luận văn xây dựng và phát triển thương hiệu

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU.DOC

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU.DOC

Kế toán

... Vai trò của thương hiệu 5II. Xây dựng phát triển thương hiệu 82.1. Khái niệm xây dựng phát triển thương hiệu 82.2. Nội dung xây dựng phát triển thương hiệu 92.2.1. Xây dựng các thành ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU. 2I .Thương hiệu vai trò của thương hiệu 21.1. Khái niệm thương hiệu 21.2. Yếu tố cấu thành thương hiệu 31.3. Phân loại thương hiệu 41.4. ... cần đầu tư, chăm chút chúng. II. Xây dựng phát triển thương hiệu 2.1. Khái niệm xây dựng phát triển thương hiệu. Xây dựng thương hiệu là quá trình tạo dựng một hình ảnh về hàng hóa hoặc...
 • 39
 • 8,245
 • 128

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” doc

Báo cáo khoa học

... viết luận văn tốt nghiệp.Kết cấu luận văn: Chương I: Những lí luận cơ bản về xây dựng phát triển thương hiệu Chương II: Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần thương ... nghiệp, về xây dựng bảo vệ nhãn hiệu trên thị trường trong ngoài nước. 49 Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 2.2. Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần Thương mại Khánh ... hàng nhỏ vừa, chưa 16 Luận văn tốt nghiệp hiệu chế tạo” thương hiệu . Thương hiệu được đề cập với nghĩa là “nhãn hiệu thương phẩm” là nhãn hiệu dành cho hàng hóa. “Nhãn hiệu chế tạo”...
 • 53
 • 818
 • 5

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang” pdf

Báo cáo khoa học

... tiêu thụ. II. NỘI DUNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP 1. Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu Xây dựng thương hiệu là quá trình tạo dựng một hình ảnh về hàng ... Trang” để viết luận văn tốt nghiệp. Kết cấu luận văn: Chương I: Những lí luận cơ bản về xây dựng phát triển thương hiệu Chương II: Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu tại Công ... thương hiệu Xác lập nhãn hiệu Đăng kí bản quyền sử dụng nhãn hiệu Xây dựng nhãn hiệu mạnh Quảng bá thương hiệu Sơ đồ 1.1. Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu...
 • 57
 • 547
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” docx

Báo cáo khoa học

... xây dựng phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương SenCHƯƠNG INHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆUI. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU 1. Khái niệm thương hiệu Trong ... trong thời gian này.Kết cấu luận văn Chương I: Những lí luận cơ bản về xây dựng phát triển thương hiệu Chương II: Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Hương ... pháp xây dựng phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen” để viết luận văn tốt nghiệp.Mục đích nghiên cứu Vận dụng những cơ sở lý luận về xây dựng phát triển thương hiệu, ...
 • 85
 • 564
 • 3

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp " Xây dựng phát triển thương hiệu cho nông sản xuất khẩu Việt Nam: thực trạng giải pháp " pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... đầu kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận về thương hiệu vấn đề xây dựng phát triển thương hiệu chohàng nông sảnChương II: Thực trạng xây dựng phát triển ... thương hiệu cá biệt; thương hiệu gia đình; thương hiệu tập thể; thương hiệu quốc gia3. Thương hiệu cá biệt (hay thương hiệu cá thể hoặc thương hiệu riêng) Thương hiệu cá biệt là thương hiệu ... các yếu tố thương hiệu: 191.3.8. Quảng bá thương hiệu: 211.3.9. Bảo vệ phát triển thương hiệu: 242. Vấn đề xây dựng phát triển thương hiệu cho hàng nông sản: 242.1. Hàng nông sản vai trò...
 • 88
 • 809
 • 3

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Định hướng chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu cho hàng nông sản Công ty Antesco" docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... dựng thương hiệu 63 IV.Định hướng chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu cho hàng nông sản Công ty Antesco 64 1 .Xây dựng các thành phần thương hiệu 64 2 .Xây dựng tính cách thương hiệu ... LƯỢC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO HÀNG NÔNG SẢN CÔNG TY ANTESCO I.Định hướng phát triển mục tiêu của Công ty 61 1.Định hướng phát triển 61 2.Mục tiêu Marketing cho xây dựng phát ... thương hiệu 47 II.Ý thức phát triển thương hiệu của Công ty hiện nay 48 III.Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu của Công ty 49 1.Tình hình xây dựng các thành phần của thương hiệu 49...
 • 116
 • 609
 • 4

vai trò của Văn hoá doanh nghiệp trong việc xây dựng phát triển thương hiệu.DOC

vai trò của Văn hoá doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu.DOC

Kế toán

... thơng hiệu thế nào? Cần làm gì để xây dựng một thơng hiệu mạnh bền vững?Vậy văn hoá doanh nghiệp có vai trò nh thế nào trong việc xây dựng phát triển thơng mạnh bền vững.1.2. Thơng hiệu ... ích.Thơng hiệu là công cụ cạnh tranh hữu hiệu, nhân tố tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.3. Vai trò văn hoá doanh nghiệp trong việc xây dựng phát triển thơng hiệu . 3.1. khái niệm văn ... Sunshine phát hành/2004.4. TS. Lê Trung Thành _Văn hoá doanh nghiệp-cấu trúc các loại_Tạp chí Kinh tế phát triển. số 329 tr21-23.5. Lê Đăng Lăng_Thơng hiệu quy trình xây dựng thơng hiệu_ Tạp...
 • 27
 • 2,265
 • 18

Giải pháp cho vấn đề xây dựng phát triển thương hiệu ở Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội-Hacinco

Giải pháp cho vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu ở Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội-Hacinco

Quản trị kinh doanh

... thiết lập, xây dựng bảo vệ thương hiệu Trout Jack NXB Trẻ8. Xây dựng thương hiệu mạnh thành công. Những kỹ thuật hiệu quả nhất.Những cách hay nhất để xây dựng một thương hiệu thành ... ĐẦU TƯ XÂY DƯNGJ SỐ 2 HÀ NỘI-HACINCO.2.1. Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu của công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội-Hacinco.2.1.1. Nhận thức về vấn đề thương hiệu. Thương hiệu mang ... sẽ là cơ sở phát triển thương hiệu vững chắc tạo đà phát triển của công ty.Về nguồn nhân lực, mỗi thành viên trong công ty đều có vai trò trong việc xây dựng phát triển thương hiệu của công...
 • 51
 • 599
 • 9

Thực trạng giải pháp trong vấn đề xây dựng phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc

Thực trạng và giải pháp trong vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc

Quản trị kinh doanh

... trúc nền móng thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng chiến lược thương hiệu, xây dựng chiến lược truyền thông, đo lường hiệu chỉnh.Việc xây dựng cấu trúc nền móng của thương hiệu là việc ... trong quá trình xây dựng phát triển thương hiệu Bên cạnh những thành tựu đã đạt được còn khá nhiều sai sót Công ty gặp phải trong quá trình xây dựng phát triển thương hiệu của mình.Xét ... chiến lược xây dựng định vị thương hiệu Kinh Đô. Việc quản lý thương hiệu của doanh nghiệp luôn hướng theo mục tiêu: làm cho thương hiệu Kinh Đô trở thành một thương hiệu hấp dẫn lôi cuốn...
 • 71
 • 1,057
 • 5

Xây dựng phát triển thương hiệu lụa Vạn Phúc-Hà Đông

Xây dựng và phát triển thương hiệu lụa Vạn Phúc-Hà Đông

Quản trị kinh doanh

... hình thương hiệu gia đình tên thương hiệu biểu tượng (logo) luôn có mối quan hệ mật thiết chặt chẽ. Mô hình xây dựng thương hiệu cá biệt: Xây dựng thương hiệu cá biệt là tạo ra thương hiệu ... phủ Cục xúc tiến thương mại Bộ thương mại cần xây dựng chương trình phát triển thương hiệu quốc gia. Theo đó thành lập hộ tư vấn xây dựng thương hiệu hình thành quỹ hỗ trợ xúc tiến thương ... đa thương hiệu: đây là mô hình xây dựng nên bằng cách áp dụng xây dựng cả mô hình thương hiệu gia đình mô hình thương hiệu cá biệt nhằm khai thác lợi thế của mô hình thương hiệu cá biệt và...
 • 60
 • 1,098
 • 14

VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Quản trị kinh doanh

... Marketing của công ty; đó là việc xây dựng, hoàn thiện củng cố vững chắc một kênh phân phối hiệu quả nhất việc xây dựng thương hiệu của công ty trên thị trường. Xuất phát từ những nhận định trên, ... đăng ký thay đổi cho đến ngày 17 tháng 04 năm 2006 công ty chính thức cổ phần hoá tiến hành xây dựng lại cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển để có được ... thụ nhiều nhất vào tháng 3 tháng 4 hàng năm, đây là thời kỳ mà thời tiết rất thích hợp cho sâu bệnh phát triển sinh trưởng cũng là thời điểm tiêu diệt sinh vật hại có hiệu quả nhất.Tình...
 • 24
 • 633
 • 0

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng phát triển thương hiệu

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu

Kinh tế - Thương mại

... thơng hiệu thế nào? Cần làm gì để xây dựng một thơng hiệu mạnh bền vững?Vậy văn hoá doanh nghiệp có vai trò nh thế nào trong việc xây dựng phát triển thơng mạnh bền vững.1.2. Thơng hiệu ... nghiệp-cấu trúc các loại_Tạp chí Kinh tế phát triển. số 329 tr21-23.5. Lê Đăng Lăng_Thơng hiệu quy trình xây dựng thơng hiệu_ Tạp chí nghiên cứu phát triển. Số tháng 2/2006.Tr20-tr23.6. ... vai trò tầm quan trọng của thơng hiệu tìm cách xây dựng thơng hiệu cho doanh nghiệp mình. Tuy nhiên không ít doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xây dựng bảo vệ th-ơng hiệu, rất...
 • 27
 • 533
 • 1

Xem thêm