luận văn về thiên văn học

Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng”

Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng”

Báo cáo khoa học

... khác, phát triển vũ bão khoa học công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp có đầu tư thích đáng cho đào tạo cán nghiên cứu ứng dụng khoa học Họ người đem tri thức tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh ... xuất nước so với doanh nghiệp sản xuất nước a4) Môi trường tự nhiên, văn hoá, xã hội: Các nhân tố tự nhiên bao gồm tài nguyên thiên nhiên đất nước, vị trí địa lý việc phân bố vị trí địa lý tổ chức ... thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh Với nhân tố tự nhiên điều kiện tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động công tác cung...
 • 106
 • 213
 • 0

Những vấn đề lý luận chung về kế hoạch trong doanh nghiệp

Những vấn đề lý luận chung về kế hoạch trong doanh nghiệp

Kế toán

... sáng tạo sản xuất nên hạn chế tiến khoa học công nghệ Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất không tiến hành Cũng không áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nên công nghệ ... giá giúp cho doanh nghiệp đánh giá mặt đạt mặt hạn chế chưa đạt để từ rút học kinh nghiệm từ thành công thất bại Với học kinh nghiệm giúp cho doanh nghiệp công tác xây dựng kế hoạch sau tốt 1.2.Chức ... tạp khó khăn, đồng thời tính chất cạnh tranh thị trường ngày trở lên khốc liệt, với thay đổi khoa học công nghệ ngày nhanh khiến cho doanh nghiệp khó việc xác định mục tiêu tương lai Kế hoạch chiến...
 • 12
 • 102
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác lập kế hoạch năm cho vật tư tại Công Ty Sao Vàng" docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... Khoa học quản lý tập II- Trường đại học Kinh tế quốc dân - Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà nội-2002, Trang 318-319 (7) Phần tóm tắt từ : Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp - Trường đại học ... công thức sau (6): GS.TS Trần Văn Địch - Tổ chức sản xuất khí, Nhà xuất Khoa học kĩ thuật, Hà nội, 2005, trang 204 Giáo trình quản trị sản xuất tác nghiệp - Trường đại học Kinh tế quốc dân - Nhà ... Sao vàng, ta xem xét mặt chủ yếu sau: - Về tổ chức máy phục vụ công tác lập kế hoạch - Về quy trình lập kế hoạch năm cho vật tư công ty cao su Sao vàng - Về tổ chức nguồn lực để đạt mục tiêu Kế...
 • 67
 • 230
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: "Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp:

Báo cáo khoa học

... PHÁP BA: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI IV GIẢI PHÁP BỐN: HOÀN THIÊN CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO -2- Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Hùng-CN39A LỜI NÓI ĐẦU Từ sau Đại hội ... mại quốc tế khu vực; Thị hiếu, thói quen, văn minh tiêu dùng; Sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, Dưới xin trình bày số nhân tố chủ yếu: - 10 - Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Hùng-CN39A *Sự ... ty không ngừng cho cán công nhân viên học trường Đại học kỹ thuật, ngoại ngữ, kế toán tài kết hợp với tổ chức lớp học lòng Công ty, đồng thời cử công nhân học nước để nâng cao tay nghể, bổ xung...
 • 100
 • 275
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cao su Sao vàng - Thực trạng và giải pháp" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... Số người tốt nghiệp bậc đại học đại học ngày tăng chất lượng lẫn số lượng, từ 236 người năm 1999 lên 257 người năm 2001 tiếp tục tăng số lượng cán có trình độ đại học lên cao vòng vài năm tới ... chuyên môn PHÂN LOẠI 1999 SỐ LƯỢNG 2000 TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG 2001 TỶ LỆ (%) SỐ LƯỢNG TỶ LỆ (%) Đại học đại học 236 9,33 250 9,65 Trung cấp 105 4,15 126 4,86 Phổ thông 2188 86,51 2214 85,48 Độ tuổi trung ... lý điều hành lĩnh vực hoạt động Công ty theo phân công Giám đốcvà chịu trách nhiệm trước Giám đốcvề nhiệm vụ phân công Công ty tổ chức thành 12 phòng ban, phòng có trưởng phòng phó phòng Các phòng...
 • 72
 • 229
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng” pdf

Báo cáo khoa học

... khác, phát triển vũ bão khoa học công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp có đầu tư thích đáng cho đào tạo cán nghiên cứu ứng dụng khoa học Họ người đem tri thức tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh ... xuất nước so với doanh nghiệp sản xuất nước a4) Môi trường tự nhiên, văn hoá, xã hội: Các nhân tố tự nhiên bao gồm tài nguyên thiên nhiên đất nước, vị trí địa lý việc phân bố vị trí địa lý tổ chức ... thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh Với nhân tố tự nhiên điều kiện tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động công tác cung...
 • 100
 • 97
 • 0

LUẬN VĂN: Tại sao Hồ Chí Minh lại chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỡ quỏ độ lên Chủ Nghĩa Xó Hội ở Việt Nam potx

LUẬN VĂN: Tại sao Hồ Chí Minh lại chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỡ quỏ độ lên Chủ Nghĩa Xó Hội ở Việt Nam potx

Kinh tế - Thương mại

... Hồ Chí Minh cấu kinh tế nhiều thành phần 1.1: Theo lý luận chủ nghĩ Mac- lenin Hồ Chính Minh coi chủ nghĩa Mỏc-Lờnin “cẩm nang thần kỳ”, vỡ học thuyết kinh tế mỏc xớt, đặc biệt sách kinh tế Lênin ... thời gian dài nghiờn cứu lý luận khảo nghiệm thực tiễn, đánh giá xu phát triển chung kinh tế Đảng Cộng sản Việt Nam bước trưởng thành mặt tư duy, có nhận thức lý luận kinh tế Đặc biệt việc nghiên ... cộng sản thời chiến mụ hỡnh sách kinh tế Mụ hỡnh chớnh sỏch kinh kế Lờnin đổi Lênin phương diện lý luận đạo thực tiễn Điều nội dung, có nội dung quan trọng sở hữu thành phần kinh tế Theo V.I.Lênin,...
 • 15
 • 277
 • 0

LUẬN VĂN: Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam? potx

LUẬN VĂN: Tại sao Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam? potx

Kinh tế - Thương mại

... cường sức mạnh toàn hệ thống trị thành tố Về mặt văn hóa – xã hội, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến đề xây dựng người Người đề cao vai trò văn hóa, giáo dục khoa học – kỹ thuật xã hội chủ nghĩa Người cho ... nghĩa Người cho muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội định phải có học thức, cần phải học văn hóa, trị, kỹ thuật chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học chắn đưa loài người đến hạnh phúc vô tận Hồ Chí Minh ... triệu (năm 1925) Về công nghiệp, tổng sản lượng công nghiệp năm 1925 so với năm 1913 đạt 75,5%, đến năm 1926 khôi phục 100% Ngành khí chế tạo điện vượt mức trước chiến tranh Về thương nghiệp,...
 • 24
 • 300
 • 0

luận văn thạc sỹ - hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nàh nước việt nam

luận văn thạc sỹ - hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động của thanh tra ngân hàng nàh nước việt nam

Kinh tế

... tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: vấn đề lý luận hoạt động Thanh tra Ngân hàng pháp ... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VĂN Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT ... nhánh ngân hàng nước Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Thái Mạnh Cường: Đổi hoạt động Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế Tuy nhiên,...
 • 16
 • 397
 • 0

Luận văn về Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội

Luận văn về Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... thi 30 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Vỡ vy cú th khng nh c rng vic hon thin cụng tỏc qun tr nhõn s doanh nghip l thc s cn thit cho s phỏt trin ca cỏc doanh nghip 31 Luận văn tốt ... II.Phõn tớch kt qu sn xut kinh doanh ca cụng ty(98-99-00) 1.Phõn tớch kt qu sn xut ca cụng ty 38 38 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 2.Phõn tớch kt qu tiờu th ca cụng ty theo kt cu mt ... thin cụng tỏc qun tr nhõn s ti Cụng ty xe p- xe mỏy ng a- H Ni 73 KT LUN 81 TI LIU THAM KHO 82 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 LI NểI U Qun tr nhõn s l mt lnh vc c bit quan trng,...
 • 78
 • 254
 • 0

luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay.

luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay.

Luật

... nghiệm số nớc giới, luận văn đa quan điểm, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện PLVTK nớc ta ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Về lý luận: Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm sở lý luận cho việc sửa ... vụ dân lĩnh vực thừa kế Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần phụ lục, luận văn đợc bố cục chơng, tiết Chơng Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật thừa kế ... trờng trị - Về thực tiễn: Luận văn đề giải pháp cụ thể hoàn thiện PLVTK có ý nghĩa thiết thực góp phần giúp cho ngời có thẩm quyền áp dụng luật để giải tranh chấp thừa kế Ngoài luận văn tài liệu...
 • 96
 • 731
 • 1

Luận văn về mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay

Luận văn về mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay

Văn hóa - Lịch sử

... luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm chương, tiết Chương Những vấn đề lý luận mối quan hệ văn hoá du lịch trình đổi nước ta 1.1 quan niệm văn ... vụ nghiên cứu luận văn Mục đích luận văn nhằm phát huy vai trò văn hoá phát triển du lịch thời kỳ đổi nước ta (qua khảo sát thực tế địa bàn Hà Nội) Để thực mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ ... triển văn hoá du lịch Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu tiến hành phân tích, tổng hợp, thống kê, điều tra xã hội học Những đóng góp khoa học luận văn -Đề tài góp phần giải mối quan hệ văn hoá...
 • 108
 • 552
 • 0

LUẬN VĂN: Định hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ppt

LUẬN VĂN: Định hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ppt

Thạc sĩ - Cao học

... 1993 sửa đổi, bổ sung năm 1998 năm 2001) Tiểu luận có giá trị tham khảo nghiên cứu, học tập học viên Nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận định hướng hoàn thiện pháp luật giải tranh ... quản lý nhà nước đất đai, tiểu luận vào đề tài: "Định hướng hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai " Đề tài giải giới hạn tiểu luận môn học Vì đề tài sâu vào nghiên cứu ... Giải khiếu nại đất đai nội dung giải khiếu nại xác minh, kết luận định giải người giải khiếu nại Giải tố cáo đất đai việc xác minh, kết luận nội dung tố cáo đất đai việc định xử lý người giải tố...
 • 22
 • 541
 • 2

LUẬN VĂN: Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm doc

LUẬN VĂN: Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm doc

Thạc sĩ - Cao học

... đề khác như: Luận văn thạc sĩ "Thẩm quyền xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng dân Việt Nam" Lê Hoài Nam; Luận văn thạc sĩ "Các cấp xét xử tố tụng dân Việt Nam" Lê Thị Hà; Luận văn thạc sĩ "Thủ ... luật TTDS phiên tòa sơ thẩm Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phiên tòa sơ thẩm vụ án dân Chương ... Hà; Luận văn thạc sĩ "Thủ tục tranh luận phiên tòa sơ thẩm dân - Cơ sở lý luận thực tiễn" Nguyễn Thị Thu Hà Phạm vi nghiên cứu đề tài Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, đề tài sâu nghiên cứu quy...
 • 73
 • 326
 • 0

Luận văn: Thực trạng hoạt động đầu tư và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng trong những năm tiếp theo pot

Luận văn: Thực trạng hoạt động đầu tư và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng trong những năm tiếp theo pot

Kinh tế - Thương mại

... khác, phát triển vũ bão khoa học công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp có đầu tư thích đáng cho đào tạo cán nghiên cứu ứng dụng khoa học Họ người đem tri thức tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh ... xuất nước so với doanh nghiệp sản xuất nước a4) Môi trường tự nhiên, văn hoá, xã hội: Các nhân tố tự nhiên bao gồm tài nguyên thiên nhiên đất nước, vị trí địa lý việc phân bố vị trí địa lý tổ chức ... thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh Với nhân tố tự nhiên điều kiện tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động công tác cung...
 • 106
 • 169
 • 0

Luận văn cao học: Hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước về thương mại của nước CHND Lào đến 2020 docx

Luận văn cao học: Hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước về thương mại của nước CHND Lào đến 2020 docx

Báo cáo khoa học

... nớc thơng mại nớc CHDCND L o đến năm 2020 Đóng góp mặt khoa học luận án Đóng góp mặt khoa học luận án l góp phần luận chứng sở khoa học tính tất yếu khách quan, vai trò, chức v nội dung ho n thiện ... năm 2020 Phơng pháp nghiên cứu: - Về phơng pháp luận nghiên cứu: Luận án vận dụng quan điểm v phơng pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế v 11 khoa học quản lý đại, tham khảo kinh ... cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các tài liệu luận án trung thực Những kết luận nêu luận án cha đợc công bố công trình khoa học khác Tác giả Luận án Bounna Hanexingxay Mục lục Lời cam đoan...
 • 215
 • 221
 • 0

luận văn về bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính

luận văn về bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính

Toán học

... nghiệm thân qua trình học học phần quy hoạch tuyến tính v bạn sinh viên đ học tối u hóa lớp s phạm v lớp quản trị kinh doanh trờng -3- ý nghĩa khoa học v thực tiễn Sản phẩm khoa học: Hệ thống lại ... tiễn: Khóa luận l t i liệu tham khảo cho sinh viên toán, tin học v sinh viên ng nh kinh tế, quản trị kinh doanh Bố cục khoá luận Khóa luận gồm 74 trang, ngo i phần mục lục, mở đầu, kết luận v t ... Phơng pháp nghiên cứu lý luận: Đọc t i liệu môn quy hoạch tuyến tính, t i liệu liên quan đến tối u hoá, khoá luận tốt nghiệp quy hoạch tuyến tính khoá trớc trờng Đại học Hùng Vơng Phơng pháp...
 • 75
 • 449
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: tình hình bảo lãnh trong ngoại thƣơng tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội từ năm 2001 đến nay tình hình thực hiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng ngoại thƣơng hà nội sự hình thành và phát triển của nh ngoại thƣơng hà nội bài học kinh nghiệm với việt nam nghiệm bảo lãnh ở trung quốc nghiệm về bảo lãnh ngân hàng của các nƣớc asean nghiệm bảo lãnh của một số ngân hàng trên thế giới trình bảo lãnh trong hoạt động ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại các loại hình bảo lãnh trong ngoại thƣơng trò của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại điều kiện cần thiết để thực hiện bảo lãnh của các nhtm mục đích và chức năng của bảo lãnh quá trình phát triển của ngân hàng thƣơng mại và sự ra đời của hoạt động bảo lãnh tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại khái quát chung về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu hoàn thiện và mở rộng hợp lý hóa mạng lưới phân phối sản phẩm ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nâng cao năng lực tổ chức bộ máy và quản trị điều hành mục tiêu và triển vọng phát triển của gp bank trong những năm tới