lịch sử mối quan hệ hữu nghị việt lào

Tài liệu ĐỀ TÀI "VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT – NGA QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ" pdf

Tài liệu ĐỀ TÀI

Báo cáo khoa học

... thuật Việt Nam – Liên Xô đã là một tổng thể rộng lớn củacác mối quan hệ nhà nước mang tính lâu dài. Theodòng chảy lịch sử, chúng ta điểm lại một số sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị, ... triển quan hệ với Liên Xô luôn là một trọng tâm hàng đầutrong chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Namdân chủ cộng hòa. Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhândân hai nước chúng ta, quan hệ giữa Việt ... cho Việt Nam theo đường nhà nước.Năm 1977 Hội Hữu nghị Xô - Việt đã được trao tặng Huân chương hữu nghị của nhànước VNDCCH vì những đóng góp to lớn trong sự phát triển và củng cố tình hữu nghị giữa...
 • 4
 • 978
 • 5

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.doc

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.doc

Quản trị kinh doanh

... mẽ đối với việc củng cố mối quan hệ Nhật Bản với ASEAN. (Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Nhật Bản, báo Nhân dân ngày 6/10/2002).Với quan điểm chú trọng quan hệ với Việt Nam cho nên trên thực ... trận bao quanhTrung Quốc từ Đông sang Tây, nếu Trung Quốc muốn mở xuống phía Nam thì không thể không tính đếnViệt Nam. Đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, một mặt tạo cơ hội để gia tăng quan hệ với ... lên cho Việt Nam. Việc gia tăng ODA cho Việt Nam trong những năm qua đợc nhiều ngời xem nh là một bằng chứng thể hiện quan điểm của Nhật Bản trong đánh giá vị trí quan trọng đối với Việt Nam...
 • 54
 • 624
 • 0

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.doc

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.doc

Kinh tế - Thương mại

... liệu trực tuyến miễn phíI. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾNhư chúng ta đã biết, mục tiêu tổng quát phát triển KT-XH Việt Nam đến năm 2010 đã được khẳng ... nghiên cứu phần kết luận khẳng định những kết quả đạt được và một số kiến nghị nhằm nâng cao mối quan hệ kinh tế Nhật Bản - Việt Nam trong tương lai.44 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet ... tiền tệ. Khi nói về quan hệ với Chính phủ, Điều 4 của Luật mới lại ghi “tiền mặt và quản lý tiền tệ là một bộ phận trong chính sách kinh tế tổng thể, BOJ cần phải giữ quan hệ mật thiết với Chính...
 • 64
 • 737
 • 0

Luận văn tốt nghiệp “Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Luận văn tốt nghiệp “Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Kinh tế - Thương mại

... CHƯƠNG III. QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN I. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ Như chúng ta đã biết, mục tiêu tổng quát phát triển KT-XH Việt Nam ... tin của thi trường. Với Luật sửa đổi này phạm vi can thiệp của Chính phủ với BOJ đã bị thu hẹp, tuy nhiên BOJ cũng phải luôn duy trì mối quan hệ gần gũi và trao đổi quan diểm với Chính phủ một ... và nâng cao năng lực quản lý để thu hút có hiệu quả vốn đầu tư. II. CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN Trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày nay, việc mởi rộng...
 • 57
 • 859
 • 3

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản

Kinh tế - Thương mại

... giữa Việt Nam và Nhật Bản kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đà có bớc phát triển mới mà nhiều ngời gọi đó là thời đại mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Riêng trong lĩnh vực kinh tế quan ... một đầu nguồn về dòng vốn và công nghệ, cho nên mở rộng quan hệ với Nhật Bản sẽ gia tăng các cơ hội phát triển cho Việt Nam. 1.2.2. Nhu cầu hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản Để đẩy mạnh quá ... tin của thi trờng. Với Luật sửa đổi này phạm vi can thiệp của Chính phủ với BOJ đà bị thu hẹp, tuy nhiên BOJ cũng phải luôn duy trì mối quan hệ gần gũi và trao đổi quan diểm với Chính phủ một...
 • 55
 • 483
 • 0

Cải cách kinh tế Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

Cải cách kinh tế Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

Kinh tế - Thương mại

... mẽ đối với việc củng cố mối quan hệ Nhật Bản với ASEAN. (Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Nhật Bản, báo Nhân dân ngày 6/10/2002).Với quan điểm chú trọng quan hệ với Việt Nam cho nên trên thực ... nó.chơng iii. quan hệ kinh tế Việt nam nhật bảni. các quan điểm và chính sách của việt nam trong quan hệ kinh tế quốc tếNh chúng ta đà biết, mục tiêu tổng quát phát triển KT-XH Việt Nam đến ... một số kiến nghị nhằm nâng cao mối quan hệ kinh tế Nhật Bản - Việt Nam trong tơng lai.3 động đầu t nghiên cứu triển khai (R&D), thực hiện trợ cấp cho các chơng trình và dự án quan trọng...
 • 54
 • 448
 • 2

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Kinh tế - Thương mại

... CHƯƠNG III. QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN I. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ Như chúng ta đã biết, mục tiêu tổng quát phát triển KT-XH Việt Nam ... nghiên cứu phần kết luận khẳng định những kết quả đạt được và một số kiến nghị nhằm nâng cao mối quan hệ kinh tế Nhật Bản - Việt Nam trong tương lai. 41 Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá ... tiền tệ. Khi nói về quan hệ với Chính phủ, Điều 4 của Luật mới lại ghi “tiền mặt và quản lý tiền tệ là một bộ phận trong chính sách kinh tế tổng thể, BOJ cần phải giữ quan hệ mật thiết với Chính...
 • 57
 • 410
 • 0

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Kinh tế - Thương mại

... nghiên cứu phần kết luận khẳng định những kết quả đạt được và một số kiến nghị nhằm nâng cao mối quan hệ kinh tế Nhật Bản - Việt Nam trong tương lai. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 32 2/2001 ... Trong quan hệ với Việt Nam, Nhật Bản nhìn nhận Việt Nam là thị trường đầu tư tiềm năng còn ít được khai thác so với các quốc gia lân cận. Nhật Bản có nguồn tài chính lớn cần có nơi đầu tư. Việt ... tiền tệ. Khi nói về quan hệ với Chính phủ, Điều 4 của Luật mới lại ghi “tiền mặt và quản lý tiền tệ là một bộ phận trong chính sách kinh tế tổng thể, BOJ cần phải giữ quan hệ mật thiết với Chính...
 • 60
 • 386
 • 0

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

Kinh tế - Thương mại

... thoái.Trong quan hệ với Việt Nam, Nhật Bản nhìn nhận Việt Nam là thị trường đầu tư tiềm năng còn ít được khai thác so với các quốc gia lân cận. Nhật Bản có nguồn tài chính lớn cần có nơi đầu tư. Việt ... trận bao quanhTrung Quốc từ Đông sang Tây, nếu Trung Quốc muốn mở xuống phía Nam thì không thể không tính đếnViệt Nam. Đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, một mặt tạo cơ hội để gia tăng quan hệ với ... tin của thi trường. Với Luật sửa đổi này phạm vi can thiệp của Chính phủ với BOJ đã bị thu hẹp, tuy nhiên BOJ cũng phải luôn duy trì mối quan hệ gần gũi và trao đổi quan diểm với Chính phủ một...
 • 59
 • 355
 • 0

Cải cách kinh tế của nhật bản và mối quan hệ kinh tế Việt nam- Nhật Bản

Cải cách kinh tế của nhật bản và mối quan hệ kinh tế Việt nam- Nhật Bản

Kinh tế - Thương mại

... nó.chơng iii. quan hệ kinh tế Việt nam nhật bảni. các quan điểm và chính sách của việt nam trong quan hệ kinh tế quốc tếNh chúng ta đà biết, mục tiêu tổng quát phát triển KT-XH Việt Nam đến ... mẽ đối với việc củng cố mối quan hệ Nhật Bản với ASEAN. (Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Nhật Bản, báo Nhân dân ngày 6/10/2002).Với quan điểm chú trọng quan hệ với Việt Nam cho nên trên thực ... mong muốn của Nhật Bản.2.2. Quan điểm chung của Việt Nam trong quan hệ với NhậtVới chính sách đổi mới quan hệ của Việt Nam với nớc ngoài ngày càng phát triển, Việt Nam đà triển khai chính...
 • 54
 • 405
 • 0

476 Mối quan hệ hữu cơ giữa các đối tượng của quản lý doanh nghiệp. Tại sao nói quản lý về thực chất và trước hết là...

476 Mối quan hệ hữu cơ giữa các đối tượng của quản lý doanh nghiệp. Tại sao nói quản lý về thực chất và trước hết là...

Quản trị kinh doanh

... thế này rất tiện lợi cho các nhà quản lý trong công việc3. Mối quan hệ hữu cơ giữa các đối tợng quản lý doanh nghiêpĐây là mối quan hệ không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp mà hai đối tợng ... lý con ngời là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề đều phụ thuộc vào mức độ thành công của quản trị con ngời, nó là mối quan hệ hữu cơ giữa các đối tợng của quản lý. ... quản lý doanh nghiệp 21. Khái niệm về quản lý doanh nghiệp 22. Các đối tợng quản lý 23. Mối quan hệ hữu cơ giữa các đối tợng quản lý doanh nghiêp 4Ch ơng II: Phân tích với quản lý thực chất...
 • 10
 • 962
 • 5

TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - HOA KỲ QUA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VỊÊT-MỸ (THÁNG 7/2000)

TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - HOA KỲ QUA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VỊÊT-MỸ (THÁNG 7/2000)

Khoa học xã hội

... Tiểu luận không tìm hiểu nhiều về quan hệ chính trị giữa Việt Nam - Hoa Kỳ mà chỉ tập trung tìm hiểu mối quan hệ kinh tế thể hiện trong hiệp định thương mại Việt - Mỹ (tháng 7/2000).1 Tâm ... gia, mã số QX.01.20).2. PGS.TS Nguyễn Quang Ngọc. Tiến trình lịch sử Việt Nam Hà Nội, Nxb Giáo dục 2003.3. PGS.TS. Ngô Đăng Tri. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, ... cho Việt Nam trong thời gian tiếp sau. Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ là một sự thắng lợi trong quan hệ kinh tế Quốc tế của Việt Nam.Nghiên cứu những nội dung của hiệp định thương mại Việt...
 • 25
 • 466
 • 3

Phân tích, đánh giá mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc

Phân tích, đánh giá mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc

Khoa học xã hội

... MỞ ĐẦU 1I.Lợi thế so sánh trong quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc 2 1.Về phía Trung Quốc 2 2.Về phía Việt Nam 2II.Tình hình thực tế mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Trung Quốc 3 1.Những thành ... còn tồn tại 5III.Triển vọng quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc trong tương lai 6KẾT LUẬN 9DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 10MỤC LỤC 1111 Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc có cơ sở ... vào Việt Nam. II.Tình hình thực tế mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. 1.Những thành thự đã đạt được. Sau khi bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, hàng xuất khẩu chủ yếucủa Việt...
 • 11
 • 890
 • 14

Triển vọng mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Singapore

Triển vọng mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Singapore

Kinh tế - Thương mại

... 1: Tổng quan về mối quan hệ Việt Nam- Singapore.Chương 2: Thực trạng mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam vàSingapore.Chương 3: Triển vọng và những giải pháp thúc đẩy mối quan hệ kinh ... phát triển mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới. Như đã nói ở trên mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức là vôcùng quan trọng, Việt Nam ... đầu tư vào Việt NamCó thể nhận thấy mối quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam và Singapore trongthời gian qua chưa sứng với tiềm năng của mỗi quốc gia do đó cần phải đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác...
 • 14
 • 319
 • 0

Xem thêm