khái niệm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... khácI. Khái quát về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật :1 .Khái niệm :- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật là loại phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnhvực văn chơng ( văn xuôi nghệ thuật, ... 79Ngày dạy : Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật A. Mục tiêu bài học :Giúp HS :- Nắm đợc khái niệm Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật và các đặc điểm của nó.- Tích hợp với Văn qua văn bản Hàn nho phong vị ... rõ đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ã Ví dụ : Bài thơ Bánh trôi nớc ( Hồ Xuân Hơng),Đôi mắt của nhà văn Nam Cao, c .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiệndấu ấn riêng của tác giả...
 • 4
 • 18,486
 • 124

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... minh hoạ2.Đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : a. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mang tính thẩm mĩ.+ Ngôn ngữ xây dựng lên hình tợng - Ngôn ngữ của phong cách nghệ thuật là tổng hoàkí ... điểm chung của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ? Vì sao nói văn học là loại hình nghệ thuật bằng ngôn từ ? Tính hình tợng của ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện nh thế nào ? Ngôn ngữ nghệ thuật có ... rõ đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ã Ví dụ : Bài thơ Bánh trôi nớc ( Hồ Xuân Hơng),Đôi mắt của nhà văn Nam Cao, c .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiệndấu ấn riêng của tác giả...
 • 4
 • 11,050
 • 41

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... Kết luận: Ngôn ngữ nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong văn bản nghệ thuật và còn được sử dụng trong văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khác. Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật: Là ngôn ngữ chủ ... hóa: Ngôn ngữ của mỗi T/g có những dấu ấn riêng Ngôn ngữ của mỗi T/g có những dấu ấn riêng tạo nên tính cá thể của ngôn ngữ nghệ thuật. tạo nên tính cá thể của ngôn ngữ nghệ thuật. 4. Khái niệm ... cầu thẩm mó của con người bằng cách tổ chức, xếp đặt, lựa chọn, tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được giá trị nghệ thuật- thaåm mó. II. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT:1. Tính...
 • 13
 • 6,267
 • 48

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... thuật. Ngôn ngữ nghệ thuật là gì?- Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ gợi hình, gợi cảm. (ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ văn học)2. Khái niệm Đỗ Viết Cường 93. Phân loại- 3 loại: Ngôn ngữ trong ... -> Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.+ Ở ngữ liệu 2: các từ ngữ được xếp đặt, tổ chức ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng đạt hiệu quả giao tiếp cao -> sử dụng ngôn ngữ một cách nghệ thuật nghệ thuật. Ngôn ... “vũng máu”.Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, tính hình tượng được thể hiện như thế nào? Đỗ Viết Cường 13- Khác ngôn ngữ hàng ngày: chức năng thẩm mĩ.Do đâu mà ngôn ngữ nghệ thuật có chức...
 • 22
 • 3,384
 • 11

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... 28Tiết: 83, 84 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTA/. Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Nắm được khái niệm ngôn ngữ nghệ thuậtphong cách ngôn ngữ nghệ thuật với các đặc trưng cơbản của nó. - Có ... hình tượng? I/. Ngôn ngữ nghệ thuật: 1/. Khái niệm: Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. 2/. Phân loại: Có 3 loại: - Ngôn ngữ tự sự trong truyện ... về tác giả Nguyễn Du? 2/. Nêu các sáng tác chính của Nguyễn Du? III/. Bài mới: Thế nào là ngôn ngữ nghệ thuật? Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có những đặc trưng cơ bảnnào? Bài học hôm nay...
 • 3
 • 4,446
 • 24

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... Du) I. Ngôn ngữ nghệ thuật: II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: III. Luyện tập: 1) Hãy chỉ ra những phép tu từ thường được sử dụng để tao ra tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật?  so ... rắcGiết PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTI. Ngôn ngữ nghệ thuật: III. Luyện tập: 4) Có nhiều bài thơ của các tác giả khác nhau vết về mùa thu, nhưng mỗi bài thơ mang những nét riêng về từ ngữ, ... trưng của PCNNNT: 3. Tính cá thể hoá: Theo em tính cá thể hoá trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có gì khác so với tính cá thể trong phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? - Sự sáng tạo của nhà...
 • 24
 • 2,797
 • 20

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTI- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1- Tìm hiểu chung ngôn ngữ nghệ thuật 2- Các loại ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật 3- Chức năng ngôn ngữ nghệ thuật II- PHONG ... hôi tanh mùi bùn PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTI- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT2- Các loại ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật: HĐ 2: Cách thức thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật qua các phương ... PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTI- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT2- Các loại ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật: HĐ 2: Ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật chia mấy loại? 2- Các loại ngôn ngữ trong...
 • 19
 • 2,646
 • 29

Tiết 84: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 84: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... cm.I.I. Ngôn ngữ nghệ thuật Ngôn ngữ nghệ thuật 1. Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật 2. Các loại ngôn ngữ nghệ thuật II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật II. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Tiếp ... nhauãTớnh cá thể hóa của ngôn ngữ nghệ thuật biểu hiện ở Tính cá thể hóa của ngôn ngữ nghệ thuật biểu hiện ở cách dùng từ, đặt câu, cách sử dụng hình ảnh cách dùng từ, đặt câu, cách sử dng hỡnh ... hồn của mình vào trang viếtĐể có tính truyền cảm trong ngôn ngữ nghệ thuật, người nói người viết phải chú ý gì ?Nêu khái niệm tính truyền cảm trong ngôn ngữ nghệ thuật? Vai trò, tác dụng của...
 • 12
 • 2,803
 • 19

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... Ngôn ngữ nghệ thuật. Ngôn ngữ nghệ thuật Văn bản nghệ thuật. (Chủ yếu)Lời nói hằng ngày.Văn bản thuộc phong cách khác. I. Ngôn ngữ nghệ thuật. Củng cốTiết 83: Tiếng Việt Ngôn ngữ nghệ ... ViệtI. Ngôn ngữ nghệ thuật. 1- Khái niệm. Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. Tiết 83: Tiếng Việt* Nhận xét: 2- Phân loại ngôn ngữ trong ... giáo dục.Câu 3: Chất liệu của ngôn ngữ nghệ thuật là: a. ngôn ngữ văn chương. c. ngôn ngữ chính luận. b. ngôn ngữ hàng ngày. d .ngôn ngữ hành chính.Đúngb. ngôn ngữ hàng ngày.c. thẩm mĩ....
 • 15
 • 2,282
 • 24

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... THUẬT- Nói đến ngôn ngữ nghệ thuật là nói đến ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật: ngôn ngữ tự sự, ngôn ngữ thơ, ngôn ngữ sân khấu.- Ngôn ngữ nghệ thuật không chỉ ... Trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt là hình tượng thường sử dụng nưững biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTI. NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT- ... THÍT II. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT1) Tính hình tượng- Thể hiện ở cách diễn đạt thông qua một hệ thống các hình ảnh, màu sắc, biểu tượng để người đọc dùng trí thức và vốn sống của mình...
 • 5
 • 1,919
 • 9

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... trước cái hay, cái đẹp của người nghe người đọc( phân biệt ngôn ngữ nghệ thuật với ngôn ngữ khác)THảO LUậN II .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật được biểu hiện ... ngôn ngữ nghệ thuật? 2. Khái niêm. Ngôn ngữ nghệ thuật( ngôn ngữ văn chương)là ngôn ngữ gợi hình biểu cảm được dùng trong văn bản nghệ thuật. Phạm vi sử dụng:- Giao tiếp hàng ngày. -Phong ... Thông tin về hoa sen Tiết 86. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Giáo viên: LÃ THị PHƯƠNG GIANG TRƯ ờng thpt hai bà trưng 3. Chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật: a) Xét ví dụ sau: a1) Trong...
 • 29
 • 1,330
 • 13

Tiết 84 Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 84 Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... khái niệm ngôn ngữ nghệ thuậtphong cách ngôn ngữ nghệ thuật với các đặc trưng của nó. 2. Kó năng: - Có kiõ năng phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 3.Thái ... hướng dẫn học sinh tìm hiểu phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: Chức năng phan biệt của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật? Vì sao?Hãy so sánh với các phong cách ngôn ngữ khác?Giáo viên hướng dẫn ... phong cách ngôn ngữ khác, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thực hiện chức năng một cách gián tiếp, qua trung gian là hình tượng văn học. Hoạt động 2: Học sinh tìm hiểu phong cách ngôn...
 • 5
 • 1,595
 • 24

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

Ngữ văn

... Truyện Kiều ) PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬTIII-LUYỆN TẬP1- Bài tập1: Hãy chỉ ra những phép tu từ thường được sử dụng để tạo ra tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật 2- Bài tập 2: ... ngủ.b- Rắc, triệt: sát với ngữ cảnh và âm điệu thơ. 1- Tính hình tượng ( đặc trưng cơ bản )-Tính hình tượng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật là khái niệm chỉ ra cách diễn đạt cụ thể, hàm ... loại ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật: có 3 loại +Ngôn ngữ tự sự: truyện,tiểu thuyết, bút kí, kí sự, phóng sự,… +Ngôn ngữ thơ: ca dao, hò,vè,… +Ngôn ngữ sân khấu: kịch, chèo, tuồng…- Ngôn...
 • 11
 • 2,420
 • 15

phong cach ngon ngu nghe thuat

phong cach ngon ngu nghe thuat

Tư liệu khác

... đơn của người chinh phụ.- Khác nhau: . - Khái niệm. Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong văn bản nghÖ thuËt. I. Ngôn ngữ nghệ thuật. 1- Khái niệm. * ... giáo dục.Câu 3: Chất liệu của ngôn ngữ nghệ thuật là: a. ngôn ngữ văn chương. c. ngôn ngữ chính luận. b. ngôn ngữ hàng ngày. d .ngôn ngữ hành chính.Đúngb. ngôn ngữ hàng ngày.c. thÈm mÜ. ... II- Luyện tậpCâu 1: Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ gợi hình gợi cảm và được dùng chủ yếu trong văn bản nghệ thuật. Đúng hay sai?Câu 2: Ngôn ngữ nghệ thuật khác ngôn ngữ hàng ngày ở chức năng:...
 • 13
 • 1,171
 • 9

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Ngữ văn

... cạc loải vàn baín naìo ? Ngôn ngữ nghệ thuậtngôn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, nghệ thuật. 1. Khái niệm :Theo em thế nào là ngôn ngữ nghệ thuật ? Nó thường được sử ... lối sống đẹp của một con người trong xã hội. 2.CÁC LOẠI VĂN BẢN NGHỆ THUẬT:- Ngôn ngữ trong các văn bản nghệ thuật chia làm 3 loại :+ ngôn ngữ tự sự+ Ngôn ngữ thơ+ Ngôn ngữ sân khấu.Ví ... : Ngôn ngữ nghệ thuật dùng trong các văn bản nào ?A- Văn bản khoa họcB- Tác phẩm văn chương nghệ thuật. C- Văn bản báo chí.D- Văn bản chính luận.Câu 2 :Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ...
 • 23
 • 2,938
 • 28

Xem thêm