luyện kỹ năng thực hành vi tính

SKKN : Phát huy tính tích cực tìm tòi và rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học cho học sinh THCS

SKKN : Phát huy tính tích cực tìm tòi và rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học cho học sinh THCS

Hóa học

... hồ tinh bột…3- Vi c áp dụng đề tài vào phát huy tính tích cực, sáng tạo và rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học.Ví dụ 1: Làm sạch muối ăn (Hoá học 8)Yêu cầu: Rèn luyệnnăng sử dụng một ... CỨUI. THỰC TRẠNG1- Tình hình thực tiễn về trình độ và điều kiện học tập của học sinh.Khi chuẩn bị thực hiện đề tài, năng lực tìm kiến thức, phát huy tính tích cực, sáng tạo và hình thành kó năng ... rút kinh nghiệm của mình về vấn đề phát huy tính tích cực, sáng tạo, tìm tòi và rèn luyệnnăng thực hành hóa học cho học sinh ở trường THCS VI. PHẠM VI NGHIÊN CỨU- Nghiên cứu học sinh lớp 8A4,...
 • 18
 • 1,155
 • 11

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 THPT

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... luận của vi c rèn luyện kỹ năng thực hành a) Khái niệm kỹ năng thực hành a) Khái niệm kỹ năng thực hành Kĩ năng thực hành trong dạy học (đối với học sinh) là khả năng học sinh thực hiện có kết ... của vi c r Thực trạng của vi c rèèn luyện kỹ năng thực hành Tin học ở trường THPTn luyện kỹ năng thực hành Tin học ở trường THPT Vi c rèn luyện các kỹ năng thực hành cho học sinh đang còn ... Nghiên cứu thực nghiệmNghiên cứu thực nghiệm3. 3. Các kỹ năng thực hành cần rèn luyện Các kỹ năng thực hành cần rèn luyện  Kỹ năng vận dụng tri thức Tin học vào hoạt động lập trình Kỹ năng vận...
 • 15
 • 1,938
 • 6

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 pptx

Mầm non - Tiểu học

... học, giải toán. Ngoài ra rèn kỹ năng thực hành phép nhân, phép chia con góp phần trọng yếu trong vi c phát triển năng lực tư duy, năng lực thực hành, đặc biệt là khả năng phân tích, suy luận lôgíc ... vào nó.Các biện pháp tính, của phép nhân và dãy tính. Trong ba mảng kiến thức này thì mảng các biện pháp tính là quan trọng nhất, đặc biệt là vi c rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân , chia ... 4, 5 trong phạm vi 100.Sang lớp ba, học sinh học bảng nhân với 6, 7, 8, 9 và nhân chia ngoài bảng trong phạm vi1 .000.000 (với số có một chữ số) .Vi c rèn luyện các kỹ năng thực hành phép nhân...
 • 81
 • 1,711
 • 13

Sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (vận dụng trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam từ 1919 1930)

Sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (vận dụng trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam từ 1919 1930)

Khoa học xã hội

... ni nghiên cu, tìm hiu. * Thực hành - Kĩ năng - Rèn luyệnnăng thực hành bộ môn lịch sử Quan niệm về thực hành T n ting Vi     c hành “nói một cách khái quát ... luyện kỹ năng thực hành bộ môn lịch sử  vào lý lun DHLS, thc hành trong môn lch s gm: Thực hành bộ môn: v , b, bi, làm bài tp (bài tp nhn thc, bài tp thc hành) ... tư duy để rèn luyệnnăng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT - Lí luận và thực tiễn. Chương 2. Các biện pháp sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyệnnăng thực hành bộ môn lịch...
 • 21
 • 2,877
 • 7

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH ĐỊA LÍ

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH ĐỊA LÍ

Tài liệu khác

... dung cơ bản của atlát có liên quan để trả lời tốt các yêu cầu của chính của đề bài.RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH ĐỊA LÍI. CÁCH NHẬN BIẾT, XÁC ĐỊNH LOẠI BIỂU ĐỒ ĐỂ VẼ.1. Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu ... các cột kế bên để đưa ra nhận xét. 6. Tìm những cực đại, cực tiểu. 7. Khi cần phải biết thực hiện phép tính hợp lý để tìm ra tỉ số mới & sử dụng tỉ số này để so sánh. 8. Khái quát hết mọi ... d. Tìm ra mối liên hệ của các trang. 4 Biết cách trả lời các câu hỏi luyện tập & bài thi có hiệu quả nhất : a. Đọc kỹ câu hỏi tìm ra yêu cầu chính của đề bài. b. Tìm được mối liên quan...
 • 4
 • 308
 • 1

RÈN LUYỆNNĂNG THỰC HÀNH TRÊN MÁY VI TÍNH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 7

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH TRÊN MÁY VI TÍNH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... tổ chức thực hành cho học sinh: Vi c tổ chức thực hành trên máy tính của học sinh khá phức tạp, nó đòi hỏi không chỉ ở giáo vi n phải có trình độ và những kỹ năng thực hành cần thiết, năng lực ... giờ thực hành, vi c thao tác trên máy tiến hành rèn luyện kỹ năng cho học sinh vận dụng các đối tượng học sinh tham gia vào nội dung cần thực hành. Như vậy điều quan trọng của bộ môn thực hành ... phần thực hành trên máy vi tính. 2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu : Môn Tin học là môn học gắn liền với thực hành trên máy, tuy nhiên trong giảng dạy giáo vi n còn xem nhẹ vi c rèn luyện...
 • 15
 • 1,101
 • 7

SKKN: Phát huy tính tích cực, sáng tạo, tìm tòi và rènluyện kỹ năng thực hành hóa học cho HS THCS

SKKN: Phát huy tính tích cực, sáng tạo, tìm tòi và rènluyện kỹ năng thực hành hóa học cho HS THCS

Hóa học

... hồ tinh bột…3- Vi c áp dụng đề tài vào phát huy tính tích cực, sáng tạo và rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học.Ví dụ 1: Làm sạch muối ăn (Hoá học 8)Yêu cầu: Rèn luyệnnăng sử dụng một ... phát huy tốt tính tích cực sáng tạo, tìm tòi của học sinh trong vi c tiến hành các thí nghiệm hoá học, người giáo vi n phải có những lời nói, vi c làm mang tính khuyến khích động vi n hơn là ... điều kiện học tập của học sinh.Khi chuẩn bị thực hiện đề tài, năng lực tìm kiến thức, phát huy tính tích cực, sáng tạo và hình thành kó năng thực hành hoá học của học sinh là rất yếu. Đa số...
 • 18
 • 443
 • 2

Giáo án củng cố kỹ năng thực hành phép chia

Giáo án củng cố kỹ năng thực hành phép chia

Mầm non - Tiểu học

... bị ôn tập tính chu vi, diện tích một số hình (167) TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ tÝnh chu vi diÖn tÝch mét sè h×nh (167)I. MỤC TIÊU:- Ôn tập củng cố kiến thức và kĩ năng tính chu vi, diện tích ... về phép chia và tính chất (6’)a. Trong phép chia hết:- GV gắn phép tính: a : b = c+ Em hãy nêu các thành phần của phép chia.- GV ghi bảng theo trả lời của HS.+ Hãy nêu tính chất của số ... (165). Tuần: Môn: toán Luyện tập (165)I. MC TIấU:- ễn tp cng c v:+ Tỡm t s phn trm ca 2 s. TuÇn: M«n: to¸n phÐp chia (163)I. MỤC TIÊU:Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia các số...
 • 5
 • 660
 • 2

“Nâng cao kỹ năng thực hành Hóa sinh và Sinh học phân tử”

“Nâng cao kỹ năng thực hành Hóa sinh và Sinh học phân tử”

Hóa học - Dầu khí

... các giảng vi n và học vi n. Trong diễn văn khai mạc, GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu đã đề cập ý tưởng đào tạo nâng cao kỹ năng thực hành cho giáo vi n phổ thông bắt nguồn từ yêu cầu thực tế của ... huấn luyện đã thực hiện Trong lễ bế mạc khóa tập huấn, các học vi n đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn. Hy vọng qua khóa tập huấn, các học vi n được trang bị thêm các kỹ năng thực ... về kỹ năng thực hành. Cũng trong buổi lễ này, các học vi n đã tham dự và thảo luận sôi nổi các chuyên đề về nghiên cứu và ứng dụng của hóa sinh –sinh học phân tử trong các lĩnh vực như ‘Các kỹ...
 • 3
 • 943
 • 6

Rèn luyệnnăng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam

Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam

Trung học cơ sở - phổ thông

... lịch sử 2.2.3. Rèn luyệnnăng lập niên biểu, sử dụng và thực hành làm vi c với đồ dùng trực quan (sơ đồ, biểu đồ, bản đồ) 2.2.3.1. Kỹ năng lập niên biểu 2.2.3.2. Kỹ năng xây dựng, sử dụng ... Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Thực trạng vi c rèn luyệnnăng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử hiện nay Đối với giáo vi n: Qua kt qu tng hp trên cho thy pc hành  ... (1939-1945). Nước Vi t Nam dân chủ cộng hòa ra đời. 2.2. Các biện pháp rèn luyệnnăng thực hành cho học sinh trong dạy học phần Lịch sử Vi t Nam từ 1919- 1945 2.2.1. Rèn luyệnnăng làm vi c với...
 • 25
 • 699
 • 4

Xem thêm