luận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC TẬP TRUNG pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC TẬP TRUNG pdf

Thạc sĩ - Cao học

... 7.4.3  120 7.5  124 Chƣơng 8 Cải tiến triển khai hệ thống chứng thực khóa công khai sử dụng gói phần mềm m nguồn mở EJBCA 125 8.1  ...  111 6.5.4  112 6.6  112 iii Chƣơng 7 Xây dựng bộ thƣ viện “SmartRSA”, cài đặt hiệu quả hệ m RSA 113 7.1  113 7.2  ...  2.3.3 Kết quả thử nghiệm nhận xét 2.3.3.1 So sánh RSA DSA  so snh t ca hai thut ton  k s RSA v DSA, 2.5...
 • 168
 • 363
 • 0

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC TẬP TRUNG

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC TẬP TRUNG

Kiến trúc - Xây dựng

... 7.4.3  120 7.5  124 Chƣơng 8 Cải tiến triển khai hệ thống chứng thực khóa công khai sử dụng gói phần mềm m nguồn mở EJBCA 125 8.1  ... t (International Electrotechnical Commission  IEC). iii Chƣơng 7 Xây dựng bộ thƣ viện “SmartRSA”, cài đặt hiệu quả hệ m RSA 113 7.1  113 7.2  ... - WHIRLPOOL không được sẽ không bao giờ được cấp bằng sáng chế. Nó được sử dụng miễn phí cho bất kỳ trường hợp nào được thực thi trong các lĩnh vực công khai ...
 • 168
 • 531
 • 1

Nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống truyền đông điện động cơ một chiều điều chỉnh tốc độ dùng bộ điều khiển vạn năng sử dụng vi điều khiển PSOC

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống truyền đông điện động cơ một chiều điều chỉnh tốc độ dùng bộ điều khiển vạn năng sử dụng vi điều khiển PSOC

Điện - Điện tử - Viễn thông

... triển vƣợt bậc. Việc áp dụng vi điều khiển vào các hệ thống tự động đang đƣợc nghiên cứu ứng dụng rộng rãi. Bắt tay vào nghiên cứu xây dựng một hệ thống tự động truyền động điện sử dụng ... Hệ thống điều khiển mờ đảm nhiệm chức năng nhƣ một hệ thống điều khiển thông thƣờng. Sự khác biệt chủ yếu ở chỗ: khi hệ thống điều khiển truyền thống dựa vào logic kinh điển {0,1}, thì hệ thống ... học em đã mạnh dạn đăng ký đƣợc nhà trƣờng chấp nhận đề tài nghiên cứu khoa học có tên “ Nghiên cứu thiết kế xây dựng hệ thống truyền đông điện động cơ một chiều điều chỉnh tốc độ dùng...
 • 51
 • 696
 • 2

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

Công nghệ thông tin

... Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam.”8. Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông ... kết quả của luận văn: a. Tổng hợp làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến trúc Tổng ... pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể tại Việt Nam, ápdụng vào đề án “ Quy hoạch Quốc hội Điện tử”12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể áp dụng mô hình ITI-GAF để xây dựng kiến trúc...
 • 4
 • 892
 • 1

Luận văn thạc : Nghiên Cứu Chương trình dạy học môn Hóa học ở trường THPT

Luận văn thạc sĩ : Nghiên Cứu Chương trình dạy học môn Hóa học ở trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... được hiểu là so sánh một cách hệ thống các kiến thức, kĩ năng thái độ của một cá nhân hoặc tập thể người học đã đạt được với một hệ thống các kiến thức, kĩ năng thái độ được dùng làm chuẩn. ... cách đánh giá công khai kết quả học tập của mỗi học sinh Theo cách thức thực hiện hệ thống các câu hỏi của quá trình dạy học, lý luận giáo dục xem xét kiểm tra đánh giá như là một nhóm ... đề tài luận văn nghiên cứu của mình * Tính cấp thiết của đề tài Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho những đề xuất về chính sách cho việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá vào quá...
 • 97
 • 771
 • 2

Luận văn thạc : Nghiên cứu chương trình đánh giá mục tiêu học tập

Luận văn thạc sĩ : Nghiên cứu chương trình đánh giá mục tiêu học tập

Thạc sĩ - Cao học

... 6 4. Câu hỏi nghiên cứu giả thiết nghiên cứu của đề tài 6 5. Khách thể đối tượng nghiên cứu 6 6. Phương pháp nghiên cứu 6 7. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 8. Cấu trúc của luận văn 8 CHƯƠNG ... bao gồm: - Hệ thống kiến thức khoa học cả phương pháp nhận thức chung. - Hệ thống các kĩ năng. - Khả năng vận dụng vào thực tế. - Thái độ, tình cảm đối với khoa học xã hội. 1.1.2.2. ... tính vững chắc của kiến thức, mối liên hệ của kiến thức với đời sống, các khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mức độ thông hiểu, khả năng diễn đạt bằng lời nói, bằng văn viết, bằng chính...
 • 132
 • 682
 • 2

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu kiến trúc mạng viến thông ATM pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu kiến trúc mạng viến thông ATM pdf

Báo cáo khoa học

... công nghệ bán dẫn cũng như công nghệ quang điện tử sự phát triển các ý tưởng về khái niệm hệ thống. 2.1.2.1. Các Tiến Bộ Về Công Nghệ: a. Công Nghệ Bán Dẫn: Công nghệ CMOS là công nghệ ... Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu kiến trúc mạng viến thông ATM Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... truyền lỗi thấp không có nhiễu xuyên âm. 2.1.2.2. Tưởng Mới Về Khái Niệm Hệ Thống : Các quan điểm mới về hệ thống được phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đó là hệ thống có độ mểm...
 • 95
 • 402
 • 0

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ - Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Công nghệ thông tin

... 14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOIINFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE  SOCIALIST REPUBLIC...
 • 2
 • 2,288
 • 2

Luận văn thạc Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba

Thạc sĩ - Cao học

... iv. Bố cục luận văn bao gồm Mở Đầu CHƯƠNG 1: Điều kiện tự nhiên xã hội khu vực nghiên cứu liên quan đến ngập lụt CHƯƠNG 2: Cơ sở lý thuyết xây dựng bản đồ ngập lụt CHƯƠNG 3: Xây dựng bản ... 18 Hình 2. B  LUẬN VĂN THẠC SỸ Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba 40    ... Cơ sở lý thuyết xây dựng bản đồ ngập lụt CHƯƠNG 3: Xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực nghiên cứu Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo 31 ...
 • 105
 • 648
 • 1

Luận văn thạc NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH LƠ LỬNG VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG BẰNG MÔ HÌNH DELFT3D

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH LƠ LỬNG VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG BẰNG MÔ HÌNH DELFT3D

Khoa học tự nhiên

... TTLL ở khu vực nghiên cứu. Báo cáo này trình bày các kết quả đó được cấu trúc như sau: Mở đầu: Giới thiệu sơ lược về mục tiêu nội dung phương pháp nghiên cứu của luận văn Phần thứ nhất ... tiếp gián tiếp đến sự vận chuyển TTLL ở khu vực nghiên cứu như chế độ gió, đặc điểm thủy văn sông, hải văn trầm tích. Các tài liệu cơ bản phương pháp chính để thực hiện các nội dung ... tình hình nghiên cứu trong ngoài nước có liên quan tới vấn đề. Cũng trong phần này, tổng quan về điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu được đưa ra, trong đó chủ yếu tập trung vào các...
 • 129
 • 706
 • 0

Luận văn thạc NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG GIÓ TRƯỜNG KHÍ ÁP TỚI DAO ĐỘNG, RÚT MỰC NƯỚC TẠI BỜ TÂY VỊNH BẮC BỘ

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG GIÓ VÀ TRƯỜNG KHÍ ÁP TỚI DAO ĐỘNG, RÚT MỰC NƯỚC TẠI BỜ TÂY VỊNH BẮC BỘ

Khoa học tự nhiên

... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Nguyễn Minh Hải NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG GIÓ TRƯỜNG KHÍ ÁP TỚI DAO ĐỘNG, RÚT MỰC NƯỚC TẠI BỜ TÂY VỊNH BẮC BỘ ...  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Minh Hải NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG GIÓ TRƯỜNG KHÍ ÁP TỚI DAO ĐỘNG, RÚT MỰC NƯỚC TẠI BỜ TÂY VỊNH BẮC BỘ  ... Chương 2 - Chương 3 - Kết luận - Phụ lục 41 - Mũi Ngọc: y = -0.0594x...
 • 83
 • 424
 • 0

Luận văn thạc NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CỰC TRỊ DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CỰC TRỊ DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Khoa học tự nhiên

... về thời gian, điều kiện nghiên cứu thuận lợi từ các thầy cô trong Bộ môn Thủy văn, các thầy cô giáo, đồng nghiệp trong khoa bè bạn trong quá trình học tập nghiên cứu. Nguyễn Ý Nhƣ 7 ... toàn cầu GCMs, phƣơng pháp chi tiết hóa thống kê để xây dựng các biến khí hậu địa phƣơng mƣa nhiệt độ trong tƣơng lai. Dữ liệu này đƣợc sử dụng làm đầu vào cho mô hình thủy văn phân bố SWAT ... nhiệt độ; thực tế phần lớn các nghiên cứu theo hƣớng này lại đƣợc thực hiện trên quy mô khu vực, vì thế vấn đề cần chuỗi số liệu dài tƣơng đối đầy đủ là bức thiết. Hƣớng nghiên cứu chuỗi...
 • 86
 • 1,454
 • 0

Luận văn thạc Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... Mạch) xây dựng phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây,được ứng dụng để mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước vận chuyển bùn cát ở cửa sông, sông, hệ thống tưới, kênh dẫn các hệ thống ... địa hình. Trong khu vực nghiên cứu, sơ đồ mạng lưới thuỷ văn rất phức tạp, với hệ 16 Bốc hơi Lượng bốc hơi phụ thuộc rất nhiều vào chế độ nắng vào gió phụ thuộc vào lượng mưa trên địa ... rủi ro thiên tai là cần thiết để xây dựng các giải pháp nhằm giảm nhẹ tác hại của lũ gây ra. Đây cũng là lý do dẫn đến sự hình thành luận vănNghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương...
 • 84
 • 871
 • 0

Tài liệu Luận văn thạc " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NHIỆT ĐỘNG LỰC QUY MÔ LỚN THỜI KỲ BÙNG NỔ GIÓ MÙA MÙA TRÊN KHU VỰC NAM BỘ " ppt

Tài liệu Luận văn thạc sĩ

Thạc sĩ - Cao học

... Châu Á là hệ thống gió mùa lớn nhất đặc trưng nhất trong hệ thống khí hậu toàn cầu. Giai đoạn bùng nổ của hệ thống này được đánh dấu bởi sự đảo ngược của hoàn lưu quy mô lớn thay thế ... tận tình chỉ bảo hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin cảm ơn các thầy cô các cán bộ trong Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học đã cung cấp cho tôi những kiến thức chuyên ... xác. Hiện nay, nghiên cứu gió mùa mùa ở Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê. Các nghiên cứu có thể chia ra thành hai hướng chính bao gồm: Trước đây các nghiên cứu về bùng nổ gió...
 • 94
 • 598
 • 0

Tài liệu Luận văn thạc " Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế " ppt

Tài liệu Luận văn thạc sĩ

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu trớc đây về lu vực Các nghiên cứu về dòng chảy đặc biệt là dòng chảy lũ ở Thừa Thiên Huế đà đợc nghiên cứu nhiều có thể nói rất nhiều. Nó đợc nhiều cơ quan khoa học cùng nghiên ... Phơng pháp nghiên cứu + Phân tích tổng hợp tài liệu. + Mô hình toán thủy văn thủy lực: Mô hình MIKE FLOOD (1D + 2D). 5. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm 3 chơng ... năm 2008. Trong quá trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tác giả đà nhận đợc rất nhiều sự giúp đỡ của thầy cô đồng nghiệp. Trớc hết, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân...
 • 117
 • 2,716
 • 0

Xem thêm