kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 1

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

Toán học

... ;1A a b c d=. Số các tập con của A không chứa phần tử 1 là:a 8 b 32 c 16 d 64 14 / Cho { }; ; ; ;A a b c d e=thì số các tập con của A không vượt quá hai phần tử là:a 32 b 31 c 16 d 8 15 / ... }4;6 ;8 ;10 c{ } 1; 3;5d{ } 1; 2;3; 4;5;6;7 ;8; 9 ;10 12 / Cho [ ] [ ]4; 2 ; 8; 2A B a= − = − +. Tìm a để A B∩ có vô số phần tử.a a > 0 b -6 < a < 0 c a > -6 d a < - 6 13 / Cho ... KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 Họ và tên: ………………………………………………………… Lớp: ………… ĐỀ 2 1/ Cho ( )[)[ ]5; 1 ; B = -2;3 ; C = 4;6A = − −.Hãy xác định \R A B∩a[) 1; 3−b( )[); 2 1; −∞ −...
 • 2
 • 8,066
 • 137

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de A .doc

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de A .doc

Toán học

... A. 1 B.0 C. 2 D.Vô số nghiệmCâu 5 : Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 3 1y x= − − A. ( ) 1; 4MB.( ) 1; 2N − −C. ( )0;1PD.( ) 1; 2Q −Câu 6 : Nghiệm tổng quát của phương trình 2 1x ... và b để hệ phương trình 2 2( 1) 12 ax bya x by− =− + = có nghiệm ( x ; y ) = ( 2 ; 4 ) 1 A. ( )2 ;1 B.( )2 ;1 C. ( )3;2D.( )3; 2−Câu 4 : Số nghiệm của hệ phương trình 3 ... 1 3 2y m x m= − + +Tìm m để ba đường thẳng đồng qui tại một điểm . 11 A. ( 2 ;1) − B. (2; 1) − C. (2; 1) D. ( 2; 1) − − Câu 7. Cho hệ phương trình : (I) ax by ca x b y c+ =′...
 • 11
 • 1,084
 • 7

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de B .doc

Kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương III-de B .doc

Toán học

... làm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG III Tuần 23 ngày 20 tháng 02 năm 2009Họ và tên:……………………… Điểm Lời phê 1 Đề BBài làm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... 4) Xác định a và b để đồ thị của hàm số y=ax+b đi qua hai điểm M( 2 ; 8) và N ( -3 ; -12 ) (1, 5đ) Bài làm:6Lớp: 9A 1) Hãy nêu điều kiện tỉ số các hệ số a,b,c,a’,b’, c’ để hệ phương trình' ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 a)2 5( )3 4 7x yAx y+ =− = b) 4 5( )3 12 7x yBx y− =− + = c) 2 5( )2 4 10 x yCx y− + =− = −Không giải...
 • 11
 • 664
 • 7

Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4

Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4

Toán học

... Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 9Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 6Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 4Họ và tên: Lớp 10 A1 Kiểm tra: 45Môn: Đại số 10 I. ... 5Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 11 Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 2Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang Phong 8 Hä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m ... a,b,c+ + + ĂCâu 3. (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 2 2 1 1yx 7x 5 x 2x 5= + + +Bài làm Created by Phạm Quang Phong 1 ĐiểmNâng CaoHä vµ tªn: Líp 10 A1 Created by Ph¹m Quang...
 • 13
 • 1,204
 • 7

Kiem tra 1 tiet -Đại số 9 - Chương I

Kiem tra 1 tiet -Đại số 9 - Chương I

Toán học

... 11 – Tiết 21 NS:ND: KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian chép đề)Mục tiêu: - Kiểm tra lại mức độ tiếp thu bài học trong chuơng I và khả năng vận dụng vào bài kiểm ... TNKQ TL TNKQ TL 1 Nhân đơn thức với đa thức, nhânđa thức với đa thức2 1, 52 1, 52 Hằng đẳng thức đáng nhớ 1 1 12 1 1,53 4,53 Phân tích đa thức thành nhân tử 1 1 1 0,52 1, 54Chia đơn ... thức,chia đa thức cho đa thức 1 0,5 1 22 2,5Tổng cộng4 32 3 3 49 10 B/ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I Câu 1 (3 điểm): Thực hiện các phép tính sau:a) xy (x2 + x – 1) b) 27x4y2z : 9x4yc)...
 • 2
 • 329
 • 0

kiểm tra 1 tiết đại số chương 3

kiểm tra 1 tiết đại số chương 3

Toán học

... 2 17 4 15 u u u u+ = +B. 2 17 6 13 u u u u+ = +C. 2 17 3 16 u u u u+ = +D. 2 17 1 19u u u u+ = +Câu 14 : Cho CSN có 1 1 1; 10 u q−= − =. Số 10 3 1 10 là số hạng thứ bao nhiêu?A. số ... bao nhiêu?A. số hạng thứ 10 4 B. số hạng thứ 10 3 C. số hạng thứ 10 5 D. Đáp án khácCâu 15 : Một CSC có 11 số hạng. Tổng của 11 số hạng đó là 17 6, hiệu giữa số hạng cuối và số hạng đầu tiênlà 30. ... 3Câu 16 : Cho CSC nu biết 2 3 5 1 6 10 17 u u uu u− + =+ =. Khi đó số hạng đầu tiên và công sai d là?A. 1 1, 3u d= =B. 1 u= 1, d=-3 C. 1 u= -1, d=3 D. 1 u= -1, d=-3Câu 17 :...
 • 2
 • 503
 • 2

Kiểm Tra 1 Tiết Đại số Chương 1

Kiểm Tra 1 Tiết Đại số Chương 1

Toán học

... ………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾTLớp: 7A…. MÔN: Đại số Điểm Nhận xét của GVCâu 1: Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp líA = 4 2 4 2.5 .25 3 5 3− B = 15 34+ 7 21 + 19 34 ... bằng cách hợp líA = 4 2 4 2.5 .25 3 5 3− B = 15 34+ 7 21 + 19 34 - 4 21 + 23 Câu 2: Tìm x, y, z biếta) 3 5x y= và x + y = 24 ...
 • 3
 • 509
 • 4

Giáo an+Kiểm tra 1 tiết đại số chương 2(T36)

Giáo an+Kiểm tra 1 tiết đại số chương 2(T36)

Toán học

... hợpNhị thức Niu - Tơn 1 1 1 1 2 2.0Xác suất củabiến cố 1 4 1 2 2 6.0Tổng 2 3.0 1 4.02 3.05 10 .0Đề kiểm tra Câu 1( 2 điểm) Có 8 học sinh tổ 1 và 10 học sinh ở tổ 2. Hỏi ... T23Đáp số: a) Vì độ chính xác là 10 -10 nên ta quy tròn a đến chữ số thập phân số 9 Vậy số quy tròn của a là 3 ,14 1592654b) Với b = 3 ,14 thì sai số tuyệt đối đợc ớc lợng là 14 , 314 2, 314 ,3<=b ... 0,002Với c = 3 ,14 16 thì sai số tuyệt đối đợc ớc lợng là: 14 16, 314 15, 314 16,3<=c = 0,00 01 5. H ớng dẫn về nhà: Học bài, làm bài tập 1, 2,4,5. SGK. T23Chuẩn bị ôn tập chơng.Tit 36 KIM TRA VIT...
 • 5
 • 492
 • 1

kiểm tra 1 tiết -Đại số - tiết 72

kiểm tra 1 tiết -Đại số - tiết 72

Toán học

... son:Ng y kiểm tra: Tit 72: Kiểm tra ( 1tiết) I. Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức của chơng 4, các phơng pháp tìm giới hạn của dÃy số của hàm số, các dạng vô định của giới hạn hàm số. - Nắm ... Nắm vững kiến thức về hàm số liên tục, điều kiện để một hàm số liên tục.II/ Nội dung: 1. ổn định t/c: Sĩ số 11 A: đủ Sĩ số 11 N: vắng 1( P)2. Nội dung đề bài: BI KIM TRA MT TITCHNG IV - GII HNA ... im)Cõu 1 (0,25 im) . Tỡm gii hn)7725(lim22+++xxxxxA.2 B. C .1 D. -25Cõu 2 (0,25 im). Tỡm gii hn 1 372lim 1 +xxxA.3 1 B.32 C.37 D. 23Cõu 3(0,25 im). Tỡm gii hn 12 1 lim22+++nnnA.2 1 ...
 • 2
 • 582
 • 1

Xem thêm