kiểm tra đại số 8 chương 1

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Toán học

... ………….Lớp: 8 KIỂM TRA : 1TiếtHọ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I)Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo:Đề ra:Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:Câu Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – ... 3……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu 5: Chia đa thức: (5x3 – 2x2 - 8x + 5) : (x – 1) ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Câu ... Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – 2x + x22 -3x - 6 = - 3( x - 2 )3 (10 x4 + x2 - 4xy): (-2x) = 5x3 +2 1 x + 2y4 (a – b) (a + b) = a2 – b2 Câu2: Làm tính nhân:a) 3x2 (4xy...
 • 3
 • 1,103
 • 12

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Kiểm tra Đại số 8 chương III

Toán học

... 5 1 x = 0 và 5 1 x = x C. x + 1 = x và x + 1 = x + 1 D. x2 + 3 = 0 và (x2 + 3).(x 5) = 02/ Phơng trình 3x + m = x -1 nhận x = -3 là nghiệm, m có giá trị bằng bao nhiêu?A. 13 B. -13 ... Họ và tên : Kiểm tra chơng IIILớp: Điểm Lời phê của cô giáoĐề bài : Câu 1 (3 điểm) : Em hÃy chọn câu trả lời đúng trong các đáp án A, B, C, D 1/ Hai phơng trình nào tơng ... = 2,5 x 1 b/ 23xx + )5)(2(52+xxx = 5xxCâu 3 (3 điểm) : Một ngời đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h. Lúc về ngời đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12 km/h nên...
 • 2
 • 996
 • 5

Kiểm tra Đại số 8 - Chuơng I

Kiểm tra Đại số 8 - Chuơng I

Toán học

... món x2 - 2x + 1 = 0 l:a. x = -1 b. x = 1 c. C 3 phng ỏn cũn li u sai d. x = 05/ Giỏ tr ca biu thc 732 - 272 bng:a. 460 b. 46 c. 4600 d. 215 16/ a thc 15 xy2 + 17 xy3 + 18 y2 chia ht ... ca n giỏ tr ca biu thc 3n3 + 10 n2 - 5 chia ht cho giỏ tr ca biu thc 3n + 1 ...............Họ và tên: Lớp: 8C Kiểm tra (Chơng I)Môn: đại số 8 Điểm Lời phê của thầy cô giáoMó ... + 12 x - 8 ti x = 22 l:a. 200 b. 2200 c. 80 d. 80 004/ Giỏ tr x tho món x2 - 2x + 1 = 0 l:a. x = 1 b. x = 0 c. C 3 phng ỏn cũn li u sai d. x = -1 5/ Giỏ tr ca biu thc x2 - y2 - 2y - 1...
 • 5
 • 335
 • 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Đề kiểm tra đại số 8 chương 1

Toán học

... ¸n thang ®iÓmPhÇn I 1 2 3 1 2 33®E E A A,C;D D B 1 1 1 1 1 1PhÇn II §Ò I §Ò IIBµi KÕt qu¶ KÕt qu¶ §iÓm1a -x2+ x +x2 + 3x4x-x2+ 5x +x2 + 6x 11 x0.50.51b x2- 4 - (x2- 9 )5x2- ... )50.50.52a x(x - 2) x(x - 4) 1 2b (x-y)(x +1) (x-y)(x- 1) 1 2c (x- y - 4)(x- y +4) (x- y - 5)(x- y +5) 1 3a x2 + 2 x - 1 x2 + x - 7 d -10 1 3b m =3 14 1 ...
 • 2
 • 610
 • 5

Kiểm tra Đại số 11 chương IV: Giới hạn

Kiểm tra Đại số 11 chương IV: Giới hạn

Toán học

... 2 13 15 3 0x x x+ − + =KIỂM TRA 1 TIẾTCâu 1: Tính các giới hạn sau:a. 33 12 3 4lim3 5 4n nn n− − +− + −b. 2lim( 4 8 3 2 1) n n n+ − − −c. ( )27lim 4 15 6xx x→+ − d. 2 1 2 ... của hàm số sau trên tập xác định của nó:2 12 5: 10 ( )5 3 : 10 x xf xx x x+ ≥ −=+ < −Câu 3: CMR phương trình sau có nghiệm:9 4 23 15 3 0x x x+ − + =KIỂM TRA 1 TIẾTCâu 1: Tính ... Câu 1: Tính các giới hạn sau:a. 222 3 4lim 13 5 4n nn n− +− + −b. 2lim( 9 8 3 3 1) n n n+ − − +c. ( )23lim 4 5 16 xx x→+ − d. 2 1 3 1 lim5 24xx xx→+...
 • 3
 • 1,337
 • 15

Kiểm tra Đại số 11 chương I

Kiểm tra Đại số 11 chương I

Toán học

... của đề thi 1: 1[ 10]b 2 [10 ]d 3 [10 ]a 4 [10 ]d 5 [10 ]a 6 [10 ]d 7 [10 ]b 8[ 10 ]a 9 [10 ]d 10 [10 ]b ¤ Đáp án của đề thi 2: 1[ 10]b 2 [10 ]d 3 [10 ]b 4 [10 ]b 5 [10 ]c 6 [10 ]a 7 [10 ]d 8[ 10 ]a 9 [10 ]a 10 [10 ]d ¤ Đáp ... đề thi 3: 1[ 10]c 2 [10 ]a 3 [10 ]a 4 [10 ]b 5 [10 ]b 6 [10 ]c 7 [10 ]d 8[ 10 ]d 9 [10 ]d 10 [10 ]a ¤ Đáp án của đề thi 4: 1[ 10]b 2 [10 ]d 3 [10 ]a 4 [10 ]d 5 [10 ]a 6 [10 ]d 7 [10 ]b 8[ 10 ]a 9 [10 ]d 10 [10 ]b ...
 • 2
 • 333
 • 0

Xem thêm