lenh ve co ban autocad

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... Second chamfer distance * Specify first corner * Specify other corner point + Fillet (Sau vμo lƯnh gâ chø F ) * Specify fillet radius for rectangles * Specify first corner * Specify other corner ... vÏ c¸c ®−êng cong Dïng ®Ĩ t¹o ®−êng cong NURBS ( Non Uniform Rational Bezier Spline ) c¸c ®−êng cong ®Ỉc biƯt §−êng Spline ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iĨm mμ ta chän c¸c ®iĨm nμy gäi lμ CONTROL POINT ... nμy AutoCAD yªu cÇu ta nhËp vμo 03 ®iĨm §iĨm (1) thc vỊ t©m cđa gãc, ®iĨm (2) vμ (3) thc vỊ hai c¹nh cđa gãc Command: XLine Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: B ↵ Specify angle vertex...
 • 24
 • 3,755
 • 11

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

Kiến trúc - Xây dựng

... Thuật Bằng AutoCAD2 004 đ-ờng cong trơn hình dạng không cố định (các đ-ờng cong tự nhiên; đ-ờng đồng mức hệ thống thông tin địa lý v.v ) Ngoài AutoCAD tạo đ-ờng cong xấp xỉ dạng Spline cách ... góc chắn cung 43 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 Second pt - Nhập điểm thứ hai điểm cuối cung vẽ qua điểm Second point: Trỏ điểm(3) Endpoint: Trỏ điểm(4) Undo - Huỷ bỏ ... Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng cong chuyển tiếp, đ-ờng cong nối tiếp với đ-ờng...
 • 24
 • 5,341
 • 122

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ bản docx

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản docx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... đối diện HCN - Command: REC (ENTER) PHUONG NAM Exit Bài Các lệnh vẽ */ Các lựa chọn vẽ hình chữ nhật: Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ < first corner > : + Chamfer: (Command: C enter):Vẽ ... chữ nhật vát mép góc cách nhập khoảng cách từ góc + Fillet: (Command: F enter): Bo tròn góc HCN cách nhập bán kính bo tròn + Width: (Command: W enter): Độ rộng cho nét vẽ HCN + Elevation/ Thickness: ... Exit Bài Các độ điểm so vớicơ độ lệnh vẽ điểm gốc toạ -Toạ độ tuyệt đối toạ - Cách nhập: Command: x,y:ENTER Trong đó: + x: khoảng cách điểm gốc toạ độ theo trục X Cùng chiều trục X chiều...
 • 7
 • 1,169
 • 4

Các lệnh vẽ 2d của autocad tài liệu các lệnh vẽ bản

Các lệnh vẽ 2d của autocad  tài liệu các lệnh vẽ cơ bản

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... để phá vỡ chúng thành đoạn thẳng Command : REC Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: nhập toạ độ điểm (1) Specify other corner point or [Dimensions]: nhập ... Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v ) Menu bar Draw\Spline ... nối điểm đầu với điểm cuối) - Tạo đờng cong Spline Khi giá trị = đờng SLPINE qua tất điểm ta chọn Khi giá trị khác không đờng cong kéo xa điểm để tạo đờng cong - ENTER nhập giá trị dơng Một số...
 • 8
 • 780
 • 4

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ BẢN

BÀI TẬP AUTOCAD CHI TIẾT - CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

Cao đẳng - Đại học

... Sau COPY ARRAY hai phía: Command: ARRAY (AR) xuất hộp thoại ARRAY Click nút Select object để chọn đối tƣợng  chọn đoạn thẳng 5mm vừa vẽ   nhập thơng số Rows, Columns, Column offset (trị số Column ... hai đầu đƣờng kính: Command: C  2p (2Point)  lần lƣợt xác định điểm (4), (6) - Vẽ đƣờng L1- đƣờng thẳng tiếp xúc hai đƣờng cong Command: L  chọn bắt điểm TAN click đƣờng cong tiếp xúc thứ  ... dẫn thực hành vẽ AutoCAD Lưu ý: Trong q trình thao tác ACAD để tránh trƣờng hợp bị ACAD bất ngờ điện…, bạn nên Save vẽ thƣờng xun theo cách Hoặc định dạng ACAD để tự động Save vẽ sau khoảng thời...
 • 10
 • 794
 • 19

Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ bản

Giáo trình Autocad 2014 các lệnh vẽ cơ bản

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... 2.5 Biến Savetime Nhập lệnh: Menu/option/ Open and Save Gõ lệnh: Savetime Để tránh cố ta dùng biến Savetime, biến tự động save vẽ Nhập lệnh: Command: SAVETIME Enter new value for SAVETIME : ... entity, hình học ban đầu cho CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS, CONVTOMESH lệnh lấy mà không nhắc Để hiệu chỉnh biến Delobj ta nhập lệnh Delobj Nhập lệnh: Ribbon Menu Command Toolbars Home ... bao gồm người sử dụng với lệnh EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE, LOFT Loại bỏ tất hình dạng xác định cho CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS, lệnh CONVTOMESH Mặt cắt ngang sử dụng với lệnh LOFT bị xóa...
 • 56
 • 777
 • 1

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... để phá vỡ chúng thành đoạn thẳng Command : REC Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: nhập toạ độ điểm (1) Specify other corner point or [Dimensions]: nhập ... Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v ) Menu bar Draw\Spline ... nối điểm đầu với điểm cuối) - Tạo đờng cong Spline Khi giá trị = đờng SLPINE qua tất điểm ta chọn Khi giá trị khác không đờng cong kéo xa điểm để tạo đờng cong - ENTER nhập giá trị dơng Một số...
 • 8
 • 46,601
 • 1,605

CÁC BƯỚC,LỆNH VẼ BẢN

CÁC BƯỚC,LỆNH VẼ CƠ BẢN

Kỹ thuật lập trình

... lệnh Continue ) ( vẽ cách bạn trước cung hay đường vẽ, chọn lệnh Continue trỏ tự động nhảy đến đểm cuối cung hay đường vừa vẽ ) Chọn lệnh Draw / Continue Sau chọn lệnh AutoCad dòng nhắc Command: ... sau: • Nhập vào từ dòng Command : XLine ( hay XL ) • Trên Menu : Draw\XLine • Trên Menu hình : Construction Line Cú pháp lệnh Command: XL < Enter > Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset] ... tâm, điểm cuối ( Start, Center, End ) Cú pháp lệnh Command: Arc < Enter > Command: arc Specify start point of arc or [Center]: start Specify second point of arc or [Center/End]: center Specify...
 • 15
 • 2,750
 • 30

Lệnh vẽ bản(tiếp)

Lệnh vẽ cơ bản(tiếp)

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... on- tô 8.Lệnh thu phóng hình: zoom View/ zoom command : z enter -Realtime : giữ trái chuột kéo trái thu nhỏ, phải phóng to Thoát khỏi esc -All: autocad tái tạo lại hình cho đối tợng vẽ đợc thu ... Xác định bán trục hai điểm đầu cuối cung 5.Lệnh donut : vẽ hình vằn khăn Draw/ donut biểu tợng command :do enter Các tham số: inside dimeter : nhập giá trị đờng kính outside dimeter : nhập giá ... nhập tỷ lệ Thoát khỏi lệnh zoom phải chuột phím esc 9.Lệnh di chuyển hình: Pan View/ pan biểu tợng command : p enter Cho phép dịch chuyển vẽ theo ý muốn mà không thay đổi độ lớn Thoát khỏi lệnh pan...
 • 3
 • 631
 • 5

Các lệnh vẽ bản docx

Các lệnh vẽ cơ bản docx

Kĩ thuật Viễn thông

... Specify second endpoint of edge: @80
 • 8
 • 666
 • 5

CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ bản pdf

CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... đợc coi đói tợng đa tuyến Ví dụ: Command: sketch Record increment : Sketch Pen eXit Quit Record Erase Connect Sketch Pen eXit Quit Record Erase Connect 136 lines recorded ... POINT" Command: XLINE Hor/Ver/Ang/Bisect/offset/ : H Through point: vào toạ độ VER: tuỳ chọn tạo đờng dựng hình thẳng đứng, ta xác định điểm nhắc nhở " THROUGH POINT" Command: ... góc: Command: XLINE Hor/Ver/Ang/Bisect/offset/ : B Angle Vertex point: vào toạ độ đỉnh góc Angle Start point: vào toạ độ đỉnh góc Angle End point: vào toạ độ đỉnh góc Ví dụ: Command:...
 • 24
 • 696
 • 0

Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ bản

Nhâp môn auto cad các LỆNH vẽ cơ bản

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... spline -Lựa chọn Fit tolerance: Khi giá trị khác đường cong kéo xa điểm control point để đường cong mịn Nếu giá trị đường spline qua điểm control point Ta tạo script file nhập tọa độ điểm vào ... để tạo đường cong NURBS (non uniform rational bezier spline) Đường Spline qua tất điểm mà ta chọn, điểm gọi control point Ứng dụng để vẽ đường đồng mức, mặt cắt ngang địa lí, đường cong thiết kế ... cuối" *Qua điểm đầu, tâm góc tâm: Thực theo bước sau: -Command: arc -Specify start point of arc or [CEnter]:(Nhập tọa độ điểm đầu) -Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce (gõ ce để chọn...
 • 7
 • 287
 • 1

Một số lệnh tắt bản trong autocad

Một số lệnh tắt cơ bản trong autocad

Cơ khí - Chế tạo máy

... tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao ... 34 DO DONUT 35 36 37 38 DOR DOV DR DRA DIMORDINATE DIMOVERRIDE DRAWORDER DIMRADIUS 39 DS DSETTINGS 40 DT DTEXT 41 DV DVIEW Vẽ đờng tròn hay cung tròn đợc ... giao hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER 72 LE LEADER 73 LEN LENGTHEN 74 Ls,LI LIST 75 76 77...
 • 6
 • 5,173
 • 177

Tài liệu CHƯƠNG II: CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ BẢN ppt

Tài liệu CHƯƠNG II: CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN ppt

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... chiều X, Y vẽ đồ thị Command: Limits Specify lower left corner or [ON/OFF] : Specify upper right corner : 420,297 Điểm gốc trái phía (Lower left corner) đặt trùng ... tọa độ người sử dụng UCS (User Coordinate System), biểu tượng UCS thay đổi theo điểm nhìn Ðể hiển thị biểu tượng hệ thống tọa độ UCS, ta thực sau: Command: Ucsicon ↵ AutoCAD đưa yêu cầu sau: Enter ... Properties: Xuất hộp thoại cho phép ta đặt lại số lựa chọn Chú ý: Ucsicon biến hệ thống; Ucsicon = 1, mở; Ucsicon = 0, tắt; Ucsicon = 2, Ucs đặt gốc tọa độ Định vị lại hệ thống toạ độ UCS Việc định...
 • 7
 • 337
 • 1

152 lệnh tắt bản trong AutoCAD docx

152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... Lnh COPY : lnh tt l CO/ CP bõy gi mun i ch khỏc : OC/PC chng hn (lu ý l khụng c trựng vi cỏc lnh ó cú)- thỡ tỡm dũng lnh COPY danh sỏch - xúa CO/ CP - thay bng OP/PC - sau ú Save - dũng lnh Command: ... Lỳc ny bn gừ OC/PC l lnh copy autocad - Tỡm hiu Dimesion Style AutoCAD Nhng ngi mi hc Autocad luụn cm thy khú khn vi nhiu thao tỏc cú th gi l phc vic nh dng v ghi kớch thc Autocad. Do vy mỡnh s gii ... dimstyle c chn sang hin hnh New : To Dimstyle mi Modify : Chnh sa Dimstyle Override : Thay bi cỏc bin kớch thc kiu kớch thc c chn Compare : So sỏnh cỏc thụng s gia cỏc Dimstyle khỏc bn v Vi tựy chn new...
 • 10
 • 72,193
 • 1,533

100 Lệnh bản Autocad

100 Lệnh Cơ bản Autocad

Điện - Điện tử

... parameters Vd : Lệnh COPY : lệnh tắt CO/ CP muốn đổi chữ khác : OC/PC chẳng hạn (lưu ý không trùng với lệnh có)- tìm dòng lệnh COPY danh sách - xóa CO/ CP - thay OP/PC - sau Save - dòng lệnh Command: gõ ... REDRAW Làm tươi lại hình Sao chép song song 73 74 75 76 77 REC REG REV RO RR RECTANGLE REGION REVOLVE ROTATE RENDER Vẽ hình chữ nhật Tạo miền Tạo khối 3D tròn xoay Xoay đối tượng chọn xung quanh ... Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ Tô bong đối tượng 3D Cắt khối 3D Tạo đa tuyến cố thể tô đầy Vẽ đường cong Hiệu chỉnh spline Tạo kiểu ghi văn Phép trừ khối 87 88 89 90 T TH TOR TR MTEXT THICKNESS TORUS...
 • 6
 • 424
 • 1

Anh chị hãy chứng minh rằng : Đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về bản?

Anh chị hãy chứng minh rằng : Đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản?

Quản trị kinh doanh

... từ mô hình kinh tế vĩ mô kinh tế kế hoạch hoá hành tập trung Theo mô hình này, người ta đặc biệt coi trọng phát triển thành phần kinh tế quốc doanh nguồn thu tập trung Ngân sách Nhà nước chủ yếu ... Việt Nam Quá trình phát triển hệ thống BHXH Việt Nam Nếu sau cách mạng tháng thành công, Chính phủ ban hành số Sắc lệnh quy định số chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn, hưu trí cho công nhân viên chức ... lý quỹ BHXH Từ năm 2002 chuyển BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam Về sách BHYT Thực chất sách BHYT coi chế độ KCB sách BHXH, lịch sử hình thành phát triển khác biệt theo thói quen nên tạm gọi...
 • 13
 • 485
 • 0

đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về bản.

đến năm 1930 tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản.

Khoa học xã hội

... cỏc nc thuc a Vn nụng dõn cỏc nc thuc a Ngi vit tỏc phm Bn ỏn ch thc dõn Phỏp (Le Procốs de la colonisation Franaise) v c xut bn ln u tiờn Pari nm 1925 Bng nhng dn chng c th, sinh ng, tỏc phm ... bu bn cỏch mnh ca cụng nụng thụi" H Chớ Minh ỏnh giỏ rt cao vai trũ ca nhõn dõn ngha v trang Ngi coi sc mnh v i v nng lc sỏng to vụ tn ca qun chỳng l then cht bo m thng li Trong tỏc phm ng Kỏch ... tit kim, phỏt trin kinh t ca ta, phỏ hoi kinh t ca ch Ngi kờu gi "hu phng thi ua vi tin phng", coi "rung ry l chin trng, cuc cy l v khớ, nh nụng l chin s", "tay cy tay sỳng, tay bỳa tay sỳng,...
 • 12
 • 894
 • 1

Xem thêm