luật đất đai sở hữu toàn dân

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

Kinh tế - Quản lý

... pháp vẫn quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất. Việc thực ... thuộc sở hữu của một chủ thể, chủ sở hữu vẫn thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của họ như một chủ sở hữu thưc sự với đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu và không mất quyền chiếm hữu. Đồng ... mà chủ sở hữu đã có hệ thống khác thay thế thì chủ sở hữu BĐS liền kề phải thông báo cho chủ sở hữu BĐS về việc chấm dứt quyền của họ. Nếu chủ sở hữu BĐS không phản đối tức là chủ sở hữu BĐS...
 • 24
 • 394
 • 0

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... chức9Câu 1: HÃy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu& quot;. Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có ... nhất: " ;Đất đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lÃnh hải, dù đất đang sử dụng hay cha sử dụng đều thuộc sở hữu của toàn thể ... phải thuộc sở hữu toàn dân. b. Thứ hai: "Nhà nớc thống nhất quản lý"; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân song toàn dân, không thể đứng ra thực hiện quyền sở hữu cụ thể mà phải cử ngời...
 • 9
 • 1,223
 • 25

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. ... Các quy định về sở hữu đất đai trong luật đất đai năm 2003. 1. Nhà nớc trong vai trò ngời đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Lần đầu tiên tại khoản 1 Điều 5 Luật đất đai năm 2003 chúng ... Điều 1 Luật đất đai năm 1993 là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc thống nhất quản lý cha thật chuẩn xác. Trớc Hiến pháp 1980, ở nớc ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu đất đai khác...
 • 14
 • 1,045
 • 7

Hướng dẫn tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên

Hướng dẫn tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên

Tài liệu khác

... hành Luật Đất đai năm 2003, gồm ba phần:1. Tổng quan về tình hình tổ chức thực hiện Luật Đất đai; kết quả đạt được đối với từng nội dung theo chức năng quản lý nhà nước về đất đai của các sở, ... biểu) gửi kèm Công văn này.III. Nội dung tổng kết thi hành Luật Đất đai 1. Đối với các sở, ban, ngànhPhòng Nghiệp vụ Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường: Số ĐT 2211966; Email: thuyqlddpy@gmail.com ... hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; d) Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đ) Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, ...
 • 6
 • 569
 • 0

VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Khoa học xã hội

... chính sách, pháp luật đất đai cho đồng chính sách, pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu sốbào dân tộc thiểu sốoChưa làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai cho đồng bàooChưa ... pháp luật thực hiện chính sách, pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu sốsốoTình trạng chuyển dịch đất nông nghiệp, đất ở của đồng bào trái pháp luật ... thi chính sách, pháp luật Việc ban hành và thực thi chính sách, pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu sốPháp luật về đất đai được xây dựng trên...
 • 14
 • 827
 • 1

Bài tập số 11 Luật đất đai học kì

Bài tập số 11 Luật đất đai học kì

Kinh tế - Thương mại

... học kỳ- Luật Đất đai.  Thứ 2: Theo quy định tại khoản 1,Điều 42- Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi:“1.Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có ... sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.” Thứ 3: Đôí với việc ông K chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo quy định của pháp luật thì khoản 5, điều 42, Luật đất đai năm ... quy định tại khoản 2 điều 42 Luật đất đai 2003:“2. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi...
 • 6
 • 6,475
 • 70

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Khoa học xã hội

... cập của Luật Đất đai năm 2003 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất Luật Đất đailuật chuyển ngành quy định việc quản lý và sử dụng đất đai và các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Để thấy ... Đất đai sửa điểm a khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai thành “có quyền sự dụng đất hợp pháp”.Thứ ba, Luật Đất đai nên tạo ra sự bình đẳng về quyền được chuyển nhượng giữa thuê đất và giao đất, ... đất còn mua bán đất có đối tượng là chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng đất. o Chủ thể chuyển nhượng QSDĐ là người sử dụng đất còn chủ thê mua bán đất là chủ sở hữu đất đai. o Hình thức...
 • 17
 • 3,893
 • 3

HE THÔNG DANG KÝ DÂT DAI THEO PHÁP LUAT DÂT DAI VIET NAM VÀ TH Y DIEN

HE THÔNG DANG KÝ DÂT DAI THEO PHÁP LUAT DÂT DAI VIET NAM VÀ THY DIEN

Tiến sĩ

... đối với đất đai cũng được ghi nhận thông qua nhiều dạng khác nhau. Nó có thể là quyền sở hữu/ sử dụng đất đai, quyền sở hữu công trình trên đất thuộc chủ quyền hoàn toàn của người chủ đất/ chủ ... chủ yếu chú trọng vấn đề sở hữu bất động sản nói chung, chưa quan tâm đến khía cạnh đặc thù đất đai thuộc sở hữu toàn dân ở Việt Nam để đặt trọng tâm quản lý đất đai làm nền tảng cho việc ... khác nhau, nhưng cả đăng ký đất đai và địa chính đều là những hoạt động xác lập, lưu trữ và cung cấp thông tin về đất đai. Trong đăng ký đất đai, nếu thông tin đất đai được đăng ký, lưu trữ chủ...
 • 315
 • 747
 • 2

Tài liệu Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Đất đai tham khảo pptx

Tài liệu Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Đất đai tham khảo pptx

Cao đẳng - Đại học

... không?Câu 4: Trường hợp tổ chức sử dụng đất trong nước trả tiền thuê đất nhiều năm , trả tiền thuê đất một lần theo qui định của pháp luật đất đai trước đây, theo luật ĐĐ 2003 giải quyết thực tế này ... tập môn Luật Đất đai tham khảo:Câu 1: Năm 1990, ông A cho B và C thuê đất S 2500m2 để sử dụng. Đến năm1995 ông B mua hẳn mảnh đất đó và sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm ... thực hiện điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại. Ví dụ?Câu 6: Gia đình tôi có sở hữu mảnh đất có diện tích 6000m2. Năm 1978, Nhànước thu...
 • 2
 • 1,556
 • 9

Tài liệu Báo cáo "Mối quan hệ giữa các quy định về chủ quyền sử dụng đất trong bộ luật dân sự với các quy định của pháp luật đất đai " pptx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... dụng đất vào trong Bộ luật dân sự mà nên để cho Luật đất đai và các văn bản thi hành quy định là tốt hơn” và "đề nghị huỷ bỏ phần V của Bộ luật dân sự và giao nó cho Luật đất đai và ... sử dụng đất trong Bộ luật dân sự sang Luật đất đai mà là thiết kế lại các quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự sao cho phù hợp với các quy định hiện hành của các luật chuyên ... dụng đất (từ Điều 705 đến Điều 713) Về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giữa Bộ luật dân sự và các quy định của pháp luật đất đai có nhiều điểm không đồng bộ, ®ã lµ: Thứ nhất, Bộ luật dân...
 • 8
 • 594
 • 0

Xem thêm