kiểm tra toán đại số 8 chương 1

KIEM TRA CI DAI SO 8

KIEM TRA CI DAI SO 8

Toán học

...
 • 2
 • 236
 • 0

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Toán học

... ………….Lớp: 8 KIỂM TRA : 1TiếtHọ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I)Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo:Đề ra:Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:Câu Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – ... 3……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu 5: Chia đa thức: (5x3 – 2x2 - 8x + 5) : (x – 1) ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu ... Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – 2x + x22 -3x - 6 = - 3( x - 2 )3 (10 x4 + x2 - 4xy): (-2x) = 5x3 +2 1 x + 2y4 (a – b) (a + b) = a2 – b2 Câu2: Làm tính nhân:a) 3x2 (4xy...
 • 3
 • 1,106
 • 12

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Toán học

... 5 1 x = 0 và 5 1 x = x C. x + 1 = x và x + 1 = x + 1 D. x2 + 3 = 0 và (x2 + 3).(x 5) = 02/ Phơng trình 3x + m = x -1 nhận x = -3 là nghiệm, m có giá trị bằng bao nhiêu?A. 13 B. -13 ... Họ và tên : Kiểm tra chơng IIILớp: Điểm Lời phê của cô giáoĐề bài : Câu 1 (3 điểm) : Em hÃy chọn câu trả lời đúng trong các đáp án A, B, C, D 1/ Hai phơng trình nào tơng ... 2,5 x – 1 b/ 23−xx + )5)(2(52−−+xxx = 5xxCâu 3 (3 điểm) : Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h. Lúc về ngời đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12 km/h nên...
 • 2
 • 996
 • 5

Kiểm tra Đại số 8 - Chuơng I

Kiểm tra Đại số 8 - Chuơng I

Toán học

... - 2x + 1 = 0 là:a. x = -1 b. x = 1 c. Cả 3 phương án còn lại đều sai d. x = 05/ Giá trị của biểu thức 732 - 272 bằng:a. 460 b. 46 c. 4600 d. 215 16/ Đa thức 15 xy2 + 17 xy3 + 18 y2 chia ... - 2y - 1 tại x = 99 và y = 98 là:a. 980 0 b. 9900 c. Cả 3 phương án còn lại đều sai d. 06/ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 - 6x + 11 là:a. 11 b. 5 c. 2 d. 4Phần II – Bài tập:Bài 1: Thực ... và tên: Lớp: 8C Kiểm tra (Chơng I)Môn: đại số 8 Điểm Lời phê của thầy cô giáoMó s 02Phần I - Trắc nghiệm: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 1/ Giá trị của...
 • 5
 • 336
 • 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Toán học

... án thang điểmPhần I 1 2 3 1 2 33đE E A A,C;D D B 1 1 1 1 1 1Phần II Đề I Đề IIBài Kết quả Kết quả §iÓm1a -x2+ x +x2 + 3x4x-x2+ 5x +x2 + 6x 11 x0.50.51b x2- 4 - (x2- 9 )5x2- ... )50.50.52a x(x - 2) x(x - 4) 1 2b (x-y)(x +1) (x-y)(x- 1) 1 2c (x- y - 4)(x- y +4) (x- y - 5)(x- y +5) 1 3a x2 + 2 x - 1 x2 + x - 7 d -10 1 3b m =3 14 1 ...
 • 2
 • 610
 • 5

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Đề kiểm tra 15 phút đại số 8 (chương 2)

Toán học

... c/ 2 10 25 15 3x xx +2. Thực hiên phép cộnga/ 3 12 22 6 2 6x xx x− ++− − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx+Đề 2 Kiểm TRA 15 phút Môn Đại Số 8 1. Rút ... c/ 2 10 25 15 3x xx +2. Thực hiên phÐp cénga/ 3 12 22 6 2 6x xx x− ++− − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx+.Đề 2 Kiểm TRA 15 phút Môn Đại Số 8 1. Rút ... − . b/ 26 8 54 2xx x− −+− +. c/ 25 15 1 9xx+Đề 2 Kiểm TRA 15 phút Môn Đại Số 8 1. Rút gọn các phân thức saua/ 2239x yx y . b/ 23 69xx−− c/ 2 10 25 15 3x xx−...
 • 3
 • 6,030
 • 78

Đề kiểm tra Đại số 8 chương II- Có đáp án, ma trận

Đề kiểm tra Đại số 8 chương II- Có đáp án, ma trận

Toán học

... =++ + + + 1 1b) 1 : 1 1. 1 1 1 1. 1 1 1 . 1 1 . 1 1x xGiaûiMTC x xxx x xx xx x x x x x x x2. a, ( )2 1 2 2 22xxx x x+++ = = b, ( )( )2 2 2 3 22 2 222 1 2 1 22x xxx ... phân thức 1 0,5 1 0,52 1 Rút gọn phân thức. Quy đồng mẫu nhiều phân thức2 1 1 1 32Phép cộng, trừ các phân thức đại số 1 0,52 1, 532Phép nhân, chia các phân thức đại số 1 0,52 1, 532Biến ... ĐKXĐ : 0x≠; 1x≠ ± b, A = 3 232x x xx x+ +−=2( 1) 1 ( 1) ( 1) 1 x x xx x x x+ +=− + − c, A=2  1 1xx+−=2  3x = 4.0,250,250,250,250,5 1 1 1 1 1 0,25 ( ) ( )...
 • 4
 • 7,711
 • 270

Bai kiem tra Dai so 8 - Chuong II

Bai kiem tra Dai so 8 - Chuong II

Toán học

... 1 x5 2x--D. x 1 5 2x+-3. Phaân thức nghịch đảo của phân thức 1 2x 1+ là :A. 1 2x 1 -+B. 1 2x 1- C. 2x 1+ D. 1 – 2x4. Ñieàu kiện xác định của phân thức x 2 1 + +22 x x 2x 4- ... của x là :A. 1 B. 1 ; 2 C. 1; 2; 4 D. 1; 2; 4; 56. Với giá trị nào của x thì phân thức 23x 1 4x 1 +- có giá trị bằng 0 ?A. x ≠ ± 1 2B. x = ± 1 2C. x ≠ 1 3-D. x = 1 3-7. Kết ... 1. Kết quả rút gọn phân thức 223x yz 15 xz là :A. 3y5zB. xy3zC. xy5zD. 3xy5z2. Phân thức đối của phân thức x 1 5 2x-- là : A. 5 2xx 1 --B. x 1 5 2x-+C. 1 x5...
 • 2
 • 2,497
 • 83

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25