kỹ năng giải toán trắc nghiệm

Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán

Ôn tập củng cố kỹ năng giải toán

Trung học cơ sở - phổ thông

... cố, dặn dò (2’)- Gv nhận xét tiết học.- Chuẩn bị bài luyện tập chung (tt) (178). Tuần: Môn: toán Luyện tập (173)I. MC TIấU:- ễn tp cng c kin thc k nng gii mt s dng toỏn: Tèm 2 s khi bit ... dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- V nh ụn li cỏc dng toỏn ó hc, chun b bi luyn tp (174) Tuần: Môn: toán Luyện tập (TT) (174)I. MC TIấU:- ễn tp, cng c kin thc v k nng gii toỏn v chuyn ng u.II. ... biu ? - Biu cho ta bit iu gỡ?- GV nhn xột tit hc chun b bi luyn tp chung (177). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (177)I. MC TIấU:- Giỳp HS tip tc cng c cỏc k nng thc hnh tớnh cng tr, vn...
 • 5
 • 491
 • 1

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10

Thạc sĩ - Cao học

... tương tự hoặc một bài toán tổng quát hơn bài toán đã cho không ? 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 1.2.1 Kỹ năng Kỹ năng là khả năng vận dụng tri thức ... luyện kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bộ môn toán trong nhà trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn mà trước tiên là kỹ năng giải toán ... trọng bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh. Năng lực giải toán là khả năng thực hiện 4 bước trong phương pháp tìm lời giải bài toán của Pôlya. Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh...
 • 123
 • 1,015
 • 9

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm

Thạc sĩ - Cao học

... loại kỹ năng cơ bản đơn lẻ, vì một kỹ năng có thể là hỗn hợp của nhiều loại kỹ năng cơ bản. Chẳng hạn kỹ năng vẽ đồ thị bao gồm cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng hoạt động chân tay và kỹ năng xử ... học sinh có ngay kết luận).- Kỹ năng suy luận: Kỹ năng này không chỉ cần khi giải toán phơng trình mà có thể nói đây là kỹ năng chung cần để giải bài tập toán. Kỹ năng suy luận vừa thể hiện khía ... học sinh những kỹ năng thuộc về nhóm kỹ năng nhận thức và vận dụng. Có thể kể ra một số kỹ năng sau:- Kỹ năng tính toán: Trớc hết cần phải nói rằng học toán gắn liền với tính toán, tính chính...
 • 116
 • 439
 • 1

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao).pdf

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao).pdf

Thạc sĩ - Cao học

... tương tự hoặc một bài toán tổng quát hơn bài toán đã cho không ? 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 1.2.1 Kỹ năng Kỹ năng là khả năng vận dụng tri thức ... hội”. 1.2.2 Kỹ năng giải toán. Kỹ năng giải toán là khả năng vận dụng các tri thức toán học để giải các bài tập toán (bằng suy luận, chứng minh)”[5, tr.12]. Để thực hiện tốt môn toán ở trong ... luyện kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bộ môn toán trong nhà trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn mà trước tiên là kỹ năng giải toán...
 • 123
 • 1,391
 • 0

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecter trong chương trình Hình Học 10

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecter trong chương trình Hình Học 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... phương pháp giải bài toán 6 1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán 10 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 13 1.2.1 Kỹ năng 13 1.2.2 Kỹ năng giải toán 14 1.2.3 ... luyện kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bộ môn toán trong nhà trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn mà trước tiên là kỹ năng giải toán ... trọng bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh. Năng lực giải toán là khả năng thực hiện 4 bước trong phương pháp tìm lời giải bài toán của Pôlya. Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh...
 • 123
 • 719
 • 4

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm.doc

Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm.doc

Thạc sĩ - Cao học

... kiểu phân chia kỹ năng phù hợp với từng mảng kiến thức, từng nội dung môn học. Nhng tựu trung lại cần rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản nh: kỹ năng nhắc lại, kỹ năng nhận thức, kỹ năng hoạt động ... dung1.1.2. Đổi mới về phơng pháp dạy học1.2. Kỹ năng và vấn đề rèn luyện kỹ năng toán học cho học sinh1.2.1. Khái niệm kỹ năng 1.2.2. Vấn đề rèn luyện kỹ năng toán học cho học sinh1.3. T duy hàm và ... luyện kỹ năng giải toán phơng trình cho học sinh trong sự phối hợp hữu cơ với vấn đề phát triển t duy hàm.Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài của luận văn là: Phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán...
 • 116
 • 505
 • 0

Kỹ năng giải toán sinh học trên máy tính casio

Kỹ năng giải toán sinh học trên máy tính casio

Công nghệ - Môi trường

... thơng có thể áp dụng những phép tốn và giải trên máy tính casio.Đây cũng là một kĩ năng mới cần rèn luyện cho học sinh do đó tơi đã chọn đề tài “ kĩ năng giải tốn sinh học trên máy tính Casio.”2.M ... 12, 4, phím x, Chuyên đề :” Kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 2Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học • Cách giải: a.Số hợp tử XX và XY-Số tinh ... dụng vào rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Đồng thời góp phần gây hứng thú trong học sinh đối với mơn Sinh học. 2. ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT THỰC TRẠNG: Để thực hiện tốt việc giải bài tốn sinh học...
 • 11
 • 3,115
 • 8

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÉCTƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 10 (CHƯƠNG I, II - HÌNH HỌC 10 - SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO )

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÉCTƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC 10 (CHƯƠNG I, II - HÌNH HỌC 10 - SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO )

Quản trị kinh doanh

... phương pháp giải bài toán 6 1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán 10 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 13 1.2.1 Kỹ năng 13 1.2.2 Kỹ năng giải toán 14 1.2.3 ... hội”. 1.2.2 Kỹ năng giải toán. Kỹ năng giải toán là khả năng vận dụng các tri thức toán học để giải các bài tập toán (bằng suy luận, chứng minh)”[5, tr.12]. Để thực hiện tốt môn toán ở trong ... lời giải bài toán, bồi dưỡng năng lực giải toán, rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh ta thấy: dạy học giải bài tập toán cho học sinh trung học phổ thông là rèn luyện khả năng tìm lời giải...
 • 123
 • 1,109
 • 3

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecto trong chương trình hình học 10

Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp vecto trong chương trình hình học 10

Thạc sĩ - Cao học

... phương pháp giải bài toán 6 1.1.4 Bồi dưỡng năng lực giải toán 10 1.2 Kỹ năng giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 13 1.2.1 Kỹ năng 13 1.2.2 Kỹ năng giải toán 14 1.2.3 ... hội”. 1.2.2 Kỹ năng giải toán. Kỹ năng giải toán là khả năng vận dụng các tri thức toán học để giải các bài tập toán (bằng suy luận, chứng minh)”[5, tr.12]. Để thực hiện tốt môn toán ở trong ... chương này nhằm mục đích rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải bài tập hình học 10 bằng PPVT bao gồm cả những kỹ năng giải toán nói chung và kỹ năng giải toán véctơ nói riêng thể hiện trong hai nội...
 • 123
 • 427
 • 0

phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm cho học sinh THPT

phối hợp rèn luyện kỹ năng giải toán phương trình với phát triển tư duy hàm cho học sinh THPT

Khoa học xã hội

... thịhọc sinh có ngay kết luận).- Kỹ năng suy luận: Kỹ năng này không chỉ cần khi giải toán phơng trìnhmà có thể nói đây là kỹ năng chung cần để giải bài tập toán. Kỹ năng suy luận vừa thể hiện khía ... Rèn kỹ năng giải toán phơng trình dựa vào các t tởng chủ đạo của t duyhàm2.2.1. Rèn kỹ năng vận dụng các dạng phơng trình mẫu2.2.2. Rèn kỹ năng biến đổi phơng trình2.2.3. Rèn kỹ năng giải ... kỹ năng suy luận, chứng minh là những kỹ năng chung, đều cần khi giải toán nên chúng tôi không đề cập nhiều. Ngoài ra các kỹ năng vận dụng các phần kiến thức cụ thể vào giải phơngtrình nh kỹ...
 • 62
 • 341
 • 0

pp giai toan trac nghiem hoa hoc

pp giai toan trac nghiem hoa hoc

Hóa học

... – MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý CHO MỖI DẠNG TOÁN ĐỊNH LƯỢNG1. Toán về nồng độ dung dịch Bài toán nồng độ là nội dung xuyên suốt ở mọi bài toán tổng hợp khác. Việc giải toán nồng độ sẽ trở nên đơn giản ... quy nạpHãy đi từ một bài toán tổng quát để luận ra hàng loạt bài toán nhỏ trên cơ sở ban đầu. Hoặc từ hàng loạt bài toán nhỏ quy về một dạng toán với phương pháp giải cơ bản không thay đổi.Ví ... LUYỆN TƯ DUY THEO KIỂU TRẮC NGHIỆM1. Hãy nhìn kỹ hơn Ví dụ 1. Hãy xuất phát từ một phản ứng quen thuộc 195Hãy phân tích một bài toán lớn (phức tạp) thành từng bài toán nhỏ đơn giản đã biết...
 • 67
 • 366
 • 5

Một số kỹ năng giải toán Hình học 9

Một số kỹ năng giải toán Hình học 9

Toán học

... Kü n¨ng vÏ h×nh,Ph¬ng ph¸p chøng minh h×nh häcI. Các kó năng và yêu cầu vẽ hình1. Một số lưu ý:Làm câu nào vẽ hình câu đó.=> tránh rối hình.-Không ... nhát vẽ vào bài.Chọn vị trí phù hợp trang giấy để vẽ hình.Khi vẽ phải vẽ nét mãnh.2. Một số kó năng. Vẽ tam giác, tứ giác nội tiếp: vẽ đường tròn trước.Vẽ tam giác cân nội tiếp: đường trung...
 • 2
 • 620
 • 11

Xem thêm