luật quốc tế về bảo vệ giá trị đa dạng sinh học

Báo cáo: Giá trị đa dạng sinh học ở Việt Nam

Báo cáo: Giá trị đa dạng sinh học ở Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... trọng sinh giới người  Sự tồn sinh vật trái đất có quan hệ chặt chẽ với nhau, chúng phụ thuộc vào yếu tố môi trường tác động trở lại môi trường Giá trị đa dạng sinh vật vô giá đa dạng sinh học ... Sự đa dạng vi sinh vật,vi khuẩn cố định nitơ cho thực vật sử dụng, làm tăng suất trồng có giá trị ước tính khoảng 50 tỷ USD hàng năm Giá trị môi trường Làm môi trường Điềuvệ vệkhông khí Bảo ... Giá trị Trực tiếp Gián tiếp -Cung cấp lương thực, thực phẩm -Cung cấp gỗ -Cung cấp song mây -Cung cấp chất đốt -Cung cấp làm thuốc -Cung cấp hoa -Sản phẩm hệ sinh thái -Giá trị môi trường...
 • 30
 • 555
 • 1

luận văn nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học của khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long

luận văn nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học của khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long

Công nghệ - Môi trường

... định chung bảo tồn đa dạng sinh học; Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 quy định chung bảo vệ tính đa dạng sinh học rừng; Luật thủy sản năm 2003 quy định việc bảo vệ tính đa dạng sinh học nguồn ... định hợp tác quốc tế đa dạng sinh học Luật đa dạng sinh học văn pháp lý cao đa dạng sinh học nhằm khắc phục hạn chế, chồng chéo văn pháp luật khác quy định vấn đề Luật đa dạng sinh học có hiệu ... TÀI 1.1 Bảo tồn đa dạng sinh học 12 1.2 Bảo tồn đa dạng sinh học giới .14 1.3 Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 17 1.4 Các phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học: ...
 • 117
 • 170
 • 0

Gia tri Da Dang Sinh hoc Tai VN

Gia tri Da Dang Sinh hoc Tai VN

Sinh học

... trị đa dạng di truyền (đa dạng gen) - Đoàn Hữu Điệp: Giá trị đa dạng loài - Nông Thanh Tú: Giá trị hệ sinh thái đất ngập nớc - Phạm Trọng Vợng: Giá trị hệ sinh thái rừng - Lê Duy Trung: Giá trị ... khác, nh phức hệ sinh thái mà sinh vật thành phần Thuật ngữ đa dạng sinh học bao hàm khác loài, loài hệ sinh thái khác (Theo Công ớc Đa dạng sinh học) Đa dạng sinh học môn khoa học giới sống, mang ... dụng phân chia giá trị ĐDSH thành hai loại: giá trị trực tiếp giá trị gián tiếp * Giá trị trực tiếp: Là giá trị sản phẩm đợc ngời trực tiếp thu lợm sử dụng (theo kinh tế học) Giá trị trực tiếp...
 • 32
 • 324
 • 2

GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VQG PHONG NHA KẺ BÀNG

GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VQG PHONG NHA KẺ BÀNG

Công nghệ - Môi trường

... nhiên chưa có công trình công bố đầy đủ tính đa dạng hệ động thực vật cách hệ thống cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC 2.1 Sự đa dạng thảm thực vật Hệ thống thảm thực vật VQG ... loài, Liliopsida có 27 họ, 148 chi 361 loài Tính đa dạng thể số đa dạng họ, chi hệ thực vật Nếu họ có nhiều chi chi có nhiều loài hệ thực vật coi đa dạng Chỉ số tổng số chi trung bình họ số loài ... nghiên cứu khoa học vườn với tổ chức, trường Đại học, Viện nghiên cứu nước nước Tranh thủ chuyên gia nước sinh học, địa chất, lịch sử, nhân loại học, nghiên cứu dân tộc thiểu số, kinh tế xã hội nhằm...
 • 17
 • 404
 • 1

Lồng ghép bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng trong chương trình sinh học 12

Lồng ghép bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng trong chương trình sinh học 12

Sinh học

... giống biến đổi gen bảo độ đa dạng sinh học - Có niềm tin vào khoa học công nghệ 22 Bảo vệ vốn gen I Bảo vệ vốn gen - Bảo vệ môi trường, hạn chế tác động xấu, tránh ĐB phát sinh, giảm thiểu loài ... gây ĐB bảo vệ nguồn gen, đảm bảo độ đa dạng sinh học công nghệ TB - Củng cố niềm tin vào khoa học 20 Tạo giống nhờ II.2 Một số thành tựu - Tạo giống vật nuôi trồng quý hiếm, góp phần bảo vệ nguồn ... Có ý thức bảo vệ ĐV hoang bị săn lùng mức, có nguy tuyệt chủng bảo vệ đa dạng sinh học 35 Môi trường sống I MT NTST - Ảnh hưởng trực tiếp NTVS NTHS môi trường sống tới đời sống NT sinh thái...
 • 4
 • 688
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau

Công nghệ - Môi trường

... bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái) Theo Phạm Bình Quyền (2006), đa dạng sinh học phong phú tất loài sinh vật ... hệ sinh thái cạn, biển hệ sinh thái nước, tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; đa dạng sinh học bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), hệ sinh thái (đa ... nghĩa đa dạng sinh học [4] Đồ Án Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Thuốc BVTV Đến Đa Dạng Sinh Học Trên Vùng Chuyên Canh Rau Cải Theo Công ước Đa dạng sinh học, khái niệm "Đa dạng sinh học" ...
 • 59
 • 540
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau.ppt

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau.ppt

Công nghệ - Môi trường

... Mẫu thu sau 24h Mẫu thu sau 24h Vỏ thuốc sau sử dụng Các số Đa dạng sinh học  Chỉ số đa dạng Shannon: phản ánh mức độ đa dạng sinh học: H’ = -∑pi log (pi)  Chỉ số ưu Simpson (D): Chỉ số Simpson ... Hóc Môn  Điều tra đa dạng sinh học vườn rau canh tác theo phương pháp truyền thống phương pháp an toàn  Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng việc sử dụng thuốc hóa học đến đa dạng sinh học vùng chuyên ... Vườn phun thuốc  Chỉ số đa dạng Shannon (H) 2.2389 0.1198 Về số đa dạng sinh học Shannon (H'): số Shannon vườn phun thuốc (PTAT) cao so với vườn phun nhiều thuốc (PTTT)  Về số ưu Simpson (D):...
 • 24
 • 554
 • 0

Góp phần nghiên cứu và đánh giá tính đa dạng sinh học của hệ thực vật thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì để định hướng cho việc bảo tồn và sử dụng có hiệu quả

Góp phần nghiên cứu và đánh giá tính đa dạng sinh học của hệ thực vật thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì để định hướng cho việc bảo tồn và sử dụng có hiệu quả

Địa lý - Địa chất

... (tính đa dạng mặt di truyền loài) đa dạng sinh thái (số lượng loài quần xã sinh vật) Đến có 25 định nghĩa cho thuật ngữ đa dạng sinh học Theo Công ước Đa dạng sinh học, khái niệm đa dạng sinh học ... sản văn hóa quốc tế, 2003 - năm quốc tế nước sạch, 2004 - năm lúa gạo quốc tế, 2006 - năm sa mạc quốc tế , đặc biệt năm 2010 chọn năm Quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề Đa dạng sinh học sống chúng ... : Đa dạng sinh học IPGRI : Viện Tài nguyên di truyền quốc tế IUCN : Hiệp hội quốc tế Bảo vệ thiên nhiên UNEP : Chương trình Môi trường Liên hợp quốc VQG : Vườn Quốc gia WWF : Quỹ quốc tế Bảo vệ...
 • 146
 • 891
 • 0

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Nông - Lâm - Ngư

... hệ tương lai (Từ điển đa dạng sinh học phát triển bền vững, 2001) Nguyên lý khoa học bảo tồn đa dạng sinh học sinh học bảo tồn Theo Soule (1985): Sinh học bảo tồn khoa học đa ngành xây dựng nhằm ... niệm Đa dạng sinh học (Biodiversity) giàu có, phong phú đa dạng nguyên liệu di truyền, loài hệ sinh thái Vì vậy, đa dạng sinh học bao gồm đa dạng mức độ loài đa dạng, phong phú gen quần thể gọi đa ... thể gọi đa dạng di truyền hay đa dạng gen; đa dạng mức độ loài phong phú loài gọi đa dạng loài; phong phú hệ sinh thái gọi đa dạng sinh thái Định nghĩa Quỹ bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế - WWF (1989)...
 • 75
 • 622
 • 1

Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ sinh thái đầm lầy rừng Nà tại Mộ Đức, Quảng Ngãi

Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ sinh thái đầm lầy rừng Nà tại Mộ Đức, Quảng Ngãi

Khoa học tự nhiên

... công tác bảo tồn đa dạng sinh học (Nguyễn Thị Nữ Trinh, 2007) 1.2 Các phương pháp đánh giá đa dạng sinh học Để bảo tồn đa dạng sinh học hiệu ta phải tiến hành đánh giá đa dạng sinh học để từ ... trọng đa dạng sinh học 1.1.2.1 Giá trị đa dạng sinh học - Giá trị kinh tế: Đa dạng sinh học nguồn lương thực, thực phẩm, nơi cư trú, nguồn giống vật nuôi, trồng nguồn dược liệu quý giá đảm bảo ... Về giá trị đa dạng sinh học hệ sinh thái đầm lầy Rừng Nà ………… 32 3.3.1 Về giá trị loài Thực vật: ……………………………………… 32 3.3.2 Về giá trị loài Động vật ……………………………………… 36 3.3.3 Giá trị bảo tồn đa...
 • 89
 • 738
 • 2

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học

Báo cáo khoa học

... Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học I Đặt vấn đề - Thế giới sinh vật vô đa dạng phong ... thức bảo vệ môi trường Do đó, việc đưa môn học Thực tập giáo trình đa dạng sinh học vào chương trình đào tạo yêu cầu cấp thiết sinh viên chuyên nghành sinh học I Phương tiện phươAng pháp Phương tiện ... cụ: kìm, kéo, trữ bao nylon, vớt rong phiêu sinh dĩa secchi… Quan sát, đánh giá ghi nhận Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học sinh cảnh xung quanh (không khí, ánh sáng,…),...
 • 37
 • 1,641
 • 1

báo cáo thực tập đa dạng sinh học

báo cáo thực tập đa dạng sinh học

Khoa học tự nhiên

... số đa dạng (chỉ số đa dạng quần xã - D số đa dạng loài – d) - Sinh cảnh có số đa dạng cao nhất, đến sinh cảnh 1, sinh cảnh có số đa dạng thấp Giá trị số đa dạng sinh cảnh cụ thể sau: Dạng sinh ... đồng dạng sinh cảnh khu vực điều tra nghiên cứu 4.4 Đa dạng mức độ quý (giá trị bảo tồn loài Vườn quốc gia Cúc Phương) Bò sát, Ếch nhái đa dạng thành phần loài, dạng sống, giá trị sử dụng mà đa dạng ... dụng để đánh giá tính đa dạng loài sinh cảnh ông Margalef xây dựng năm 1958.Trong dạng sinh cảnh khác sinh cảnh có số đa dạng d lớn chứng tỏ tính đa dạng loài sinh cảnh cao Như số đa dạng Margalef...
 • 50
 • 5,971
 • 17

Bài báo cáo: Suy thoái đa dạng sinh học

Bài báo cáo: Suy thoái đa dạng sinh học

Công nghệ - Môi trường

... Thực trạng suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam Nguyên nhân suy thoái Ảnh hưởng suy thoái đa dạng sinh học Thực trạng  Do yếu công tác quản lý nên rừng Việt ... đất làm tăng ô nhiễm nguồn nước mặt, đặc biệt ô nhiễm chất rắn lơ lửng Suy thoái đa dạng sinh học dẫn đến cân sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống người, đe dọa phát triển bền vững ... nghèo Hệ thống văn pháp luật chưa hoàn thiện người có trách nhiệm thực nghiêm túc Ảnh hưởng Cạn kiệt tài nguyên, xáo trộn sinh cảnh, ảnh hưởng đến cư trú sinh trưởng loài sinh vật Làm tăng xói...
 • 14
 • 968
 • 0

nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học đồng ruộng làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tại xã song phương, hoài đức, hà nội

nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học đồng ruộng làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững tại xã song phương, hoài đức, hà nội

Khoa học tự nhiên

... nghìn USD 3.2.2 Giá trị gián tiếp Đó là giá trị mà đa dạng sinh vật cung cấp cho người, một giá trị thu được, lưu giữ Tuy nhiên, chúng luôn gắn liền với tồn đa dạng sinh học Gía trị này người ... tác động hóa chất bảo vệ thực vật tới đa dạng sinh học đồng ruộng Song Phương 47 3.4 Định hƣớng sử dụng hợp lý hệ sinh thái 51 3.4.1 Bảo tồn giá trị đa dạng sinh học 51 3.4.2 ... xuất sinh khối thực vật và xã hội động vật, kể người * Giá trị môi trường: Giá trị tài nguyên và môi trường đa dạng sinh học đồng ruộng thể vai trò trì cân sinh học, cân sinh thái và bảo vệ...
 • 96
 • 362
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đa dạng sinh học biển và môi trường biển

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đa dạng sinh học biển và môi trường biển

Cao đẳng - Đại học

... NHIỄM BIỂN BIỂN ĐDSH & Ô NHIỄM MT BIỂN I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Đa dạng sinh học biển đề cập đến phong phú loài ĐA DẠNG phong phú SINH đại dương biển HỌC BIỂN giới Và kể từ LÀ GÌ? giới bao phủ ... đại dương lớn I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Tại biển đa dạng sinh học quan trọng? Hệ sinh thái biển đa dạng nguồn lợi quan trọng người, gồm hàng trăm ngàn loại động vật, thực vật vi sinh vật, hóa chất, ... cá việt nam I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Tài nguyên thực vật: Nổi bật rong biển rong Đông (Hypnea) rong Câu (Gracilaria) rong Mơ (Sargassum) Rong kì lân(Kappaphycus) I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Nguyên...
 • 35
 • 775
 • 1

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐA DẠNG SINH HỌC

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐA DẠNG SINH HỌC

Cao đẳng - Đại học

... nóng đa dạng sinh học vào 1988 Theo định nghĩa, điểm nóng nơi tập trung đa dạng sinh học độc Chúng tao đa dạng loài hệ sinh thái bị đe doạ xứng đáng ý bảo tồn 25 điểm nóng đa dạng sinh học chứa ... học thành Khu bảo tồn đa dạng sinh học Bảo tồn đa dạng sinh học tất mức 32 Đa dạng sinh học độ trì cách quần thể loài thực quần thể xác định Như bảo vệ nguyên vị bảo vệ chuyển vị Một số chương trình ... biết phần đa dạng sinh học, ẩn chứa thuật ngữ khái niệm mức độ quy mô 42 Đa dạng sinh học đa dạng; tức sinh vật có khác biệt rõ rệt số đặc điểm đặc thù có vai trò quan trọng đa dạng sinh học nhiều...
 • 157
 • 3,301
 • 7

Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học và chức năng sinh thái rừng ngập mặn tiên yên hà cối, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học và chức năng sinh thái rừng ngập mặn tiên yên  hà cối, tỉnh quảng ninh

Khoa học tự nhiên

... Việc bảo vệ môi trường dải ven biển Quảng Ninh cần tầm nhìn tổng thể mang tầm chiến lược bảo vệ vùng biển quan trọng 3.2 Đánh giá tính đa dạng sinh học hệ sinh thái RNM 3.2.1 Đa dạng sinh học ... thường riêng lẻ, chưa đánh giá đầy đủ tính đa dạng sinh học chức sinh thái RNM Tiên Yên – Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh Vì vậy, việc đánh giá tính đa dạng sinh học chức sinh thái RNM Tiên Yên - Hà ... lượng rụng xuống, tạo nên sinh cảnh sống nguồn thức ăn cho loài sinh vật khác đến cư trú sinh sản góp phần làm tăng thêm giá trị đa dạng sinh học giá trị nguồn lợi thủy sinh khác Các quần xã rừng...
 • 86
 • 639
 • 6

Bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học động lực phát triển vùng biển côn đảo

Bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học  động lực phát triển vùng biển côn đảo

Môi trường

... cầu sinh vật biển, sinh cảnh cạn tiềm sinh học vị trí Côn Đảo khu vực ưu tiên mang tầm quốc gia quốc tế chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học Kế hoạch hành động đa dạng sinh học chiến lược GEF quốc ... thể nói đa dạng sinh học Côn Đảo có giá trị cao giáo dục khoa học Tài nguyên đa dạng sinh học cảnh quan Côn Đảo tiềm mạnh để khai thác phát triển du lịch sinh thái Phát triển du lịch sinh thái ... Đảo có giá trị cung cấp thực phẩm dược liệu Bảo tồn đa dạng sinh học Côn Đảo bảo tồn khai thác bền vững kho dược liệu thực phẩm tương lai Đây nơi để nhà khoa học đến nghiên cứu nhiều sinh viên...
 • 5
 • 105
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25