mô phỏng matlab mạch điều khiển

phỏng Matlab Simulink điều khiển mức nước trong bình đơn

Mô phỏng Matlab Simulink điều khiển mức nước trong bình đơn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dụng điều khiển PID Hình 15 Đáp ứng hệ thống sử dụng điều khiển PID  Nhận xét: Khi sử dụng điều khiển PID ta thấy chất lượng điều khiển cải thiện rõ rệt, đáp ứng nhanh chóng bám đáp ứng tới ... tín hiệu sai lệch Bộ điều khiển lại lấy tín hiệu điều khiển sai lệch để tính toán lại đạo hàm tích phân chúng Quá trình tiếp tục II Matlab – Simulink 21 Mục đích điều khiển giữ cho mức nước ... Giới thiệu điều khiển PID Xét hệ thống có phản hồi đầu có sơ đồ khối hình vẽ: R + - Y u e Controller Plant Plant: Đối tượng điều khiển Controller: Bộ điều khiển cung cấp tín hiệu điều khiển cho...
 • 25
 • 1,723
 • 13

phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

Điện - Điện tử

... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều khiển: ... trước Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ ... đạt điều khiển MIMO cần điều khiển mờ với nhiều đầu vào đầu (bộ MISO) đủ điều khiển mờ có nhiều đầu thay tập điều khiển với đầu x1 x4 Bộ điều khiền mờ với đầu vào đầu Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển...
 • 71
 • 668
 • 8

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều khiển: ... trước Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ ... đạt điều khiển MIMO cần điều khiển mờ với nhiều đầu vào đầu (bộ MISO) đủ điều khiển mờ có nhiều đầu thay tập điều khiển với đầu x1 x4 Bộ điều khiền mờ với đầu vào đầu Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển...
 • 71
 • 377
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx

Báo cáo khoa học

... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp PHẦN A GIỚI THIỆU Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp ... vụ: 28/2/2000 Giáo viên hướng dẫn Thông qua môn Ngày tháng năm Chủ nhiệm môn NGUYỄN VIỆT HÙNG Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO ... HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN MỜ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG MATLAB SVTH: NGUYỄN KIM HUY ĐẬU TRỌNG HIỂN Lớp:...
 • 10
 • 178
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf

Báo cáo khoa học

... kỹ thuật điều khiển phát triển mạnh mẽ đem lại nhiều thành tựu bất ngờ lónh vực điều khiển, điều khiển mờ Ưu điểm điều khiển mờ so với phương pháp điều khiển kinh điển tổng hợp điều khiển mà ... tương ứng với luật điều khiển (mệnh đề hợp thành điều kiện) NẾU  = A  = B, mệnh đề p gọi mệnh đề điều kiện q mệnh đề kết luận Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn ... thuật điều khiển Xây dựng hình điều khiển mờ hệ thống MatLab nhằm giúp sinh viên có tài liệu để tham khảo, dễ dàng tiếp cận ngành kỹ thuật Từ phát huy tính sáng tạo sinh viên ứng dụng điều khiển...
 • 10
 • 104
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt

Báo cáo khoa học

... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều khiển: ... vào độ thỏa mãn luật điều khiển đònh B’ B1 B2 Giá trò rõ y’ không phụ thuộc vào đáp ứng vào luật điều khiển đònh H y’ y Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt ... trước môi trường hay cấu trúc Hệ thống điều khiển thích nghi có khả phát thay đổi tham số thực việc điều chỉnh cần thiết tham số điều khiển để trì tiêu chuẩn tối ưu Nghiên cứu điều khiển mờ – Mô...
 • 10
 • 149
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf

Báo cáo khoa học

... đạt điều khiển MIMO cần điều khiển mờ với nhiều đầu vào đầu (bộ MISO) đủ điều khiển mờ có nhiều đầu thay tập điều khiển với đầu x1 x4 Bộ điều khiền mờ với đầu vào đầu Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển ... C(t) + Ki p H(p) Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 35 Bộ điều khiển mờ: a Bộ điều khiển mờ bản: Những thành phần điều khiển mờ bao gồm khâu Fuzzy ... khiển mờ Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển mờ y1 y2 y3 Luật điều khiển điều khiển mờ nhiều đầu vào đầu có dạng: Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 39...
 • 10
 • 159
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx

Báo cáo khoa học

... xác cao Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 44 Chương III PHỎNG HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG MATLAB I Giới thiệu MatLab: MatLab vừa môi trường vừa ngôn ngữ ... kế loại điều khiển cổ điển PID, điều chỉnh sớm trễ pha - Có thể tổng hợp điều khiển với hàm truyền đạt phi tuyến - Giải toán điều khiển phức tạp, toán mà trước chưa giải như: hệ điều khiển thiếu ... tính nhận dạng hệ thống Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 45 II Xây dựng hình: Yêu cầu cụ thể: Ta cần điều khiển dòng nước từ bồn nước Bồn nước...
 • 10
 • 182
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx

Báo cáo khoa học

... Rule Editor để tạo bảng luật điều khiển cho điều khiển mờ Từ menu View, chọn Edit Rules để kích hoạt Rule Editor Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp ... luật điều khiển không gian, chọn View Surface menu View Tại Listbox Z(output) chọn cold hay hot để quan sát Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 58 ... hoạt động điều khiển mờ, ta vào menu View, chọn View Rules Tại ô Input, ta nhập giá trò biến ngã vào để quan sát giá trò biến ngã Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận...
 • 10
 • 198
 • 0

phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt

Báo cáo khoa học

... cách ứng dụng logic mờ điều khiển rút ưu nhược điểm kỹ thuật điều khiển mờ so với kỹ thuật điều khiển cổ điển trước Thêm vào đó, chúng em hệ thống điều khiển mờ phần mềm MatLab để từ quan sát ... dựng hình mẫu để quan sát kiểm tra lại lý thuyết thực nghiệm Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 66 PHẦN C PHỤ LỤC Nghiên cứu điều khiển mờ hệ ... nước lạnh u(4) nhiệt độ dòng nước lạnh Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 62 Luận văn tốt nghiệp 63 IV Kết phỏng: với nhiệt độ đặt trước 23 oC Lưu tốc đặt trước...
 • 10
 • 133
 • 0

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ mô PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB

Kỹ thuật

... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 27 Luận văn tốt nghiệp 28 II Ứng dụng logic mờ điều khiển: ... trước Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ ... đạt điều khiển MIMO cần điều khiển mờ với nhiều đầu vào đầu (bộ MISO) đủ điều khiển mờ có nhiều đầu thay tập điều khiển với đầu x1 x4 Bộ điều khiền mờ với đầu vào đầu Bộ điều khiển mờ Bộ điều khiển...
 • 71
 • 77
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MATLAB/SIMULINK ĐỂ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MATLAB/SIMULINK ĐỂ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

Điện - Điện tử

... ứng tính Cho chạy phỏng: vào simulation, Start kích vào biểu tượng, sau kích double vào scope để xem kết quả, đồ thị đáp ứng hệ 7 Có thể xem đồ thị dạng chuẩn cách vào cửa sổ Matlab nhập dòng...
 • 4
 • 300
 • 3

phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab 48 Luận văn tốt nghiệp 49 Simulink: Tại dấu nhắc MatLab, ... cho trước Điều cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ giải toán tổng hợp điều khiển phi tuyến Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 34 Kết luận điều khiển mờ: ... xác cao Nghiên cứu điều khiển mờ hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 35 Chương III PHỎNG HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG MATLAB I Giới thiệu MatLab: MatLab vừa môi trường vừa ngôn ngữ...
 • 62
 • 88
 • 0

Thiết kế và phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Điện - Điện tử

... hiệu điều khiển logic cổng RD) Khi có tín hiệu điều khiển mức logic chân RC1 led hàng đơn vị mở nối với mức sáng (tín hiệu điều khiển logic cổng RD) 2.3.1.3 Khối điều khiển trung tâm - Điều khiển ... vi điều khiển hoạt động Hai đầu nối vào chân XTAL1 XTAL2 vi điều khiển 2.3.1.3.3 Khối vi điều khiển Hình 2.8 Sơ đồ chân PIC16F877A - Các đèn tín hiệu điều khiển thông qua cổng RB, Led điều khiển ... cho mạch. IC ổn áp 7805: đầu vào > 7V đầu 5V, 500 mA Mạch ổn áp: cần cho vi điều khiển nguồn cho vi điều khiển không ổn định treo vi điều khiển, không chạy reset liên tục chí chết vi điều khiển...
 • 42
 • 8,915
 • 115

Xây dựng chương trình phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

Khoa học tự nhiên

... mạch nhỏ: mạch điều khiển LED, mạch phát điện ID đầu đo, mạch xử lý tín hiệu đầu vào Mạch điều khiển LED điều khiển hoạt động LED đầu đo Mạch phát ID đầu đo tìm dạng diện đầu đo Trong mạch xử lý ... khí kiểm tra hệ thống điều khiển khí áp suất đạt đến khoảng định trước trình bơm dừng lại Tại thời điểm này, mạch audio khối RF khối audio hệ thống điều khiển tín hiệu điều khiển hệ thống tín hiệu ... so sánh 2.3- Phép đo nhịp mạch Nhịp mạch xác định số lần máu đẩy vào động mạch Theo dõi thông số nhịp mạch để biết xem tim có đẩy máu lên động mạch hay không Để đo nhịp mạch người ta sử dụng transducer...
 • 126
 • 644
 • 6

phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt

Mô phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... khuếch đại sử dụng BAX để cách ly mạch động lực với mạch điều khiển, đồng thời tránh việc ngắn mạch cặp Thyristor nối song song ngược Kết luận Sơ đồ phát xung điều khiển cho cặp Thyristor nối song ... với tín hiệu điều khiển chiều để tạo xung kích mở Thyristor - Khâu khuếch đại xung (KĐ): tạo xung mở có đủ điều kiện để mở Thyristor Uđb ĐB SS-TX KĐ Uđk Hình Sơ đồ khối mạch điều khiển Thyristor ... Sơ đồ thực điều khiển đóng cắt cuộn kháng TCR, đóng cắt tụ điện TSC, đóng cắt tụ nối tiếp TSSC SSSC… Tuỳ theo số lượng thiết bị cần điều chỉnh đóng cắt, ta thực số lượng mạch điều khiển tương...
 • 7
 • 670
 • 5

NGHIÊN CỨU PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

Cơ khí - Vật liệu

... phôi điều khiển đỡ 27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN +Hệ thống hàn đính: 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN + Bảng điều khiển: ... 1.1 Máy cắt khí điều khiển CNC a Cấu tạo cắt khí CNC 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN -Giá đỡ -Dàn cắt: 10 mỏ cắt theo đường thẳng mỏ điều khiển CNC,có thể ... MÔN:HÀN + Bảng điều khiển: Người thợ điều khiển dịch chuyển phôi hàn thông qua bảng điều khiển 29 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN -Hoạt động: Phôi từ bên dùng...
 • 42
 • 611
 • 0

NGHIÊN CỨU PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

Tự động hóa

... Nõng h gu mỏy xỳc -5A S cu trỳc MATLAB mụ phng thi gian khuch i t S cu trỳc MATLAB mụ phng khõu khuch i t S cu trỳc MATLAB mụ phng khõu mỏy phỏt S cu trỳc MATLAB mụ phng khõu ng c Ti liu tham ... 45 40 Ta cú s cu trỳc MATLAB tớnh hng s thi gian 11: 0,1 0,23 31,1 32,1 30 20 khuch i t nh hỡnh 3- Hỡnh 3.11 S cu trỳc MATLAB tớnh hng s thi gian khuch i t S cu trỳc MATLAB mụ phng khõu khuch ... LuF dt ) Ta cú s cu trỳc MATLAB mụ phng khõu khuch i t nh hỡnh 3-12: SVTH:V TH THANH HUYN CNKT IN 1B Hỡnh 3-12 S cu trỳc MATLAB mụ phng khõu khuch i t S cu trỳc MATLAB mụ phng khõu mỏy phỏt:...
 • 47
 • 705
 • 2

thiết kế phỏng chương trình điều khiển, phỏng gia công máy CNC

thiết kế mô phỏng chương trình điều khiển, mô phỏng gia công máy CNC

Công nghệ thông tin

... Com, phải đặt biến điều khiển cho Hình 3.19.Thêm biến điều khiển thành phần Dialog Ấn Ctrl+W để bảng MFC ClassWizard Ở chứa toàn thành phần phần giao diện chĩnh đặt địa điều khiển biến thêm vào ... Lê Văn Đảng - Cơ Điện tử 4- k49 Có kiểu thêm biến khác thêm biến điều khiển cho thành phần Dialog.Các biến thông qua kiện để điều khiển Dialog Chẳng hạn ứng dụng giao tiếp máy tính có ComboBox ... VC++ với thiết kế 3D +Chương : đóng gói chương trình, tạo cài đặt +Chương : thiết kế chương trình điều khiển, gia công máy CNC Do giới hạn mặt thời gian hạn chế mặt kiến thức người viết nên...
 • 159
 • 444
 • 0

Xem thêm