khảo sát quy trình sản xuất và xác định định mức cá tra pangasianodon hypophthalmus fillet đông iqf tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia

khảo sát quy trình hệ thống quản lý chất lƣợng haccp cho sản phẩm tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản nam sông hậu

khảo sát quy trình và hệ thống quản lý chất lƣợng haccp cho sản phẩm cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản nam sông hậu

Thủy sản

... chất lượng cho sản phẩm tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF công ty Cổ Phần Thủy Sản CAFATEX” Kết khảo sát cho thấy công ty Cafatex xây dựng quy trình chế biến tra fillet hoàn ... Nội dung 1: Khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông IQF 3.2.1.1 Mục tiêu Khảo sát thu thập số liệu công đoạn quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tra fillet đông IQF 3.2.1.2 Cách tiến ... THƠ KHOA THỦY SẢN HỒ VŨ LINH KHẢO SÁT QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG HACCP CHO SẢN PHẨM TRA (Pangasianodon hypophthalmus) FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NAM SÔNG HẬU...
  • 68
  • 483
  • 1

khảo sát quy trình công nghệ hệ thống quản lý chất lượng haccp cho sản phẩm tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf tại công ty cổ phần chế biến xnk thủy hải sản hùng cường

khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống quản lý chất lượng haccp cho sản phẩm cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet đông iqf tại công ty cổ phần chế biến xnk thủy hải sản hùng cường

Thủy sản

... đề tài Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất Tra fillet đông IQF hệ thống xử lý phụ phẩm” công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh Qua trình khảo sát hiểu đƣợc quy t nh công nghệ, quy trình xử ... trình công nghệ chế biến Tra fillet đông IQF Năm 2010, Nguyễn Thị Bé Tám thực đề tài Khảo sát quy trình công nghệ áp dụng quy trình quản lý chất lƣợng cho sản phẩm tra fillet đông IQF công ... THƠ KHOA THỦY SẢN TRƢƠNG THÖY ANH KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG HACCP CHO SẢN PHẨM TRA (Pangasianodon Hypophthalmus) FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN...
  • 118
  • 491
  • 0

Xem thêm