> phẩm, thải b phần < /b> không dùng đ-ợc cân loại ghi chép cẩn thận - Sử dụng b ng thành phần < /b> thực < /b> phẩm để tính toán l-ợng chất dinh d-ỡng, l-ợng, - ỏnh giỏ phần < /b> mặt đáp ứng nhu...
 • 48
 • 580
 • 1

Sử dụng phần mềm nutrikids để xây dựng và đánh giá khẩu phần ăn của trẻ trường mầm non gia khánh, bình xuyên, vĩnh phúc

Sử dụng phần mềm nutrikids để xây dựng và đánh giá khẩu phần ăn của trẻ ở trường mầm non gia khánh, bình xuyên, vĩnh phúc

Giáo dục học

... lËp b o c¸o tn 3.2.2 Sử dụng phần < /b> mềm Nutrikids để thực < /b> hành đánh giá phần < /b> trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non < /b> Gia Khánh Chúng tơi chọn ngẫu nhiên thực < /b> đơn trẻ < /b> nhóm tuổi mẫu giáo trường < /b> mầm < /b> non < /b> Gia Khánh để thực < /b> ... vitamin B1 / calo kh«ng lipid Theo nhiỊu t¸c gi¶, ®Ĩ ®Ị phßng b nh Beri-Beri tû lƯ ®ã cÇn ≥ 0,45 - Protein vµ vitamin ThiÕu protein g©y c¶n trë tÝch chøa Riboflavin (B2 ) vµ lµm gi¶m dù tr÷ B2 c¬ ... ngày Tỷ lệ đạt trường < /b> P:L:G 190,671 200800 759.65 47.48% 95% ĐV 22.5 TV B o(g) ĐV TV 3.0 Đường b t(g) Trọng Trọng lượng lượng tinh(g) / 1trẻ < /b> Trọng lượng thực < /b> tế(< /b> g) Đơn giá (đ/100g) Thành tiền(đ)...
 • 51
 • 529
 • 0

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Nội

Nhận thức của thanh niên vùng ven đô về chữ hiếu trong gia đình hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Khoa học xã hội

... kinh tế < /b> xã hội địa b n nghiên cứu 1.2.4.1 Huyện Từ Liêm, thành phố Nội Huyện Từ Liêm thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-CP ngày 31/5/1961 Chính phủ sở Quận 5, Quận số xã huyện Hoài Đức, huyện ... vấn b ng hỏi thực < /b> niên(chủ yếu sinh năm từ 1990 trở đây) Địa b n tiến hành việc vấn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, ngoại thành Nội Những thông tin định lượng thu từ phương pháp thành tố quan ... vực kinh tế < /b> - văn hoá, xã hội, tập quán nhân dân [14, tr.7] 1.2.4.2 Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm Xuân Đỉnh xã thuộc huyện Từ Liêm ngoại thành Nội Là xã có mức độ đô thị hóa cao huyện Từ Liêm Năm...
 • 117
 • 934
 • 3

SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên tạo sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp của trẻ trường mầm non

SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên tạo sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp của trẻ ở trường mầm non

Giáo dục học

... chuyên môn hàng tuần trước nghỉ ngày thứ chủ nhật giáo viên nên giao trẻ < /b> nhiệm vụ để trẻ < /b> vừa chơi với hai ngày nghỉ đồng thời trẻ < /b> chứng tỏ với ba mẹ nhà trẻ < /b> hướng dẫn từ cô giáo nói với ba mẹ trẻ < /b> ... kiến thức trẻ < /b> Chúng thường xuyên vào lớp thăm trẻ,< /b> sà xuống nói chuyện với trẻ < /b> chuyện mà trẻ < /b> thích : hôm qua nhà có vui không? Những ngày nghỉ nhà làm gì, có chơi không? Đồng thời gợi mở, động ... thể hứng thú với trò chơi trẻ,< /b> tham gia chơi trẻ,< /b> b o hướng dẫn hành động trẻ < /b> chơi - Đa phần < /b> giáo viên hay làm thay trẻ < /b> vui chơi Các loại đồ chơi thường làm sẵn cho trẻ < /b> – b xếp theo ý cô Chúng...
 • 7
 • 1,214
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện phép giúp giáo viên tạo sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp của trẻ trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện phép giúp giáo viên tạo sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp của trẻ ở trường mầm non

Giáo dục học

... chuyên môn hàng tuần trước nghỉ ngày thứ chủ nhật giáo viên nên giao trẻ < /b> nhiệm vụ để trẻ < /b> vừa chơi với hai ngày nghỉ đồng thời trẻ < /b> chứng tỏ với ba mẹ nhà trẻ < /b> hướng dẫn từ cô giáo nói với ba mẹ trẻ < /b> ... kiến thức trẻ < /b> Chúng thường xuyên vào lớp thăm trẻ,< /b> sà xuống nói chuyện với trẻ < /b> chuyện mà trẻ < /b> thích : hôm qua nhà có vui không? Những ngày nghỉ nhà làm gì, có chơi không? Đồng thời gợi mở, động ... thể hứng thú với trò chơi trẻ,< /b> tham gia chơi trẻ,< /b> b o hướng dẫn hành động trẻ < /b> chơi - Đa phần < /b> giáo viên hay làm thay trẻ < /b> vui chơi Các loại đồ chơi thường làm sẵn cho trẻ < /b> – b xếp theo ý cô Chúng...
 • 12
 • 866
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm LÀM THẾ nào để đảm bảo vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ TRƯỜNG mầm NON

sáng kiến kinh nghiệm LÀM THẾ nào để đảm bảo vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ ở TRƯỜNG mầm NON

Báo cáo khoa học

... theo quy định y tế < /b> * Đối với nhà b p: Phải thực < /b> theo b p chiều: Có đầy đủ loại b ng biểu có liên quan đến nội dung nhà b p, b ng 10 nguyên tắc vàng chế biến thực < /b> phẩm Làm để thực < /b> phẩm sống xa ... sinh an toàn thực < /b> phẩm cho trẻ < /b> trường < /b> mầm < /b> non< /b> có hiệu thiết thực < /b> năm học vừa qua Biện pháp thực < /b> hiện: Biện pháp 1: Thực < /b> nghiêm túc văn b n, pháp luật vệ sinh an toàn thực < /b> phẩm Thực < /b> nghiêm túc ... nuôi Đảng nhà nước giao cho công việc nặng nề vinh quang là: “Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ < /b> mầm < /b> non < /b> độ tuổi trẻ < /b> non < /b> nớt, ngây thơ ngộ nghĩnh Trẻ < /b> sống trường < /b> mầm < /b> non < /b> nhà thứ hai trẻ,< /b> chăm...
 • 12
 • 999
 • 0

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014

Y dược - Sinh học

... + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Huỳnh Cung + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Yên Ngưu + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> C Thị Trấn + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Chi + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Hoa Hồng + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Mặt Trời Việt + Trường < /b> ... thực < /b> phẩm b p ăn tập thể trường < /b> tiểu học, mầm < /b> non < /b> công lập huyện Từ Liêm Nội năm 2010”, Y tế < /b> công cộng, Đại học Y tế < /b> công cộng, Nội 20 Nguyễn Văn Uynh cộng (2013), < /b> tả < /b> tình hình thực < /b> điều ... thực < /b> phẩm trường < /b> mầm < /b> non < /b> xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 < /b> tả < /b> số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực < /b> hành vệ sinh an toàn thực < /b> phẩm người chế biến trường < /b> mầm < /b> non < /b> xã Tam Hiệp huyện...
 • 41
 • 1,922
 • 2

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014 (2)

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 (2)

Y dược - Sinh học

... Không đạt yêu cầu 2 Thực < /b> hành ATTP người chế biến b p ăn Anh/chị thường sử dụng trang phục chế biến thực < /b> phẩm? Anh/chị thực < /b> quy trình chế biến thực < /b> phẩm nào? Cách tiếp xúc với thực < /b> phẩm nấu chín ... mẫu thực < /b> phẩm Do sử dụng phụ gia, phẩm màu không đúng, ô nhiễm hóa chất BVTV Do chế biến không cách Do b o quản không đảm b o Không biết/không trả lời Cơ quan y tế < /b> gần 99 UBND xã/phường Không b o ... không rửa rửa nguyên liệu thực < /b> phẩm không Do dụng cụ chế biến b n TP nấu chín không che đậy B n tay nhân viên chế biến b n Cho thêm chất độc hại vào thực < /b> phẩm Không biết/không trả lời Do ô nhiễm...
 • 7
 • 582
 • 13

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp

Y dược - Sinh học

... + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Huỳnh Cung + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> Yên Ngưu + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> C Thị Trấn + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Chi + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Hoa Hồng + Trường < /b> mầm < /b> non < /b> thục Mặt Trời Việt + Trường < /b> ... thực < /b> phẩm b p ăn tập thể trường < /b> tiểu học, mầm < /b> non < /b> công lập huyện Từ Liêm Nội năm 2010”, Y tế < /b> công cộng, Đại học Y tế < /b> công cộng, Nội 20 Nguyễn Văn Uynh cộng (2013), < /b> tả < /b> tình hình thực < /b> điều ... vào thực < /b> tế < /b> * Một số yếu tố liên quan đến thực < /b> hành người chế biến thức ăn: Thực < /b> hành ATTP người chế biến có mối liên quan với < /b> hình trường < /b> Như < /b> hình trường < /b> có tác động trực tiếp đến thực < /b> hành...
 • 41
 • 543
 • 1

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp

Y dược - Sinh học

... thức ,thực < /b> thựchành hành vềVSATTP VSATTPcủa người ngườichế chếbiến biến - MLQ < /b> hình trường,< /b> tuổi với kiến thức người chế biến - MLQ < /b> hình trường < /b> với thực < /b> hành người chế biến - MLQ Kiến thức thực < /b> ... thực < /b> hành vệ sinh an toàn thực < /b> phẩm người phẩm trường < /b> mầm < /b> non < /b> xã Tam Hiệp chế biến trường < /b> mầm < /b> non < /b> xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 TỔNG QUAN TÀI ... Thanh Vân năm 2012- Nội KẾT LUẬN Một Mộtsố sốyếu yếutố tố - Kiến Kiếnthức thức Thực < /b> Thựchành hành củangười ngườichế chế củangười ngườichế chế biến biếnvề vềVSATTP VSATTP biến biến vềVSATTP VSATTP...
 • 28
 • 557
 • 0

Nghiên cứu áp dụng công nghệ tự động phân phối điện DAS nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện huyện từ liêm nội

Nghiên cứu áp dụng công nghệ tự động phân phối điện DAS nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện huyện từ liêm hà nội

Khoa học tự nhiên

... thi t b lư i ñi n b bám b i b n nh hư ng ñ n cách ñi n c a lư i ñi n ð c bi t n c p ng m ñi qua khu g i phóng m t b ng thư ng xuyên b ñơn v thi công cu c vào cáp ng m m c dù ñã ñư c thông b o an ... b D d c E a A s B b s a A b C D e d B C FCB : C lose e D 14s d E (7) Second R eclosing e B C (6) Second Tripping after closing of SW -D due to Fault e B C (5) A utom atic closing of SW -D e B ... tra tách thi t b s c khôi ph c l i ph t i + Sau ki m tra phân ño n song s c cho ki m tra gi i tr thi t b báo s c + Khi B1 b n giao ñư ng dây b s c ði n l c T Liêm ph i ki m tra b ng m t, quay...
 • 122
 • 726
 • 1

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của người trưởng thành nhiễm HIV tại một số phòng khám nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của người trưởng thành nhiễm HIV tại một số phòng khám ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Y dược - Sinh học

... tớnh ch yu vi t bo T- CD4 Ngoi nú cũn cú th xõm nhp vo cỏc t bo lympho B, i thc bo, t bo ngun, t bo x non < /b> v cỏc t bo hỡnh HIV hy dit t bo T-CD4, nú lm gim lng t bo T-CD4 qua ba c ch chớnh: u ... tiờn vi rỳt trc tip git cht cỏc t bo m nú nhim vo, sau ú lm tng t l cht rng t bo nhng t bo b cht bnh, bc ba l cỏc lympho T c CD8 git cht cỏc lympho bo T-CD4 b nhim bnh Khi s lng T-CD4 gim xung mc ... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NG THY NGA ĐáNH GIá TìNH TRạNG DINH DƯỡNG, KHẩU < /b> PHầN < /b> THựC < /b> Tế < /b> CủA < /b> NGƯờI TRƯởNG THNH NHIễM HIV TạI MộT Số PHòNG KHáM H NộI V THNH PHố Hồ...
 • 151
 • 657
 • 2

Xem thêm