khóa luận tìm hiểu về công tác đánh giá tác động môi trường ở việt nam hiện nay

Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật đánh giá tác động môi trường Việt Nam hiện nay " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường quy định “Khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường, ... pháp luật hiện hành về đánh giá tác động môi trường 1.1. Trách nhiệm lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các cấp độ ĐTM Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2005, có 3 loại hoạt động ĐTM ... cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là chủ dự án) thành lập tổ công tác về đánh giá môi trường chiến lược gồm các chuyên gia về môi trường, ...
 • 11
 • 483
 • 1

Tìm hiều về đất đai trong ngành sản xuất Nông nghiệp Việt Nam, hiện trạng sử dụng đất và giải pháp quản lý về đất đai hiện nay.

Tìm hiều về đất đai trong ngành sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam, hiện trạng sử dụng đất và giải pháp quản lý về đất đai hiện nay.

Nông - Lâm - Ngư

... hoạt động sản xuất vật chất. Trong bài tiểu luận này, chúng ta sẽ tìm hiều về Đất đai trong ngành sản xuất Nông nghiệp Việt Nam, hiện trạng sử dụng đất và giải pháp quản lý về đất đai hiện nay. 1.2. ... 2.1.3. Hiện trạng sử dụng đất Việt Nam: 2.1.3.1. Tài nguyên đất của Việt Nam: Theo kết quả nghiên cứu của Hội Khoa Học Đất Việt Nam ( năm 2000), tài nguyên đất của Việt Nam rất đa dạng về loại ... là đối tượng lao động khi đất đai chịu tác động của công cụ lao động. Con người sử dụng hệ thống công cụ tác động vào đất để làm ra sản phẩm.Đất là tư liệu sản xuất chủ yếu bởi vì không có đất...
 • 17
 • 772
 • 2

Luận văn: Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay pot

Luận văn: Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay pot

Công nghệ - Môi trường

... đề chung về sản xuất, môi trường và sự tác động của sản xuất tới môi trường  Chương II: Thực trạng tác động tiêu cực của sản xuất công nghiệp tới chất lượng môi trường tự nhiên nước ta ... người thực hiện. Mà đây là những vấn đề mà sự tích luỹ của chúng ta còn ít, cho nên kết luận của nó mang tính gần đúng. Vì vậy, công tác đánh giá tác động đến môi trường của cơ sở công nghiệp ... một số lý luận chung về sản xuất, môi trường và sự tác động của sản xuất công nghiệp tới môi trường. Để áp dụng những lý luận này trước thực trạng, tình hình suy giảm chất lượng môi trường tự...
 • 33
 • 494
 • 2

mô hình xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường việt nam hiện nay

mô hình xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... hội hóa công tác bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I. GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN1. Môi trường ... công tác bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay CHƯƠNG IIIGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGI. NHỮNG GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC1. Tăng cường cải thiện môi trường ... trường Việt Nam hiện nay 1.1.2 Mô hình hợp tác xã dịch vụ bảo vệ môi trường Hợp tác xã (HTX) được thành lập trong đó tập hợp các xã viên chuyên thực hiện các công việc liên quan đến môi trường...
 • 38
 • 1,023
 • 1

Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay

Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... ngời thực hiện. Mà đây là những vấn đề mà sự tích luỹ của chúng ta còn ít, cho nên kết luận của nó mang tính gần đúng. Vì vậy, công tác đánh giá tác động đến môi trờng của cơ sở công nghiệp ... phòng Môi trờng thuộc Sở, xây dựng mạng lới trạm môi trờng cơ sở. ở các Bộ, ngành, cần thành lập Vụ Công nghệ và Môi trờng, là đầu mối quan hệ công tác với Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trờng ... vấn đề chung về sản xuất, môi trờng và sự tác động của sản xuất tới môi trờngã Chơng II: Thực trạng tác động tiêu cực của sản xuất công nghiệp tới chất lợng môi trờng tự nhiên nớc taã Chơng...
 • 30
 • 704
 • 3

Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường việt nam hiện nay

Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở việt nam hiện nay

Tiến sĩ

... vệ môi trườngViệt Nam như thế nào?- Có nhiều cách hiểu về CCKT trong BVMT, tuy nhiên, một cách chung nhấtthì CCKT trong BVMT được hiểu là những công cụ chính sách nhằm thay đổi, tác động ... thực thi các chính sách về môi trường. Việc áp dụng các CCKT này dựa trên cơ sở các quy luật thị trường và cơ chế về giá mà đối tượng áp dụng của các công cụ này chính là môi trường. Nói cáchkhác, ... các mục tiêu môi trường thì lúc đó chính sách này có thể được coi là chính sách có hiệu quả về môi trường. 33thải vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và vi phạm giấy phép môi trường đãđược...
 • 182
 • 728
 • 4

Nâng cao năng lực hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường việt nam hiện nay

Nâng cao năng lực hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường ở việt nam hiện nay

Báo cáo khoa học

... vệ môi trường CKBVMT : Cam kết bảo vệ môi trường CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ĐPT : Đang phát triển ĐTC : Đánh giá tác động môi trường chiến lược ĐTM : Đánh giá tác động môi trường ... làm cho hiệu lực QLNN về môi trường không cao. Thực tế cho thấy, đâu công tác giáo dục và tuyên truyền về môi trường kém, thì đó nhận thức của người dân về môi trường hạn chế, và điều ... về môi trường của một số nước đang phát triển1 Hệ thống tổ chức bộ máy QLNN về môi trường là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực QLNN về môi trường. Vì vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm về...
 • 458
 • 1,137
 • 10

Đánh giá thực trạng lạm phát Việt Nam hiện nay, quan điểm và giải pháp khắc phục

Đánh giá thực trạng lạm phát ở Việt Nam hiện nay, quan điểm và giải pháp khắc phục

Kinh tế - Thương mại

... 0918.775.368II. Đánh giá thực trạng hiện nay của Việt Nam Trong khi nghiên cứu về vấn đề này, các nhà kinh tế học đã cho thấy rằng tồn tại một mức ngưỡng mà dưới đó lạm phát và tăng trưởng kinh tế ... ngước về các nước châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, khiến nguồn ngoại tệ đổ vào Việt Nam tăng, gây áp lực lên tỷ giá và song hành là lạm phát. Trong nước, trước áp lực tăng trưởng ... thời điểm hiện tại đối với mức giá trung bình của nhóm hàng tương ứng thời điểm gốc. Tỷ lệ lạm phát thể hiện qua chỉ số giá cả là tỷ lệ phần trăm mức tăng của mức giá trung bình hiện tại...
 • 16
 • 1,468
 • 1

Báo cáo " Các giải pháp đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay " pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... khu v cỏc doanh nghip Vit Nam trờn th trng ni a. b) Tớch cc tham gia xõy dng phỏp lut thng mi quc t liờn quan n mụi trng, nhm bo v li ớch thng mi v mụi trng ca Vit Nam trong cỏc tranh chp ... thin, Ti liu Hi tho ỏnh giỏ thc trng ỏp dng cỏc cụng c kinh t trong qun lớ mụi trng Vit Nam hin nay - Gii phỏp hon thin, B t phỏp (Vin khoa hc phỏp lớ), ngy 23/3/2005. (2). Nguyn Vn Cng, ... Hoa K, Ti liu Hi tho ỏnh giỏ thc trng ỏp dng cỏc cụng c kinh t trong qun lớ mụi trng Vit Nam hin nay - Gii phỏp hon thin, B t phỏp (Vin khoa hc phỏp lớ), ngy 23/3/2005. nghiên cứu -...
 • 6
 • 383
 • 1

tìm hiều về Đất đai trong ngành sản xuất Nông nghiệp Việt Nam

tìm hiều về Đất đai trong ngành sản xuất Nông nghiệp ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 2.1.3. Hiện trạng sử dụng đất Việt Nam: 2.1.3.1. Tài nguyên đất của Việt Nam: Theo kết quả nghiên cứu của Hội Khoa Học Đất Việt Nam ( năm 2000), tài nguyên đất của Việt Nam rất đa dạng về loại ... giới…………………………………………… 2.1.3. Hiện trạng sử dụng đất Việt Nam ……………………………………………. 2.1.3.1. Tài nguyên đất của Việt Nam ……………………………………………… 2.1.3.2. Thực trạng tài nguyên đất Việt Nam. ……………………………………… ... là đối tượng lao động khi đất đai chịu tác động của công cụ lao động. Con người sử dụng hệ thống công cụ tác động vào đất để làm ra sản phẩm.Đất là tư liệu sản xuất chủ yếu bởi vì không có đất...
 • 17
 • 695
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Quản trị kinh doanh

... NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VIỆT NAM HIỆN NAY. I. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA HIỆN NAY. 1. Quá trình tổ chức thực hiện dự án gặp nhiều ... phủ Việt Nam đã rất chú trọng công tác thông tin ra bên ngoài, tạo điều kiện cho thế giới biết và hiểu nhiều hơn về Việt Nam, phát triển mạnh mẽ các quan hệ song phương và đa phương, hoàn thiện ... hành khai thác. Công tác theo dõi, đánh giá tình hình đầu tư ODA chưa đầy đủ, còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là công tác theo dõi, thống kê, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của công trình sau đầu...
 • 77
 • 616
 • 3

Tiểu luận: Tìm hiểu chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam doc

Tiểu luận: Tìm hiểu chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam doc

Nông - Lâm - Ngư

... này là tăng cường sự hiểu biết về các chính sách nông nghiệp Việt Nam Nổi bật trong các chính sách trợ cấp của nhà nước ta cho nông nghiệp nông thôn Việt Nam, có tác động rất lớn tới nông nghiệp ... tộc thiểu số các địa bàn đặc biệt khó khăn học đại học; - Ưu tiên hỗ trợ nhà văn hóa cộng đồng, đưa thông tin về cơ sở, trợ giúp pháp lý miễn phí đối với đồng bào dân tộc thiểu số các ... tâm là chính sách hộp vàng.Để hiểu rõ hơn về chính sách này,nhóm em tiến hành nghiên cứu đề tài :Tìm hiểu chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đề tài hy...
 • 14
 • 656
 • 2

Xem thêm