một số giải pháp góp phần phát triển chăn nuôi bền vững trong các khu cntt huyện thống nhất tỉnh đồng nai

Một số giải pháp góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trong các khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Một số giải pháp góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trong các khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Kinh tế

... phẩm 3.2 Tình hình phát triển chăn nuôi các khu CNTT huyện 3.2.1 Phương án xây dựng khu CNTT huyện Thống Nhất Chăn nuôi ngành sản xuất nông nghiệp, thời gian dài chăn nuôi ở huyện Thống ... nghiệm phát triển chăn nuôi bền vững 1.2.1 Trên thế giới 1.2.1.1 Chăn nuôi phát triển mạnh mẽ giới Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi giới có nhiều biến động số lượng vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi ... Đông Trong chăn nuôi quảng canh, tận dụng, dựa vào thiên nhiên sản phẩm chăn nuôi xuất thấp thị trường xem phần chăn nuôi hữu - Chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi thực ở số nước phát triển, sản phẩm chăn...
 • 103
 • 3,338
 • 8

Thực trạng và giải pháp về Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.doc

Thực trạng và giải pháp về Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.doc

Kế toán

... báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng việc cấp từ chối giấy phép thành lập công ty Sau nhận đợc hồ sơ xin phép thành lập công ty, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc ... xúc tiến bán hàng - Kêu gọi phối hợp với hãng, đơn vị tài trợ, tổ chức chơng trình khuyến mãi, thi, trò chơi nhằm khu ch trơng sản phẩm hai bên * Tổ chức biểu diễn - Tổ chức chơng trình biểu diễn ... doanh Công Viên Hồ Tây tốt, loại hình kinh doanh nớc ta Trong năm tới Công Viên Hồ Tây địa văn hoá, du lịch lý tởng không cho nhân dân thủ đô tỉnh phía bắc mà du khách nớc tới thủ đô Hà Nội 16 Phần...
 • 20
 • 491
 • 0

Giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở việt nam.pdf

Giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở việt nam.pdf

Kinh tế - Thương mại

... làm gia tăng chi tiêu ngân sách gia tăng bù lỗ cho khu vực kinh tế quốc doanh Trong khoản thu từ thuế chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế nhà nước, khu vực mà đa số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đó, ... đồng năm 2000 tăng lên 158,6 ngàn tỷ đồng vào năm 2003, tức tăng 43%, tăng khu vực kinh tế Trong đó, bật gia tăng đầu tư khu vực tư nhân từ 26,3 ngàn tỷ đồng năm 2000 lên 41,97 ngàn tỷ năm 2003, ... Giá so sánh 1994 1995 1996 1997 1998 1999 64.684,8 74.314,6 88.607,1 90.952,4 99.854,6 Chia Khu vực kinh Khu vực Kinh tế có vốn tế nhà nước tư nhân đầu tư nước Tỷ đồng 27.184,8 17.857,1 19.642,9...
 • 80
 • 497
 • 3

Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... ngầm công khai lên dòng vốn quốc tế, nhƣng chủ yếu đánh thuế vào dòng vốn ngắn hạn khuyến khích dòng vốn dài hạn Trong hai biện pháp cần hạn chế đến mức thấp biện pháp kiểm soát mang tính hành Ngoại ... đô-mi-nô nhà đầu tƣ quốc tế nhƣ diễn khủng hoảng tài – tiền tệ Châu Á năm 1997 ví dụ điển hình Trong tình nhƣ vậy, đổ vỡ, khủng hoảng đầu tƣ – tài – tiền tệ, chí khủng hoảng kinh tế tệ hại bất ... đạt tốc độ cao, liên tục thời gian dài Mục tiêu đòi hỏi lƣợng vốn đầu tƣ khổng lồ, lên tới 40%GDP Trong tích luỹ nƣớc (tiết kiệm) để đầu tƣ đạt dƣới 30%, thu hút vốn đầu tƣ nƣớc đặc biệt vốn đầu...
 • 90
 • 984
 • 5

Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... làm gia tăng chi tiêu ngân sách gia tăng bù lỗ cho khu vực kinh tế quốc doanh Trong khoản thu từ thuế chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế nhà nước, khu vực mà đa số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đó, ... đồng năm 2000 tăng lên 158,6 ngàn tỷ đồng vào năm 2003, tức tăng 43%, tăng khu vực kinh tế Trong đó, bật gia tăng đầu tư khu vực tư nhân từ 26,3 ngàn tỷ đồng năm 2000 lên 41,97 ngàn tỷ năm 2003, ... Giá so sánh 1994 1995 1996 1997 1998 1999 64.684,8 74.314,6 88.607,1 90.952,4 99.854,6 Chia Khu vực kinh Khu vực Kinh tế có vốn tế nhà nước tư nhân đầu tư nước Tỷ đồng 27.184,8 17.857,1 19.642,9...
 • 80
 • 333
 • 2

191 Thực trạng và giải pháp về bằng chứng kiểm toán trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế KPMG

191 Thực trạng và giải pháp về bằng chứng kiểm toán trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế KPMG

Kế toán

... lệch chuẩn tổng thể nh sau: N (x i=1 i x )2 N Trong đó: xi : Giá trị phần tử i tổng thể x : Giá trị trung bình tổng thể N : Số phần tử tổng thể Trong thực tế kiểm toán viên tính đợc độ lệch chuẩn ... sách tổng thể * Trong ớc lợng sai biệt Kiểm toán viên dùng mẫu để ớc lợng mức sai biệt trung bình giá trị kiểm toán giá trị sổ sách mẫu cho số lợng phần tử mẫu theo công thức sau: R= Trong đó: R: ... nghiệp vụ thực vào sổ sách đợc coi sai phạm cần mức độ xuất thấp sai phạm có sai phạm nghiêm trọng Trong xác định sai phạm, kiểm toán viên kết hợp số thiếu sót với điều kiện thiếu sót phải có mức...
 • 179
 • 481
 • 1

Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam

Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... ngầm công khai lên dòng vốn quốc tế, nhƣng chủ yếu đánh thuế vào dòng vốn ngắn hạn khuyến khích dòng vốn dài hạn Trong hai biện pháp cần hạn chế đến mức thấp biện pháp kiểm soát mang tính hành Ngoại ... đô-mi-nô nhà đầu tƣ quốc tế nhƣ diễn khủng hoảng tài – tiền tệ Châu Á năm 1997 ví dụ điển hình Trong tình nhƣ vậy, đổ vỡ, khủng hoảng đầu tƣ – tài – tiền tệ, chí khủng hoảng kinh tế tệ hại bất ... đạt tốc độ cao, liên tục thời gian dài Mục tiêu đòi hỏi lƣợng vốn đầu tƣ khổng lồ, lên tới 40%GDP Trong tích luỹ nƣớc (tiết kiệm) để đầu tƣ đạt dƣới 30%, thu hút vốn đầu tƣ nƣớc đặc biệt vốn đầu...
 • 90
 • 559
 • 1

322 Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

322 Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... ngầm công khai lên dòng vốn quốc tế, nhƣng chủ yếu đánh thuế vào dòng vốn ngắn hạn khuyến khích dòng vốn dài hạn Trong hai biện pháp cần hạn chế đến mức thấp biện pháp kiểm soát mang tính hành Ngoại ... đô-mi-nô nhà đầu tƣ quốc tế nhƣ diễn khủng hoảng tài – tiền tệ Châu Á năm 1997 ví dụ điển hình Trong tình nhƣ vậy, đổ vỡ, khủng hoảng đầu tƣ – tài – tiền tệ, chí khủng hoảng kinh tế tệ hại bất ... đạt tốc độ cao, liên tục thời gian dài Mục tiêu đòi hỏi lƣợng vốn đầu tƣ khổng lồ, lên tới 40%GDP Trong tích luỹ nƣớc (tiết kiệm) để đầu tƣ đạt dƣới 30%, thu hút vốn đầu tƣ nƣớc đặc biệt vốn đầu...
 • 90
 • 504
 • 0

411 Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

411 Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... làm gia tăng chi tiêu ngân sách gia tăng bù lỗ cho khu vực kinh tế quốc doanh Trong khoản thu từ thuế chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế nhà nước, khu vực mà đa số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đó, ... đồng năm 2000 tăng lên 158,6 ngàn tỷ đồng vào năm 2003, tức tăng 43%, tăng khu vực kinh tế Trong đó, bật gia tăng đầu tư khu vực tư nhân từ 26,3 ngàn tỷ đồng năm 2000 lên 41,97 ngàn tỷ năm 2003, ... Giá so sánh 1994 1995 1996 1997 1998 1999 64.684,8 74.314,6 88.607,1 90.952,4 99.854,6 Chia Khu vực kinh Khu vực Kinh tế có vốn tế nhà nước tư nhân đầu tư nước Tỷ đồng 27.184,8 17.857,1 19.642,9...
 • 80
 • 306
 • 0

336 Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm pháp ở Việt Nam

336 Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm pháp ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... làm gia tăng chi tiêu ngân sách gia tăng bù lỗ cho khu vực kinh tế quốc doanh Trong khoản thu từ thuế chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế nhà nước, khu vực mà đa số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đó, ... đồng năm 2000 tăng lên 158,6 ngàn tỷ đồng vào năm 2003, tức tăng 43%, tăng khu vực kinh tế Trong đó, bật gia tăng đầu tư khu vực tư nhân từ 26,3 ngàn tỷ đồng năm 2000 lên 41,97 ngàn tỷ năm 2003, ... Giá so sánh 1994 1995 1996 1997 1998 1999 64.684,8 74.314,6 88.607,1 90.952,4 99.854,6 Chia Khu vực kinh Khu vực Kinh tế có vốn tế nhà nước tư nhân đầu tư nước Tỷ đồng 27.184,8 17.857,1 19.642,9...
 • 80
 • 1,061
 • 1

Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn thắng lợi

Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn thắng lợi

Khoa học xã hội

... tích 46.750 m2, chia làm ba khu chính: Khu vực đón tiếp, khu vực lưu trú khu vực nhà bàn 6.1 Khu vực đón tiếp Toàn khu vực đón tiếp rộng 400 m2 Hệ thống sở vật chất khu vực trang bị đầy đủ đại ... bếp Khu phục vụ nhu cầu ăn uống khách khu vực bếp Khu bếp khách sạn Thắng Lợi trang bị đầy đủ thiết bị để bảo quản dự trữ chế biến thức ăn Tổ bếp chia làm ba khu rõ rệt gồm: Khu sơ chế, khu nhà ... liệu  Khu vực bếp: có diện tích khoảng 100 m2, trang bị hệ thống bếp ga công nghiệp, bố trí liên hoàn với khu vực sơ chế, khu vực kho khu vực giao hàng Khu vực có tất bếp Nhìn chung khu vực...
 • 77
 • 1,256
 • 13

Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn Thắng Lợi

Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn Thắng Lợi

Quản trị kinh doanh

... tích 46.750 m2, chia làm ba khu chính: Khu vực đón tiếp, khu vực lưu trú khu vực nhà bàn 6.1 Khu vực đón tiếp Toàn khu vực đón tiếp rộng 400 m2 Hệ thống sở vật chất khu vực trang bị đầy đủ đại ... bếp Khu phục vụ nhu cầu ăn uống khách khu vực bếp Khu bếp khách sạn Thắng Lợi trang bị đầy đủ thiết bị để bảo quản dự trữ chế biến thức ăn Tổ bếp chia làm ba khu rõ rệt gồm: Khu sơ chế, khu nhà ... liệu  Khu vực bếp: có diện tích khoảng 100 m2, trang bị hệ thống bếp ga công nghiệp, bố trí liên hoàn với khu vực sơ chế, khu vực kho khu vực giao hàng Khu vực có tất bếp Nhìn chung khu vực...
 • 74
 • 591
 • 1

giải pháp thích hợp để kiểm soát lạm phát góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001 – 2010 mà đại hội ix của đảng đã đề ra

giải pháp thích hợp để kiểm soát lạm phát góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001 – 2010 mà đại hội ix của đảng đã đề ra

Kinh tế - Quản lý

... 183.800 - Khu vực nhà nước 95.020 103.300 - Khu vựa quốc doanh 38.512 46.500 - Khu vực có vốn ĐTNN 30.011 34.000 Cơ cấu (%) 100 100 - Khu vực nhà nước 58,1 56,2 - Khu vựa quốc doanh 23,5 25,3 - Khu ... nước quản lý .Trong số ICOR khu vực kinh tế mang lại liên tục lên đến 9, cao gấp hai lần so với khu vực nhà nước Nghóa đồng đầu tư khu vực kinh tế nhà nước tạo đồng tăng trưởng, khu vực kinh tế ... chết hàng loạt gia cầm, sau dòch cúm, giá thức ăn gia súc, vật tư ngành chăn nuôi tăng khiến giá thành sản phẩm ngành chăn nuôi tăng kéo theo giá thành sản phẩm ngành chế biến thức ăn, đồ hộp tăng...
 • 93
 • 669
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn thắng lợi pdf

LUẬN VĂN: Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn thắng lợi pdf

Thạc sĩ - Cao học

... tích 46.750 m2, chia làm ba khu chính: Khu vực đón tiếp, khu vực lưu trú khu vực nhà bàn 6.1 Khu vực đón tiếp Toàn khu vực đón tiếp rộng 400 m2 Hệ thống sở vật chất khu vực trang bị đầy đủ đại ... bếp Khu phục vụ nhu cầu ăn uống khách khu vực bếp Khu bếp khách sạn Thắng Lợi trang bị đầy đủ thiết bị để bảo quản dự trữ chế biến thức ăn Tổ bếp chia làm ba khu rõ rệt gồm: Khu sơ chế, khu nhà ... liệu  Khu vực bếp: có diện tích khoảng 100 m2, trang bị hệ thống bếp ga công nghiệp, bố trí liên hoàn với khu vực sơ chế, khu vực kho khu vực giao hàng Khu vực có tất bếp Nhìn chung khu vực...
 • 66
 • 373
 • 0

Luận văn: Ngân hàng dầu khí và giải pháp cho phòng tránh rủi ro do sai sót trong thẩm định tài chính pot

Luận văn: Ngân hàng dầu khí và giải pháp cho phòng tránh rủi ro do sai sót trong thẩm định tài chính pot

Kinh tế - Thương mại

... diện tích 10.000m2 khu n viên lô đất 30.867,4m2 UBND tỉnh Hưng Yên cấp theo định số 1549/QĐ-UB ngày 09/07/2002 khu công nghiệp Phố Nối B- Xã Nghĩa Hiệp Huyên Yên Mỹ- Tỉnh Hưng Yên Khu đất cấp giấy ... sản phẩm dự án chủ yếu thị trường nội địa, bao gồm thị trường khu vực nông thôn, thị trường rộng lớn khu vực thành phố, đô thị, khu công nghiệp… Công ty có sách giá hợp lý, linh hoạt phù hợp ... trung dự án thuộc lĩnh vực Nhà nước khuyến khích đầu tư nằm chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Như việc triển khai...
 • 101
 • 233
 • 0

một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội

một số giải pháp nhằm nâng cao kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội

Xã hội học

... lợi ích đáng nhân dân Trong môi trường xã hội dân chủ nay, giám sát tổ chức trị - xã hội hoạt động quan trọng cần thiết cần phát huy vai trò tính tích cực việc giám sát Trong khu n khổ môn học, ... chức, hoạt động máy nhà nước ta khác chất so với cách thức tổ chức, hoạt động máy nhà nước tư sản Trong máy nhà nước không quan nhà nước trọn vẹn nắm nhánh quyền lực nhà nước Hoạt động quan nhà ... hệ với hoạt động quan nhà nước khác, chịu kiểm tra, giám sát quan khác, tổ chức xã hội, công dân Trong trình bước xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình thành chế...
 • 12
 • 1,963
 • 11

Các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Kế toán

... tư vấn, hoạt động tư vấn chủ yếu khu vực nguồn thu sử dụng công quỹ +Ở khu vực kinh tế quốc doanh, chức bày tỏ ý kiến thực qua phương thức tư vấn hình thức lời khuyên đè án Do đó, sản phẩm bày ... kiểm toán kiểm toán cho công ty công ty niêm yết Trong giai đoạn đầu, kiểm tra chéo xem chương trình giáo dục nhằm giúp công ty thấy rõ khiếm khuyết trình thực nhằm gia tăng chất lượng kiểm toán ... khuyết) nhằm bảo đảm hợp lý công ty kiểm toán tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp gia tăng tính hữu hiệu trình kiểm toán SECPS phải báo cáo cho QCIC vụ kiện tụng nào, hay trường hợp cho có khiếm khuyết...
 • 117
 • 198
 • 0

Giải pháp thu hút và kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giải pháp thu hút và kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kinh tế

... n m s p t i63 Quan i m, m c tiờu 64 II CC GI I PHP THU HT V N UT N C NGOI T I VI T NAM TRONG TH I GIAN T I 65 Cỏc gi i phỏp thu hỳt FDI 65 Cỏc gi i phỏp thu hỳt FPI ...
 • 83
 • 114
 • 0

Giải pháp tuyển chọn và kiểm soát các thành viên kênh phân phối hàng nhập khẩu tại công ty TNHH mỹ nghệ quế vinh

Giải pháp tuyển chọn và kiểm soát các thành viên kênh phân phối hàng nhập khẩu tại công ty TNHH mỹ nghệ quế vinh

Quản trị kinh doanh

... đề tốt nghiệp Khoa Marketing (1) Tìm kiếm thành viên kênh tiềm khu vực thị trường cụ thể xác định, công việc đại diện bán hàng khu vực thực theo tiêu công ty thời kỳ định (2) Dùng tiêu chuẩn ... hiện, tùy theo mức độ tập trung dân cư, mức sống dân cư mà đại diện định khu vực trung gian tự xây dựng hệ thống phân phối cho khu vực thị trường giao SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: CĐ12C Chuyên đề tốt nghiệp ... chiếm lĩnh thị trường: Là mức độ thành thạo trung gian việc tìm kiếm bạn hàng khu vực thị trường họ mở rộng sang khu vực thị trường khác Điều có nhờ kinh nghiệm kinh doanh, mối quan hệ sẵn có...
 • 35
 • 757
 • 2

Một số giải pháp về công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Tam Chung

Một số giải pháp về công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường tiểu học Tam Chung

Khoa học xã hội

... Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Chung – huyện Mường Lát – tỉnh Thanh Hoá năm học 2011- 2012 B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận vấn đề Trong thực tiễn quản lý Giáo dục – Đào tạo tồn hoạt động: ... đình công dân” - Trong Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá IX đưa giải pháp để tiếp tục đổi giáo dục, đó, giải pháp thứ : “Đổi mạnh mẽ quản lý giáo dục” Trong giải pháp ... Giáo dục – Đào tạo tồn hoạt động: Thanh tra giáo dục, kiểm tra nội trường học, tra nhân dân… - Trong thời kỳ đổi cách mạng nước ta nay, Đảng tiếp tục khẳng định rõ vai trò to lớn giáo dục phát...
 • 17
 • 964
 • 0

Xem thêm