kiểm tra chương hiro nước hóa học 8

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)

Khoa học tự nhiên

... một ñề kiểm tra gồm các bước sau ñây: - Bước 1: ðề kiểm tra là phương tiện ñánh giá kết quả học tập sau khi học xong một chủ ñề, một chương, một học kì hay toàn bộ chương trình một lớp học, ... thông hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút), kiểm tra học kì dưới hình thức tự luận” [31]. b. Ưu ñiểm, nhược ñiểm Ưu ñiểm của phương pháp kiểm tra viết là trong ... phần hóa học ñại cương lớp 10 (chương trình nâng cao) 1.5.1. Chương 1: “Nguyên tử” 1.5.1.1. Vị trí Chương “Nguyên tử” là chương ñầu tiên trong sách giáo khoa Hóa học lớp 10 và cũng là chương...
 • 135
 • 622
 • 1

Thiết kế website hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 THPT

Thiết kế website hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 THPT

Khoa học tự nhiên

... 1.5. Nội dung, PPDH phần hóa học ñại cương lớp 10 (chương trình nâng cao) 28 1.5.1. Chương 1: “Nguyên tử” 28 1.5.2. Chương 2: “Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và ñịnh luật tuần hoàn” ... trọng trong việc nghiên cứu toàn bộ chương trình Hóa học phổ thông. ðây là chương lý thuyết khó nhất, lại ñược dạy học ngay khi mở ñầu chương trình Hóa học THPT nên cần chú ý nhiều về mặt phương ... các kì thi, kiểm tra ñể ñánh giá kết quả học tập, ñối với một phần của môn học, toàn bộ môn học, ñối với cả một cấp học, hoặc ñể tuyển chọn một số người có năng lực nhất vào một khoá học. TNTL...
 • 135
 • 514
 • 0

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Khoa học xã hội

... nghiêm khắc, đúng mực, khách quan. Kiểm tra viết Ở trường phổ thông hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút) và kiểm tra học kì (45 phút trở lên) dưới hình thức ... dung chương trình học do số lượng câu hỏi ít, công cụ đánh giá ít chính xác vì học sinh có thể quay cóp tài liệu, chép bài của nhau trong lúc kiểm tra. - Thực hiện bài kiểm tra viết môn học. ... cho tuyển sinh đại họckiểm tra xem thí sinh có nắm chắc những kiến thức và kỹ năng cơ bản được trang bị qua chương trình phổ thông trung học hay không để chọn vào học đại học. Phép đo bởi...
 • 97
 • 1,088
 • 2

Kiểm tra 45'' số 01 Hóa học 10CB (2008-2009)

Kiểm tra 45'' số 01 Hóa học 10CB (2008-2009)

Hóa học

... 40 18 Ar(99,6%), 38 18 Ar(0,063%), 36 18 Ar(0,337%). Nguyên tử khối trung bình của agon là:A. 40, 985 26 B. 38, 985 26 C. 37, 985 26 D. 39, 985 26Câu 10: Số electron tối đa trên lớp M là:A. 18 ... tương ứng là: 40 18 Ar(99,6%), 38 18 Ar(0,063%), 36 18 Ar(0,337%). Nguyên tử khối trung bình của agon là:A. 39, 985 26 B. 37, 985 26 C. 40, 985 26 D. 38, 985 26Câu 17: Hạt nhân nguyên tử được ... 31H; oxi có ba đồng vị 16 8 O, 17 8 O, 18 8O. Ta có thể có được baonhiêu loại phân tử nước từ các đồng vị trên?A. 9 B. 24 C. 18 D. 3Câu 14: Nguyên tố có Z = 18 là kim loại, phi kim hay...
 • 16
 • 264
 • 0

Đề,Đ/ Án : Kiểm tra chương I. Môn Đại số 8.

Đề,Đ/ Án : Kiểm tra chương I. Môn Đại số 8.

Toán học

... Trường THCS Tiến –Thắng . Thứ…Ngày …Tháng 10 Năm 20 08 Họ Tên :……………………………… : Kiểm Tra : Chương I : Bài số 1 : Lớp : 8 : Môn : Đại số : ( Thời gian 45 phút ) Đề ra : I . Trắc ... thức sau :a. M =2 (x +1 )2 – 2 (x -1 )(x +1) + 20 08 ; tại x = - 1 ;b. N = (x – 2)2 – 2 (x + 2 )( x - 2 ) + ( x + 2)2 ; tại x = 20 08 ; Câu 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử :a. P =...
 • 2
 • 369
 • 0

đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

Toán học

... liêu tham khảo Hs: Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập III/ Các hoạt động dạy - học: 1, Tổ chức: ( 1 phút )2, Kiểm tra: ( 1 phút ) Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập của học sinh 3, Bài mới: ( 41 ... đại số 8 Ngày 22/12/20 08 Tiết 37: kiểm tra ch ơng ii I/ Mục tiêu:Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học xong chơng II để có những điều chỉnh trong dạy và học ... là A. 5x 6 B. x 8 C. 4x 8 D. 4x + 8 Câu 7: Giá trị của phân thức 22102 1xx x=+ + khi x bằng A. 1 B. 1 C. 1 D . 0Câu 8: Kết quả của phép tính 2 244 3.11 8 y xx y ữ...
 • 3
 • 5,356
 • 101

kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA

kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA

Toán học

... x+24sau 24 n¨m n÷a tuæi cña bè Minh lµ 10x+24 theo bµi ra ta cã pt 2(x+24) = 10x+24 (1.0) 8x = 24 x = 3 ( TM§K) (0.75)vËy tuæi Minh hiÖn nay lµ 3 tuæi (0.5)...
 • 2
 • 499
 • 5

Đề đáp án kiểm tra chương III. Đại số lớp 8.

Đề đáp án kiểm tra chương III. Đại số lớp 8.

Toán học

... Ngythỏng nm 2009.H v tờn hc sinh:.. Lp 8 Kim tra ch ơng III - I S lp 8. * Thụứi gian 45 phỳt *Đề lẽ.I. PHN TRC NGHIM (2):Hc sinh hÃy khoanh trũn ... = 124 (0,5 đ)⇔ 4x + 80 – 2x = 124 (0,25đ) ⇔ 4x – 2x = 124 – 80 ⇔ 2x = 44 ⇔ x = 22 (Tháa m·n §KX§) (0,5đ)Vậy có tất cả 22 con Cõu. (0,25đ)Và 40 – x = 40 – 22 = 18 con Vịt. (0,25đ)IV. ... 0,5đ)Câu 1 2 3 4Chọn C D C AB. PhÇn tù ln: (8 )C©u 5: (5®)Giải các phương trình sau:a) 3x – 7 = 2x – 3 ⇔3x – 2x = – 3 + 7 (0,5đ) ⇔ x = 4 (0,5đ) b) 8x2 – 4x = 0⇔ 4x(2x – 1) = 0 (1đ)⇔x...
 • 3
 • 1,748
 • 39

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Thạc sĩ - Cao học

... quả học tập 2.1 Các hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường trung học phổ thông [16] Kiểm tra vấn đáp - Mục đích kiểm tra vấn đáp (kiểm tra miệng): Kiểm tra ... hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút) và kiểm tra học kì (45 phút trở lên) dưới hình thức tự luận. - Mục đích của bài kiểm tra viết. *Qua bài làm của học sinh, ... dung chương trình học do số lượng câu hỏi ít, công cụ đánh giá ít chính xác vì học sinh có thể quay cóp tài liệu, chép bài của nhau trong lúc kiểm tra. - Thực hiện bài kiểm tra viết môn học. ...
 • 97
 • 753
 • 1

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học

Hóa học

... lít. d 5,45 lít.ĐỀ: 345ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 10TNĂM HỌC 2007-20 08. ¤ Đáp án của đề thi:KTCL-10T . ĐỀ 2211[ 1]b 2[ 1]b 3[ 1]b 4[ 3]c 5[ 1]c 6[ 1]b 7[ 1]d 8[ 1]d 9[ 3]b 10[ 3]d 11[ 3]c ... nhất?a Tính acid tăng , Tính oxi hóa giảm.b Tính acid và tính Oxi hóa đều tăngc Tính acid và tính Oxi hóa đều giảmd Tính acid giảm , Tính oxi hóa tăng. 28/ Cho 6,4 gam Cu tác dụng hoàn toàn ... HBrO3. d HBrO. 28/ Dung dịch nước clo có nồng độ của Cl2 0,061 mol/l , còn nồng độ của HCl và HClO đều là 0,030 mol/l. Tính thể tích khí Cl2(đkc) cho vào nước để thu được 5 lít nước Clo như...
 • 11
 • 695
 • 5

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN          BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... nước gia-ven; nước cường toan; nước oxi già. Số lượng dung dịch làm quì tím chuyển thành màu hồng (đỏ) làĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA ... C6H5CH3.17. Xà phòng hóa 8, 8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng làA. 8, 2 gam. B. 8, 56 gam. C. 12,2 ... sau phản ứng làA. 1 08, 107 gam. B. 103,1 78 gam. C.1 08, 265 gam. D. 110,324 gam.2. Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ đến khi nước bị điện phân ở cả...
 • 3
 • 726
 • 10

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 22 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN      ĐỀ SỐ 22   BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 12. C. 10. D. 8. 3. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau:N2 (k) + 3H2 (k) p, xtˆ ˆ ˆ ˆ†‡ ˆ ˆ ˆˆ 2NH3 (k) ; ∆H = −92 kJ.Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch ... hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V và m.A. 0,224 lít và 14, 48 gam. B. 0,672 lít và 18, 46 gam.C. 0,112 lít và 12, 28 gam. D. 0,4 48 lít và 16, 48 gam.5. Hòa tan hết 22,064 gam hỗn hợp Al, Zn bằng dung ... A. 2, 4, 6, 8. B. 2, 3, 5, 7. C. 2, 4, 7, 8. D. 2, 4, 5, 7.14. Cho 15 ,8 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở đktc làA. 4 ,8 lít. B. 5,6 lít....
 • 4
 • 1,176
 • 11

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 24 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN      ĐỀ SỐ 24  BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... dịchH2SO4 loãng thì thu được 0, 08 mol H2. Công thức oxit kim loại đó làA. CuO. B. Al2O3. C. Fe3O4. D. Fe2O3. 18. Đốt cháy hoàn toàn 8, 8 gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. ... ot→ Anđehit benzoic + đồng + nước. C. Propanol-2 + đồng (II) oxit ot→ Axeton + đồng + nước. D. Etilen glycol + đồng (II) hiđroxit → Dung dịch màu xanh thẫm + nước. 40. Đốt cháy hoàn toàn ... máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. B. Áp tấm kẽm vào mạn tàu thuỷ làm bằng thép (phần ngâm dưới nước) thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ.C. Để...
 • 4
 • 482
 • 5

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 23 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN  ĐỀ SỐ 23   BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... D 15. B 25. A 35. B 45. B6. C 16. B 26. B 36. D 46. B7. A 17. A 27. C 37. C 47. D 8. C 18. B 28. D 38. A 48. D9. C 19. C 29. B 39. B 49. A10. D 20. B 30. C 40. D 50. ACâu 15: Khi lên men ... trong X là:A. 0,06 và 0,04 B. 0,05 và 0,05 C. 0,03 và 0,07 D. 0,02 và 0, 08 Câu 8: Tìm phát biểu saiA. Tính chất hóa học của kim loại là khử B. Cùng nhóm thì tính kim loại tăng khi sang chu ... với nước Clo dư, dung dịch thu được lại cho tác dụng với BaCl2 du thu được 18, 64 g kết tủa. Phần trăm khối lượng tương ứng của Cu,Ag là:A. 77,14 và 22 ,86 B. 70 và 30 C. 30 và 70 D. 22 ,86 và...
 • 4
 • 553
 • 3

Đề kiểm tra phần liên kết hóa học

Đề kiểm tra phần liên kết hóa học

Hóa học

... nhiêu?A. 28 B. 38 C. 46 D. đáp án khác.Câu 29. Cho biết: N(Z=7) và H(Z=1). Hãy cho biết trong ion NH+4 ó bao nhiêu hạt mang điện?A. 11 B. 20 C. 21 D. 22Câu 30. Cho biết: Mg (Z=12) và O (Z =8) . ... clo trong phân tử HClO4 có bao nhiêu electron:A. 7 B. 8 C. 14 D. 16Câu 6. Hãy cho biết phân tử nào sau đây có chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực:A. CF4B. CO2C. H2O D. H2O2Câu ... .Câu 9. Hãy cho biết lớp ngoài cùng của N trong phân tử NH3 có bao nhiêu electron?A. 8 B. 10 C. 18 D. không xác địnhCâu 10. Phân tử nào cho dưới đây chỉ chứa liên kết cộng hoá trị phân cực?A....
 • 3
 • 671
 • 32

Xem thêm