lý giỏo dc v qun lý nh trng

THỰC TRẠNG ATVSTP RAU V HỆ THỐNG QUẢN NH NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM RAU

THỰC TRẠNG ATVSTP RAU V HỆ THỐNG QUẢN LÝ NH NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM RAU

Quản trị kinh doanh

... 8876,8 2005 635,1 9640,3 2006 644,1 9655,0 2007 670,4 9855,1 So s nh năm 2007/1999 1,458 1.701 ( Nguồn BNN v PTNT) SV: Hồng Thị Lan Anh L ớp: KTPT 47B_QN ... Đến năm 2007 tổng diện tích trồng rau loại nước đạt 670,4 nghìn ha, sản lượng 9855,1ngàn tấn; so v i năm 1999 diện tích tăng 210,8 ngàn , sản lượng tăng 4062,9 ngàn Bảng 2.1: Diện tích sản lượng...
 • 2
 • 362
 • 1

Qu¶n nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn

Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn

Sinh học

... giải pháp nh m nâng cao chất lợng, hiệu công tác quản v n hoá Quận Nhiệm v : - Làm rõ sở luận thực tiễn quản nh nớc l nh v c v n hoá, nội dung quản v n hoá cấp quận/huyện tr nh đô thị ... gian tới Chư ngư1 Quản nh ưnư cưtrênưl nh v c v nưhoáưcấpưquận/huyện v ư cácưy.tốư nh hư ngưđếnưq .lý v. hoáưcủaưQuậnưCầuưGiấy 1.1 Quan niệm quản nh nớc v n hoá quản v n hoá cấp quận/huyện ... quản v n hóa đô thị Chơng Thựcưtrạngưquản nh ưnư c v v nưhóaưtrênưđịaư bànưQuậnưCầuưGiấyưtrong nh ngưnămưqua 2.1 V hệ thống tổ chức năng, nhiệm v quản v n hóa 2.2 Thực trạng quản nh ...
 • 15
 • 157
 • 0

CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NH NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM RAU

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NH NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM RAU

Quản trị kinh doanh

... thức quản lí Việt Nam, nh n thấy v i điểm quan quản lí nh nước Việt Nam nh n sau: - Cơng tc tra, kiểm tra nhiệm v thiếu việc thực chức quản nh nước cấp, ng nh - Ban h nh đồng v n quy phạm ... tạo h nh lang pháp cho việc thực thi php luật v thực chức quản nh nước quan quản nh nước theo thẩm quyền - Sự quan tâm, đạo lnh đạo cấp, ng nh cần thiết quan trọng nhiệm v quản nh nước ... xuất, kinh doanh , đảm bảo an toàn v sinh thực phẩm rau từ nơi trồng đến bàn ăn, SV:Hồng Thị Lan Anh Lớp KTPT47B_QN xử nghim minh cc hnh vi vi phạm theo quy đ nh pháp luật nh m bảo v sản...
 • 10
 • 1,180
 • 5

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NH NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM RAU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2015

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NH NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM RAU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2015

Quản trị kinh doanh

... thức v n h nh sở hạ tầng nh nước doanh nghiệp góp v n doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tối đa nguồn viện trợ lin kết lần v nh m pht huy tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp v n h nh ... danh mục v lộ tr nh x hội hĩa cc dịch v phục v quản chất lượng, ATVSTP Hồn thiện chế quản lý, đ nh giá, cơng nh n tổ chức dịch v phục v quản chất lượng, ATVSTP x hội hĩa Tổ chức đ nh ... phụ nữ, v n nghệ sĩ…) để v n động, nâng cao nh n thức ATVSTP, đặc biệt v sinh thường thức, v sinh cá nh n, v sinh môi trường tiêu dùng sản xuất – kinh doanh rau - Đẩy m nh đầu tư kinh phí cho...
 • 35
 • 377
 • 0

Vật NH 2010 2011

Vật lý NH 2010 2011

Tiếng anh

... Nguyễn Thị Thùy 29 101001 Nguyễn Minh 30 080125 Hà Qc 31 080230 Ngun H÷u 21/05/11 Líp Trinh Tróc Tn An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh nh Bằng B nh Chanh Chăm Chi Cường Cường DiƠm DiƠm ... 100367 V Thị Thùy 29 100368 Phạm Thanh 21/05/11 Lớp T nh Toàn Trang Trung V Anh Anh Anh Chi Cương Dương Dương Dũng Đào Hảo Hằng Hậu Hoan Hồng Hưng Hường H­ëng Ng©n Ngäc Nh n Oanh Oanh Qu nh T©m ... Đặng V n Long 30 080502 V Thanh Long 31 080207 Trần Đoàn V nh Lộc 32 080353 Trần Minh Luân 33 080208 Kim Thị Lụa 01 081002 V n Anh Khoa 02 080320 Đỗ Thanh Thảo Ly 03 090490 Hu nh Thị Kh nh Ly...
 • 41
 • 242
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA NH 2016 – 2017

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ NH 2016 – 2017

Đề thi lớp 12

... ta chuyển từ khu v c kinh tế nh nước sang: a.Khu v c nông, lâm, ngư nghiệp b.Khu v c dịch v c Khu v c công nghiệp xây dựng d.Khu v c ngồi quốc doanh Câu 14 V ng có thu nh p b nh quân đầu người ... ninh lương thực, tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế d Lao động- việc làm, an ninh lương thực, phát triển kinh tế Câu 37 Việc phân bố lại dân cư lao động v ng phạm vi nước cần thiết v : ... trước t nh chất thất thường khí hậu nước ta: a Tích cực thâm canh tăng v b Phân bố thời v hợp lí c Dự báo thời tiết để phòng tr nh d Trồng rừng kết hợp v i thuỷ lợi Câu 23 Yếu tố m nh mạng...
 • 5
 • 213
 • 0

Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng

Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng

Kế toán

... trọng, v n đề v a mang t nh luận, v a mang t nh thùc tiƠn cao V v y, mäi doanh nghiệp công tác hạch toán v cïng quan träng, nã gióp cho doanh nghiƯp n¾m b¾t đợc thông tin cách nhanh chóng ... cuối tr nh sản xuất, kinh doanh Thực chất việc bán hàng hoá hay sản phẩm thu đợc lợng tiền đ nh để tiếp tục tr nh sản xuất kinh doanh, bù đắp chi phí, h nh th nh khoản lợi nhuận cho đơn v Nếu ... 3/10/96 doanh nghiệp mở thêm tài khoản 338.7 phản nh doanh thu nh n trớc đợc sử dụng doanh nghiệp kinh doanh dịch v Bên nợ: + thuế phảI nộp theo số doanh thu nh n tríc + kÕt chun doanh thu nh n tríc...
 • 19
 • 241
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VõA Vµ Nhá CñA NH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VõA Vµ Nhá CñA NH

Tài chính - Ngân hàng

... h nh nghị đ nh 90/NĐ/-CP/2001 “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp v a nh ”.Theo nghị đ nh đ nh nghĩa doanh nghiệp v a nh đưa sau:“Doanh nghiệp v a nh së sản xuất kinh doanh độc lập, đăng ký kinh ... héi nh công nh n, nông dân, tri thức, công chức, phục viên nh p v o hµng ngò doanh nghiƯp v a v nh có nhiều ngời th nh đạt - Doanh nghiệp v a nh dễ đổi thiết bị, công nghệ đối tợng kinh doanh: ... sách linh hoạt, thủ tục nhanh chóng, h nh thức cho vay đa dạng nh : cho vay thấu chi, cho vay tín chấp, cho vay có tài sản đảm bảo h nh th nh từ v n vay, cho vay chiết khấu, cho vay xuất nh p khẩu…...
 • 17
 • 230
 • 0

X¸c ®Þnh loμi vμ so s¸nh chuçi gen Cob hÖ gen ty thÓ cña s¸n d©y ë ng−êi ViÖt Nam pot

X¸c ®Þnh loμi vμ so s¸nh chuçi gen Cob hÖ gen ty thÓ cña s¸n d©y ë ng−êi ViÖt Nam pot

Báo cáo khoa học

... : TsoTZ2 : TsoVN7 : TsoVN8 : TsoVN9 : TsoVN10: TcrUS : * 120 * 140 * 160 * 180 * 200 * FMIVVMFVVFWLFVSPDALVDIEAYLEADSLNTPVSIKPEWYFLSFYAILRCIGSKIGGLVLIVAFLFFLWVPTNSGSSVYNVWRQVNFWLIVSLFFSLIYLGGCHPE: ... : TsoVN8 : TsoVN9 : TsoVN10: TcrUS : * 20 * 40 * 60 * 80 * 100 MGEAFTGYILPWHQMSYWAATVLTSIVDSLPIFGNVVYKYVVGGFSVSGITLIRVLSVHICLGFVILGLMVIHMFYLHNSGSSNPLFSFNYLSDVIYFHSYFTVKDFVL: .: ... Tso TW VN1 VN2 VN3 CN VN4 VN5 VN6 CN1 CN2 CN3 TL INX IND BR EQ MX CR TZ1 TZ2 VN7 VN8 VN9 VN10 Tsrcob TasTW 100 TasVN1 99 100 TspVN2 99 100 100 TspVN3 98 98 98 100 TsaCN 96 96 96 94 100 TspVN4 96...
 • 9
 • 318
 • 0

Th c tr ng ho t ng kinh doanh c a chi nh nh NHNo v PTNT chi nh nh B ch Khoa

Th c tr ng ho t  ng kinh doanh c a chi nh nh NHNo v PTNT chi nh nh B ch Khoa

Tài liệu khác

... khu v c địa bàn Hà Nội thực chươg tr nh NHNo&PTNT Việt Nam Chi nh nh NHNo&PTNT Bách Khoa Hà Nội v i hoạt động kinh doanh l nh v c tiền tệ, tín dụng dịch v Ngân hàng V i chức m nh, Chi nh nh Bách ... trạng hoạt động kinh doanh chi nh nh NHNo&PTNT chi nh nh Bách Khoa Phần III: Nh n xét _ kết luận: PHẦN I: QUÁ TR NH H NH TH NH V PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NH NH NHNo V PTNT BÁCH KHOA ... tra t nh xác báo cáo tài ch nh, phân tích đ nh giá t nh h nh hoạt động doanh nghiệp xin vay v n Tr nh l nh đạo Bước 3: v o thông tin từ quy tr nh thẩm đ nh thơng tin khác l nh đạo đ nh cho vay...
 • 26
 • 33
 • 0

Ho n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas Petrolimex

Ho n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c  nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas Petrolimex

Tài liệu khác

... đại nhiều t nh th nh phố khác nhau, phân tán xa Thêm v o đặc điểm kinh doanh đa dạng, quy mô kinh doanh lớn, nghiệp v kinh doanh phát sinh nhiều V cơng ty chọn h nh thức sổ NKCT ban h nh ... điều h nh v n: + Các chi nh nh trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch nhu cầu v n cơng ty, có kế hoạch sử dụng nguồn v có hiệu hợp + Báo cáo nhanh t nh h nh cơng nợ phát sinh làm sở đ nh ... khoa học, hợp lý, chặt chẽ phù hợp v i tr nh độ chun mơn người, áp dụng chế độ kế toán h nh nhà nước Mỗi nh n viên kế toán chuyên sâu v o việc biết nhiều việc, nhiệt t nh v i cơng việc, ln sâu...
 • 72
 • 59
 • 0

Ho n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M i

Ho n thi n k to n b n h ng v x c  nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M i

Tài liệu khác

... triền kinh doanh mang lại hiệu kinh tế cao hơn.Ch nh hoạt động bán hàng nh n tố thể sức m nh c nh tranh doanh nghiệp thị trường h nh th nh m nh doanh nghiệp mặt hàng hay l nh v c kinh doanh Hoạt ... bảo tốt việc thu hồi v n nhanh, sử dụng hiệu v n lưu động, có tích lũy để tái sản xuất mở rộng Mặt khác, giúp nh quản đ nh giá t nh h nh kinh doanh m nh, từ đưa biện pháp, đ nh quản thích ... Doanh nghiệp phải tìm cho phương hướng kinh doanh riêng, phù hợp v i điều kiện thực tế nh m đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận thực tốt nghĩa v v i Nh nước Muốn v y, v i hàng loạt chế độ quản lý...
 • 64
 • 52
 • 0

Th c tr ng v k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th i

Th c tr ng v k to n b n h ng v x c  nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th i

Tài liệu khác

... thực hay nhiều h nh vi thương mại thương nh n làm phát sinh quyền nghĩa v thương nh n v i hay thương nh n v i bên có liên quan bao gồm việc mua bán hàng hố, cung ứng dịch v thương mại nh m mục ... lợi nhuận hay thực sách kinh tế xã hội Thương nh n cá nh n có đủ lực h nh vi dân đầy đủ, hay hộ gia đ nh, tổ hợp tác doanh nghiệp thuộc th nh phần kinh tế th nh lập theo đ nh pháp luật ( quan nh ... http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 1.1.3 Vai trò kế tốn bán hàng xác đ nh kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thương mại Tiêu thụ hàng hố q tr nh Doanh nghiệp thực việc chuyển hoá v n sản...
 • 69
 • 68
 • 0

T nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh II

T nh h nh th c t c ng t c k to n v x c  nh k t qu kinh doanh  C ng ty TNHH S i G n Xanh II

Tài liệu khác

... địnhvà bán hàng hoá Nh v y, khẳng đ nh kết kinh doanh mục tiêu cuối doanh nghiệp, bán hàng phương tiện để thực mục tiêu cuối - Việc xác đ nh kết kinh doanh xác đ nh phần ch nh lệch bên doanh ... kinh doanh doanh nghiệp, giúp cho người quản việc đ nh kịp thời việc lập kế hoạch kinh doanh tương lai Phương pháp t nh giá v n hàng bán Để có số liệu hạch tốn, xác đ nh kết kinh doanh doanh ... nh n kinh tế V l nh v c hoạt động kinh doanh: Cơng ty TNHH Sài Gòn Xanh II v i chức mua bán, đại kí gửi hàng hoá nước nh phân phối sản phẩm Diethelm, Frisoland, Elsafe, Wetrok v i l nh v c...
 • 78
 • 61
 • 0

T ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N i

T ch c c ng t c k  to n b n h ng v x c  nh k t qu b n h ng  C ng ty C ph n  u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N i

Tài liệu khác

... CẦU QUẢN Q TR NH BÁN HÀNG V NHIỆM V CỦA CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC Đ NH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1.2.1 YÊU CẦU QUẢN QUÁ TR NH BÁN HÀNG V XÁC Đ NH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG ... đ nh kết kinh doanh phục v cho việc lập báo cáo tài quản Doanh nghiệp 1.1.2.2 VAI TRÒ, NHIỆM V CỦA KẾ TỐN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI * Vai trò: - Kế tốn có vai trò quan trọng cơng tác quản ... doanh nghiệp giúp cho người quản nắm bắt t nh h nh kinh doanh để có hướng đạt lợi nhuận cao cho Doanh nghiệp * Nhiệm v : - Ghi chép, phản nh đầy đủ, kịp thời t nh h nh lưu chuyển hàng hố Tính...
 • 42
 • 66
 • 0

T ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M Linh

T ch c c ng t c k to n b n h ng v x c  nh k t qu b n h ng  C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M Linh

Tài liệu khác

... v , dịch v xí nghiệp th nh viên doanh nghiệp v i nhau, đơn v v i đơn v trực thuộc Tiêu thụ nội việc mua, bán sản phẩm hàng hóa đơn v v i đơn v trực thuộc hay đơn v trực thuộc v i công ty, ... cố đ nh * Kế tốn hàng hố theo dõi cơng nợ: Có nhiệm v theo dõi t nh h nh nhập, xuất, bán hàng hố kỳ kinh doanh Theo dõi t nh h nh doanh thu giá v n, cơng nợ v i khách hàng, theo dõi t nh h nh ... hoạt động l nh v c thương mại, công ty thực hoạt động kinh doanh theo ngh nh nghề đăng ký kinh doanh v i nh nước - Kinh doanh sản phẩm hàng hoá phục v nhu cầu tiêu dùng gia đ nhnh n tiêu...
 • 60
 • 68
 • 0

T ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i C ng ty TNHHTM v DV Tu n Th o

T ch c c ng t c k to n b n h ng v x c  nh k t qu b n h ng t i C ng ty TNHHTM v DV Tu n Th o

Tài liệu khác

... kinh doanh bị ứ đọng, nh hưởng tới t nh h nh sản xuất kinh doanh t nh h nh tài doanh nghiệp Do thực tốt công tác bán hàng đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi v n nhanh, tăng v ng quay v n kinh ... xác đ nh kết Tuỳ thuộc v o đặc điểm t nh h nh doanh nghiệp, điều kiện kinh doanh, tr nh độ quản phận kế tốn doanh nghiệp mà doanh nghiệp áp dụng h nh thức sổ kế tốn tổng hợp : H nh thức Nh t ... DỊCH V TUẤN THẢO 2.1 Đặc điểm tổ chức quản kinh doanh Công ty TNHH TM-DV Tuấn Thảo 2.1.1 Quá tr nh h nh th nh phát triển Công ty TNHH TM-DV Tuấn Thảo Công ty TNHH TM-DV Tuấn Thảo th nh lập...
 • 66
 • 73
 • 0

T ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l ch

T ch c k to n b n h ng v x c  nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l ch

Tài liệu khác

... tiền VI KẾ TOÁN XÁC Đ NH KẾT QUẢ KINH DOANH Kết kinh doanh kết tiêu thị cuối tr nh bán hàng doanh nghiệp sau thời kỳ đ nh, biểu tiền lãi hay lỗ Kết kinh doanh doanh nghiệp xác đ nh sau : Kết kinh ... chức kinh doanh 16 Quá tr nh h nh th nh phát triển công ty 16 Chức nhiệm v hoạt động kinh doanh công ty 17 2.1 Chức nhiệm v công ty 17 2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ... http://tailieupro.vn/ CHƯƠNG I LUẬN CHUNG V KẾ TOÁN BÁN HÀNG V XÁC Đ NH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI V DỊCH V I BÁN HÀNG V Ý NGHĨA CỦA BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG...
 • 37
 • 66
 • 0

T ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng H

T ch c k to n b n h ng v x c  nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i  Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng H

Tài liệu khác

... kinh doanh tổ chức quản kinh doanh Công ty TNHH Kim Khí Hồng Hà: 2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: Là công ty TNHH, Công ty phải đảm bảo hoàn th nh nhiệm v : - Quản sử dụng v n ... khơng giống V y nhiệm v chủ yếu kế toán hàng hoá là: - Phản nh giám đốc t nh h nh thu mua, v n chuyển bảo quản dự trữ hàng hố, t nh h nh nhập xuất v t tư hàng hố T nh giá thực tế mua v o hàng ... kinh doanh, t nh h nh tài doanh nghiệp giúp nh quản đưa đ nh thích hợp Hạch tốn kế tốn hệ thống thơng tin kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, tr nh quan sát ghi nh n, hệ thống hoá xử lý...
 • 77
 • 128
 • 0

Xem thêm