một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Tài chính - Ngân hàng

... kẹo khác, để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, nhà máy công ty cho phép hạch toán độc lập Có thể nói nhà máy thể công ty Tổng Công ty Thực phẩm Miền Bắc Do nhà máy có nhiệm vụ tổ chức tốt hoạt ... NHÀ MÁY BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ 2.1 Tổng quan nhà máy Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị: 2.1.1 Sự hình thành phát triển nhà máy: Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị thuộc tổng công ty thực phẩm miền ... định nhà nước Tổng công ty thực phẩm Miền Bắc thành lập, có nhiều khó khăn, công ty đầu tư dây truyền sản xuất Cookies cộng hoà 22 22 Chuyên đề tốt nghiệp Liên Bang Đức với công suất 10 ngày Đây...
 • 71
 • 567
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh vốn doanh tại công ty cổ phần xây lắp hải long

Tài chính - Ngân hàng

... sử dụng vốn công ty 72 2.5.1 Những kết đạt công ty 72 2.5.2 Những mặt tồn trình sử dụng vốn công ty 72 PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY ... DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG 2.1.Một số nét khái quát công ty cổ phần xây lắp Hải Long 2.1.1Thông tin chung công ty cổ phần xây lắp Hải Long a Công Ty Tên Doanh nghiệp : Công Ty cổ ... phương án xử lý lỗ công ty - Quyết định cấu tổ chức quản lý công ty - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Quyết định tổ chức lại công ty - Quyết định giải thể yêu cầu phá sản công ty - Các quyền nhiệm...
 • 99
 • 212
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần Tràng An

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần Tràng An

Tài chính - Ngân hàng

... 52 2.2.5.2.3 Về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 52 CHƯƠNG III 54 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG .54 Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN ... giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tràng An 46 2.2.5 Những thành quả đạt được những vấn đề còn tồn tại công tác sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ ... hình tổ chức quản lý vốn lưu động 42 2.2.4 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tràng An 44 2.2.4.1 Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn ...
 • 63
 • 344
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Quản trị kinh doanh

... trạng hiệu quả tổ chức và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vicem ... giá nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty Nhìn chung, năm 2012 vừa qua, hoạt động quản lý vốn lưu động của Công ty còn nhiều vấn đề chưa tốt, từ đó làm cho hiệudụng ... hiện nhừng cấp hàng đối với công ty Các khách hàng của Công ty đều công ty thuộc Tổng công ty Xi măng, vậy Công ty cũng không tiến hành xác định hnaj mức tín dụng cấp cho mỗi khách hàng...
 • 57
 • 196
 • 0

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Quản trị kinh doanh

... cộng 2.1 Khái quát công ty cổ phần văn hoá phát triển công cộng 2.1 Tổng quan công ty cổ phần văn hóa phát triển cộng đồng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần văn hóa ... trờng công ty trở thành doanh nghiệp làm ăn có hiệu việc cung cấp t liệu sản xuất tiêu dùng Việt Nam 2.1.2 Chức quyền hạn công ty * Chức năng: Công ty cổ phần văn hóa phát triển cộng công ty hoạt ... tế công ty điện Trần Phú khái quát nhân tố ảnh hởng tới công tác tổ chức quản lý sử dụng vật liệu điện công ty nh sau: 2.2.2 Nguồn vốn kinh doanh tổ chức nguồn vốn kinh doanh công ty Cụng ty...
 • 56
 • 176
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong lĩnh vực xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Thạc sĩ - Cao học

... 1.4.2 Công trình nghiên c u c a tác gi Võ Th Thanh Th y: Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n Công Ngh Ph m N ng 1.4.1.1 Tên đ tài Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n Công ... Nhà th u hàng đ u thi công x lý n n móng xây l p công trình l n 48 K t lu n Ch CH ng 52 NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP 53 NÂNG CAO HI U QU S CÔNG TY C PH N D NG V N T ... h ng phát tri n c a Công ty 57 3.1.5 Nh ng c h i thách th c đ i v i trình phát tri n c a Công ty 59 3.2 ánh giá chung v hi u qu s d ng v n l nh v c xây l p c a Công ty th i gian v a qua...
 • 103
 • 157
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần truyền thông dinh dưỡng Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần truyền thông dinh dưỡng Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... vốn công ty qua: vốn ngắn hạn vốn dài hạn 2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn dài hạn Ta có bảng số liệu sau: Bảng 16: Bảng tính toán hiệu quả sử dụng vốn dài hạn của Công ty ... của TS.Vũ Trọng Nghĩa, em cũng mạnh dạn đưa một số ý kiến để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Em hy vọng rằng những ý kiến có thể giúp ích cho công ... động quản lý và sử dụng vốn của công ty nhằm đạt được các kế hoạch đã đề Các hoạt động đổi mới, các giải pháp của công ty đã và đề đã là cần thiết để hoạt động quản...
 • 60
 • 276
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665

Tài chính - Ngân hàng

... mình vốn của công ty đa phần là Nợ phải trả, ty trọng VCSH thấp, công ty cần phải có sự cân đối giữa chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn cho hợp lý thì hiệu quả sử dụng ... của các cán bộ nhân viên Công ty, em quyết định chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 665” làm chuyên đề thực tập của ... hành những kiến thức đã học và qua đó đưa một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao nữa hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Đề tài chia làm ba chương sau: Chương 1: Lý luận...
 • 93
 • 479
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.doc

Quản trị kinh doanh

... Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Giảm Ngập Nước Giai Đoạn 2011 – 2015 Và Định Hướng Đến Năm 2025 điểm ngập Giải tình trạng ngập nước mưa (nâng chu ... 3.300 lưu vực Phấn đấu khởi công hoàn thành năm 2010 SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh 51 GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Giảm Ngập Nước ... tư vấn, thiết kế, thi công ngành thoát nước thành phố SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh 53 GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Giảm Ngập...
 • 16
 • 613
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động GNHH XNK bằng đường biển trong các công ty giao nhận tại TP. HCM.doc

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động GNHH XNK bằng đường biển trong các công ty giao nhận tại TP. HCM.doc

Quản trị kinh doanh

... dịch vụ, bảng giá, những lợi ích của khách hàng họ sử dụng dịch vụ của công ty, từ đó thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của công ty Bên cạnh đó, các sale còn phải chú ... các công ty giao nhận tại thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Điều tra thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển qua đánh giá công ty giao nhận đề xuất biện pháp nâng cao Trang hiệu ... khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty trở thành khách hàng trung thành - Nếu bộ phận sale giữ vai trò quan trọng quá trình hoạt động kinh doanh của công ty thì bộ phận...
 • 83
 • 694
 • 3

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND QUẬN 12 I/ Khái quát về tuyển dụng và tuyển dụng quan hành ... về tình hình tuyển dụng ở quận 12 3/ Nhận xét III/ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức tại UBND quận 12 PHẦN 1: BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH ... về công tác tuyển dụng công chức quan hành chính nhà nước 2.3 Một số quy định chung về công tác tuyển dụng quan hành chính nhà nước hiện 2.4 Quy trình tuyển dụng công...
 • 30
 • 832
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Quản trị kinh doanh

... 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính Qua việc phân tích tình hình tài công ty TNHH TM – CN Hồng Quang, phần thấy mặt tích cực hạn chế tồn Đối với mặt tích cực, công ... đấu tìm giải pháp cách khắc phục, không kìm hãm phát triển DN Từ nhận định đó, với hiểu biết tình hình tài DN qua việc phân tích, em đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị ... quản trị tài chính sau: Về hàng tồn kho: công ty cần quản lý hàng tồn kho tốt để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động vì TSLĐ của DN chủ yếu là hàng tồn kho Kế toán...
 • 9
 • 699
 • 12

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... tạo để từ nâng cao hiệu hoạt động, tạo uy tín khơng cho cơng tynâng cao hiệu đầu tư uy tín cơng ty bảo hiểm thành lập cơng ty quản lý quỹ Muốn vậy, trước mắt cơng ty quản lý quỹ cơng ty bảo ... văn tớt nghiệp cao học GVHD: PGS TS Ngũn Ngọc Định Bên cạnh các giải pháp về pháp lý và kỹ tḥt, để tăng cường hiệu quả quản lý danh mục đầu tư của cơng ty bảo hiểm cần ... từ quan quản lý 3.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư của các cơng ty bảo hiểm: Sau phân tích thực trạng quản lý danh mục đầu tư, rõ ràng với...
 • 42
 • 568
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI QUẢNG HƯNG pdf

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI QUẢNG HƯNG pdf

Quản trị kinh doanh

... sơ đồ Luận văn Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng LỜI CAM ĐOAN ... hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng 70 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI QUẢNG ... nhập tạo nên phát triển công ty theo hướng đa ngành nghề Sản lượng doanh thu Công ty hàng năm tăng nhanh ổn định tạo điều kiện để công ty thay đổi công nghệ va nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh...
 • 98
 • 479
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại SGD NHNo việt nam

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại SGD NHNo việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... kinh doanh tong đối ổn định tình hình tài lành mạnh: Tổng công ty Xây dựng công nghiệp, Công ty may xuất Công ty vật t Ngân hàng Trong công tác cho vay, việc phân tích tài doanh nghiệp, phân loại ... t Từ nâng cao chất lợng công tác thẩm định Khoa học, công nghệ thiết bị, kỹ thuật : Thời kỳ tin học hoá phát triển, tin học, công nghệ thông tin đợc ứng dụng tất lĩnh vực đời sống xã hội Công ... đờng I - Công ty mía đờng Thanh Hoá Phía Đài Loan: gồm công ty Đài Loan kinh doanh lĩnh vực mía đờng Tổng vốn đầu t: 66.000.000 USD Vốn pháp định: 24.400.000 USD Để tham gia dự án tổng công ty mía...
 • 68
 • 554
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT

Kinh tế

... Lan _K43 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH ... kinh doanh công ty Trình bày số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty kết luận qua trình thực tập Nguyễn Thị Lan _K43 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ... Minh cấp Nguyễn Thị Lan _K43 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT Trụ sở công ty Việt Nam - Tên công ty: Công ty TNHH thành viên dịch vụ...
 • 84
 • 257
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT NAM

Kinh tế

... hoạt động kinh doanh công ty Trình bày số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty kết luận qua trình thực tập MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ... NAM 29 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT NAM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH ... kinh doanh Công ty TNHH MTV dịch vụ Vico Việt Nam MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VICO VIỆT NAM Không gian nghiên cứu: nghiên cứu Công ty TNHH...
 • 101
 • 256
 • 0

một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lao động của công ty tnhh mtv than hòn gai - vinacomin

một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lao động của công ty tnhh mtv than hòn gai - vinacomin

Thạc sĩ - Cao học

... cho Tập đoàn Mục tiêu chiến lƣợc Công ty "Mục tiêu chiến lƣợc: Xây dựng Công ty than Hòn Gai trở thành Công ty khai khoáng hàng đầu Tập đoàn Vinacomin; Nâng cao giá trị doanh nghiệp, tăng khả ... thiết công tác quản lý nguồn lao động - Đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn lao động Công ty TNHH MTV than Hòn Gai - Vinacomin - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý lao động Công ty ... 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV THAN HÒN GAI - VINACOMIN 50 3.1 Khái quát Công ty TNHH MTV than Hòn Gai - Vinacomin 50 3.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH MTV...
 • 129
 • 452
 • 0

slide báo cáo một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại hotel continental saigon

slide báo cáo một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại hotel continental saigon

Quản trị kinh doanh

... Các chính sách giá • Áp dụng chiến lược giá trọn gói: giảm 20% cho khách hàng sử dụng trọn gói sản phẩm của khách sạn • Chiến lược giá áp dụng cho khách đoàn đoàn khách ... 25% so với giá công bố tuỳ thời điểm • Có thể áp dụng mức giá ưu đãi cho khách đoàn với đơn đặt phòng từ phòng có thời gian lưu trú khách sạn từ ngày trở lên 3.4 Sử dụng hiệu quả kênh phân ... phòng nhằm tăng công suất, bên cạnh tăng giá dịch vụ ăn uống 3 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh tại Hotel Continental Saigon 3.1 Hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật • Nâng cấp, đầu...
 • 17
 • 430
 • 0

một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại hotel continental saigon

một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại hotel continental saigon

Quản trị kinh doanh

... mạnh công tác Quảng cáo, tiếp thị, PR Trang 73 3.2.6 Liên kết với công ty du lịch lữ hành T rang 76 3.2.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Trang 76 3.2.8 Hoàn thiện, nâng ... để đáp ứng kịp thời 1.4 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Việc nâng cao hiệu kinh doanh lưu trú giúp cho khách sạn tăng khả cạnh tranh Nâng cao hiệu kinh doanh tạo cho khách sạn ngày ... thành Khách sạn Hải Âu - Công ty cung ứng tàu biển Sài Gòn quản lý 1986: Được giao lại cho Tổng công ty du lịch SaigonTourist quản lý 1989: Khách sạn Continental Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn (Saigon...
 • 99
 • 255
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008