luận văn tư tưởng triết học hồ chí minh

tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... giảng dạy học tập môn tưởng Hồ Chí Minh Không thế, mà tưởng Hồ Chí Minh được nhiều tác giả nghiên cứu như: Giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa (chủ biên) tưởng triết học Hồ Chí Minh ”, nhà ... giải phóng dân tộc, cống hiến Hồ Chí Minh chủ yếu cách mạng giải phóng dân tộc, tưởng Hồ Chí Minh tưởng giải phóng dân tộc Họ cho nêu cao tưởng Hồ Chí Minh c nặng dân tộc, nhẹ giai ... dụng quan điểm Hồ Chí Minh công xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện Việt Nam Đối ̣ng nghiên cứu Đối ̣ng nghiên cứu là: tưởng Hồ Chí Minh mà cụ thể tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa...
 • 76
 • 866
 • 2

tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Triết học Mác - Lênin

... nguyên tắc tưởng triết học Hồ Chí Minh yếu tố góp phần làm cho tưởng Hồ Chí Minh trở thành tưởng biện chứng tưởng triết học Hồ Chí Minh hình thành giống quan điểm triết học khác yếu ... Lênin, tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn chủ nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh tổng kết vấn đề thực tiễn hôm cách có lý luận 19 KẾT LUẬN Sau tìm hiểu tưởng triết học Hồ Chí Minh thống lý luận ... Chúng ta không học tập Hồ Chí Minh quan điểm mà nói toàn tưởng, quan điểm người Bởi tưởng người có ý nghĩa quan trọng trình hoạt động Vì học tập làm theo tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa...
 • 21
 • 639
 • 2

tưởng triết học Hồ Chí Minh

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... tạp tưởng người, phận tưởng triết học Hồ Chí Minh Thấm nhuần quan điểm cải tạo giới triết học Mác, vấn đề Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề người nghiệp giải phóng người Con người tưởng ... phú Người, phân tích, hệ thống hoá, rút tưởng phương pháp triết học Hồ Chí Minh Đó việc làm công phu lâu dài Mấy nội dung tưởng triết học Hồ Chí Minh trình bày khái quát bước đầu, chắn ... suất, chất lượng, hiệu tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược trồng người hệ thống chặt chẽ, phong phú, vừa khoa học, vừa cách mạng, phận hợp thành tưởng triết học Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng...
 • 6
 • 369
 • 5

luận văn sư phạm Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

luận văn sư phạm Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục học

... đức cho sinh viên theo tưởng Hồ Chí Minh Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta di sản vô giá, tưởng Người, có tưởng đạo đức Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh gương sáng ngời đạo ... cập tưởng Hồ Chí Minh đạo đức tưởng đạo đức Người thống trị đạo đức tưởng đạo đức hành vi đạo đức, đức tài, đạo đức cách mạng đạo đức đời thường tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh ... đức Hồ Chí Minh đời sống xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh xa Người để lại cho dân tộc tài sản vô quý giá, hệ thống tưởng Người, đặc biệt tưởng đạo đức Xã hội có đổi thay, tưởng Hồ Chí Minh...
 • 80
 • 760
 • 12

Vận dụng tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát ở trường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)

Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát ở trường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)

Khoa học xã hội

... dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minhluận án tiến sĩ Triết học như: Đoàn Nam Đàn: “Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Vinh nay” Ngoài có luận văn ... như: Nguyễn Văn Lục: “Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh THPT thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH”, Võ Thị Hồng Lý: “Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT ... cho học sinh theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ………………………… 2.2.4.Kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội để nâng cao 69 hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 92
 • 852
 • 9

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tưởng đạo đức hồ chí minh

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tư tưởng đạo đức hồ chí minh

Khoa học xã hội

... tởng đạo đức Hồ Chí Minh Thứ hai : Cố gắng tìm giá trị triết học Phơng Đông mà Hồ Chí Minh tiếp nhận mặt Hồ Chí Minh phản bác Phạm vi nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cứu nét triết học Phơng Đông ... xuất thật Hà Nội 46 Hồ Chí Minh toàn tập tập 5, nhà xuất thật Hà Nội Hồ Chí Minh toàn tập tập 6, nhà xuất thật Hà Nội Hồ Chí Minh toàn tập tập 7, nhà xuất thật Hà Nội Hồ Chí Minh toàn tập tập 7, ... gia 1996 10 Hồ Chí Minh toàn tập tập 8, nhà xuất thật Hà Nội 11 Hồ Chí Minh toàn tập tập 9, nhà xuất thật Hà Nội 12 Hồ Chí Minh toàn tập tập 9, nhà xuất trị Quốc gia 1996 13 Hồ Chí Minh toàn tập...
 • 52
 • 433
 • 0

TIỂU LUẬN TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯỞNG KINH TẾ HỒ CHÍ MINH docx

TIỂU LUẬN TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯ TƯỞNG KINH TẾ HỒ CHÍ MINH docx

Báo cáo khoa học

... giành công xây dựng CNXH Mục đích thể tính nhân văn sâu sắc tưởng Hồ Chí Minh kinh tế quản lý kinh tế tưởng độc lập dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại vấn đề đấu tranh cách mạng, ... chủ, văn minh Trong trình thực cách mạng ruộng đất, có sai lầm, khuyết điểm, trước Đảng, trước quôc dân đồng bào Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận khuyết điểm khóc Đây chinh thể chất nhân văn tưởng ... phấn đấu cho mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công - dân chủ - văn minh, thực tưởng nhân văn kinh tế Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một kinh tế phát triển kinh tế người, nhằm để giải phóng người...
 • 6
 • 264
 • 0

Tiểu luận tưởng Hồ chí minh - TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯỞNG KINH TẾ HỒ CHÍ MINH doc

Tiểu luận Tư tưởng Hồ chí minh - TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯ TƯỞNG KINH TẾ HỒ CHÍ MINH doc

Báo cáo khoa học

... giành công xây dựng CNXH Mục đích thể tính nhân văn sâu sắc tưởng Hồ Chí Minh kinh tế quản lý kinh tế tưởng độc lập dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại vấn đề đấu tranh cách mạng, ... chủ, văn minh Trong trình thực cách mạng ruộng đất, có sai lầm, khuyết điểm, trước Đảng, trước quôc dân đồng bào Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận khuyết điểm khóc Đây chinh thể chất nhân văn tưởng ... phấn đấu cho mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công - dân chủ - văn minh, thực tưởng nhân văn kinh tế Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một kinh tế phát triển kinh tế người, nhằm để giải phóng người...
 • 6
 • 254
 • 4

skkn vận dụng tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay

skkn vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục học

... hành quốc gia Hồ Chí MinhHọc viện báo chí tuyên truyền, Số (2009) TS Nguyễn Lương Bằng, tưởng Hồ Chí Minh kết hợp truyền thống đại giáo dục - đào tạo, In sách: tưởng Hồ Chí Minh với nghiệp ... DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIÁO DỤC TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH THPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 Giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh THPT yêu cầu ... Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh THPT giai đoạn 1.1 Giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh THPT yêu cầu cấp bách...
 • 46
 • 221
 • 1

Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... thành tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phận cấu thành tưởng Hồ Chí Minh nguồn gốc hình thành nên tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tưởng ... Thanh Nam: “Quán triệt tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên nay”, Tạp chí tưởng văn hóa, số 10, năm 2003 - Đoàn Nam Đàn: tưởng Hồ Chí Minh bồi dưỡng, giáo dục niên”, Tạp chí Cộng sản, số 6, ... Hồ Chí Minh tiếp cận ba nguồn văn hóa, văn hóa dân tộc, văn hóa khu vực, văn hóa giới Hồ Chí Minh nâng đạo đức truyền thống dân tộc lên tầm cao - đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh b tưởng Hồ Chí...
 • 64
 • 131
 • 2

skkn khai thác và vận dụng tưởng đạo đức hồ chí minh ở một số bài học GDCD lớp 10

skkn khai thác và vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh ở một số bài học GDCD lớp 10

Khoa học xã hội

... thác vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh số học GDCD lớp 10 KHAI THÁC VÀ VẬN DỤNG TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở MỘT SỐ BÀI HỌC GDCD LỚP 10 ... khai thác vận dụng giá trị tưởng đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh cho em thật cần thiết Để khai thác giá trị cao đẹp tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào học phải xác định rõ học có nội dung trọng tâm ... Khai thác vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh số học GDCD lớp 10 VI KẾT LUẬN “Tiên học lễ, hậu học văn – Trước dạy cho học sinh biết làm...
 • 19
 • 109
 • 0

Nghiên cứu tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên đại học GTVT hiện nay

Nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên đại học GTVT hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... trí, vai trò đạo đức,chuẩn mực đạo đức người Hồ Chí Minh, nguyên tắc xây dựng đạo đức: 1,Vị trí,vai trò đạo đức tưởng Hồ Chí Minh: Từ sớm, Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức gốc người cách mạng ... tinh thần nhân văn nhân loại qua nhiều kỷ, qua hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh xác định tình yêu thương người phẩm chất đạo đức cao đẹp + Tình yêu thương người tưởng Hồ Chí Minh có phạm vị ... viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô 2,Chuẩn mực đạo đức tưởng Hồ Chí Minh: - Trung với nước, hiếu với dân Trong mối quan hệ đạo đức mối...
 • 12
 • 271
 • 0

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Trung học cơ sở - phổ thông

... chủ tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên - Búp sen xanh ( Sơn Tùng) - Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh - Tác phẩm văn chủ tịch Hồ Chí Minh( Hà Minh Đức) - Các chuyên đề tưởng đạo đức Hồ Chí Minh( Nxb ... thống đất nước…… tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tưởng cáh mạng cho học sinh nhiều, ... dục đạo đức tưởng Hồ Chí Minh giảng vô cần thiết nhằm nâng cao tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh Bởi đời hoạt động cách mạng Bác suốt trình lịch sử cứu nước dân tộc .Tư tưởng Người định...
 • 13
 • 1,809
 • 16

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tưởng Hồ Chí Minhvận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Báo cáo khoa học

... 0918.775.368 15 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000 16 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000 17 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập , Nxb Chính trị quốc ... Nội 2000 18 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000 19 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000 20 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị ... 2000 21 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000 22 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000 23 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị...
 • 32
 • 2,950
 • 6

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... chủ tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên - Búp sen xanh ( Sơn Tùng) - Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh - Tác phẩm văn chủ tịch Hồ Chí Minh( Hà Minh Đức) - Các chuyên đề tưởng đạo đức Hồ Chí Minh( Nxb ... thống đất nước…… tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tưởng cáh mạng cho học sinh nhiều, ... dục đạo đức tưởng Hồ Chí Minh giảng vô cần thiết nhằm nâng cao tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh Bởi đời hoạt động cách mạng Bác suốt trình lịch sử cứu nước dân tộc .Tư tưởng Người định...
 • 13
 • 1,294
 • 15

HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Toán học

... Hồ chí Minh Chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng kim nam cho hành động Đảng nhân dân ta Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục - đào tạo, cố Bộ trưởng giáo dục Nguyễn Văn ... của tất Một số vấn đề tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 1.Xây dựng phát triển giáo dục Việt Nam (từ 1945) theo tưởng Hồ Chí Minh Giáo dục nhân cách theo tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề thứ nhất: ... Xã hội Chủ nghĩa có tính nhân văn, dân tộc , khoa học, đại, lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng. a, Nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa Thứ nhất, Bác Hồ nói muốn xây dựng Chủ nghĩa...
 • 57
 • 1,548
 • 2

bản thu hoạch học tưởng đạo d8ức HỒ CHÍ MINH

bản thu hoạch học tư tưởng đạo d8ức HỒ CHÍ MINH

Tư liệu khác

... trí khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hoá, văn nghệ đội ngũ trí thức; Định kiến chủ nghĩa kinh nghiệm phận cán bộ, đảng viên dẫn đến thái độ thiếu tin ng, thiếu dân chủ, chí xem thường ... không nghiêm + Môi trường làm việc số nơi thiếu dân chủ, thiếu tự tưởng, tự sáng tạo, đặc biệt với trí thức khoa học xã hội văn nghệ sĩ Công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, khâu đánh ... chép Trong văn hoá, văn nghệ, tác phẩm có giá trị xứng tầm với thành tựu vẻ vang đất nước, sáng tạo hy sinh lớn lao nhân dân ta nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; lý luận, phê bình văn học, nghệ...
 • 5
 • 1,168
 • 4

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Ngữ văn

... theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh -Là giáo viên làm việc môi trường giáo dục thân lấy tiêu chuẩn đạo đức làm thước đo, tiêu chí phấn đấu cho sống làm việc theo gương tưởng đạo đức Hồ Chí ... phí, quan liêu” tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Chủ tịch Hồ Chí Minh a./Những nội dung cần quán triệt chuyên đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan ... điểm tưởng (bệnh chủ quan), khuyết điểm quan hệ (bệnh hẹp hòi), khuyết điểm cách nói, cách viết (bệnh ba hoa) 2./Những nội dung cần quán triệt chuyên đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 26,560
 • 181

Xem thêm