lam bai trac nghiem

MỘT SỐ ĐỀ THI ĐỂ LUYỆN TẬP CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA

MỘT SỐ ĐỀ THI ĐỂ LUYỆN TẬP CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ác” sử dụng phép liệt kê phép lặp cú pháp - Tác dụng: Các phép tu từ hàm ý nhấn mạnh chất tham lam, tàn nhẫn đối tượng “quan lại”, “sai nha”, “Khuyển Ưng”, qua tác giả muốn khẳng định chất xã ... tình trạng bạo lực gia đình + Câu chuyện giúp ta nhìn lại mình, tìm thấy “hạt ngọc” bị lẫn lấm láp lam lũ đời thường; đồng thời dấy lên người đọc nỗi xót thương pha lẫn lo âu tình trạng phụ nữ trẻ...
 • 99
 • 243
 • 1

Đề ôn tập trước kì thi THPT quốc gia môn tiếng anh tuần 3 tháng 5 2015 sở giáo dục và đào tạo bắc giang

Đề ôn tập trước kì thi THPT quốc gia môn tiếng anh tuần 3 tháng 5 2015 sở giáo dục và đào tạo bắc giang

Tiếng Anh

... answer The first two decades of this century were dominated by the microbe hunters These hunters had tracked down one after another of the microbes responsible for the most dreaded scourges of many ... rickets, beriberi Then it was discovered that these diseases were caused by the lack of vitamins, a trace substance in the diet The diseases could be prevented or cured by consuming foods that contained ... stage You are aware that the enzyme hunters have been replaced by a new breed of hunters who are tracking genes – the blueprints for each of the enzymes – and are discovering the defective genes...
 • 11
 • 673
 • 3

TỔNG HỢP BÀI LUẬN MẪU TIẾNG ANH SONG NGỮ 12 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QUỐC GIA

TỔNG HỢP BÀI LUẬN MẪU TIẾNG ANH SONG NGỮ 12 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QUỐC GIA

Ngoại ngữ

... the most popular places of entertainment The cinema attracts large numbers of people everyday It is the magnet of the town It sometimes attracts even those who not wish to see a film As it is ... việc truyền bá kiến thức Minh chứng hàng bao năm qua Cánh đồng tri thức rộng đời ngắn độc giả tham lam đừng mong đọc tất Vì thế, người yêu mến tri thức nắm vững phần mà Mà phải đọc hàng trăm sách, ... literate and illiterate Because it is so popular, it must exercise some influence on those whom it attracts The films shown in the cinema are often very instructive and informative Almost every film...
 • 77
 • 517
 • 1

BÍ QUYẾT LẤY TRỌN ĐIỂM CÂU LUẬN TIẾNG ANH TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA

BÍ QUYẾT LẤY TRỌN ĐIỂM CÂU LUẬN TIẾNG ANH TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... situations among characters that I can"t help laughing It"s actually a hard-to-put-down book It attracts not only children but also adults as me Another good point of it I want to mention about...
 • 11
 • 451
 • 1

CHINH PHỤC PHẦN VIẾT LUẬN TIẾNG ANH TRONG kì THI THPT QUỐC GIA

CHINH PHỤC PHẦN VIẾT LUẬN TIẾNG ANH TRONG kì THI THPT QUỐC GIA

Ngoại ngữ

... sinking ship V Describing a place Outline o What it is o Location o Size o Population o Area o Main attractions o Your feeling (s)/ opinion(s) Useful language o What: It is a small/ big village/ town/ ... with…; It is on the river X.; It is famous for…; It is about/ approximately … km from… o Main attractions: an industrial area; beautiful scenery nearby; an underground system or trams; sandy beaches;...
 • 79
 • 424
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: tình hình thực hiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội sự hình thành và phát triển của nh ngoại thƣơng hà nội hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội bài học kinh nghiệm với việt nam các nƣớc liên hiệp châu âu nghiệm bảo lãnh của một số ngân hàng trên thế giới chủ thể của một giao dịch bảo lãnh trong ngoại thƣơng trò của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại tính tất yếu của việc phát triển hoạt động bảo lãnh trong các nhtm ở việt nam hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại điều kiện cần thiết để thực hiện bảo lãnh của các nhtm mục đích và chức năng của bảo lãnh quá trình phát triển của ngân hàng thƣơng mại và sự ra đời của hoạt động bảo lãnh tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại khái quát chung về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại đối với ngân hàng tmcp dầu khí toàn cầu đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu hoàn thiện và mở rộng hợp lý hóa mạng lưới phân phối sản phẩm ngân hàng nâng cao năng lực tổ chức bộ máy và quản trị điều hành một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của gp bank trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mục tiêu và triển vọng phát triển của gp bank trong những năm tới