luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng phước sơn quảng nam

Nghiên cứu lựa chọn hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn Quảng Nam

Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn Quảng Nam

Tiến sĩ

... CSDL và đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng nghiên cứu. - Nghiên cứu lựa chọn hình nhận thức và phương pháp đánh giá tài nguyên, trữ lượng phù hợp kiểu quặng vàng gốc Phước Sơn. 5. ... và lựa chọn hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc trong vùng chưa được quan tâm đúng mức. Để làm sáng tỏ đặc điểm quặng hoá vàng gốc; đặc biệt là việc lựa chọn hình đánh giá tài ... thăm dò phù hợp cho kiểu quặng vàng gốc vùng Phước Sơn. Luận điểm 2: Đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng nghiên cứu theo quy trình đề xuất trong Luận án (hình 2.11); trong đó phương pháp...
 • 156
 • 281
 • 0

Luận án Tiến Kinh tế: Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội

Tiến sĩ

... 62.31.62.31.62.31.62.31.11.0111.0111.0111.01 LUậN áN T LUậN áN TLUậN áN T LUậN áN TIếN KINH TếIếN KINH TếIếN KINH TếIếN KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: Ngời hớng ... hỏi ñó, ñề tài luận án " ;Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên ñịa bàn Hà Nội" ñã ñược lựa chọn nghiên cứu. 2. Tổng quan các nghiên cứu về tiền ... các công trình nghiên cứu trên chủ yếu nghiên cứu ở tầm vĩ mô, chưa có nghiên cứu chuyên sâu về tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhiều công trình nghiên cứu ñã bị lạc...
 • 250
 • 858
 • 0

luận án tiến sinh học nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (curcuma zedoaria roscoe) và khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng

luận án tiến sĩ sinh học nghiên cứu nuôi cấy tế bào cây nghệ đen (curcuma zedoaria roscoe) và khảo sát khả năng tích lũy một số hợp chất có hoạt tính sinh học của chúng

Tiến sĩ

... liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Luân án có 18 bảng số liệu và 16 hình. Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU Luận án đã tham khảo 17 tài liệu tiếng Việt và 189 tài liệu tiếng Anh với các ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tương nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là cây nghệ đen. Nguyên liệu nghiên cứu là các tế bào callus được tạo từ bẹ lá của cây nghệ đen in vitro. 2.2. Phương pháp nghiên ... Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, 36 trang; Phần Kết luận và đề nghị, 2 trang; Các công trình đã công bố liên quan đến luận án: 1 trang, Tài liệu tham khảo: 23 trang với 193 tài liệu tham...
 • 24
 • 836
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu

Tiến sĩ

... là lý do Nghiên cứu sinh chọn đề tài để nghiên cứu. Tên đề tài Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học của bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu”. Mục đích nghiên cứu: Hướng ... 25KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN Sau khi nghiên cứu và thực nghiệm bê tông cường độ siêu cao nghiên cứu sinh có thể đưa ra các kết luận sau: 1.1/ Nghiên cứu sinh đã cùng nhóm nghiên cứu ... NGHIÊN CỨU THỰXỬ UỐN CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐBÊ TÔNG CƯỜNG Đ4.1/ Đặt vấn đề nghiên cứu Kết quả nghiên cứu của ACI-544 thì ttông cốt sợi thông thường cấp 40MPa, Kết quả nghiên cứu của...
 • 28
 • 583
 • 0

Luận án Tiến Kinh tế: Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững

Tiến sĩ

... lãnh thổ. ðề tài hướng vào nghiên cứu khía cạnh bền vững trên phạm vi lãnh thổ. Giới hạn phạm vi lãnh thổ nghiên cứu: ðề tài nghiên cứu vùng ðông Bắc Bắc bộ, bao gồm 10 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, ... tiểu vùng lành thổ và trong phạm vi vùng nghiên cứu. Ngoài ra, hiệu quả của hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè còn phản ánh tác ñộng của nó ñến iv1.1.3. Nội dung nghiên cứu các hình ... chất lượng, phẩm cấp, hiệu quả sản xuất chè. Nhờ áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến, sản phẩm sẽ có chất lượng tốt, giá bán cao hơn. Nếu 5ðã tìm ñược các nhân tố ảnh hưởng ñến các hình...
 • 211
 • 558
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

Kinh tế - Thương mại

... Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Tiến Thắng Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại: Vào lúc giờ ngày tháng năm 2011 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện ... A. Đề tài luận án đã giải quyết bài toán là cải tạo nguồn thức ăn cho vật nuôi với nguyên liệu sẵn có và rẻ, thông qua đó nâng hàm lượng vitamin A trong trứng, tạo nguồn trứng chất lượng cao. ... chất lượng cao. Đồng thời, để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của chế phẩm, đề tài còn thực hiện nghiên cứu thử nghiệm trên chuột và xác định năng suất và chất lượng trứng khi dùng chế phẩm...
 • 14
 • 977
 • 0

luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh quảng bình

luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh quảng bình

Tiến sĩ

... in Quang Binh’. 22 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1. Kết luận 1.1. Đánh giá tình hình sản xuất lạc và xác định yếu tố hạn chế năng suất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình: Cây lạc có có vai ... 3: ……………………………. Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế họp tại: ……………………………. Vào hồi………., ngày…….giờ………tháng…….năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: 1. Thư viện ... hợp phần hình thực nghiệm trong vụ đông xuân tại Quảng Bình Bảng 3.38. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lạc của hình thực nghiệm trong vụ đông xuân 2012-2013 tại Quảng Bình...
 • 54
 • 385
 • 0

luận án tiến hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác

luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác

Tiến sĩ

... hp theo hai phng pháp trc tip và gián tip, chúng tôi đ ngh hình hình thành vt liu SnO2/MCM-41 nh minh ha  s đ 3.3: S đ 3.3. hình đ ngh cho s đnh x ca thic ... NaHCO3 0, 1M. 15 S phân tán SnO2 trên b mt silic ca MCM-41 cng tng t nh hình đ ngh ca Lin và cng s khi nghiên cu SnO2 phân tán lên SBA-15 (hình 3.33). Trên c s kt ... S HịA HC Hu, 2014 12 S phân tán ca thic lên b mt MQTB MCM-41 đc nghiên cu bng ph EDX nh đc trình bày  hình 3.24. Hình 3.24. Ph EDX ca mu (a) SnO2/MCM-41(GT0,07)...
 • 56
 • 548
 • 0

Luận án Tiến Nông nghiệp: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

Kinh tế - Quản lý

... 8CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Đánh giá thực trạng sản xuất lạc và xác định yếu tố hạn chế năng suất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình 3.1.1. Đánh giá thực trạng về đất ... Thủy và xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 4.2. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06/2009 đến 06/2013. 4.3. Phạm vi giới hạn của đề tài - Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số ... quan 1 trang và phần tài liệu tham khảo 13 trang. Luận án có 48 bảng số liệu, 14 hình và sử dụng 150 tài liệu tham khảo, trong đó có 98 tài liệu tiếng Việt và 52 tài liệu tiếng Anh. Ngoài ra...
 • 20
 • 433
 • 0

Tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên

Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên

Tiến sĩ

... Văn Quảng (Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội) Phản biện 3: GS.TS Nguyễn Trường Tiến (Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt Nam) Luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến ... đất khi cần thiết. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nền đường đắp đất trên nền thiên nhiên. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề ổn định của nền đường đắp đất trên ... của luận án Luận án gồm những phần và chương sau: - Mở đầu - Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên - Chương 2: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu ổn...
 • 30
 • 534
 • 0

tóm tắt luận án tiến kinh tế nghiên cứu hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố việt nam

Tiến sĩ

... - Đánh giá hiệu quả VTHKCC đảm bảo tính khách quan. - Đánh giá hiệu quả của VTHKCC theo quan điểm phát triển. Các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hình QLNN về VTHKCC - Nhóm chỉ tiêu đánh ... tại một số dạng hình quản lý như: hình trực tuyến; hình chức năng; hình trực tuyến - chức năng; Mô hình trực tuyến – tham mưu; hình chương trình mục tiêu, vv Các nguyên tắc và ... nên việc đánh giá hiệu quả của các hình đề xuất trong luận án chỉ mang tính định tính. Sau khi được áp dụng, cần đánh giá định lượng tác động của các giải pháp, đây là hướng nghiên cứu rất...
 • 27
 • 801
 • 0

Xem thêm