kiểm tra chương 1 môn hóa 12

cac bai kiem tra chuong 1 hinh hoc 12 moi

cac bai kiem tra chuong 1 hinh hoc 12 moi

Toán học

... là hình thoi (1 ) CD⊥BC ⇒ BCDE là hình vuông (1 )c) 2 điểm⇒ VCB’C’D’ = 3 1 SB’C’D’ . CC’ (0.5đ) = 36 1 2 1 3 1 aaaa= (0.5đ)Vậy VACB’D’ = a3 - 33656 1 aa= (0.5đ)III. ... 3S.AHK S.ABC2 2a 3V .V7 21 = =0.5VA.BCDE = 6222.3 1 .3 1 32aaaAOdtBCDE== (1 )VABCDEF = 2VA.BCDE = 323a (1 )Câu 2a) 2điểmVS.ABC = SAdtABC.3 1 (0,5đ)ΔSAB vuông nên ... 20 mặt (1 điểm). Loại {3,5}, có giải thích (1 điểm)Bài 2: Gọi M là số mặt thì số cạnh là 23M (1 điểm), do số cạnh nguyên dương nên M phải chia hết cho 2 nghĩa là M là 1 số chẵn (1 điểm)Bài...
 • 6
 • 831
 • 5

Kiểm tra lần 1 môn Hoá

Kiểm tra lần 1 môn Hoá

Hóa học

... hết vào thanh Fe).A. tăng 1, 28 gam B. tăng 1, 6 gam C. tăng 0 ,16 gam D. giảm 1, 12 gamCâu 40. Cho hỗn hợp X gồm 0 ,1 mol Fe3O4 và 0 ,15 mol Cu vào dung dịch HCl d. HÃy cho biết khối lợng Cu còn ... AgNO3 d ( biết R không tác dụng với H2O).A. 10 ,8 gam B. 21, 6 gam C. 32,4 gam D. 43,2 gam.Câu 24. Hoà tan hoàn toàn 12 gam oxit kim loại R cần 15 0 ml dung dịch HCl 2M. HÃy cho biết % khối lợng ... nguyên tử nguyên tố X có 3 electron. HÃy cho biết số hiệu nguyên tử đúng của X là:A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 Câu 26. Khi cho 4 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu, Zn và Al vào dung dịch H2SO4 đặc...
 • 3
 • 242
 • 0

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12

Toán học

... 5+y’=o⇔x=2 1 +y (1) =1 y( -1) = -1 y(2 1 )=2+Vậy Maxy=y(2 1 )=2 Miny=y(- 1) = -1 .ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I-GIẢI TÍCH 12 ********************I.Mục đích, yêu cầu: +Kiểm tra kiến thức và kĩ năng chương ... 20.8 1 0.43Cực trị của hàm số 3 1. 2 1 0.44GTLN và GTNN của hàm số 1 1.5 1 Đường tiệm cận 20.8 1 0.43Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 3 1 1.52Tổng 7 2,844.223 13 IV.Đề:A.Trắc ... điểm ⇔-2<m+2<2 ⇔-4<m<0Vậy: -4<m<0Bài 2: (1. 5đ) y=x+2 1 x−+TXĐ: D=[ -1; 1]+y’ =1- 2 1 xx−=22 1 1xxx−−−0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.50.25x...
 • 4
 • 1,037
 • 17

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)

Khoa học tự nhiên

... tượng. 1. 5. Nội dung, PPDH phần hóa học ñại cương lớp 10 (chương trình nâng cao) 1. 5 .1. Chương 1: “Nguyên tử” 1. 5 .1. 1. Vị trí Chương “Nguyên tử” là chương ñầu tiên trong sách giáo khoa Hóa ... 10 1. 2.3. Các hình thức câu hỏi TNKQ 13 1. 2.4. Thống kê căn bản trong TNKQ 14 1. 2.5. Quy trình soạn thảo bài kiểm tra TNKQ 17 1. 3. Một số phần mềm hỗ trợ KTðG bằng TNKQ 19 1. 3 .1. ... muốn. 1. 2 .1. 2. Phương pháp kiểm tra viết a. Khái niệm Theo PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường, ở trường phổ thông hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút), kiểm tra học...
 • 135
 • 622
 • 1

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Khoa học xã hội

... nghiêm khắc, đúng mực, khách quan. Kiểm tra viết Ở trường phổ thông hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút) và kiểm tra học kì (45 phút trở lên) dưới hình ... chép bài của nhau trong lúc kiểm tra. - Thực hiện bài kiểm tra viết môn học. * Với bài kiểm tra 15 phút, giáo viên có thể báo trước hoặc không báo trước, có thể kiểm tra đầu tiết hoặc cuối tiết, ... chuẩn cho bộ môn Hoá Học 12 ban KHTN trong trường THPT - Sử dụng ngân hàng câu hỏi TNKQ vào kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh - Làm rõ sự khác biệt về đổi mới kiểm tra đánh giá...
 • 97
 • 1,088
 • 2

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Kiem tra chương 1,2-vật lý 12

Vật lý

... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources /19 2 /18 58 51/ /kiemtrac1%202.doc)Quay trở về http://violet.vn...
 • 2
 • 418
 • 4

cac bai kiem tra chuong 1 DSkhoi 12 NC

cac bai kiem tra chuong 1 DSkhoi 12 NC

Toán học

... (1 )+ y’= 3x2 – 3 (1 )+ y’ = 0 ⇔ x = ± 1 (0,5 đ)+ CĐ ( -1, 1) , CT (1, -3) (0,5 đ)+ BBT: x∞− -1 1+∞y’ + 0 - 0 +y∞− 1 CĐ-3CT∞++ Đồ thị:Giao điểm với Oy: (0; -1) Trang 11 ≠−>−−−−⇔040)3(4)2(2mm⇔m2 ... pt(*) có 1 nghiệm+ m +1= 4⇔m=3: pt(*) có 2 nghiệm (1 )+ 0<m +1& lt;4⇔ 1& lt;m<3: pt(*) có 3 nghiệm+ m +1= 0⇔m= 1: pt(*) có 2 nghiệm+ m +1& lt;0⇔m> 1: pt(*) có 1 nghiệm (1 )Câu 2: ... bằng 3.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMCâu 1: (3đ)a. y’ = 1 - 2 )1( 1 +x0.25đy’ = 0 ⇔ 1 - 2 )1( 1 +x = 0 Trang 8b) (3đ) + x3 – 3x – k = 0 ⇔x3 – 3x – 1 = k – 1 ( 0,5 đ)Số nghiệm phương trình...
 • 11
 • 394
 • 3

Kiểm tra chương 1 GT 12 Nâng cao

Kiểm tra chương 1 GT 12 Nâng cao

Toán học

... Đề 1 Đề 2ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 T2 Môn : Giải tich .Thời gian : 45 phútCâu 1: Xét tính đơn điệu của hàm số y = 2 3 1 xx− −+ Câu 2: Cho hàm số y = 3 2 1 2 5 1 3x x x− − + Tìm ... = m( x +1 ) – 4 luôn đi qua một điểm cố định trên đường cong 3 23y x x= − Hết ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 T2 Môn : Giải tich .Thời gian : 45 phútCâu 1: Xét tính đơn điệu của hàm số y = 3 1 xx− ... sinx + 1 Câu 4 : Cho hàm số y = 2 1 1x xx+ ++ (C)a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ( C)b/ Dựa vào đồ thị hàm số ( C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình : 2 1 1x xx+...
 • 2
 • 928
 • 19

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Thạc sĩ - Cao học

... học tập 2 .1 Các hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường trung học phổ thông [16 ] Kiểm tra vấn đáp - Mục đích kiểm tra vấn đáp (kiểm tra miệng): Kiểm tra miệng ... chép bài của nhau trong lúc kiểm tra. - Thực hiện bài kiểm tra viết môn học. * Với bài kiểm tra 15 phút, giáo viên có thể báo trước hoặc không báo trước, có thể kiểm tra đầu tiết hoặc cuối tiết, ... phổ thông hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút) và kiểm tra học kì (45 phút trở lên) dưới hình thức tự luận. - Mục đích của bài kiểm tra viết. *Qua bài...
 • 97
 • 753
 • 1

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN          BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... CÁC TRƯỜNG THPT 2 012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 Kết quả : Thời gian làm bài: 90 phút – Ngày thi: / / Mã đề thi: 0 01 1. Để tác dụng hết với 10 0 gam lipit có ... gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17 ,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng làA. 10 8 ,10 7 gam. B. 10 3 ,17 8 gam. C .10 8,265 gam. D. 11 0,324 gam.2. Điện phân dung dịch chứa m ... phản ứng N2 +3H2 2NH3 xảy ra trong bình làA. 0, 016 . B. 0,032. C. 0 ,12 8. D. 0,80. 31. Cho 19 ,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hoàn...
 • 3
 • 726
 • 10

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 22 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN      ĐỀ SỐ 22   BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... capron bằng 16 950 đvC, của tơ enang bằng 215 90 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt làA. 12 0 và 16 0. B. 200 và 15 0. C. 15 0 và 17 0. D. 17 0 và 18 0.25. Cho 11 ,0 gam ... 0,224 lít và 14 ,48 gam. B. 0,672 lít và 18 ,46 gam.C. 0 ,11 2 lít và 12 ,28 gam. D. 0,448 lít và 16 ,48 gam.5. Hòa tan hết 22,064 gam hỗn hợp Al, Zn bằng dung dịch HNO3 thu được 3 ,13 6 lít hỗn hợp ... D. Cu(OH)2/OH−. 16 . Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có pH bằngA. 9. B. 12 ,30. C. 13 . D. 12 . 17 . Một bình cầu đựng...
 • 4
 • 1,176
 • 11

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 24 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN      ĐỀ SỐ 24  BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... có. 21. Cho a mol Cu kim loại tan hoàn toàn trong 12 0 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).Tính V?A. 14 ,933a lít. B. 12 ,32a lít. C. 18 ,02a ... C4H 10 O2. B. C3H6O. C. C4H 10 O. D. C5H 12 O.28. Công thức đơn giản nhất của anđehit no, mạch hở X là C2H3O. X có công thức phân tử làA. C2H3O. B. C4H6O2. C. C8H 12 O4. ... hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư, sauthí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4 ,14 gam bình 2 tăng 6 ,16 gam. Số...
 • 4
 • 482
 • 5

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 23 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN  ĐỀ SỐ 23   BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... SỐ 023 1. B 11 . D 21. C 31. A 41. B2. C 12 . D 22. D 32. D 42. A3. D 13 . B 23. C 33. D 43. A4. C 14 . C 24. A 34. A 44. A5. D 15 . B 25. A 35. B 45. B6. C 16 . B 26. B 36. D 46. B7. A 17 . A ... 2: Ankan X có 16 ,28% H trong phân tử . Vậy CTPT và số đồng phân tương ứng của X là: A. C6H 14 và 4 đồng phân B. C5H 12 và 3 đồng phân C. C6H 14 và 5 đồng phân D. C7H 16 và 9 đồng ... số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm. Câu 45: Cấu hình electron của ion S2- là: A. 1s22s22p6B. 1s22s22p63s23p6C. 1s22s22p63s23p5D. 1s22s22p63s23p4Câu...
 • 4
 • 553
 • 3

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Sinh học

... có pH = 12 . Câu 17 . Trộn 600 ml dd BaCl2 1M với 500 ml dung dịch Na2SO4 0,8M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng A. 93,2 gam B. 11 8,2 gam. C. 78,8 gam. D. 13 9,8 gam Câu 18 . Nhỏ ... 0,39 gam. B. 1, 95 gam. C. 1, 56 gam. D. 1, 17 gam. Câu 20. Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1, 5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịchHCl 1M vào 10 0 ml dung dịch ... Câu 16 . Trường hợp nào sau đây khi trộn hai dung dịch lại với nhau thì phản ứng trung hòa vừa đủ: A. Trộn 10 0 ml dung dịch CH3COOH có pH = 1 và 10 0 ml dung dịch NaOH có pH = 13 . B. Trộn 12 0...
 • 3
 • 1,297
 • 53

Xem thêm