kiểm tra hk1 công nghệ lớp 12

Đề kiểm tra HKI Công nghệ 12 đê2 (Tham khảo)

Đề kiểm tra HKI Công nghệ 12 đê2 (Tham khảo)

Công nghệ

... thế ổn định D. Ý b và c đúngCâu 16: Cấu tạo của tranzito gồm:A. 3 lớp chất bán dẫn P-N-P B. 2 lớp chất bán dẫn P-NC. 2 lớp chất bán dẫn P-M D. 3 lớp chất bán dẫn P-M-PCâu 17: Với hình vẽ là ... vẽ quy ước:A. Tranzito loại N-P-N B. Tranzi to loại q-n-qC. Tranzito loại P-N-P D. Gồm ý a và bCâu 10: Điốt bán dẫn được cấu tạo từ:A. 2 lớp chất bán dẫn loại P và N B. 2 lớp chất bán dẫn ... dùng: Trang 2/3 - Mã đề thi 485TRƯỜNG THPT BC VÕ VĂN TẦNĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN KĨ THUẬT ĐIỆNThời gian làm bài:40 phút; (30 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh: Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...
 • 3
 • 1,739
 • 70

BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ

BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾTMÔN CÔNG NGHỆ 7 Phần thứ haiBIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ I. HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ Ở CẤP THCS1. Khái quát về kiểm tra, đánh giá môn Công ... đề kiểm tra - Xuất phát từ đặc điểm của môn học Công nghệ giáo viên cần xác định các hình thức kiểm tra: + Kiểm tra lý thuyết;+ Kiểm tra thực hành; + Kiểm tra lý thuyết kết hợp với kiểm tra ... bài kiểm tra không thể hiện được nhiều nội dung kiến thức mà các em được học ở trường; bài kiểm tra chỉ kiểm tra được những kiến thức mà học sinh ghi nhớ từ sách giáo khoa, không kiểm tra...
 • 51
 • 4,047
 • 6

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 12

Tiếng anh

... be) surprised and angry because she ( not tell ) them about thewedding. The end kiểm tra học kỳ i lớp 12 năm học 2007 2008Môn : Tiếng Anh Bài khoá dùng cho giáo viên đọc cho học sinh ... used c. uses d. used to3. This job is and a lot of young people like it.a. attraction b. attracted c. attractive d. attract4. This shitrt is good and the price is a. reason b. reasonable c. reasonably ... you’ll be late school.a. for b. at c. on d. to8. I am used to by plane.a. travel b. to travel c. travelling d. travelled9. Don’t be afraid. This snake is a. harmless b. harmful c. harm d....
 • 7
 • 662
 • 2

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2- LỚP 12

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2- LỚP 12

Tiếng anh

... am used to it.34. Juliet finds it strange to drive on the left.a. Driving on the left is too strange for Juliet to find.b. Driving on the left is too strange to find Juliet.c. Juliet is not ... the given one:26. Juliet finds it strange to drive on the left.a. Driving on the left is too strange for Juliet to find.b. Driving on the left is too strange to find Juliet.c. Juliet is not ... I am used to it.4. Juliet finds it strange to drive on the left.a. Driving on the left is too strange for Juliet to find.b. Driving on the left is too strange to find Juliet.c. Juliet is not...
 • 15
 • 713
 • 3

đề kiểm tra học kỳ I lớp 12(phân ban)

đề kiểm tra học kỳ I lớp 12(phân ban)

Toán học

... Đề kiểm tra học kì inăm học 2007-2008Môn ToánChơng trình thí điểm phân banThời gian làm bài 90 phút*****************************************PHN ... tung.Cõu 2: 1. (1 im) Gii phng trỡnh: 39 3 12 0x+ = .2. (1 im) Gii phng trỡnh: lgx+lg(x+1)=1.3. (0,5 im) Gii h phng trỡnh: 13 2 2(2 3 )4 11 231 12 2007 2008x y x y x yx x y xy + + ... bt c iu gỡ.MK: HK0708Tính SB=34a.1Thể tích SABCD: +Tính SD , diện tích đáy 0.5+Thay công thức V=12a3. 0.5Câu 4aHệ ĐK: +y’=222 (5 1)( 1)mx mx mx− − +− 0 có hai nghiệm phân biệt...
 • 3
 • 423
 • 2

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 12 Ban A

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 12 Ban A

Vật lý

... Chu kỳ T = 0,5 s, khối lợng quả nặng m= 0,4 kg. Lực hồi phục cực đại là:A. 0, 512 N B. 5 ,12 N C. 4 N D. 5 N Trang 1/3 - Mó thi 001LCBAR ... cú:A. Tc gúc t l thun vi R B. Tc gúc t l nghch vi R Trang 2/3 - Mó thi 001Trờng THPT số 1 Bảo Thắng THI HC K I MễN: VT Lí 12- BAN A Thi gian lm bi: 45 phỳt; (30 cõu trc nghim)H, ... lA. 100W B. 50W C. 503W. D. 1003WCõu 18: Mt bỏnh xe quay nhanh dn u trong 4s vn tc tng t 120 vũng/phỳt lờn 360vũng /phỳt.Gia tc ca bỏnh xe l:A. 22/rad sB. 42/rad sC. 32/rad sD....
 • 3
 • 379
 • 2

đề kiểm tra học kì I lớp 12

đề kiểm tra học kì I lớp 12

Sinh học

... một trong các phương pháp tạo giống thuần chủng ?A. Tạo giống thuần bằng công nghệ tế bào B. Tạo giống thuần bằng công nghệ genC. Tạo giống thuần bằng phương pháp gây đột biến D. Tạo giống thuần ... 9% mình xám, cánh dài : 9% mình đen, cánh cụtCâu Mã 045Trường THPT Lê XoayĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: Sinh Học 12 Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 045I Phần chung cho tất cả các thí sinh ... có bộ NST là 24. Số nhóm gen liên kết trong một tế bào của loài này làA. 6 B. 12. C. 24. D. 48.Câu 10: Trong công tác chọn giống cây trồng người ta tiến hành cho tự thụ phấn bắt buộc nhằm mục...
 • 7
 • 1,105
 • 9

Xem thêm