luạn án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng lpg làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động diesel hiện hành

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành

Tiến sĩ

... xuất LPG 17 1.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng LPG cho động đốt trong 18 1.2.1 Các nghiên cứu sử dụng LPG cho động đốt cháy cưỡng bức 20 1.2.2 Các nghiên cứu sử dụng LPG cho động diesel ... trong động lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel là rất cần thiết để thực hiện hiệu quả việc nghiên cứu chuyển đổi động diesel hiện hành sang sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel. Việc nghiên cứu ... động cần thay đổi thế nào khi chuyển từ động chạy nhiên liệu diesel sang chạy lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel [33]. Các tác giả đã thực hiện việc nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel...
 • 174
 • 755
 • 2

Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động diesel hiện hành

Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành

Tiến sĩ

... kế động xăng. Việc nghiên cứu chuyển đổi động xăng và động diesel hiện hành sang chạy nhiên liệu LPG ý nghĩa thực tế hơn vì số lượng động đốt trong hiện hành sử dụng nhiên liệu ... diesel hiện hành theo cách kết hợp với nhiên liệu diesel gọi lad lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel. Đã khá nhiều công trình nghiên cứu về việc sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/ diesel trên động ...  Hơi nhiên liệu diesel Shat Shoi S -13- i. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá khả năng sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên các động diesel hiện hành qua đánh giá...
 • 174
 • 730
 • 0

Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động diesel hiện hành (tóm tắt)

Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (tóm tắt)

Tiến sĩ

... phát thi khói bi, thành phn phát thi quan trng và rt khó x lý c. Vì vy,  tài Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động diesel hiện hành c ...  pháp cung cp nhiên liu ng ng np. 1.2.2 Sử dụng LPG cho động diesel 1.2.2.1 Phương pháp cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp trong động LPG/ diesel Do LPG tr s octan ... c t l LPG thay th ti  CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CUNG CẤP LPG TRONG ĐỘNG LPG/ DIESEL 3.1 Giới thiệu chung Nghiên cu thc nghim s dng nhiên lic...
 • 24
 • 272
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa ba lạt, huyện giao thủy, tỉnh nam định

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa ba lạt, huyện giao thủy, tỉnh nam định

Tiến sĩ

... TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1. Tổng quan nghiên cứu đánh giá sử dụng đất bền vững 1.1.1. sở lý luận về sử dụng đất bền vững Nghiên cứu đánh giá sử dụng đất bền vững được nhiều nhà khoa học trên ... vùng. 3.3.1.2. Xác định các loại hình sử dụng đất hiện tại vùng nghiên cứu Trên địa bàn nghiên cứu 9 loại hình sử dụng đất (LUT) với 13 kiểu sử dụng đất với tổng diện tích là 7.766,61 ... khai thác sử dụng đất, chế độ ngập triều và chất lượng nước. 3.3. Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ 3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất...
 • 27
 • 748
 • 1

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu sử dụng nấm metarhizium anisopliae và nấm beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại cà phê tại tây nguyên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng nấm metarhizium anisopliae và nấm beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại cà phê tại tây nguyên

Tiến sĩ

... phẩm này được sử dụng để phòng trừ phổ rộng trên các loài sâu hại như bộ cánh màng, cánh cứng, cánh vảy, cánh thẳng và hai cánh (shah and Goettel, 1999). Các công nghệ được nghiên cứu như lên ... CHƯƠNG II VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Địa điểm, thời gian, vật liệu nghiên cứudụng cụ thí nghiệm 2.1.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm ngiên cứu: Viện Bảo ... 1: sở khoa học của đề tài và tổng quan tài liệu nghiên cứu được trình bày trong 42 trang với sự tổng hợp từ 149 tài liệu tham khảo trong đó 36 tài liệu tiếng Việt và 113 tài liệu tiếng...
 • 24
 • 1,219
 • 1

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM potx

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM potx

Thạc sĩ - Cao học

... Nội dung và phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu áp dụng hiệu quả phương pháp ĐCNPGC đến độ 2sâu 200m nước. - Nghiên cứu phương pháp minh giải địa chấn địa tầng trên sở địa tầng phân ... học và thực tiễn trong nghiên cứu địa chất biển, thăm dò khoáng sản và khảo sát địa chất công trình. Trong luận án này, đối tượng nghiên cứu các tầng nông bao gồm các thành tạo trầm tích Đệ ... vùng biển Miền Trung. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn từ bờ tới độ sâu 200m nước và từ cửa Thuận An đến vùng biển Bình Thuận. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng hiệu quả phương pháp...
 • 14
 • 756
 • 3

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu ứng dụng phương pháp chuyển gen để tạo dòng bông (gossypium hirsutum l.) kháng sâu xanh (helicoverpa armigera hübner)

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ứng dụng phương pháp chuyển gen để tạo dòng bông (gossypium hirsutum l.) kháng sâu xanh (helicoverpa armigera hübner)

Tiến sĩ

... gen thế hệ T2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1,1 kb 6 Chương 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Vật liệu nghiên cứu 2.1.1. Giống bông: 8 giống được sử dụng ... phát từ những sở trên, đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chuyển gen để tạo dòng bông (Gossypium hirsutum L.) kháng sâu xanh (Helicoverpa armigera Hübner)” được tiến hành. 2. Ý nghĩa ... MINH HỢP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN ĐỂ TẠO DÒNG BÔNG (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) KHÁNG SÂU XANH (HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN NÔNG NGHIỆP...
 • 27
 • 463
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Tiến sĩ

... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Nội dung nghiên cứu - Đặc điểm vùng nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển đổi cấu sử dụng đất - Đánh giá tác động của chuyển đổi cấu sử dụng đất đến nông ... động thái, nguyên nhân và thách thức của sự thay đổi sử dụng đất. Song, lẽ cho đến nay chưa luận án, công trình nghiên cứu nào đánh giá cụ thể về tác động của chuyển đổi cấu sử dụng ... khi chuyển đổi cấu sử dụng đất. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Đất đai và vấn đề sử dụng đất - Nông dân và người sử dụng đất - Các yếu tố tác động đến nông...
 • 27
 • 715
 • 2

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả múi ở hà nội và phụ cận.

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở hà nội và phụ cận.

Tiến sĩ

... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh học, sinh thái học của RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesii được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu ... lần sử dụng Dầu khoáng DC-Tron Plus 0,5% càng nhiều thì mật độ ấu trùng của RAR càng giảm và ngược lại. 2. Kiến nghị Sử dụng kết quả của Luận án làm tài liệu giảng dạy, tập huấn cho cán bộ ... giờ. 2.5.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu - Các số liệu được tính toán theo phương pháp thống kê sinh học thông dụng, sử dụng phần mềm IRRSTAT 5.0 để so sánh và phân tích. - Vẽ đồ thị...
 • 27
 • 690
 • 0

tóm tắt luấn án tiến nghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

tóm tắt luấn án tiến sĩ nghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Tiến sĩ

... pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tài nguyên đất đai, môi trường, lao động, việc làm ... Định hướng nghiên cứu Định hướng nghiên cứu tập trung ở địa bàn là một huyện thuần nông, tốc độ công nghiệp hóa nhanh. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề sau: Tác động của CNH ... các đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn 2000 - 2010 5. Những đóng góp mới của luận án Luận án đã chỉ ra được các tác động tích cực và tiêu cực của quá trình CNH đến quản lý, sử dụng đất nông...
 • 24
 • 629
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê

Tiến sĩ

... tại Văn Lâm, Hưng Yên. 2.2 Thời gian nghiên cứu ðề tài ñược thực hiện từ năm 2008 ñến năm 2011. 2.3 Vật liệudụng cụ nghiên cứu 2.3.1 Vật liệu nghiên cứu Rau cải bắp giống KK cross, rệp ... thiểu sử dụng thuốc trừ sâu hóa học trên rau họ hoa thập tự, nhằm phát triển sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, chúng tôi tiến hành ñề tài: Nghiên cứu thành phần bọ ñuôi kìm bắt mồi trên ... kìm làm theo tập quán của nông dân. 2.6. Phương xử lý số liệu Sử dụng phần mềm Excel 2007 ứng dụng các hàm thống kê dùng cho khối sinh học; Sử dụng phần mềm MedCalc analaysis xử lý các số liệu...
 • 24
 • 743
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus

Tiến sĩ

... 3.2.7. Kết quả nghiên cứu bệnh tích vi thể của lợn mắc PRRS 3.2.7.1. Kết quả nghiên cứu bệnh tích vi thể ở phổi, hạch phổi và hạch Amidan của lợn mắc PRRS Bảng 3.23. Kết quả nghiên cứu bệnh tích ...  Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus”.  + Nghiên c ... thường Đại thực bào bệnh lí do PRRSV phá hủy 4 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH LÍ LỢN MẮC PRRS 2.1. Nghiên cứu PRRS trên thế giới           ...
 • 27
 • 469
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

Tiến sĩ

... không thay thế. Kết quả nghiên cứu của ñề tài thể ứng dụng vào các sở chăn nuôi, ñặc biệt là chăn nuôi bò sữa ñể sản xuất cỏ Stylosanthes CIAT 184 thay thế cỏ Alfalfa phải nhập khẩu hiện ... mức thay thế 25% và 50 % ñã tăng lượng thức ăn thu nhận, tăng khả năng tăng trọng, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm chi phí giá thành thức ăn so với không thay thế. ðề nghị 1. Áp dụng ... chúng tôi tiến hành ñề tài : Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ ñậu (Keo giậu, Stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. 2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề...
 • 24
 • 616
 • 1

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại các làng nghề tỉnh

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại các làng nghề tỉnh

Tiến sĩ

... nào nghiên cứu về vấn đề quản lý, sử dụng đất làng nghề theo quan điểm phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hướng nghiên cứu của đề tài: với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh ... Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tại làng nghề tỉnh Bắc Ninh 3.3.1. Đánh giá thực trạng sử dụng đất 3.3.1.1. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp tại các xã nghiên cứu ... cần phân thành các khu chức năng riêng, cần cân đối cấu sử dụng đất hợp lý cho từng khu (bảng 3.33). Bảng 3.33: cấu sử dụng đất trong cụm công nghiệp làng nghề Mục đích sử dụng cấu (%)...
 • 26
 • 424
 • 0

Xem thêm