kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bảng 3 1 vị trí tổn thương vùng mặt chiếm 100 bệnh nhân trong đó tỷ lệ cao nhất là má 98 3 tiếp đến là trán 76 7 cằm 73 3 và thấp nhất là ngực với 20

Như vậy nghiên cứu của chúng tôi cũng có kết quả tương tự với nghiên cứu của các tác giả, trên bệnh nhân bệnh não cấp có nồng độ bilirubin toàn phần ở mức cao, mức rất nguy hiểm, xét nghiệm cận lâm sàng có thể tìm thấy

Như vậy nghiên cứu của chúng tôi cũng có kết quả tương tự với nghiên cứu của các tác giả, trên bệnh nhân bệnh não cấp có nồng độ bilirubin toàn phần ở mức cao, mức rất nguy hiểm, xét nghiệm cận lâm sàng có thể tìm thấy

Sức khỏe người cao tuổi

... năm 2 011 cho thấy tỷ lệ NKH tiên phát tăng từ 11 ,6 /10 000 ca (200 0) lên đến 24 /10 000 ca (200 8) NKH coi chẩn đoán thứ hai trình nằm viện tăng từ 22 ,1/ 10.000 ca (200 0) lên đến 37 /10 .000 ca (200 8) ... tính 11 ,7% [10 ] Mới đây, nghiên cứu Vũ Đình Phú CS., năm 20 13 khoa HSTC 15 bệnh viện toàn quốc cho thấy tỷ lệ NKH chiếm 10 ,4% [11 ] 1. 1.2 Những tác nhân thường gây nhiễm khuẩn huyết Tác nhân gây ... khuẩn Gram âm khác chiếm 7 ,1% tử vong 27, 9% Dấu hiệu thiếu máu với Hb ≤ 11 g/l thường gặp [14 1] Nghiên cứu Alicia CS năm 2 011 cho thấy, có đến 93% bệnh nhân có thiếu máu Hb < 10 g/dl, nhiễm khuẩn...
 • 148
 • 743
 • 0

trên cơ sở nghiên cứu một luận văn thạc sĩ về tội phạm học hãy trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận văn đó nguyên nhân của tội phạm rút ra nhận xét cá nhân về kết quả

trên cơ sở nghiên cứu một luận văn thạc sĩ về tội phạm học hãy trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận văn đó và nguyên nhân của tội phạm và rút ra nhận xét cá nhân về kết quả

Luật

... Nguyên (200 6 – 2 011 ) Năm Số vụ Số người phạm tội 200 6 2 53 305 200 07 18 4 210 200 8 2 47 2 73 200 9 2 81 33 5 2 010 33 9 416 2 011 35 8 39 8 Tổng 16 62 1 9 37 Số trung bình năm 277 32 3 So với số tỉnh phía bắc thấy ... độ học vấn thấp chiếm tỉ lệ lớn, người phạm tội chữ chiếm tỉ lệ 0 ,74 %, trình độ tiểu học chiếm tỉ lệ 23, 70 %, trình độ trung học sở chiếm tỉ lệ 52,60%, trình độ trung học phổ thong chiếm 22,96% ... phát nên thong kê Theo thống kê tính đến năm 2 011 toàn tỉnh có 57 73 người nghiện thành phố Thái Nguyên địa bàn có số người nghiện nhiều ( 211 0 người nghiện) 1. 2 Diễn biến tội phạm ma túy ma túy...
 • 15
 • 482
 • 2

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp

 Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... người quản lý đơn vị địa điểm thực khóa luận PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC PHẦN CHỦ YẾU CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Các phần chủ yếu kết nghiên cứu ... đề nghiên cứu; - Tình hình nghiên cứu nước nước liên quan tới vấn đề nghiên cứu 2.5 Vật liệu phương pháp nghiên cứu Vật liệu phương pháp nghiên cứu thiết kế đề tài nghiên cứu, nhằm giải thích cho ... mục bảng Danh mục hình (gồm sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ, ảnh) Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu 10 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 11 Kết thảo luận 12 Kết luận đề nghị 13 Tài liệu tham khảo 14 ...
 • 9
 • 6,962
 • 64

MẪU THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ppt

MẪU THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ppt

Biểu mẫu

... Xác nhận trường đại học (ký tên đóng dấu) Ngày tháng năm Người hướng dẫn (ký, họ tên) ...
 • 2
 • 392
 • 0

Kết quả nghiên cứu một số giải pháp thay thế sử dụng kháng sinh trong thức ăn cho

Kết quả nghiên cứu một số giải pháp thay thế sử dụng kháng sinh trong thức ăn cho gà

Báo cáo khoa học

... (đồng) 56 63 ± 12 9 57 53 ± 94 T3 40 33 0 ± 5,8 1, 52 ± 0,02 13 2 7ab ± 27, 4 T4 P 40 34 0 ± 5,8 0,0 57 1, 5 ± 0,05 0, 411 13 6 7a ±26,4 0, 016 215 9ab ± 47, 6 2 230 a ± 61, 5 0,042 1, 9 23 0 ,11 2,4 ± 2, 07 5680 ± 31 4 1, 945±0,06 ... 0, 01 1 435 ± 17 ,8 Lô 35 32 6 ± 12 ,5 1 , 31 3 ± 0,04 14 58 ± 15 ,5 Lô P 35 33 1 ± 6,29 0 ,79 7 1, 299 ±0, 03 0,825 14 43 ± 52 ,3 0,640 2226 ± 36 ,1 2254 ± 10 ,8 2224 ± 60,5 0, 71 0 2,0 27 ± 0,05 3, 75 ab ± 1, 59 2,046 ... tuần tuổi (g) 13 1 0b ±26 ,7 12 82b ± 41 ,3 FCR 3- 5 tuần tuổi Trọng lượng lúc tuần tuổi (g) 2 13 1 b 34 ,7 212 3b ± 53, 4 FCR 6 -7 tuần tuổi FCR 0 -7 tuần tuổi 1, 9 43 0,04 1, 940±0, 03 Tỷ lệ chết 0 -7 tuần (%) 0,8...
 • 3
 • 547
 • 1

Xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất để chuyển giao kết quả nghiên cứu nuôi thủy sản cho nông dân Vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An[153924]153924153924

Xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất để chuyển giao kết quả nghiên cứu nuôi thủy sản cho nông dân Vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An[153924]153924153924

Thạc sĩ - Cao học

... 82 ,77 84,5 83, 6 giá trị nghiệp 33 10 .6 01 15.542 17 . 616 84,0 87 ,1 87 ,3 sx Lâm toàn Ngƣ 8,26 6,9 6,8 5,4 4,0 3, 7 6 ,3 8, 97 8,6 9,6 10 ,6 8,9 9,0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0,06 3, 97 -0,95 5,28 10 ,42 ... Nông 3. 952 5. 439 6.9 81 7. 536 8.9 03 13 . 535 15 .38 0 36 1 5.426 5 67 610 577 6 23 654 2 91 5.896 71 4 8 71 1 .12 0 1 .38 4 1. 582 4.605 6.5 71 8.262 9. 0 17 nghiệp Lâm theo giá nghiệp Ngƣ hành (tỷ nghiệp đồng) Tổng ... 39 -Nuôi cá loại Ha 2 .200 3. 15 0 4 .39 0 11 4,82 -Nuôi tôm sú Ha 1. 70 9 9.288 5 .70 0 12 7, 24 -Nuôi tôm xanh Ha 30 70 15 0 13 7 , 97 3. Sản lƣợng Tấn 20. 668 29.508 35 .10 0 11 1 . 17 -Nuôi trồng Tấn 9.056 18 . 7 31 ...
 • 86
 • 363
 • 1

Xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất để chuyển giao kết quả nghiên cứu nuôi thủy sản cho nông dân vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An

Xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất để chuyển giao kết quả nghiên cứu nuôi thủy sản cho nông dân vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An

Thạc sĩ - Cao học

... chưa tiếp cận nhiều từ chuyển giao kết nghiên cứu nuôi thủy sản để áp dụng vào thực tế, chưa xây dựng mối liên kết sản xuất Mô hình xây dựng tổ liên kết sản xuất để tiếp nhận kết nghiên cứu nuôi ... xuất? Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất nhân nhanh kết nghiên cứu nuôi thủy sản cho nông dân vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An Để hoàn thiện mô hình tổ liên kết sản xuất ... thiết Mục tiêu nghiên cứu Hoàn thiện mô hình tổ liên kết sản xuất để chuyển giao kết nghiên cứu nuôi thủy sản cho nông dân vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phạm vi...
 • 6
 • 150
 • 0

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp

Khoa học xã hội

... 2 410 6 30 516 519 2 2 31 26 14 7 83 73 9 0 2 17 56 274 8 14 1 01 1,6 1, 03 1 ,34 1, 07 1, 45 1, 19 1, 27 1, 4 0,86 0,42 2 37 61 83 8822 592 27 030 292 43 69 15 915 806 31 810 0,024 0,26 0 ,39 0 ,12 1, 69 2 ,35 0, 012 1, 03 0,25 ... Cộng 20 01 đƣờng 2 011 9.282.000 4 .72 0.000 3. 10 0.000 21. 472 .000 21 , 37 43, 78 21, 76 14 ,29 10 0 lực 5. 73 9 .690 11 .9 73 . 000 6 .200 .000 7. 856. 620 31 .8 41 .39 4 18 , 03 37, 60 19 ,70 24, 67 10 0 lực 9 .74 0.240 15 .804 .36 0 ... 15 .804 .36 0 7. 449 .35 8 9.485 . 31 0 42. 479 .268 Tỉ lệ (%) 200 6 4.590.000 Tỉ lệ (%) 20 01 2 011 / 22,92 37 ,20 15 ,20 24,68 10 0 Tỉ lệ (%) 1, 48 1 ,33 Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 2 012 Nhƣ vậy, so với năm trƣớc (2 011 /200 6)...
 • 117
 • 634
 • 4

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Y - Dược

... xuất - Nội dung nghiên cứu Nêu nội dung nghiên cứu nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề - Phương pháp nghiên cứu Mô tả thiết kế phương pháp nghiên cứu phù hợp với nội dung nghiên cứu: cách điều ... đồ, hình vẽ, ảnh) Đặt vấn đề Tổng quan tài liệu 10 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 11 Kết thảo luận 12 Kết luận đề nghị 13 Tài liệu tham khảo 14 Phụ lục (nếu có) 15 Nhận xét có dấu xác nhận sở ... 2.5 Vật liệu phương pháp nghiên cứu Vật liệu phương pháp nghiên cứu thiết kế đề tài nghiên cứu, nhằm giải thích cho người đọc làm để có kết quả, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề Phần gồm nội dung...
 • 9
 • 261
 • 1

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp

Nghiên cứu giải pháp chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... nông nghiệp đến 202 0 23 Tổng Cục Thống kê (2 012 ) Kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2 011 24 Bộ NN & PTNT (2 012 ) Thông tƣ số 28/2 012 /TT-BNNPTNT Ban hành danh mục loại máy móc thiết ... học, số 612 tháng 5.2 010 12 .Quốc hội (200 0), Luật KH&CN 13 Quốc hội (200 5), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi bổ sung năm 200 9) 14 Quốc hội (200 6), Luật Chuyển giao công nghệ 15 Quốc hội (200 8), Luật ... số 11 /200 8 21. Viện Kinh tế qui hoạch thuỷ sản (2 012 ) Qui hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến 202 0 Định hƣớng đến 2 030 (dự thảo) 22 Bộ Nông nghiệp & PTNT (200 9) Đề án giới hoá giảm tổn...
 • 14
 • 316
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... pháp xử trí tổn thương tĩnh mạch 77 3. 19 Vị trí định mở cân 78 10 Bảng Tên bảng Trang 3. 20 Các yếu tố liên quan đến định mở cân dự phòng 78 3. 21 Số lượt bệnh nhân truyền máu 79 3. 22 Kết tưới máu ... 10 1 4.2 .1 Điều trị trước phẫu thuật 10 1 4.2.2 Phẫu thuật 10 2 4.2 .3 Điều trị chăm sóc sau phẫu thuật 11 4 4 .3 Kết điều trị 11 6 4 .3. 1 Kết gần 11 6 4 .3. 2 Kết xa 11 9 KẾT LUẬN 12 1 KIẾN NGHỊ 1 23 DANH ... nghiệm máu bệnh nhân rửa mạch 73 3 .12 Kết tưới máu chi sau đặt cầu nối động mạch tạm thời 74 3. 13 Phương pháp cố định gãy xương, sai khớp 75 3. 14 Phương pháp xử trí tổn thương động mạch 75 3. 15 So...
 • 155
 • 500
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... pháp xử trí tổn thương tĩnh mạch 77 3. 19 Vị trí định mở cân 78 10 Bảng Tên bảng Trang 3. 20 Các yếu tố liên quan đến định mở cân dự phòng 78 3. 21 Số lượt bệnh nhân truyền máu 79 3. 22 Kết tưới máu ... 10 1 4.2 .1 Điều trị trước phẫu thuật 10 1 4.2.2 Phẫu thuật 10 2 4.2 .3 Điều trị chăm sóc sau phẫu thuật 11 4 4 .3 Kết điều trị 11 6 4 .3. 1 Kết gần 11 6 4 .3. 2 Kết xa 11 9 KẾT LUẬN 12 1 KIẾN NGHỊ 1 23 DANH ... nghiệm máu bệnh nhân rửa mạch 73 3 .12 Kết tưới máu chi sau đặt cầu nối động mạch tạm thời 74 3. 13 Phương pháp cố định gãy xương, sai khớp 75 3. 14 Phương pháp xử trí tổn thương động mạch 75 3. 15 So...
 • 155
 • 437
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... thắt 1 25 17 24 (1, 5%) ( 37 ,3% ) (25,4%) (35 ,8%) TT ĐM khoeo đụng dập ĐM chiếm tỷ lệ cao ( 37 .3% ); Cộng Cộng 14 (20, 9%) 25 ( 37 ,3% ) 17 (25,4%) 11 (16 ,4%) 67 (10 0%) - Tổn thương tĩnh mạch: có 18 trường ... sau mổ 83% 73 , 6% 16 16 3. 3 Kết điều trị 3. 3 .1 Kết gần: ( 53 bệnh nhân) - Bảo tồn chi: 47 bệnh nhân (88 ,7% ), bệnh nhân tử vong - Tái tưới máu chi Bảng 3. 22: Kết tái tưới máu chi (n = 53) Kết Số ... Cộng 17 Ghép mạch 14 Cộng 10 10 Nối Đứt 25 (16 ,4%) 17 11 (6,0%) 11 (20, 9%) (25,4%) ( 37 ,3% ) (16 ,4%) 67 (10 0%) Ghép mạch tĩnh mạch tự thân chiếm tỷ lệ cao ( 37 ,3% ) - Xử trí tổn thương tĩnh mạch:...
 • 25
 • 304
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Y khoa - Dược

... thắt 1 25 17 24 (1, 5%) ( 37 ,3% ) (25,4%) (35 ,8%) TT ĐM khoeo đụng dập ĐM chiếm tỷ lệ cao ( 37 .3% ); Cộng Cộng 14 (20, 9%) 25 ( 37 ,3% ) 17 (25,4%) 11 (16 ,4%) 67 (10 0%) - Tổn thương tĩnh mạch: có 18 trường ... sau mổ 83% 73 , 6% 16 16 3. 3 Kết điều trị 3. 3 .1 Kết gần: ( 53 bệnh nhân) - Bảo tồn chi: 47 bệnh nhân (88 ,7% ), bệnh nhân tử vong - Tái tưới máu chi Bảng 3. 22: Kết tái tưới máu chi (n = 53) Kết Số ... Cộng 17 Ghép mạch 14 Cộng 10 10 Nối Đứt 25 (16 ,4%) 17 11 (6,0%) 11 (20, 9%) (25,4%) ( 37 ,3% ) (16 ,4%) 67 (10 0%) Ghép mạch tĩnh mạch tự thân chiếm tỷ lệ cao ( 37 ,3% ) - Xử trí tổn thương tĩnh mạch:...
 • 25
 • 498
 • 0

Luận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Luận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới

Tiến sĩ

... pháp xử trí tổn thương tĩnh mạch 77 3. 19 Vị trí định mở cân 78 10 Bảng Tên bảng Trang 3. 20 Các yếu tố liên quan đến định mở cân dự phòng 78 3. 21 Số lượt bệnh nhân truyền máu 79 3. 22 Kết tưới máu ... 10 1 4.2 .1 Điều trị trước phẫu thuật 10 1 4.2.2 Phẫu thuật 10 2 4.2 .3 Điều trị chăm sóc sau phẫu thuật 11 4 4 .3 Kết điều trị 11 6 4 .3. 1 Kết gần 11 6 4 .3. 2 Kết xa 11 9 KẾT LUẬN 12 1 KIẾN NGHỊ 1 23 DANH ... nghiệm máu bệnh nhân rửa mạch 73 3 .12 Kết tưới máu chi sau đặt cầu nối động mạch tạm thời 74 3. 13 Phương pháp cố định gãy xương, sai khớp 75 3. 14 Phương pháp xử trí tổn thương động mạch 75 3. 15 So...
 • 155
 • 470
 • 0

Luận án Tiến sĩ Y học Chấn thương chỉnh hình tạo hình - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới - TS. Nguyễn Thị Xuyên

Luận án Tiến sĩ Y học Chấn thương chỉnh hình và tạo hình - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương, sai khớp chi dưới - TS. Nguyễn Thị Xuyên

Thạc sĩ - Cao học

... pháp xử trí tổn thương tĩnh mạch 77 3. 19 Vị trí định mở cân 78 10 Bảng Tên bảng Trang 3. 20 Các yếu tố liên quan đến định mở cân dự phòng 78 3. 21 Số lượt bệnh nhân truyền máu 79 3. 22 Kết tưới máu ... 10 1 4.2 .1 Điều trị trước phẫu thuật 10 1 4.2.2 Phẫu thuật 10 2 4.2 .3 Điều trị chăm sóc sau phẫu thuật 11 4 4 .3 Kết điều trị 11 6 4 .3. 1 Kết gần 11 6 4 .3. 2 Kết xa 11 9 KẾT LUẬN 12 1 KIẾN NGHỊ 1 23 DANH ... nghiệm máu bệnh nhân rửa mạch 73 3 .12 Kết tưới máu chi sau đặt cầu nối động mạch tạm thời 74 3. 13 Phương pháp cố định gãy xương, sai khớp 75 3. 14 Phương pháp xử trí tổn thương động mạch 75 3. 15 So...
 • 20
 • 272
 • 0

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHKT VỀ CÂY SẮN THỜI GIAN QUA – ĐÊ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SẮN CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHKT VỀ CÂY SẮN THỜI GIAN QUA – ĐÊ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SẮN CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI

Báo cáo khoa học

... 2 27 2 075 -18 2 97 14 0 9 914 (đ/c) 28,0 36 ,0 27 ,1 31 ,2 28,2 37 ,1 32 ,3 47 ,1 33 ,4 35 ,4 36 ,9 42 ,7 30 ,1 41, 5 30 ,2 33 ,3 32,5 39 ,9 34 ,0 37 ,1 32 ,9 21, 7 24 ,7 36 ,8 36 ,3 41, 5 37 ,4 28,9 28,0 43, 1 35 ,2 39 ,3 35,2 ... 34 ,8 31 ,1 32 ,9 34 ,4 33 ,7 33 ,2 28 ,1 30 ,7 33 ,4 GM 444-2 35 ,5 37 ,1 36 ,3 29,8 32 ,4 31 ,1 35 ,1 38 ,0 36 ,5 34 ,0 24 ,7 29 ,3 33, 3 CM 9966 38 ,4 46,0 42,2 33 ,4 40 ,7 37 ,1 34 ,4 40,4 37 ,4 31 ,5 36 ,8 34 ,1 37 ,7 KM ... 25 ,3 26 ,3 40,0 31 ,8 37 ,8 34 ,7 34 ,9 30 ,7 37 ,8 31 ,5 43, 5 35 ,0 30 ,6 38 ,9 39 ,4 31 ,7 40,6 34 ,9 32 ,7 34 ,8 38 ,6 25,5 31 ,9 32 ,5 19 ,9 28,0 34 ,8 26 ,7 34 ,9 33 ,5 24 ,7 25,6 35 ,3 26 ,1 33 ,4 33 ,0 22 ,3 26,8 35 ,1...
 • 20
 • 920
 • 5

Kết quả nghiên cứu tình trạng loạn khuẩn đường ruột, các yếu tố gây bệnh của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn 3 tháng tuổi lợn nái docx

Kết quả nghiên cứu tình trạng loạn khuẩn đường ruột, các yếu tố gây bệnh của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn 3 tháng tuổi và lợn nái docx

Báo cáo khoa học

... phân( 10 6CFU) kiểm tra ( 10 6CFU) Lợn tháng tuổi Lợn nái 4 51 32 31 36 10 10 12 14 18 7 .35 16 4.25 17 2.00 16 97 01 244.50 240 .30 238 . 23 2 43. 76 7. 05 2 .10 3. 61 2.85 10 .98 4. 47 6 .72 7. 84 67 44 25 30 12 10 ... 10 ,18 % 6.40 5 .18 tăng 23, 55% 5. 83 5.48 tăng 10 , 63% 13 . 91 15.60 giảm12, 13 % 8.52 9 ,30 giảm 9 ,15 % 16 .70 19 .30 11 . 21 12 .14 9.46 18 .00 7. 20 9.50 10 .15 17 .70 giảm15,56% giảm 90, 27% giảm 74 ,38 % 7 .16 9.96 ... 10 12 2 57. 96 242.00 242 . 31 248.00 31 3.86 30 7. 55 31 4 .18 33 1. 51 10.68, tăng 37 ,68% 3. 85, tăng 47 ,33 % 3. 82, tăng 41, 46% 4. 03, tăng 46 ,14 % 12 .22, tăng 28,29% 6.08, tăng 27 ,98% 9. 21, tăng 31 ,88% 7 .19 ,...
 • 5
 • 467
 • 1

Kết quả nghiên cứu đặc tính lý hóa của đất cát ven biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ bằng các phương pháp che phủ cho đát trồng lạc hiệu quả kinh tế của nó docx

Kết quả nghiên cứu đặc tính lý hóa của đất cát ven biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ bằng các phương pháp che phủ cho đát trồng lạc và hiệu quả kinh tế của nó docx

Báo cáo khoa học

... Chi u cao (cm) S cành c p1 56 10 9 29,0 4 ,1 25 52 10 7 31 ,7 4,5 93 26 52 10 7 31 ,5 4,4 82 26 54 11 0 29,6 4 ,1 92 24 52 10 5 31 ,7 4,5 93 25 52 10 5 32 ,0 4,4 Qua bảng 1, Thạch Mỹ-Lộc HàHà Tĩnh cho thấy ... ph rơm r Th ch M L c Hà-Hà Tĩnh 2 01 12,5 16 1,04 60, 27 52 ,33 25,46 18 5 9,8 15 6,58 58,89 49 ,36 21, 94 204 14 ,2 16 1 ,98 60 ,34 52, 27 26 ,12 202 13 , 5 16 0,06 60,25 52 ,38 25,50 Không che ph (đ/c) Nghi ... qu P100 qu S (g) TT/ô (cây) ch c/cây Công th c thí nghi m Đ a m P100 h t (g) NSLT (t /ha) NSQK (t /ha) Không che ph (đ/c) 18 7 10 ,8 15 6,58 58, 87 49 , 37 21, 83 Chu ph nilon 2 03 12 ,2 16 1,96 60 ,32 52,22...
 • 6
 • 495
 • 3

Xem thêm