khái niệm đặc điểm nội dung đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Thạc sĩ - Cao học

... pháp quyền 1.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.2.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp ... cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp vấn đề sau: 1.3.1.1 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp nhằm nâng cao ý thức pháp luật ... điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp Tác giả luận...
 • 19
 • 889
 • 5

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Luật

... cán bộ, công chức cấp Khái niệm, đặc điểm, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 10 1.2.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công ... công chức cấp 10 1.2.2 Đặc điểm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 12 1.2.3 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 19 ... kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi 24 1.2 1.3 dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 24 1.3.2...
 • 131
 • 543
 • 3

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... dưỡng kiến thức CNTT cho cán công chức KTNN ngày đầy đủ hoàn thiện; tạo định hướng lâu dài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán công chức KTNN Thứ ba, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ... thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán công chức Kiểm tốn Nhà nước .23 2.2 Hồn thiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán công chức Kiểm ... học cho cán công chức KTNN Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu nội dung, phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học; đó, tập trung vào cơng tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức...
 • 89
 • 290
 • 1

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

Kinh tế - Quản lý

... Khoá học Năm Đào tạo giám đốc, thạc sĩ Đào tạo bồi dỡng kỹ s quản lý, điều hành dự án Đào tạo bồi dỡng kỹ s t vấn Đào tạo bồi dỡng quản lý đô thị Đào tạo bồi dỡng công chức hành Đào tạo bồi dỡng ... ngũ cán bộ- viên chức ngành Xây dựng; đề xuất kế hoạch giải pháp đào tạo bồi dỡng cán bộ- viên chức đến năm 2010, Hà nội 2002 Đảm nhận việc đào tạo- bồi dỡng đối tợng Trờng Đào tạo bồi dỡng cán ... tác đào tạo, bồi dỡng cán quản lý sở Chơng 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dỡng kiến thức quản lý cho cán quản lý sở ngành Xây dựng Chơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, ...
 • 128
 • 676
 • 0

Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông

Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông

... thu hút nguồn tài trợ cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Thứ tư, đa dạng hóa hình thức hợp tác lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng sở kết hợp nghiên cứu ... hình thức đào tạo truyền thống Các nội dung đào tạo bao gồm lý luận trị, kiến thức pháp luật, kỹ quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức bổ trợ… 3.2 Đánh giá chất lượng nội ... nhiệm cán bộ, cơng chức việc lựa chọn chương trình, địa điểm thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh vị trí cơng tác 2.3 Nhiệm vụ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức...
 • 8
 • 580
 • 1

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh thực trạng và giải pháp

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh  thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... cách người cán v.v Chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng quan hệ chặt chẽ với Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng định hiệu đào tạo, bồi dưỡng Hiệu đào tạo, bồi dưỡng thể chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Khơng ... chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tốt, tạo đội ngũ cáncấp mà hạn chế, yếu lực cơng tác Vì vậy, nói, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng điều kiện, hiệu qủa đào tạo, bồi dưỡng mục đích đào tạo Nói đến ... lượng, hiệu công đào tạo, bồi dưỡng lí luận trị cho cán chủ chốt cấp sở giai đoạn 1.4.4.1 Sự tác động, ảnh hưởng biến đổi giới công tác đào tạo, bồi dưỡng l luận ch nh trị cho cán chủ chốt cấp sở...
 • 88
 • 917
 • 10

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Thạc sĩ - Cao học

... 1.1.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Bắc Thái trước năm 1997 Error! Bookmark not defined 1.2 Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Thái Nguyên với công tác đào tạo bồi dƣỡng ... 2.1.1 Đặc điểm tình hình u cầu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 2.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Thái Nguyên công tác đào tạo ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN - - TẠ BÍCH HUỆ ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ...
 • 15
 • 335
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG  bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... hiệu công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Từ đó, đề xuất biện pháp tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công ... bồi dưỡng, đào tạo kiến thức pháp luật Chú trọng nâng cao hiệu hình thức tìm hiểu kiến thức pháp luật qua hoạt động tư 35 vấn, trợ giúp trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật tỉnh Bồi ... trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh, có hạn chế, tránh việc cử cán đưa đào tạo, bồi dưỡng theo kiểu thành tích, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo...
 • 123
 • 229
 • 1

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác đào tạo, phát triển năng lực cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác đào tạo, phát triển năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội

Quản trị kinh doanh

... LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO CBCC CẤP 1.3.1 Một số khái niệm 1.3.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức CBCC cấp Cán bộ, cơng chức Theo điều Luật Cán bộ, cơng chức Quốc ... lý, đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức: + Phòng Nội Vụ giúp UBND huyện xây dựng, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán công chức xã, công chức ... ứng tiêu chuẩn chức danh công việc Thiếu hụt kiến thức, kỹ cần phải đào tạo, bồi dưỡng -Cán bộ, công chức có nhu cầu, nguyện vọng tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng -Đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc...
 • 47
 • 329
 • 1

TCCB: V v khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn Giáo dục công dân cấp trung học đã đạt chuẩn đào tạo

TCCB: V v khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn Giáo dục công dân cấp trung học đã đạt chuẩn đào tạo

Tài liệu khác

... trinh boi duong bat buge cho dbi tugng theo quy dinh eua Bg GDDT Tu nam hge 2015-2016, phong GDDT, eae trubng true thuge So khbng duge phep bb tri giao vien dao tao Idibng dung ehuyen nganh hoae ... So bo tri thbi Idioa bieu phu hop, tao dieu kien tot nhat de giao vien du lb khai giang day du, dung gib, tham gia Ibp hoe nghiem tue - Co quan quan ly, can bo quan ly va ea nhan lien quan xem ... d/ngubi, ho so dang ky du tuyen: 20.000 d/bo (chua bao gom tien tai lieu va ehi phi thue te); nop cho Trubng DHSP Ha Noi (trich tu kinh phi dao tao, boi duong cua don vi); Cac chi phi khae chi tra...
 • 2
 • 56
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Khoa học xã hội

... triển giáo dục đào tạo Từ nhận thức trên, Tôi chọn đề tài “CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS” để viết tiểu luận cho khóa “ bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ công tác pháp chế nghành ... thác tủ sách pháp luật Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh bao gồm loại văn sau: quy định pháp luật cán bộ, viên chức; quy định pháp luật thực hành ... với khối lượng kiến thức chương trình mơn học, song trường lựa chọn nội dung hình thức thích hợp nhằm chuyển tải kiến thức pháp luật cho học sinh tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, buổi học...
 • 18
 • 4,697
 • 17

Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện

Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện

Báo cáo khoa học

... Xu bồi dưỡng cán quản lý KH&CN Bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc nhiều nước có cơng vụ đại áp dụng gắn kết khối kiến thức, kỹ bồi dưỡng với chất lượng, hiệu thực thi công vụ cán ... phương thức nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành Thông qua đào tạo, bồi dưỡng ... chương trình đào tạo bắt đầu tiến hành mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý KH&CN cấp huyện cho cán quản lý điạ phương Nhà trường xây dựng giáo trình bồi dưỡng kiến thức quản lý KH&CN cấp huyện Đây...
 • 119
 • 436
 • 1

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... đào tạo bồi dưỡng Nội dung đào tạo bồi dưỡng LLCT gồm đào tạo bồi dưỡng trung cấp lý luận trị - hành đào tạo bồi dưỡng cao cấp lý luận trị Nội dung đào tạo bồi dưỡng trung cấp lý luận trị - hành ... quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tinh hoa tư tưởng trị dân tộc nhân loại 12 1.2 Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán 1.2.1 Nội dung đào tạo bồi dưỡng Nội ... Chương CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DUỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ Ở VIỆT NAM .9 1.1 Các khái niệm cán bộ, cán sở, đào tạo, bồi dưỡng, lý luận trị cho cán 1.2 Nội dung, ...
 • 85
 • 70
 • 1

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay (tt)

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay (tt)

Cao đẳng - Đại học

... tri thức tự nhiên hội tích trữ lại trình lịch sử” 2.1 Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán 2.2.1 Nội dung đào tạo bồi dưỡng Nội dung đào tạo bồi dưỡng cao cấp ... Nguyên Chương CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DUỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ Ở VIỆT NAM 1.1 Các khái niệm cán bộ, cán sở, đào tạo, bồi dưỡng, lý luận trị cho cán 1.1.1 Khái niệm cán Từ cán du nhập vào ... thực công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán tỉnh Thái Nguyên 2.2.1 Số liệu thống kê cán Hiện tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện gồm có 6.749 người 2.2.2 Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng...
 • 26
 • 72
 • 0

Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức cơ quan hành chính ở thành phố hà nội hiện nay

Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức cơ quan hành chính ở thành phố hà nội hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... nước cấp quyền 1.2.2 Đặc điểm, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành 1.2.2.1 Đặc điểm giáo dục pháp luật cho cán bộ, cơng chức hành Giáo dục pháp luật cho ... giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức thành phố Hà Nội năm qua đạt số kết định, hình thức đào tạo, bồi dưỡng pháp luật cho cán bộ, công chức Trình độ nhà nước - pháp luật cán bộ, cơng chức nâng ... GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát giáo dục pháp luật 1.1.1 Khái niệm giáo dục pháp luật giáo dục pháp luật cho cán bộ, cơng chức hành Khái niệm giáo dục pháp luật...
 • 16
 • 464
 • 2

Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Tiến sĩ

... m t s giải pháp ho n thiện sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp 12 Chơng Cán bộ, công chức cấp x sách tạo động lực cho Cán bộ, công chức cấp x 1.1 Cán bộ, công chức cấp 1.1.1 Mét ... Cán bộ, công chức cấp v sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp Chơng 2: Thực trạng động lực v sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp trờn ủ a bn t nh Ngh An Chơng 3: Quan điểm ... nớc 1.1.2 Cán bộ, công chức cấp 1.1.2.1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp x Theo nghĩa rộng, CBCC cấp x đợc hiểu l to n ngời đảm nhiệm chức danh, chức vụ tổ chức thuộc hệ thống trị cấp x , bao...
 • 185
 • 972
 • 4

tóm tắt tiếng anh chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh nghệ an)

tóm tắt tiếng anh chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh nghệ an)

Tiến sĩ

... CPS's motives is to apply systems of policies, methods and models in order to create a good psychological state for the CPSs and impulse as well as encourage them to have self-help, activeness ... renew programs, contents and models of training, to improve the CPS's knowledge, well combine the school theoretical traing of and practical onsite training 3.2.4 Category of Solutions to Completion...
 • 26
 • 283
 • 0

tóm tắt chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh nghệ an)

tóm tắt chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh nghệ an)

Tiến sĩ

... Quan điểm v m t s giải pháp ho n thiện sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp Chơng Cán bộ, công chức cấp x sách tạo động lực cho Cán bộ, công chức cấp x 1.1 Cán bộ, công chức cấp 1.1.1 ... nh chơng nh sau: Chơng 1: Cán bộ, công chức cấp v sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã; Chơng 2: Thực trạng động lực v sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cÊp x· (Nghiªn cøu đ ... l m tròn nghĩa vụ đối Nh nớc 1.1.2 Cán công chức cấp 1.1.2.1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp x Trong khuôn khổ nghiên cứu luận án n y, khái niệm CBCC cấp x đợc giới hạn l ngời l m việc máy...
 • 28
 • 553
 • 3

Xem thêm