kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam 2011

Tìm hiểu ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Tìm hiểu ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Tư liệu khác

... Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Chị Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Chị Đặng Thị Ngọc Thịnh -Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Chị Hoàng Thị Ái ... Nam Chị Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Chị H’ Ngăm Niê K’ Đăm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 06/21/13 04:37 AM 2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ... văn Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.3. Đại hội quyết định tiếp tục phát động trong các tầng lớp phụ nữ cả nước phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao...
 • 46
 • 2,865
 • 11

Diễn văn kỷ niệm ngay nhà giáo việt nam 20-11

Diễn văn kỷ niệm ngay nhà giáo việt nam 20-11

Tư liệu khác

... ngời, ngày 20 11 xuất phát từ một nhiệm vụ quốc tế đà dần dần chuyển thành ngày hội truyền thống của Nhà giáo Việt Nam. Ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trởng đà quyết định lấy ngày 20 11 làm ngày ... đặn hàng năm, mặc dù từ lâu trên thế giới không tổ chức kỷ niệm ngày hiến chơng các nhà giáo nữa. Ngày 20 11 ở nớc ta trớc tiên là ngày Giáo viên, cán bộ ngành giáo dục biểu thị sự nhất trí ... thống ngày nhà giáo việt nam 20/11Cách đây gần 1/2 thế kỷ, tháng 8 năm 1957, Hội nghị Quốc tế các nhà giáo họp tại Vacsava( Ba Lan) đà thông qua bản Hiến Chơng các nhà giáo và quyết định lấy ngày...
 • 2
 • 4,536
 • 62

Kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam

Kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam

Tư liệu khác

... Chñ ®Ò Ngµy 20 - 11 Câu 1Câu 1:: Ngày truyền thống 20 11 đà được Ngày truyền thống 20 11 đà được tổ chức ở việt nam năm nào ?tổ chức ở việt nam năm nào ?A 1954 A 1954 B 1956 B 1956 ... thầy các cô Thi v¨n nghÖ vÒ chñ ®Ò ngµy nhµ gi¸o viÖt nam Câu 3: Từ năm nào ngày 20 -11được gọi chính thức là ngày Nhà giáo Việt nam A 1980B 1981C 1982 KÕt thóc ho¹t ®éng trao phÇn ... C 1958C 1958 Ho¹t ®éng kû niÖm Ho¹t ®éng kû niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt ngµy nhµ gi¸o viÖt nam nam Cùng nhau cầm tay đI đến thăm các thầy các cô lời hát rộn rà bao bé em bước trên đường...
 • 15
 • 1,218
 • 6

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010

Tư liệu khác

... NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /HD-PGD&ĐT Tánh Linh, ngày … tháng 10 năm 2010 HƯỚNG DẪNTổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010 Ngày ... nước, quyết tâmthực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ VII. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010 còn được tiến hành trong không khí thi đua sôinổi của đội ngũ nhà ... động kỷ niệm; phối hợp các cơ quan thông tin, tuyên truyền giáo dục làmchuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, nhân dân nhậnthức sâu sắc về ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam...
 • 3
 • 1,419
 • 0

Công văn số 1446/SGDĐT-VP ngày 15/10/2010 của Sở GD&ĐT Tiền Giang V/v "Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11"

Công văn số 1446/SGDĐT-VP ngày 15/10/2010 của Sở GD&ĐT Tiền Giang V/v

Tư liệu khác

... Nhà giáo Việt nam 20/11Kính gửi:- Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;- Lãnh đạo các trường, trung tâm trực thuộc Sở.Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2010), ... NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––––––––––––Độc lập – Tự do – Hạnh phúc–––––––––––––––––––––––––––Số: 1446/SGDĐT-VP Mỹ Tho, ngày 15 tháng 10 năm 2010V/v: Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà ... theo tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị có thể tổ chức lễ kỷ niệm hoặc họp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam với các nội dung chính sau:...
 • 2
 • 1,044
 • 1

dien van ky niem ngay nha giao viet nam 2008 .doc

dien van ky niem ngay nha giao viet nam 2008 .doc

Tư liệu khác

... phát động đợt thi đua ngắn ngày chào mùng những ngày lễ lớn trong năm. Động viên công đoàn viên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đợc giao. Hởng ứng cuộc vân động ngày vì ngời nghèo Huyện Vụ ... lộn gây quỹ đội toàn liên đội đà thu gom đợc trên 400kg giấy lộn. B, 2B, 3B. Hởng ứng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 liên chi đội đà tổ chức thi văn nghệ đối với lớp 1, 2, 3 các tiết mục hồn nhiên ... 2007-2008.Kính tha các vị đại biểu, tha các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến. Nhân ngày vui hôm nay một lần nữa cho phép tôi đại diện cho cán bộ giáo viên công nhân viên và các em học sinh chúc...
 • 4
 • 1,969
 • 12

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Tin học

... THPT, TCCN, đơn vị trực thuộc về tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, - Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm lần thứ 28 ngày Nhà giáo Việt nam và trao tặng danh hiệu NGƯT lần thứ ... chức tốt Lễ kỷ niệm lần thứ 28 ngày nhà giáo Việt Nam. - Tổng hợp tình hình và báo cáo Ban Giám đốc Sở về kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm lần thứ 28 ngày nhà giáo Việt Nam của các ... địa phương tổ chức kỷ niệm lần thứ 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam với các nội dung:+ Ôn lại lịch sử ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo và truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam, + Đánh giá những...
 • 5
 • 910
 • 0

Diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Tư liệu khác

... 2010 - 2011. Cui cựng kính chúc quý vị đại biểu, các nhà giáo có mặt hôm nay dồi dào sức khoẻ,hạnh phúc v cú ngy nh giỏo vit nam tht ý ngha v thỳ v. Chúc buổi hp mt k niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ... dỡng nhân tài choquê hơng đất nớc.Một lần nữa tôi kêu gọi toàn thể CB- GV- NV các nhà trờng phát huy cao độ truyềnthống tốt đẹp của ngày nhà giáo Việt Nam, quyết tâm tu dỡng rèn luyện, tận tuỵ ... ngy 20/11 l Ngy Nh giỏo Vit Nam. Ngay sau khi Q trờn ra i, Ngy Nh giỏo Vit Namu tiờn c t chc trngth vo ngy 20/11/1982 ti Hi trng Ba ỡnh H Ni. T ú n nay Ngy Nhgiỏo Vit Nam ó tr thnh ngy k nim cú...
 • 4
 • 1,774
 • 32

Diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam

Diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam

Tư liệu khác

... và là món quà ý nghĩa nhất dâng tặng thầy cô của các em học sinh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam. Một lần nữa chúng ta hÃy nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích mà thầy và trò nhà ... giáo dục Việt nam đà có sự phát triển vợt bậc cả về số lợng và chất l-ợng. Lúc này ý nghĩa của quốc tế hiến chơng các nhà giáo đà hoàn thành sứ mạng lịch sử với giáo giới Việt nam , song ngày 20/11 ... diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam Kính tha các quí vị đại biểu ! Tha toàn thể các thầy cô giáo cùng các em học...
 • 5
 • 1,467
 • 12

Ch­ương trình kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Ch­ương trình kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Ngữ văn

... thầy, các cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hoà cùng không khí phấn khởi đó hôm nay tr-ờng Tiểu học số 2 Mờng Kim long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 2. Giới ... thúc phần văn nghệ chào mừng buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Trớc khi vào phần chính của buổi lễ xin kính mời quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cùng toàn ... Kính tha quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến ! Buổi lễ kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của trờng TH số 2 MK đà diễn ra trong bầu không...
 • 5
 • 2,904
 • 40

Diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống Việt Nam và tổng kết thành tích năm học 2009-2010

Diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống Việt Nam và tổng kết thành tích năm học 2009-2010

Tư liệu khác

... THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT THÀNH TÍCH VÀ TỔNG KẾT THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2009-2010NĂM HỌC 2009-2010 DIỄN VĂN DIỄN VĂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN ... Cuối cùng nhân ngày Nhà giáo VN tôi xin gửi đến quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo và gia quyến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. DIỄN VĂN DIỄN VĂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG ... định từ nay lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà toàn xã hội tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo. Mỗi năm ngày 20/11 đến với các nhà trường lại tưng bừng như một ngày hội.Kính...
 • 12
 • 942
 • 0

KICH BAN LE MIT TINH KY NIEM NGAY NHA GIAO VIET NAM

KICH BAN LE MIT TINH KY NIEM NGAY NHA GIAO VIET NAM

Tư liệu khác

... diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam Tiếp theo chơng trình tôi xin giới thiệu và kính mời thầygiáo Nguyễn Trung Nhập Bí th chi bộ Hiệu trởng nhà trờng lên thông qua diễn văn chào mừng ngày 20-11. ... phát biểu ý kiếnChương trình hoạt động cho Giáo viên ch o mà ừng ng y nh giáo Vià à ệt Nam 20/11 v Kà ỷ niệm 5 năm th nh là ập BM CNHH 07:30 – 10:00 ng y 20/11: Dà ự lễ 20/11 tại Hội trường ... sinh nhà trờng.III.Thông báo chơng trình Phần I. Đại biểu tặng quàPhần II. Diễn văn chào mừng ngày NGVN( Thầy Nguyễn Trung Nhập)Phần III.Trao thởng cho GV đạt thành tích xuất sắcPhần IV.Đại...
 • 4
 • 2,437
 • 16

diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Tư liệu khác

... mặt hôm nay dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc v cú ngy nh giỏo vit nam tht ý ngha v thỳ v. Chúc buổi hp mt k niệm ngày Nhà giáo Việt Nam thành công tốt đẹp.Xin trân trọng cảm ơn ! giáo có thêm ... dỡng nhân tài cho quê hơng đất nớc.Một lần nữa tôi kêu gọi toàn thể CB- GV- NV các nh tr ờng phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của ngày nhà giáo Việt Nam, quyết tâm tu dỡng rèn luyện, tận tuỵ ... 20/11 l Ngy Nh giỏo Vit Nam. Ngay sau khi Q trờn ra i, Ngy Nh giỏo Vit Namu tiờn c t chc trng th vo ngy 20/11/1982 ti Hi trng Ba ỡnh H Ni. T ú n nay Ngy Nh giỏo Vit Nam ó tr thnh ngy k nim...
 • 4
 • 1,218
 • 9

Ngày phụ nứ việt nam thật la tuyệt vời

Ngày phụ nứ việt nam thật la tuyệt vời

Hóa học

... đồng nghiệp hoặc gọi điện cho người thân. II/-Nội dung Hiểu biết về truyền thống phụ nữ việt nam và phụ nữ thế giới. ... 18Mêi b¹n chän c©u háiĐặng Thuỳ TrâmCâu 3Một nữ chiến sỹ, bác sỹ đà hy sinh oanh liệt tại chiến trường Quảng NgÃi thời chống MỹCâu 5Một nhà thơ nữ đà mất trong một tai nạn giao thông, chị để ... Quỳnh§©y lµ ng­êi mÑ ®· sinh ra mét ng­êi con vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam. Bµ Hoµng ThÞ LoanC©u 1Trong kho tµng th¬ n«m ViÖt Nam cã mét phô n÷ rÊt næi tiÕng. Bµ lµ ai?Bµ lµ Hå Xu©n H­¬ngC©u...
 • 24
 • 825
 • 6

Xem thêm