lịch sử quan hệ hữu nghị việt nam lào

Chuyên đề 4: Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào - Việt Nam pdf

Chuyên đề 4: Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào - Việt Nam pdf

Khoa học xã hội

... sự, Việt Nam, Cao Miên, Ai Lao 4 Chuyên đề 4NHỮNG THÀNH TỰU CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã ghi vào lịch ... tiên của hai nước Việt Nam - Lào, của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ phát triển rực rỡ trong giai đoạn sau.2. Việt Nam, Lào đoàn kết, liên ... -Lêninnít và thành lập Mặt trận liên minh Việt - Miên - Lào để nâng cao sức mạnh quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quan hệ đoàn kết Việt - Miên - Lào. Đến năm 1951, Đảng cộng sản Đông...
 • 11
 • 1,216
 • 29

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 -2007) docx

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 -2007) docx

Cao đẳng - Đại học

... triển. Quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam được nâng thành quan hệ đặc biệt kể từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (tứcChủ tịch Hồ Chí Minh) thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ... có nhau tương tựnhư cách nhân dân Lào gọi nhân dân Việt Nam là bản cạy hươn khiêng (bản kề, nhàcạnh). Quan hệ Việt Nam – Lào, LàoViệt Nam là mối quan hệ nhân hòa, nảy sinh từđời sống thích ... quan hệ đặc biệt chưa từng có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, LàoViệt Nam hình thành nên không hề doý muốn chủ quan của bất kỳ bên nào, cũng không phải...
 • 91
 • 845
 • 27

LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ .doc.DOC

LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ .doc.DOC

Kế toán

... ơng I Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nayI. Khái quát lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ1. Quan hệ ngoại giao trong lịch sử Trong lịch sử quan hệ Việt - ... 2 I. Khái quát lịch sử quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ 2 1. Quan hệ ngoại giao trong lịch sử 2 2. Quan hệ ngoại giao trong chiến tranh Mỹ - Việt 5 3. Quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ từ năm 1976 ... thờng hoá quan hệ với Việt Nam là muốn thu hút, lôi kéo Việt Nam lại gần Mỹ và tách Việt Nam ra khỏi các đối tác truyền thống. Tuy nhiên, để đi đến bình thờng hoá quan hệ với Việt Nam, trong...
 • 26
 • 1,144
 • 18

LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY

LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY

Khoa học xã hội

... ILỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAYI. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT - MỸ1. Quan hệ ngoại giao trong lịch sử Trong lịch sử quan hệ Việt - Mỹ sự ... trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam. Cũng từ đó, sau khithua trên chiến trường, Mỹ lại quyết định lệnh cấm vận toàn Việt Nam. Việt Nam và Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao.3. Quan hệ ngoại ... thường hoá quan hệ với Việt Nam là muốn thu hút, lôi kéo Việt Nam lại gần Mỹ và tách Việt Nam ra khỏi các đối tác truyền thống. Tuy nhiên, để đi đến bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, trong...
 • 27
 • 3,550
 • 33

Quan hệ hữu nghị việt anm và tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm chè sang nước có khí hậu lạnh pps

Quan hệ hữu nghị việt anm và tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm chè sang nước có khí hậu lạnh pps

Kinh tế - Thương mại

... CHÈ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NGA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1. Tổng quan về sản xuất và xuất khẩu chè Việt Nam 2.1.1. Hoạt động sản xuất chè của Việt Nam Hoạt động sản xuất chè của Việt Nam đã ... luật: xuất khẩu chè của việt nam sang một thị trường chịu ảnh hưởng của tình hình chính trị của việt nam và của thị trường nhập khẩu chè của việt nam. Chính trị của việt nam ổn định tạo thuận ... 6.828 914 4,5 7,5 2005 9.846 Nguồn: cục công nghệ thông tin và thống kê hảI quan Tổng cục hảI quan việt nam Trong thờI gian qua, chè việt nam xuất khẩu vào thị trường nga chủ yếu là loạI...
 • 53
 • 145
 • 0

Bài giảng điện tử lịch sử: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay doc

Bài giảng điện tử lịch sử: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay doc

Khoa học xã hội

... ra theo các xu h ớng:-Một là: xu thế hòa hoÃn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế-Một là: xu thế hòa hoÃn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế-Hai là: Sự tan rà của trật tự I-an-ta và thế giới đang ... ớc và thế kỉ là thách thức đối với các dân tộc khi b ớc và thế kỉ XXI. Việt Nam cũng ở trong tình trạng đóXXI. Việt Nam cũng ở trong tình trạng đó ...
 • 9
 • 691
 • 4

Quan hệ thương mại việt nam lào từ năm 1990 đến nay

Quan hệ thương mại việt nam  lào từ năm 1990 đến nay

Kinh tế

... Th-ơng vụ Việt Nam tại Lào, Báo cáo tình hình thị tr-ờng LàoQuan hệ hợp tác th-ơng mại Việt Nam năm 2003 25. Vụ quan hệ Lào và Campuchia Bộ Kế hoạch và đầu t- Việt Nam, Sơ l-ợc quan hệ th-ơng ... và thực tiễn của quan th-ơng mại Việt Nam Lào - Phân tích thực trạng quan hệ th-ơng mại Việt Nam Lào 2.3 Đánh giá chung thực trạng quan hệ th-ơng mại giữa Việt Nam với Lào từ năm 1990 đến ... Việt Nam Lào Ch-ơng 2: Thực trạng QHTM Việt Nam Lào từ năm 1990 đến nay Ch-ơng 3: Giải pháp phát triển QHTM Việt Nam Lào Ch-ơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ th-ơng mại Việt Nam- Lào...
 • 22
 • 368
 • 0

ĐỀ TÀI: “NHỮNG NHÂN TỐ HÌNH THÀNH, QUYẾT ĐỊNH MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO, LÀO- VIỆT NAM” pot

ĐỀ TÀI: “NHỮNG NHÂN TỐ HÌNH THÀNH, QUYẾT ĐỊNH MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO, LÀO- VIỆT NAM” pot

Cao đẳng - Đại học

... vừa sát cánh cùng nhân dân Lào xây dựng mối quan hệ đoàn kết khăng khít giữa Việt Nam – Lào, LàoViệt Nam. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã lập Hội Ái hữu, Hội Việt kiều yêu nước, mở các ... Nguyễn Ái quốc đặt nền móng cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, LàoViệt Nam báo hiệu bước ngoặt lịch sử trọng đại sắp tới của cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh ... MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM- LÀO, LÀO- VIỆT NAM Trong những thập kỷ đầu thế kỷ XX, chính Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh), với lòng yêu nước nồng nàn và nghị...
 • 6
 • 2,105
 • 88

Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam docx

Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam docx

Khoa học xã hội

... MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM- LÀO, LÀO- VIỆT NAM Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, LàoViệt Nam bắt nguồn từ các điều kiện tự nhiên, nhân tố dân cư, xã hội, văn hoá, lịch sử và ... cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, LàoViệt Nam Trong lịch sử quan hệ giữa các quốc gia-dân tộc từ xưa đến nay, ít thấy có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ hai nước Việt Nam- Lào. Đây ... phát triển thành quan hệ đặc biệt chưa từng có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, LàoViệt Nam hình thành nên không hề do ý muốn chủ quan của bất kỳ...
 • 35
 • 753
 • 6

Lịch sử quan hệ sản xuất và áp dụng cảu các cơ quan lãnh đạo Việt Nam - 1 pps

Lịch sử quan hệ sản xuất và áp dụng cảu các cơ quan lãnh đạo Việt Nam - 1 pps

Khoa học xã hội

... chủ yếu: Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chưc, quản lý sản xuất và quan hệ phân phối sản phẩm, trong đó quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò quyết định. Lịch sử phát triển ... khác của quan hệ sản xuất, do vậy, khi hình thức của quan hệ sở hữu thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi trong mọi hình thức khác của quan hệ sản xuất. Về nguyên tắc, những thay đổi của quan hệ sản ... gồm quan hệ kinh tế – xã hội và quan hệ kinh tế tổ chức. Quan hệ kinh tế – xã hội biểu hiện hình thức xã hội của sản xuất, nó biểu hiện mối quan hệ giữa người với người trên ba mặt chủ yếu: Quan...
 • 10
 • 205
 • 0

Lịch sử quan hệ sản xuất và áp dụng cảu các cơ quan lãnh đạo Việt Nam - 2 doc

Lịch sử quan hệ sản xuất và áp dụng cảu các cơ quan lãnh đạo Việt Nam - 2 doc

Khoa học xã hội

... nhưng không thể xem xét nhẹ quan hệ quản lý và quan hệ phân phối. Phải thấy rằng quan hệ sở hữu được thể hiện trong tất cả việc xoá bỏ chế độ tư hữu, thiết lập công hữu về tư liệu sản xuất không ... đã có Quan hệ sản xuất XHCN” và còn nói rằng: mỗi bước cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới đều thúc đầy sự ra đời và lớn mạnh của lực lượng sản xuất mới. Quan hệ sản ... trình độ, tổ chức sử dụng của nông dân. Quan điểm về quan hệ sản xuất đi trước là không đúng và nói đến quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là nhấn mạnh việc xây dựng chế độ công hữu về tư liệu...
 • 9
 • 159
 • 0

Một số khuyến nghị phát triển quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc

Một số khuyến nghị phát triển quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc

Kinh tế - Thương mại

... bình thường hoá quan hệ. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc ổn định và duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên.II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM- TRUNG QUỐC:1. ... NAM- TRUNG QUỐC:1. Đặc điểm mối quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc: Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, nên trong quan hệ, đặc biệt là quan hệ thương giữa hai nước có những ... CẦN THIẾT MỞ RỘNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC.1. Lợi thế so sánh của Việt Nam và Trung Quốc.Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế Việt Nam và nước ngoài, Việt Nam có một số lợi...
 • 31
 • 556
 • 3

474 Thuyết quản lý của trường phái quan hệ con người & sự vận dụng vào các quan hệ doanh nghiệp Việt Nam

474 Thuyết quản lý của trường phái quan hệ con người & sự vận dụng vào các quan hệ doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... triển các mối quan hệ ngang hơn là nấc thang thứ nhất của hệ thống quyÒn lùc5 Thuyết quản lý của trờng phái quan hệ con ngơì và sự vận dụng vào các quan hệ doanh ngiệp việt nam Mục lục1 Mở ... chung. Ngời lÃnh đạo giỏi phải 6 2. Nội dung thuyết quảnquan hệ con ngời và sự vận dụng vào các quan hệ doanh ngiệp Việt Nam 2.1 Vấn đề giải quyết mâu thuẫn Mâu thuẫn không phải là sự ... doanh ngiệp việt nam Mục lục1 Mở đầu2 Nội dung thuyết quảnquan hệ con ngơì và sự vận dụng vào cac quan hệ doanh ngiệp việt nam 2.1 Vấn đề giải quyết mâu thuẫn2.2 Ra mệnh lệnh 2.3 Quyền...
 • 9
 • 522
 • 3

Xem thêm