lịch sự hành động từ chối

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

Xã hội học

... thi hành án, định dân TANN không đặt bên phải thi hành án án, định dân không tự nguyện thi hành mà đặt trường hợp (trường hợp áp dụng nguyên tắc luật nơi xảy vi phạm) Trường hợp 2: Đối với hành ... đồng hướng giải theo quy định pháp luật Việt Nam: Trường hợp 1: Đối với hành vi gây thiệt hại nơi phát sinh hậu thực tế hành vi gây thiệt hại xảy lãnh thổ Việt Nam phương án giải sau: Nếu việc ... gia ĐƯQT mà Việt Nam thành viên, nhìn chung, thấy, nguyên tắc áp dụng chủ yếu để giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng là: “Luật nơi xảy vi phạm” “nơi phát sinh hậu thực tế hành vi gây thiệt hại”...
 • 4
 • 551
 • 4

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... a) Do hậu chiến tranh, hành động thù địch, nội chiến, bạo động tượng thiên nhiên có tính chất đặc biệt, không tránh khỏi cưỡng lại b) Hoàn toàn hành động không hành động cố ý từ bên thứ ... cản hành động sai bất kỳ Chính phủ quan chuyên trách bảo dưỡng đèn hiệu thiết bị trợ giúp hàng hải gây thực chức đó Nếu chủ tàu chứng minh thiệt hại ô nhiễm phần toàn hành động không hành ... của công ước là kiểm soát các hoạt động đổ thải dầu, theo đó các tàu chở dầu phải đổ thải dầu ở những khu vực cho phép và mọi hoạt động dỡ hàng và chất hàng phải được...
 • 13
 • 87
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... government, former from Barrister only, now also from solicitor: Do quyền bổ nhiệm từ luật bào chữa, kể từ luật vấn – Can not be dismissed except by resolution of House of common and ... Common: MP, Majority party forms the Government: Viện dân biểu gồm nghị sĩ dân bầu; đảng đa số thành lập Chính phủ House of Lords: Viện nguyên lão: Do Chính quyền cử, Thừa kế kế vị Nguyên lão ... dụ luật hợp đồng, Luật bồi thường trách nhiệm hợp đồng Evolved from cases on courts: Phát triển từ án lệ Often based on custom of traders: Dựa vào tập quán kinh doanh, giao dịch A agrees to sell...
 • 15
 • 259
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... mức lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động bảo hiểm xã hội người lao động Đăng ký thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước lao động tập thể phải làm thành bản, đó: - Một người sử dụng lao động ... chấp lao động: - Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động tranh chấp lao động tập thể tập thể người lao động với người sử dụng lao động - ... đồng lao động mà không cần báo trước bồi thường - Hợp đồng lao động văn có hiệu lực từ ngày ký từ ngày hai bên thoả thuận, Hợp đồng lao động giao kết miệng có hiệu lực từ ngày người lao động bắt...
 • 9
 • 289
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... biểu tham gia đầy đủ kỳ họp, đạt tỷ lệ từ 85%- 95% tổng số đại biểu Trung bình kỳ họp có khoảng từ 10 đến 20 ý kiến phát biểu Cấp huyện từ đến 14, cấp xã từ đến ý kiến Khoảng 70%- 80% đại biểu ... biểu quan hành tương đối cao Hầu hết đại biểu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách ít, nên chưa đóng vai trò nòng cốt, tạo chuyển biến sâu sắc hoạt động hội ... định Về hoạt động đại biểu HĐND: Tình hình hoạt động đại biểu HĐND cấp có nhiều biến chuyển tích cực Hầu hết có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phấn đáu hoạt động tốt nhiệm...
 • 8
 • 320
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... nghiệp tầm quan trọng bảo hộ quyền SHTT, việc đẩy mạnh hoạt động t vấn quyền SHTT hoạt động cần thiết có tác động trực tiếp tới hình thành, khai thác bảo vệ quyền SHTT doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp ... nhuận cao; (4) ý thức chấp hành luật pháp quan, đơn vị ngời dân hạn chế Quan điểm đổi hệ thống pháp luật quyền sở hữu trí tuệ theo hớng hội nhập quốc tế Việt Nam trở thành thành viên WTO sau chặng ... thống thơng mại toàn cầu Khi thành viên WTO, giống nh thành viên khác, Việt Nam có trách nhiệm bảo hộ tài sản trí tuệ tác nhân nớc Do vậy, phía Việt Nam có vi phạm từ cá nhân hay tổ chức dẫn đến...
 • 11
 • 255
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... người chưa có lực hành vi dânsự (dưới tuổi) hoặc lực hành vi dân chưa đầy đủ (từ đủ tuổi đến chưa đủ 15 tuổi), nguyên tắc người chưa thành niên 15 tuổi gây thiệt hại người chưa thành niên cha mẹ ... “Người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ trừ trường hợp quy định điều 22 điều 23 của Bộ luật Dân sự Người niên người từ đủ 18 tươi trở lên (điều 18 Bộ luật Dân 2005) Như người từ 18 ... tuổi Người từ độ 18 tuổi trở ăn theo quy định Bộ luật Dân Việt Nam 2005 người niên (điều 18) người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ không rơi vào trường hợp bi tòa án tuyên lực hành vi dân...
 • 37
 • 262
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... lao động tập thể hợp đồng lao động mối quan hệ ảnh hưởng hai chiều Hợp đồng lao động xây dựng tảng thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động văn tuý lệ thuộc Ở mức độ đó, hợp đồng lao động ... lao động sở hòa giải viên sở lao động lập biên hòa giải thành, có chữ ký hai bên tranh chấp, Chủ tịch Thư ký Hội đồng hòa giải lao động sở hòa giải viên lao động Hai bên có nghĩa vụ chấp hành ... kinh tế Hợp đồng lao động thỏa thuận NLĐ NSDLĐ việc làm có trả công, điều kiện lao động quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động (Điều 26 - BLLĐ) Hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể có quan...
 • 18
 • 101
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm trường hợp - Các bên thỏa thuận Sự kiện bất khả kháng Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên - Hành vi vi phạm bên thực định quan QLNN có thẩm quyền mà bên biết ... lượng + Gía cả, phương thức toán + Bảo hành + Giao nhận, nghiệm thu + Trách nhiệm vi phạm hợp đồng + Các thỏa thuận khác - Phân chia điều khoản hợp đồng thành loại + Những điều khoản chủ yếu + ... Có hành vi trái pháp luật + Có thiệt hại vật chất + Có mối liên hệ nhân + Có lỗi bên vi phạm nghĩa vụ - Những trường hợp miễn, giảm trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng + Xem xét yếu tố lỗi + Sự...
 • 26
 • 238
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... Con người "học" nhiều điều từ động vật: Chế tạo thành công máy bay quan sát, phân tích chuyển động bay từ chim; chế tạo nhiều loại thuốc chữa bệnh sở thử nghiệm thể động vật có cấu tạo thể gần ... Nhiều sản phẩm từ động vật người sử dụng với mục đích dược liệu (mật ong, gan cá, mật gấu, nọc rắn, sừng tê giác, ) Nhiều chế phẩm sinh học chiết xuất từ nuôi cấy mô động vật động vật sống (các ... phẩm tự nhiên thu từ săn bắt động vật hái lượm Nhiều loài động thực vật người sử dụng làm thức ăn sống hàng ngày Nhiều loài động vật người hoá, nuôi dưỡng qua nhiều hệ tạo thành giống gia súc,...
 • 26
 • 391
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... hưởng lợi (lệ phí) từ hoạt động dịch vụ đưa người lao động làm việc nước hưởng tiền bán người lao động bán sức lao động người lao động Ngoài ra, theo quan điểm Tổ chức lao động quốc tế (ILO) ... lao động trưng thu quốc hữu hoá sức lao động công dân Từ phân tích trên, nhà khoa học pháp lý đưa đề xuất không nên sử dụng cụm từ “xuất lao động mà thay vào nên sử dụng cụm từ “đưa người lao động ... trường, sức lao động coi dạng hàng hóa đặc biệt Mà sức lao động lại gắn với người lao động, tách rời người lao động, hoạt động đưa người lao động nước làm việc gắn với sống người lao động Do đó,...
 • 76
 • 520
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... hưởng lợi (lệ phí) từ hoạt động dịch vụ đưa người lao động làm việc nước hưởng tiền bán người lao động bán sức lao động người lao động Ngoài ra, theo quan điểm Tổ chức lao động quốc tế (ILO) ... lao động trưng thu quốc hữu hoá sức lao động công dân Từ phân tích trên, nhà khoa học pháp lý đưa đề xuất không nên sử dụng cụm từ “xuất lao động mà thay vào nên sử dụng cụm từ “đưa người lao động ... trường, sức lao động coi dạng hàng hóa đặc biệt Mà sức lao động lại gắn với người lao động, tách rời người lao động, hoạt động đưa người lao động nước làm việc gắn với sống người lao động Do đó,...
 • 79
 • 768
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... hành vi không bị coi xâm phạm mồ mả thuộc trách nhiệm dân khác hành vi bịa đặt tin đồn người có mồ mả, tạo dư luận làm giảm uy tín, danh dự người có mồ mả hành vi trái pháp luật không thuộc hành ... thiếu cẩn trọng xác định sai vị trí mồ mả Hành vi đào nhầm mồ mả người khác có phải hành vi xâm phạm không? Nếu xét theo hình thức lỗi, hành vi đào nhầm mồ mả hành vi vô ý gây thiệt hại đến mồ mả ... Luật Dân Sự Việt Nam 11 Bài tập lớn học kì Ngô Thị Sen hành vi đào nhầm mồ mả hành vi xâm phạm mồ mả Hành vi xâm phạm mồ mả cho dù xuất phat từ lỗi vô ý hay cố ý gây thiệt hại định tài sản nhân...
 • 25
 • 301
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... quanh lĩnh vực hoạt động toán Thư tín dụng 3.2 3.2.1 3.2.1.1 k Sự cần thiết ph 20 TTQT /C , , , 3.2.1.2 TTQT /C , , 3.2.2 3.2.2.1 Thực tiễn chứng minh, quản lý Nhà nước hoạt động kinh tế thực ... quy định trình tự lập, kiểm soát, luân chuyển, xử lý chứng từ hạch toán giao dịch toán nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động kinh doanh Việt Nam /C, nhiên, coi Quy chế mở T 711/2001/QĐ-NHNN ... 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/1/2001 711) 26/9/2001 Theo toán thư tín dụng trả chậm phương thức toán tín dụng chứng từ có kỳ hạn ngân hàng thực để phục vụ cho việc nhập hàng hoá doanh nghiệp ; ; 3.1.2.5 18 M chung...
 • 25
 • 289
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... pháp luật phải thực hành vi định nhằm thi hành nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực, không thực hành vi vi phạm pháp luật QSHTT TPVHNTDG, tức không thực hành vi bất hợp pháp - Thi hành pháp luật quyền ... thực pháp luật QSHTT TPVHNTDG hành động tích cực chủ thể ngày có ý thức tự giác chủ động Nhiều quan, tổ chức chủ động thi hành pháp luật QSHTT TPVHNTDG thông qua hoạt động thống kê, nghiên cứu, ... Chương trình Hành động 168) Đồng thời, quan hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung UBND cấp tỉnh) triển khai thực địa phương Sự phối hợp hành động quan quản...
 • 27
 • 241
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... Để giải kiến nghị phải thực từ nhiều phía: thân quan KTNN có lộ trình thực tích cực từ Quốc hội, Chính phủ, từ nhận thức đắn ngành, cấp công chúng Sự phát triển hoạt động có hiệu gắn liền với xác ... chủ động vươn lên khẳng định cần thiết hình thành phát triển KTNN Việt Nam; đáp ứng yêu cầu thiếu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoạt động KTNN có bước phát triển lớn mạnh, từ ... toán ban hành Luật kiểm toán nhà nước nhằm giải vướng mắc phát sinh thực tiễn hoạt động kiểm toán khắc phục hạn chế hệ thống pháp luật hành Kiểm toán Nhà nước, Hệ thống Chuẩn mực hoạt động kiểm...
 • 44
 • 131
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... phản động Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng quyền tự tôn giáo, tín ngưỡng vào mục đích không tốt thực hành mê tín dị đoan Do vậy, cần có hiểu biết đầy đủ đắn quyền công dân để có chủ động ... để có chủ động công tác phòng, tránh tác động xấu từ việc thụ hưởng quyền từ phía công dân tới công xây dựng quản lý nhà nước Việc nghiên cứu chủ động đầy đủ quy định pháp luật về quyền ... giáo Cụ thể Công ước quyền dân trị năm 1966 hoạt động kiểm tra giám sát, cùng các Bình luận, Khuyến nghị chung Ủy ban Công ước vấn đề Từ đó, đối chiếu, so sánh với quy định pháp luật...
 • 101
 • 412
 • 2

Xem thêm