khái niệm đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Thạc sĩ - Cao học

... pháp quyền 1.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.2.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp ... cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp vấn đề sau: 1.3.1.1 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp nhằm nâng cao ý thức pháp luật ... điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp Tác giả luận...
 • 19
 • 889
 • 5

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Luật

... cán bộ, công chức cấp Khái niệm, đặc điểm, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 10 1.2.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công ... công chức cấp 10 1.2.2 Đặc điểm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 12 1.2.3 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 19 ... kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi 24 1.2 1.3 dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 24 1.3.2...
 • 131
 • 543
 • 3

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... dưỡng kiến thức CNTT cho cán công chức KTNN ngày đầy đủ hoàn thiện; tạo định hướng lâu dài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán công chức KTNN Thứ ba, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ... dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước 1.1 Hoạt động Kiểm toán Nhà nước nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán ... học cho cán công chức KTNN Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu nội dung, phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học; đó, tập trung vào cơng tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức...
 • 89
 • 290
 • 1

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

Kinh tế - Quản lý

... Khoá học Năm Đào tạo giám đốc, thạc sĩ Đào tạo bồi dỡng kỹ s quản lý, điều hành dự án Đào tạo bồi dỡng kỹ s t vấn Đào tạo bồi dỡng quản lý đô thị Đào tạo bồi dỡng công chức hành Đào tạo bồi dỡng ... ngũ cán bộ- viên chức ngành Xây dựng; đề xuất kế hoạch giải pháp đào tạo bồi dỡng cán bộ- viên chức đến năm 2010, Hà nội 2002 Đảm nhận việc đào tạo- bồi dỡng đối tợng Trờng Đào tạo bồi dỡng cán ... tác đào tạo, bồi dỡng cán quản lý sở Chơng 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dỡng kiến thức quản lý cho cán quản lý sở ngành Xây dựng Chơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, ...
 • 128
 • 676
 • 0

GDTX Tap huan boi duong kien thuc phap luat cho can bo quan ly TTHTCD

GDTX Tap huan boi duong kien thuc phap luat cho can bo quan ly TTHTCD

Tài liệu khác

... cộng đồng địa phương, cánpháp (phường, thị trấn); - Giảng viên tập huấn: Là người tham gia lớp tập huấn cốt cán Sở về, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện (thành phố, thị xã) mời thêm giảng ... tập cộng đồng theo Chương trình Giáo dục pháp luật, thuộc “Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ” Bộ ban hành, đồng thời vào tình hình thực ... hành, đồng thời vào tình hình thực tế địa phương để lập kế hoạch mở lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân địa bàn Sau tập huấn nhân rộng địa phương xong, Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo kết...
 • 2
 • 51
 • 0

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức cấp huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Quản lý nhà nước

... số khái niệm sở lí luận đề tài nhƣ: - Khái niệm quản lý, bồi dƣỡng, NVHC, cán công chức cấp xã, Quản lý hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ hành cho cán bộ, công chức cấp - Sự cần thiết cơng tác bồi ... vụ hành cho đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã, nêu lên Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp yêu cầu nghiệp vụ hành cán bộ, cơng chức cấp đồng ... nghiệp vụ hành cho cán bộ, công chức cấp 13 1.3 Công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ hành cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp 13 1.3.1 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam công tác xây...
 • 127
 • 210
 • 0

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh thực trạng và giải pháp

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh  thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... cách người cán v.v Chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng quan hệ chặt chẽ với Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng định hiệu đào tạo, bồi dưỡng Hiệu đào tạo, bồi dưỡng thể chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Khơng ... việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lí luận trị cho cán bộ, đảng viên, có cán cấp sở ngày đẩy mạnh, từ tái lập tỉnh Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán cho hệ thống trị cấp sở, sở chức năng, ... chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tốt, tạo đội ngũ cáncấp mà hạn chế, yếu lực cơng tác Vì vậy, nói, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng điều kiện, hiệu qủa đào tạo, bồi dưỡng mục đích đào tạo Nói đến...
 • 88
 • 917
 • 10

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Thạc sĩ - Cao học

... tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 2.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Thái Nguyên công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán ... 1.1.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Bắc Thái trước năm 1997 Error! Bookmark not defined 1.2 Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Thái Nguyên với công tác đào tạo bồi dƣỡng ... tổ chức máy trường Chính trị Tỉnh, (Lƣu trữ Tỉnh ủy) 60 Tỉnh ủy Thái Nguyên (13/08/2004), Thông báo kết luận BTV “Dự án xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp BD ĐBHĐND cấp...
 • 15
 • 335
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG  bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... hiệu công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Từ đó, đề xuất biện pháp tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công ... trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh, có hạn chế, tránh việc cử cán đưa đào tạo, bồi dưỡng theo kiểu thành tích, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo ... nhận thức vai trò kiến thức pháp luật bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nhận thức pháp luật chưa sâu sắc Tuy bồi dưỡng 45 kiến thức pháp luật góp phần xây dựng thói quen hành vi chấp hành pháp luật...
 • 123
 • 229
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO cán bộ đầu NGÀNH cấp TỈNH, THÀNH PHỐ và cán bộ CHỦ CHỐT cấp HUYỆN ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 3 HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO cán bộ đầu NGÀNH cấp TỈNH, THÀNH PHỐ và cán bộ CHỦ CHỐT cấp HUYỆN ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 3 HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... Chương BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO CÁN BỘ ĐẦU NGÀNH CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN, QUẬN Ở TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cán đầu ngành, cán ... chủ chốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán đầu ngành cấp tỉnh, thành phố cán chủ chốt cấp huyện, quận Trường Quân Quân khu 1.1.1 Cán đầu ngành cấp tỉnh, thành phố cán chủ chốt cấp huyện, ... yêu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán đầu ngành cấp tỉnh, thành phố cán chủ chốt cấp huyện, quận Trường Quân Quân khu giai đoạn 2.1.1 Những yếu tố tác động đến bồi dưỡng kiến thức quốc...
 • 64
 • 339
 • 0

Bài thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Bài thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Cao đẳng - Đại học

... tác Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị khởi tố, điều tra có liên quan đến cơng việc bị tra, kiểm tra Cán bộ, công chức, ... lập theo quy định pháp luật Về quyền viên chức: Luật viên chức quy định: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ... tơn giáo hình thức Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến bí mật nhà nước Cán bộ, cơng chức khơng tiết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, cơng chức làm việc...
 • 12
 • 1,801
 • 10

Bài thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Bài thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Đề thi tuyển dụng

... tác Cán bộ, cơng chức, viên chức thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị khởi tố, điều tra có liên quan đến công việc bị tra, kiểm tra Cán bộ, công chức, ... lập theo quy định pháp luật Về quyền viên chức: Luật viên chức quy định: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ... hình thức Những việc cán bộ, cơng chức khơng làm liên quan đến bí mật nhà nước Cán bộ, công chức không tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, công chức làm việc ngành,...
 • 15
 • 428
 • 0

TCCB: V v khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn Giáo dục công dân cấp trung học đã đạt chuẩn đào tạo

TCCB: V v khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn Giáo dục công dân cấp trung học đã đạt chuẩn đào tạo

Tài liệu khác

... d/ngubi, ho so dang ky du tuyen: 20.000 d/bo (chua bao gom tien tai lieu va ehi phi thue te); nop cho Trubng DHSP Ha Noi (trich tu kinh phi dao tao, boi duong cua don vi); Cac chi phi khae chi tra ... website phong to ehue can bo tai dia ehi: teebht.mov.mn - Day la ehuong trinh boi duong bat buge cho dbi tugng theo quy dinh eua Bg GDDT Tu nam hge 2015-2016, phong GDDT, eae trubng true thuge...
 • 2
 • 56
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Khoa học xã hội

... triển giáo dục đào tạo Từ nhận thức trên, Tôi chọn đề tài “CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS” để viết tiểu luận cho khóa “ bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ công tác pháp chế nghành ... truyền phổ biến pháp luật Tổ chức câu lạc pháp luật, tuyên truyền pháp luật hình thức hấp dẫn em tham gia thi đua giải tình pháp luật có thưởng; trình bày Trang tiểu pháp pháp luật; tổ chức phiên ... với khối lượng kiến thức chương trình mơn học, song trường lựa chọn nội dung hình thức thích hợp nhằm chuyển tải kiến thức pháp luật cho học sinh tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, buổi học...
 • 18
 • 4,697
 • 17

TCCB Khai giang lop boi duong kien thuc phap luat cho GV GDCD

TCCB Khai giang lop boi duong kien thuc phap luat cho GV GDCD

Tài liệu khác

... ^ KT GIAM DOC kM DOC Xuan Trudng DANH SACH Giao vi^n tham gia bdi dipo-ng kiln thiFC phap luat cho giao vien bo mon gdcd cdp THCS (Kem theo C o n g van s6 0 / S G D D T - T C C B 20 thang 01...
 • 8
 • 45
 • 0

Bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, giáo viên

Bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, giáo viên

Tin học

... Máy in (Printer) Bộ nhớ Thiết bị nhập Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học/logic Thiết bị xuất Bộ nhớ Bộ xử lí trung tâm (CPU) ROM: Bộ nhớ đọc Bộ nhớ: - Bộ nhớ trong: RAM: Bộ nhớ truy cập ... Thiết bị xuất Bộ nhớ Bộ xử lí trung tâm (CPU) ROM: Bộ nhớ đọc Bộ nhớ: - Bộ nhớ trong: RAM: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên - Bộ nhớ ngoài: đĩa cứng, đĩa mềm, CD… Các thiết bị nhập/xuất BỘ NHỚ RAM ... Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Bộ xử lí trung tâm (CPU) Bộ số học/logic Tính tốn, điều khiển phối hợp hoạt động máy tính Bộ nhớ Thiết bị nhập Bộ xử lý trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học/logic...
 • 15
 • 501
 • 2

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân vừa được Bộ GD ban hành

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân vừa được Bộ GD ban hành

Giáo dục công dân

... pháp luật; - Thực pháp luật (tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật) ; - Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí Vận dụng kiến thức lý luận nhà nước pháp luật ... lực, tạo điều kiện cho học viên chủ động, tích cực học tập; Việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên chưa đào tạo chuẩn hóa sở đào tạo giáo viên tổ chức thực Hình thức tổ chức bồi dưỡng ... viên để tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch; Các sở đào tạo giáo viên tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên chưa đào tạo chuẩn hóa theo kế hoạch bồi dưỡng phê duyệt Việc quản lý cấp phát...
 • 8
 • 2,987
 • 3

Xem thêm