khỏi nim v qun lý

Chuong V.Vật 12 cơ bản(08-09)

Chuong V.Vật lý 12 cơ bản(08-09)

Vật lý

... phổ v ch nguyên tố khác v ch (λ cường độ khác (số lượng v ch) v ch, v trí độ sáng v ch), đặc trưng cho nguyên tố 113 GIÁO ÁN V T 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ V thích, cho quang phổ v ch ... A v n sáng thì: λD d2 – d1 = kλ → xk = k a v i k = 0, ± 1, ±2, … v i k = 0, ± 1, ±2, … - V trí v n sáng: 107 GIÁO ÁN V T 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ V xk = k - Làm để xác định v ... khoảng v n đo đợc 0,2 mm V trí v n tối thứ t kể từ v n sáng trung tâm lµ A 0,4 mm B 0,5 mm C 0,6 mm D 0,7 mm A i = λD GIÁO VIÊN: NGUYỄN THẾ V B i = 111 GIÁO ÁN V T 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN:...
 • 11
 • 366
 • 1

Hoàn thiện chế định khởi kiện và thụ án dân sự trong Pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

Hoàn thiện chế định khởi kiện và thụ lý án dân sự trong Pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thụ v án dân TTDS Việt Nam Chương NHỮNG V N ĐỀ LUẬN V CHẾ ĐỊNH KHỞI KIỆN V THỤ V ÁN DÂN SỰ TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM V VAI TRÒ CỦA CHẾ ĐỊNH KHỞI KIỆN V ... giải v o sổ thụ v án dân Các hoạt động Tòa án gọi thụ v án dân Như v y, hiểu, thụ v án dân việc Tòa án nhận đơn khởi kiện người khởi kiện v o sổ thụ v án dân để giải 1.1.2 V trí, ... nay, việc làm rõ v n đề luận chế định khởi kiện góp phần quan trọng việc hồn thiện chế bảo v pháp luật hoạt động TTDS nói chung bảo v quyền dân cơng dân nói riêng việc tiếp cận v i công Việc...
 • 21
 • 742
 • 4

Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự Việt Nam Những vấn đề luận và thực tiễn

Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thạc sĩ - Cao học

... đến trách nhiệm VKS việc khởi tố v án kiểm sát việc khởi tố v án Giáo trình Kỹ giải v án hình Học viện Tư pháp (năm 2006) đề cập tới kỹ năng, hoạt động nghiệp v cụ thể Kiểm sát viên, Thẩm phán ... hành tố tụng trình khởi tố xử VAHS chủ yếu mối quan hệ v i v n đề bảo v quyền người v i v n đề truyền thống, lịch sử pháp luật TTHS Trung Quốc Qua việc lược dịch số v n luật, án lệ giảng trực ... VAHS, xử VAHS, nội dung việc xử VAHS, v n đề chủ thể hoạt động khởi tố xử VAHS theo chức TTHS Hai là, xác định sở việc quy định nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử VAHS, nói cách khác, trả...
 • 24
 • 998
 • 1

Đề thi thử Đại học khối A Môn Vật Số 13

Đề thi thử Đại học khối A Môn Vật lý Số 13

Vật lý

... v o tần số lực cỡng Chọn câu : Quang phổ liên tục phụ thuộc v o nhiệt độ v t nóng sáng Quang phổ liên tục phụ thuộc v o nhiệt độ chất v t nóng sáng Quang phổ liên tục v t phụ thuộc v o chất v t ... hòa lắc đơn A Lực kéo phụ thuộc khối lợng v t nặng B Gia tốc v t phụ thuộc v o khối lợng v t nặng C Tần số góc v t phụ thuộc v o khèi lỵng v t D Lùc kÐo v phơ thc chiỊu dài lắc phiếu soi - đáp ... đổi điều hoà v i chu kỳ Động biến đổi điều hòa chu kỳ v i v n tốc Thế biến đổi điều hòa v i tÇn sè gÊp lÇn tÇn sè cđa li độ Cho đoạn mạch nh hình v : U AB = 63 sin ωt (V ) RA = , RV = Cuộn dây...
 • 6
 • 276
 • 0

Kiem tra HKI V¹t 8

Kiem tra HKI V¹t lÝ 8

Vật lý

... nhúng chìm nước, v t có trọng lượng P2 = 7N (biết dn = 10000N/m3) a Tính lực đẩy Acsimet lên v t b Tính thể tích v t c©u 2:Một ngời xe đạp v i v n tốc 18Km/h ngời xe máy v i v n tốc 36Km/h khởi ... P2 = 5N (biết dn = 10000N/m3) a Tính lực đẩy Acsimet lên v t b Tính thể tích v t c©u 2:Mét ngời xe đạp v i v n tốc 17Km/h ngời xe máy v i v n tốc 34Km/h khởi hành đồng thời địa điểm A ngợc chiều ... trình rơi v t ? Trng THCS Cơng Gián Mã đề 03 KIM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN: V T Thời gian :45 phút (Không kể thời gian phỏt ) Điểm Lời nhận xét Thầy ,Cô giáo Cõu 1: Mt vt ngoi...
 • 4
 • 179
 • 0

Tài liệu Chương V: Chỉnh tài liệu ppt

Tài liệu Chương V: Chỉnh lý tài liệu ppt

Cao đẳng - Đại học

... chỉnh • Để việc chỉnh TL khoa học, thống nhất, tiến độ => phải lập kế hoạch chỉnh • Kế hoạch chỉnh v n dự kiến nội dung công việc, tiến độ thực hiện, nhân lực sở v t chất phục v cho việc ... số h.sơ thức v o bìa, v o cặp hộp, viết dán nhãn hộp Xây dựng cơng cụ quản tra tìm hồ sơ TL TS Nguyễn Lệ Nhung II Các công việc chuẩn bị chỉnh Giao nhận tài liệu V sinh sơ v n chuyển TL ... TÀI LIỆU I Kh/niệm, m/đích, y/cầu ng/tắc ch /lý TL IV Kết thúc chỉnh II Chuẩn bị chỉnh III Thực chỉnh TS Nguyễn Lệ Nhung I Khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc công tác chỉnh lý...
 • 59
 • 337
 • 2

Luận văn nghiên cứu ứng dụng hiệu quả đẩy tạ theo hình thức 4 nhịp lực hướng ném cho nam học sinh khối 11 trường PTTH tự trọng

Luận văn nghiên cứu ứng dụng hiệu quả đẩy tạ theo hình thức 4 nhịp lực hướng ném cho nam học sinh khối 11 trường PTTH lý tự trọng

Khoa học xã hội

... số lần lặp lại tăng lên lực phát huy đơn v v n động bị giảm ngày có nhiều đơn v v n động tham gia v o hoạt động v o lần lặp lại cuối số lợng đơn v v n động tham gia gần nh tối đa, giá trị ... nghịch v i Sức mạnh ngời đợc thể hiện: sử dụng làm chuyển động v t khác lúc đầu phụ thuộc v o khối lợng v t thể, nhng tăng Luận v n tốt nghiệp trọng lợng v t thể lên mức cao lực không phụ thuộc v o ... Nh ®· biÕt, søc mạnh tối đa phụ thuộc v o số lợng đơn v v n động tham gia v o hoạt động V v y, để phát lực lớn, hệ thần kinh cần gây hng phấn nhiều Nơron v n động, hng phấn phải không lan rộng...
 • 53
 • 361
 • 0

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 1 ppt

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... thoa dao động v i tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng v i bụng sóng V n tốc truyền sóng dây : A v= 15 m/s B v= 28 m/s C v= 20 m/s D v= 25 m/s Câu 42: Nguồn sóng O dao động v i tần số ... A 0,37% B 0,425% C 0,55% D 0,65% Câu 44: Một v t dao động điều hòa v i chu kì T = 3,14s Xác định pha dao động v t qua v trí x = 2cm v i v n tốc v = 0,04m/s    A B rad C rad D rad Câu 45: ... địện hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: A 30 V B 10 V C 2 0V D 1 0V -27 Câu 30: Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10 kg chuyển động v i động 4,78MeV Động lượng hạt nhân A 3,875.10-20kg.m/s B...
 • 5
 • 323
 • 1

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 2 pdf

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... lực tác dụng lên v t có độ lớn v t v trí lò xo có chiều dài ngắn dài B Lực đàn hồi chiều v i chiều chuyển động v t v trí cân C V i giá trị biên độ, lực đàn hồi ngược chiều v i trọng lực D Lực ... v i nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2 Trên hứng v n giao thoa, hai v n gần màu v i v n sáng trung tâm đếm 11 v n sáng Trong đó, số v n xạ λ1 xạ λ2 lệch v n, ... tụ A V B V C V D V Câu 39: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm chiếu v o chắn chứa hai khe hẹp S1, S2 song song cách mm cách nguồn sáng Khoảng cách từ hai khe đến 2m V trí v n...
 • 5
 • 367
 • 1

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 3 pdf

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 3 pdf

Cao đẳng - Đại học

... cuộn sơ cấp gồm 2000 v ng cuộn thứ cấp gồm 100 v ng Điện áp cường độ mạch sơ cấp 220 V; 0,8 A Điện áp cường độ cuộn thứ cấp A 11 V; 0,04 A B 1100 V; 0,04 A C 11 V; 16 A D 22 V; 16 A Câu 18: Cho ... bứt khỏi bề mặt kim loại bị ion đập v o kim loại B electron bứt khỏi bề mặt kim loại kim loại bị nung nóng C electron bứt khỏi nguyên tử nguyên tử va chạm v i nguyên tử khác D electron bứt khỏi ... tính v t rắn v i trục quay 15 kgm2 Mô men lực tác dụng v o v t A 75 Nm B Nm C Nm D 30 Nm Câu42: Chọn phát biểu sai A Những v t hấp thụ hồn tồn ánh sáng có mày đen B Màu sắc v t phụ thuộc v o ánh...
 • 4
 • 288
 • 0

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 4 docx

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 4 docx

Cao đẳng - Đại học

... / 10 Câu 45: V i v t dao động điều hòa A giá trị gia tốc v t nhỏ tốc độ lớn C gia tốc v t sớm pha li độ  / B v c tơ v n tốc gia tốc chiều v t từ biên âm v trí cân D tốc độ v t lớn li độ lớn ... Câu 52: Một v nh tròn khối lượng m  3kg , bán kính R  1m, trục quay qua tâm vng góc v i mặt phẳng v nh Ban đầu v nh đứng yên chịu tác dụng lực F tiếp xúc v i mép ngồi v nh vng góc v i trục quay ... cuộn cảm 24 0V độ lớn điện áp tức thời hai đầu điện trở hai tụ điện A 24 0V 0V B 120 2V 120 3V C 120 3V 12 0V D 12 0V 120 3V Câu 47: Một sợi dây căng hai điểm cố định, người ta tạo sóng dừng dây...
 • 4
 • 316
 • 0

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 5 pptx

Tài liệu Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 5 pptx

Cao đẳng - Đại học

... thẳng vng góc v i chắn chứa S1, S2 A .V trí v n sáng trung tâm khoảng v n thay đổi B .V trí v n sáng trung tâm khơng đổi khoảng v n thay đổi C.Hệ thống v n giao thoa khơng đổi D .V trí v n sáng ... hòa sai ? A Khi v t dần v trí biên độ lớn gia tốc v t tăng B Khi v t dần v trí cân tốc độ chuyển động v t tăng C Khi li độ dao động v t tăng lần độ lớn hợp lực tác dụng v o v t tăng nhiêu lần ... khoảng v n thay đổi C .V trí v n sáng trung tâm thay đổi khoảng v n khơng đổi D .V trí v n sáng trung tâm không đổi khoảng v n thay đổi Câu Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X mắc nối tiếp v i...
 • 12
 • 314
 • 0

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 6 pptx

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 6 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 931MeV/c2 Giả sử hai hạt sinh có v n tốc Động hạt n 8,9367MeV B 9,2367MeV C 8,8716MeV D 0,014MeV Katôt tế bào quang điện có cơng electron A = 1,188eV Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng  v o katơt ... 30cm.Treo v o đầu lò xo v t nhỏ thấy hệ cân lò xo giãn 10cm Kéo v t theo phương thẳng đứng lò xo có chiều dài 42cm, truyền cho v t v n tốc 20cm/s hướng lên (v t dao động điều hoà).Chọn gốc thời gian v t ... m V i xạ tượng quang điện xãy ra? Tính độ lớn hiệu điện hãm trường hơp Cho h = 6,625.10 -34 J.s ; e = -1,6.10 -19C ; c = 3.10 8m/s ; 1eV = 1,6.10 -19J 1 0.0 5V C  1.0 5V B  0.0 5V D 1 v 1.05V...
 • 8
 • 279
 • 0

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 7 pptx

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 7 pptx

Cao đẳng - Đại học

... S1S2=10cm M1, M2 nằm phía so v i đường trung trực S1S2 nằm v n giao thoa loại M1 nằm v n thứ k, M2 v n k+8 Biết M S1  M S2  12cm M S1  M S  36cm Số v n cực đại, số v n cực tiểu: A 9, B 10 ,12 ... dụng lên v t D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 20: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm v t khối lượng m = 0,5kg lò xo có độ cứng k=0,5N/cm Khi v t có v n tốc 20cm/s gia tốc m/s Biên độ dao động v t A ... điện nguồn phát sóng điện từ B Sóng điện từ truyền chân khơng v i v n tốc truyền v  3.108 m/s r r r r C Các vectơ E B tần số pha D Các vectơ E B phương, tần số Câu 30 Bề mặt kim loại có giới hạn...
 • 5
 • 289
 • 1

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 8 pot

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 8 pot

Cao đẳng - Đại học

... Đặt v o hai đầu A,B điện áp xoay chiều u = U cosωt (V ) điện áp hiệu dụng đoạn mạch AM, MN, NB 30 2V , 90 2V 60 2V Lúc điện áp hai đầu AN 3 0V điện áp hai đầu mạch A 81,9 6V B 42,4 3V C 9 0V D 6 0V ... tiếp Đặt v o hai đầu A,B điện áp xoay chiều u = 120 2cosωt (V ) Khi mắc am pe kế tưởng v o N B số ampe kế 3A Thay ampe kế v n kế tưởng v n kế 6 0V lúc điện áp N B lệch pha 60 so v i điện ... tạo hệ v n giao thoa ứng v i khoảng v n i1  0, 48 mm i2  0, 64 mm Xét điểm A, B phía so v i v n trung tâm, cách 6,72 mm Tại A xạ cho v n sáng, B xạ 1 cho v n sáng xạ  cho v n tối Số v n sáng...
 • 6
 • 310
 • 0

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 9 pptx

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 9 pptx

Cao đẳng - Đại học

... chiều hai đầu đoạn mạch RLC u = 200 cos100t (V) V o thời điểm (s) v n 300 kế mắc v o hai đầu mạch điện giá trị A 70,7 V B 282,8 V C 141,4 V D 200 V Câu 15: Phát biểu sau sai Điện áp xoay chiều ... –13,6eV Bước sóng xạ phát  = 0,1218m Mức lượng ứng v i quỹ đạo L : A –5,6eV B 3,2eV С – 4,1eV D.–3,4eV Câu 29: Chọn câu trả lời Hạt nhân có A độ hụt khối lớn dễ phá v B lượng liên kết lớn bền v ng ... đến hai khe Young v i a = 0,5 mm Mặt phẳng chứa hai khe cách khoảng D = m Tại điểm M cách v n sáng trung tâm khoảng x = 6,6mm có v n: A V n tối thứ B V n sáng bậc C V n tối thứ D V n sáng bậc Câu...
 • 4
 • 242
 • 0

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật 2013 - Phần 7 - Đề 10 pdf

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 7 - Đề 10 pdf

Cao đẳng - Đại học

... hòa cách kéo v t xuống v trí cân khoảng x0 cung cấp cho v t v n tốc bao đầu vo Xét trường hợp sau: - Thứ nhất: v n tốc ban đầu v0 hướng thẳng đứng xuống - Thứ hai: v n tốc ban đầu v0 hướng thẳng ... 2cos100 t (V ) A  V i giá trị C số v n kế có giá trị lớn nhất? Giá trị V lớn bao nhiêu? 4 6 A C  B C  10 F ;U Cmax  22 0V 10 F ;U Cmax  18 0V  4 4 4 C C  D C  10 F ;U Cmax  20 0V 10 ... kg Câu 55: Một v t đứng yên có khối lượng m0 Khi v t chuyển động khối lượng có giá trị: A nhỏ m0 B lớn m0 C V n m0 D nhỏ lớn m0 tùy thuộc v o tốc độ v t Câu 56: Momen động lượng v t rắn quay quanh...
 • 6
 • 162
 • 0

Xem thêm