khả năng giáo dục kĩ năng sống trong môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE-ĐÃ ĐỌC-TUẦN 30

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE-ĐÃ ĐỌC-TUẦN 30

Tư liệu khác

... ABC ? C©u hái th¶o ln: Trong mét tam gi¸c ®Ịu, sè ®o mçi gãc b»ng bao nhiªu ®é? A B C Bµi tËp: Cho tam gi¸c ABC cã A = B = C Chøng minh tam gi¸c ABC ®Ịu C¸c hƯ qu¶: - Trong mét tam gi¸c ®Ịu, ... b 2 • Nhận xét: • Trong tam giác vuông, bình phương độ dài cạnh huyền bình phương độ dài cạnh góc vuông thứ cộng bình phương độ dài cạnh góc vuông thứ hai Định lí Pi-ta-go Trong tam giác vuông, ... d c a b c §Þnh lÝ 2: NÕu mét tam gi¸c cã hai gãc b»ng th× tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c c©n Bµi tËp: Trong c¸c tam gi¸c sau, tam gi¸c nµo lµ tam gi¸c c©n? V× sao? F G B A (a) D 400 700 E H T (b) I...
 • 22
 • 976
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC

Tài liệu khác

... Lai chuột lông màu vàng với chuột lông đen người ta thu tỉ lệ phân li kiểu hình vàng: đen Lai chuột lông vàng với chuột lông vàng người ta thu chuột với tỷ lệ phân li kiểu hình vàng: đen Giải thích ... sau theo lí thuyết % ? Biết tính trạng lông ráp không làm ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản thỏ A 4.5 B 5.3 C 7.3 D 3.2 Câu 26: Trong nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn bé, Bé I có nhóm máu O, bé ... 16% Câu 10: Một gen lặn có hại biến hoàn toàn khỏi quần thể bởi: A Đột biến ngược B Di - nhập gen C Yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Câu 11: Cho hoa đỏ, tròn thụ phấn với hoa đỏ, tròn, người...
 • 7
 • 644
 • 2

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 THÁNG 3 NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 THÁNG 3 NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 35 A Trong trình lan truy n, mang theo lư ng B Véctơ cư ng ñ ñi n trư ng véctơ c m ng t vuông góc v i phương truy n sóng C Trong trình truy n sóng, ñi n trư ng t trư ng dao ñ ng vuông pha D Trong ... phương trình u0 = 2cos(20πt + π ) (trong ñó u tính b ng ñơn v mm, t tính b ng ñơn v s) Xét sóng truy n theo m t ñư ng th ng t O ñ n ñi m M v i t c ñ không ñ i 1m/s Trong kho ng t O ñ n M có ñi m ... u t o nên v t y mà có B ch s h p th có l c l a t o nên C ph thu c vào ánh sánh chi u t i v t li u c u t o nên D ch ph thu c vào ánh sáng chi u t i Câu 25 M t ngu n âm N phát âm ñ u theo m i hư...
 • 5
 • 216
 • 0

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Lai chuột lông màu vàng với chuột lông đen người ta thu tỉ lệ phân li kiểu hình vàng: đen Lai chuột lông vàng với chuột lông vàng người ta thu chuột với tỷ lệ phân li kiểu hình vàng: đen Giải thích ... sau theo lí thuyết % ? Biết tính trạng lông ráp không làm ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản thỏ A 4.5 B 5.3 C 7.3 D 3.2 Câu 26: Trong nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn bé, Bé I có nhóm máu O, bé ... 16% Câu 10: Một gen lặn có hại biến hoàn toàn khỏi quần thể bởi: A Đột biến ngược B Di - nhập gen C Yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Câu 11: Cho hoa đỏ, tròn thụ phấn với hoa đỏ, tròn, người...
 • 8
 • 1,014
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Sinh học

... Lai chuột lông màu vàng với chuột lông đen người ta thu tỉ lệ phân li kiểu hình vàng: đen Lai chuột lông vàng với chuột lông vàng người ta thu chuột với tỷ lệ phân li kiểu hình vàng: đen Giải thích ... sau theo lí thuyết % ? Biết tính trạng lông ráp không làm ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản thỏ A 4.5 B 5.3 C 7.3 D 3.2 Câu 26: Trong nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn bé, Bé I có nhóm máu O, bé ... 16% Câu 10: Một gen lặn có hại biến hoàn toàn khỏi quần thể bởi: A Đột biến ngược B Di - nhập gen C Yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Câu 11: Cho hoa đỏ, tròn thụ phấn với hoa đỏ, tròn, người...
 • 8
 • 531
 • 0

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU SỐ 731/2008/QĐ-BKH NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2008 BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 731/2008/QĐ-BKH NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2008 BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

Biểu mẫu

... MỞ THẦU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Mục 25 Mở thầu Việc mở thầu tiến hành công khai sau thời điểm đóng thầu theo thời gian địa điểm quy định BDL trước chứng kiến người có mặt không phụ thuộc vào ... sau thời điểm đóng thầu không mở trả lại nguyên trạng cho nhà thầu Việc mở HSDT nhà thầu thực theo trình tự sau: a) Kiểm tra niêm phong HSDT; b) Mở HSDT; c) Đọc ghi vào biên thông tin chủ yếu: −Tên ... trợ) Việc mở thầu tiến hành công khai vào lúc _ giờ, ngày _ tháng _ năm _, (Ghi rõ ngày, địa điểm tiến hành việc mở thầu, cần lưu ý quy định thời điểm mở thầu cho bảo đảm việc mở thầu phải...
 • 86
 • 1,171
 • 2

Kế hoạch tuẩn 3,4 tháng 3 năm 2009

Kế hoạch tuẩn 3,4 tháng 3 năm 2009

Mầm non - Mẫu giáo

... trẻ đứng đôi một, quay mặt vào nhau, bàn tay úp vào nhau, đẩy tay, tay co, mộy tay duỗi theo nhịp kéo ca lừa xẻ, vừa đẩy vừa đọc lời ca( Mỗi tiếng nhịp đẩy ) - Lớp học sẽ, chuẩn bị xắc xô * Cách ... dụng nguyên vặt liêu phế thải để tạo ăn quen thuộc gia đình * Góc học tập sách - Trẻ ngồi ngắn biết lật giở trang sách theo thứ tự để xem nội dung câu chuyện - Chuẩn bị số nguyên vật liêu để trẻ ... phân vai * Bán hàng - Yêu cầu mua hàng khách hàng phải trật tự, đứng xếp hàng, không chen lấn xô đẩy Đối với cô mậu dịch viên phải niềm nở với khách hàng, đa hàng tay - Chuẩn bị số đồ chơi trẻ chơi...
 • 3
 • 333
 • 0

Báo cáo tháng 3 năm 2009 của tổ

Báo cáo tháng 3 năm 2009 của tổ

Tư liệu khác

... Giảng dạy học kỳ II ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch nhà trường - 100% giáo viên tổ tham quan theo kế hoạch HIỆU TRƯỞNG DUYỆT HOÀNG ĐỨC DỤC Cam Lộ, ngày 01 tháng 04 năm 2009 Tổ trưởng chuyên môn (Đã ... ĐỘNG, CHỦ NHIỆM THAY: TT HỌ TÊN Số tiết dạy Thay (A) Số tiếtLĐNGLL-HN (B) CN thay (C) Cộng (A+B+C) Duyệt HT Lưu ý: V CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG TỚI: - Hưởng ứng đợt thi đua chào...
 • 3
 • 291
 • 0

TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

Tư liệu khác

... quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam; hội nghị thường kỳ Hội đồng nhân dân cấp; tổ chức trị -xã hội, tổ chức trị hội- nghề nghiệp, tổ chức hội, tổ chức hội- nghề nghiệp, đơn vị nghiệp công ... CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ Đối tượng phạm vi áp dụng: Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định Thông hội nghị sơ kết tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn ... áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định Thông Riêng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, kỳ họp Quốc hội, họp uỷ ban Quốc hội, họp thường vụ Quốc hội không áp dụng theo...
 • 9
 • 876
 • 0

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực PHÁP THEO NGHỊ ĐỊNH số 60nđ CP NGÀY 23 THÁNG 7 năm 2009 của CHÍNH PHỦ

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực tư PHÁP THEO NGHỊ ĐỊNH số 60nđ CP NGÀY 23 THÁNG 7 năm 2009 của CHÍNH PHỦ

Kinh tế - Quản lý

... kết Đại hội; (điểm a khoản 3); tổ chức hội - nghề nghiệp luật sư lợi dụng danh nghĩa tổ chức hội nghề nghiệp luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn hội, xâm ... chức hội - nghề nghiệp luật sư không báo cáo quan có thẩm quyền Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ trước tổ chức Đại hội ... Trung ương tổ chức hội, tổ chức hội- nghề nghiệp đơn vị trực thuộc quan Các hành vi vi phạm điển hình tự ý triển khai thực cho phép thực chương trình, kế hoạch, dự án không sở văn ký kết có...
 • 74
 • 731
 • 0

Tài liệu TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC SỐ THÁNG 3 NĂM 2009 ppt

Tài liệu TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC SỐ THÁNG 3 NĂM 2009 ppt

Quản lý nhà nước

... thực Đào tạo, Lớp học đông Đại trà, Cơ Thuyết trình ĐTBD theo dưỡng theo chức phân lực theo quy kỹ quy định tháng trở dưỡng người; học viên bắt buộc giảng viên chủ yếu Đào tạo, bồi Tự mãn, Theo phân ... dưỡng theo nhu viên; nâng học viên theo lĩnh vực; nhiềucầu giảng viên nhiệm đơn vị đổi, thảotuần) việc luận, dưỡng theo nhu chuyên môncao; nhật nguồn cầu công việc học tự giác kiêm chức tình lý ... Ngắn ngày giữ bộ, công nghiệp đáp ứng dưỡng theo chức phân lực theo yêu kỹ năng, thái độ (thông Đào tạo, bồi Lớp học cập học Chọn lọc Cơ nhuĐào tạo, bồi theo lĩnh vực cầuCạnh tranh mà Sử dụnglà...
 • 61
 • 300
 • 0

Tài liệu CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) pot

Tài liệu CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) pot

Quản lý nhà nước

... ước trù định, hưởng quyền tự hàng hải hàng không, quyền tự đặt dây cáp ngầm nêu Điều 87, quyền tự sử dụng biển vào mục đích khác hợp pháp mặt quốc tế gắn liền với việc thực quyền tự phù hợp với ... cửa vào vùng lõm Diện tích vùng lõm tính ngấn nước triều thấp dọc theo bờ biển vùng lõm đường thẳng nối liền ngấn nước triều thấp điểm cửa vào tự nhiên Nếu có đảo mà vùng lõm có nhiều cửa vào, ... số chiều dài đoạn thẳng cắt ngang cửa vào Diện tích đảo nằm vùng lõm tính vào diện tích chung vùng lõm Nếu khoảng cách ngấn nước triều thấp điểm cửa vào tự nhiên vịnh không vượt 24 hải lý, đường...
 • 220
 • 789
 • 2

Báo cáo tài chính công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Bình Dương_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 doc

Báo cáo tài chính công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 doc

Tài chính doanh nghiệp

... chua c6 quy€t dinh cu6i ~img Trong nam ,20~9, Cong ty khOng ~hi nh~n vao doanh thu ti€n thue dAtcua cac cong ty nhu da de c~p tren voi so tien la 861.570.695 dong Trong tru
 • 21
 • 384
 • 0

quan he doc lap tu chu va hoi nhap quoc te--thu hoach ngay 17 thang 8 nam 2012 pdf

quan he doc lap tu chu va hoi nhap quoc te--thu hoach ngay 17 thang 8 nam 2012 pdf

Quản lý nhà nước

... Cuối cùng, hội nhập quốc tế góp phần phân hoá hội nước: lợi ích từ việc hội nhập khác nhóm khác hội, từ góp phần khoét sâu mâu thuẫn nội nước, đưa tới việc giảm đồng thuận hội cách hiểu ... chủ với hội nhập quốc tế nước ta tình hình Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ hội nhập quốc tế nước ta có mối quan hệ chặt chẽ, tác động thúc đẩy lẫn Nền kinh tế độc lập tự chủ sở để mở rộng hội nhập ... độc lập tự chủ kinh tế với đẩy mạnh tham gia hội nhập vào đời sống kinh tế quốc tế Trong giai đoạn tiếp tục xử lý thành công mối quan hệ ngày trở thành yêu cầu lớn Nhưng mối quan hệ trở nên phức...
 • 16
 • 478
 • 2

Xem thêm