luận văn thạc sĩ chuyên ngành

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... toán văn minh đại hơn,có ý chí văn minh học tập ,nghiên cứu khoa học ,trong kinh doanh ,sản xuất ,văn hoá nghệ thuật Sống thực tế , biết tính toán hợp lý Hiểu biết KHKT Biết sống văn minh ... niên sinh viên yêu thích có kiến thức chuyên môn tốt Điều cho thấy Chữ nghĩa trung bình học tập sinh viên phổ biến ,song họ đánh giá cao tầm quan trọng yếu tố chuyên môn cán tơng lai Có ý trí vơn ... phí giành cho xây dựng sở vật chất trờng đại học hạn hẹp Do mà điều kiện phục vụ sinh hoạt văn hoá ,văn nghệ Tuy cha phải vấn đề quan trọng song có tác động không nhỏ đến t tởng hoạt động sinh...
 • 20
 • 342
 • 1

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... đức cho niên Việt Nam nay" Luận án tiến Triết học Lê Thị Hoài Thanh năm 2002; "Quan hệ kinh tế đạo đức với việc xây dựng đạo đức cho hệ trẻ Việt Nam" Luận văn thạc Nguyễn Đình Quế, năm 2000; ... viên Việt Nam giai đoạn nay" Luận án tiến Triết học Trần Phán năm 1999; "Vai trò đạo đức với hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam nay" Luận án tiến Triết học Lê Thị Thuỷ năm ... tài liệu khảo sát chủ yếu đề cập từ năm 2000 trở lại Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận: Luận văn chủ yếu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm...
 • 90
 • 522
 • 2

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục học

... cứu khóa luận làm tài liệu tham khảo việc nghiên cứu giảng dạy môn đạo đức học cho sinh viên chuyên ngành giáo dục trị trường Đại học Tây Bắc Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh ... đội liệt Nguyễn Văn Thạc, chương trình 60 phút cho bạn cho Các cấp đoàn tích cực tham gia xây dựng thiết chế địa phương, tôn tạo giữ gìn loại hình văn hóa Đất tổ, xây dựng quy ước văn hóa, ... liệu khảo sát chủ yếu đề cập từ năm 2000 trở lại Cơ sở lí luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lí luận Khóa luận chủ yếu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng...
 • 61
 • 387
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... nghiên cứu Hiện có nhiều công trình nghiên cứu Đảng Nhà nước, nhiều nhà khoa học, nhiều luận án Tiến sĩ, Thạc nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc giáo dục đạo đức cho niên Các công trình ... dưỡng, đào tạo lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ, đến 100% Bí thư đoàn sở có trình độ văn hóa THPT, 35 đồng chí có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 15 đồng chí có trình độ lý luận trị Trung ... tr.35] Những gương tiêu biểu như: Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Trần Văn Ơn, Bùi Thị Cúc, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Nguyễn Thị Chiên, La Văn Cầu, Cù Chính Lan hàng triệu niên dũng cảm khác cống hiến...
 • 49
 • 2,376
 • 10

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... cứu khóa luận làm tài liệu tham khảo việc nghiên cứu giảng dạy môn đạo đức học cho sinh viên chuyên ngành giáo dục trị trường Đại học Tây Bắc Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh ... đội liệt Nguyễn Văn Thạc, chương trình 60 phút cho bạn cho Các cấp đoàn tích cực tham gia xây dựng thiết chế địa phương, tôn tạo giữ gìn loại hình văn hóa Đất tổ, xây dựng quy ước văn hóa, ... liệu khảo sát chủ yếu đề cập từ năm 2000 trở lại Cơ sở lí luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lí luận Khóa luận chủ yếu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng...
 • 61
 • 153
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Báo chí

... VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THU TRANG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số: 60 31 27 LUẬN VĂN THẠC CHÍNH ... Đóng góp luận văn Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu cách có hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cho niên bước đầu tìm hiểu ý nghĩa vận dụng quan điểm nước ta Kết cấu luận văn Ngoài ... “Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cho niên vận dụng vào điều kiện nay” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Hồ Chí Minh học Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước đến nay, tư tưởng Hồ Chí...
 • 92
 • 363
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Lý luận chính trị

... NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60.22.03.01 KHOÁLUẬN VĂN THẠC TRIẾTNGHIỆP LUẬN TỐT HỌC Đề tài: Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS DƢƠNG VĂN THỊNH Giáo viên hƣớng dẫn ... nâng cao chất lựơng đạo đức niên điều kiện Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn luận văn - Ý nghĩa lý luận: Luận văn góp phần làm rõ sở lý luận công tác giáo dục đạo đức cho niên tỉnh Tuyên Quang ... nghiên cứu luận văn nghiên cứu thực trạng đạo đức giáo dục đạo đức cho niên tỉnh Tuyên Quang từ nghiệp đổi đất nước khởi xướng đến Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn dựa...
 • 100
 • 105
 • 0

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Khoa học xã hội

... nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứucủa luận văn Cơ sở lý luận pháp nghiên cứu luận văn Đóng góp luận văn Ý nghĩa luận văn Kết cấu luận văn ... tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ công trình Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày ... nghiên cứu, vấn đề cấp thiết điều kiện Luận văn hi vọng đóng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu khía cạnh vấn đề lớn Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích luận văn: sở thực tiễn kết hợp truyền thống...
 • 87
 • 108
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Khoa học xã hội

... DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  NGUYỄN THỊ HIỀN VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN HẢI DƯƠNG HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 80 LUẬN VĂN THẠC TRIẾT HỌC Người ... đạo đức cho hệ trẻ Việt Nam” Nguyễn Đình Quế (luận văn thạc sĩ, 2000); “Vai trò gia đình giáo dục hệ trẻ nước ta nay” Nguyễn Liêm (luận án tiến sĩ, 2001); “Vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống ... liệu, tài liệu khảo sát chủ yếu đề cập từ năm 2006 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn * Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận luận văn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng...
 • 100
 • 242
 • 2

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

Khoa học xã hội

... lịch sử; gắn lý luận với thực tiễn để thực đề tài Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương tiết B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG QUAN ĐIỂM CỦA ... viên tham gia - Thực tin tuyên truyền chuyên đề “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ hướng biển đảo quê hương”, chuyên đề “Kỷ niệm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng”, chuyên đề “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ ... phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thành phố Cần Thơ nay" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu trực tiếp quan...
 • 92
 • 152
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... nghiên cứu Hiện có nhiều công trình nghiên cứu Đảng Nhà nước, nhiều nhà khoa học, nhiều luận án Tiến sĩ, Thạc nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc giáo dục đạo đức cho niên Các công trình ... dưỡng, đào tạo lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ, đến 100% Bí thư đoàn sở có trình độ văn hóa THPT, 35 đồng chí có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 15 đồng chí có trình độ lý luận trị Trung ... tr.35] Những gương tiêu biểu như: Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Trần Văn Ơn, Bùi Thị Cúc, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Nguyễn Thị Chiên, La Văn Cầu, Cù Chính Lan hàng triệu niên dũng cảm khác cống hiến...
 • 51
 • 288
 • 0

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Khoa học xã hội

... VHGT 26 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu; phần kết luận, khuyến nghị phần phụ lục; luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng Cụ thể nội dung chƣơng luận văn nhƣ sau: Chƣơng Cơ sở lý luận sở thực tiễn ... đào tạo thạc ngành Xã hội học, khóa 2013-2015, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thông qua môi trƣờng đào tạo uy tín, chất lƣợng, tích lũy thêm nhiều kiến thức chuyên sâu chuyên ngành ... nâng cao hiệu xây dựng lối sống có văn hóa niên Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi thành phố Tác giả Dƣơng Văn Đại (2007) với đề tài luận văn thạc ngành Xã hội học “Vai trò giáo...
 • 117
 • 403
 • 3

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

Tư liệu khác

... túc thực luật an toàn giao thông tham gia giao thông, góp phần bảo vệ người xung quanh, bước đưa văn hoá giao thông vào nề nếp Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp Báo cáo viên, Ban an toàn giao thông ... thiệu mô hình biển báo giao thông hiệu cảnh báo giao thông : an toàn giao thông hạnh phúc nhà; văn hoá giao thông tự giác chấp hành pháp luật giao thông, an toàn bạn tai nạn thù, Bằng hình ảnh...
 • 3
 • 214
 • 0

Công tác tuyên truyền văn hóa giao thông cho thanh niên hiện nay

Công tác tuyên truyền văn hóa giao thông cho thanh niên hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... THỊ LỆ HẰNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY Chuyên ngành : Công tác tư tưởng Mã số : 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA...
 • 2
 • 714
 • 15

Xem thêm