kết quả nghiên cứu công nghệ sinh học trong chọn giống lúa lai thích nghi với điều kiện sinh thái của việt nam

SKKN áp dụng phương pháp ngoại khóa văn học nhằm tạo hướng thú và nâng cao kết quả học tập môn ngữ văn lớp 11 tại trường THPT số 3 văn bàn

SKKN áp dụng phương pháp ngoại khóa văn học nhằm tạo hướng thú và nâng cao kết quả học tập môn ngữ văn lớp 11 tại trường THPT số 3 văn bàn

Giáo dục học

... thuyết nghi n cứu: Việc sử dụng phương pháp ngoại khóa văn học làm tăng hứng thú kết học tập học sinh lớp 11 trường THPT Số Văn Bàn PHƯƠNG PHÁP I.Khách thể nghi n cứu Đối tượng nghi n cứu đề tài học ... khóa văn học phù hợp với điều kiện, với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh để đạt kết tốt Tôi lựa chọn số hình thức ngoại khóa dễ áp dụng, học sinh dễ thực mà hiệu thử nghi m nghi n cứu ứng dụng ... thể nghi n cứu II Thiết kế nghi n cứu III Quy trình nghi n cứu IV Đo lường thu thập liệu 10 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1.Phân tích liệu 11 Bàn luận 12 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I.Kết...
 • 28
 • 345
 • 0

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất mủ cao su nguyên liệu trên địa bàn huyện như xuân thanh hoá

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất mủ cao su nguyên liệu trên địa bàn huyện như xuân thanh hoá

Khoa học tự nhiên

... i tư ng nghi n c u ð i tư ng nghi n c u c a ñ tài nghi n c u v n ñ kinh t , k thu t phát tri n s n xu t m cao su nguyên li u ñ a bàn huy n Như Xuân, t nh Thanh Hóa Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà ... gi a công ty cao su v i nông dân chưa b n v ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ kinh t nông nghi p …… 26 ð C ðI M ð A BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U 3.1 ð c ñi m ñ a bàn nghi n ... i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ kinh t nông nghi p …… 27 ñ t nông - lâm nghi p, ch y u tr ng lo i công nghi p (mía, s n, cao su), ñ t tr ng lúa nư c (1.836 ha); ñ t lâm nghi p 46.928,06...
 • 120
 • 444
 • 0

định hướng- giải pháp phát triển sản xuất chè đến năm 2010

định hướng- giải pháp phát triển sản xuất chè đến năm 2010

Kinh tế - Quản lý

... biến tổ chức, quản lý ngành chè Việt Nam Trong khu vực kinh tế quốc doanh, nông nghi p công nghi p (trồng trọt chế biến chè) đợc gắn kết lại với Liên hiệp xí nghi p chè Việt Nam quản lý cấp ngành, ... Biển Hồ, Bàu Cạn (Gia Lai, Kon Tum), Thanh Ba, Đồng Lơng, Phú Hộ (Phú Thọ) Cho đến năm 1918, thành lập trạm nghi n cứu lâm nghi p với nhiệm vụ nghi n cứu di thực, hoá công nghi p dài ngày đặc sản, ... Ngoài công trình nghi n cứu khoa học có nhiều báo đăng tạp chí chuyên ngành nh: Tạp chí nông nghi p phát triển nông thôn, tạp chí ngời làm chè, Hiệp hội chè Việt Nam Nhìn chung, công trình nghi n...
 • 90
 • 587
 • 0

233 Một số ứng dụng của phương pháp định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý cho Việt Nam

233 Một số ứng dụng của phương pháp định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý cho Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... phái sinh Trong tài liệu tham khảo (1) nghi n cứu kỹ công cụ phái sinh Chúng ta hiểu công cụ phái sinh công cụ xuất phát từ công cụ gốc 16 Theo tổng kết tài liệu dẫn công cụ phái sinh đợc tổng kết ... Phillipin, Việt nam bán cho Phillipin tr gạo vào tháng 7vv Điều kiện ma thuận gió hoà giá trị Qua nghi n cứu số tính chất, chất, định nghĩa, khái niệm chứng khoán, công cụ phái sinh chứng khoán phái sinh ... Phần chữ nghi ng phần đa thêm đề tài 17 Quyền chọn hợp đồng tơng lai hàng hoá Nh vậy, khái niệm công cụ phái sinh rộng bao gồm công cụ phái sinh từ tài sản chứng khoán chứng khoán Nhờ phái sinh chúng...
 • 142
 • 569
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động

Y dược - Sinh học

... áp dụng công nghệ sinh học kết hợp công nghệ sinh học thiếu khí hiếu khí.Sau sơ đồ dây chuyền công nghệ mô hình nghi n cứu Giá thể di Hình 3.2.Sơ đồ dây chuyền công nghệ mô hình nghi n cứu  Nguyên ... thụ màng sinh học Độ dày lớp màng sinh học tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng trưởng vi sinh vật Nghi n cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR) ... nghi n cứu phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt cần thiết 1.2 Mục tiêu đối tượng nghi n cứu 1.2.1 Mục tiêu nghi n cứu Nghi n cứu đánh giá hiệu xử lý chất hữu dinh dưỡng nước thải sinh hoạt kết...
 • 133
 • 886
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể sinh học di động (MBBR)

Thạc sĩ - Cao học

... nghi n cứu phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt cần thiết 1.2 Mục tiêu đối tượng nghi n cứu 1.2.1 Mục tiêu nghi n cứu Nghi n cứu đánh giá hiệu xử lý chất hữu dinh dưỡng nước thải sinh hoạt kết ... 33 2.6 Tình hình nghi n cứu công nghệ nước nước 33 2.6.1 Nghi n cứu nước 33 2.6.2 Nghi n cứu nước 34 CHƯƠNG 35 3.1 Đối tượng nghi n cứu 35 3.1.1 ... tượng nghi n cứu 1.2.1.Mục tiêu nghi n cứu 1.2.2.Đối tượng nghi n cứu 1.3 Nội dung nghi n cứu 1.4 Tính đề tài 1.5 Cách tiếp cận phương pháp nghi n...
 • 20
 • 365
 • 0

phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình

phân tích khả năng ứng dụng của phương pháp Martuszewicz trong đánh giá độ ổn định các mốc đo lún công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... nhiên cần nghi n cứu biến dạng thẳng đứng) lới độ cao xây dựng nhằm nghi n cứu biến dạng thẳng đứng số dạng công trình khu vực nhỏ 1.1.4 Quá trình nghi n cứu độ lún công trình Việt Nam Theo dõi ... thẳng đứng loại công trình công nghi p đợc tạo nên từ kết cấu móng công trình (bao gồm kết cấu tầng địa chất kết cấu học công trình) thay đổi tải trọng trình thi công hoàn công công trình Biến ... vào vận hành ổn định Trong việc nghi n cứu biến dạng thẳng đứng công trình công đoạn thiếu đòi hỏi độ xác cao Trong thực tế có nhiều phơng pháp đánh giá độ ổn định mốc đo lún công trình, nhng em...
 • 85
 • 1,002
 • 2

nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

Báo cáo khoa học

... giá kết - Đánh giá kết định hướng nghi n cứu Việt Nam định hướng nghi n cứu - Kết tuyển chọn giống :Kết tuyển chọn giống: 1-2 giống/ vùng giống/ vùng - Kết nghi n cứu công- Kết nghi n cứu công nghệ ... xuất Việt Nam Việt Nam - Đánh giá kết - Đánh giá kết định hướng nghi n cứu Việt Nam định hướng nghi n cứu * Báo cáo hội thảo khoa - Kết nghi n cứu xác - Kết nghi n cứu xác họcNghi n cứu đề ... HỌCCÔNG NGHỆ VIỆN NGHI N CỨU RAU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Tên đề tài: NGHI N CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ...
 • 316
 • 749
 • 9

Ứng dụng phương pháp chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm không khí tại TP HCM

Ứng dụng phương pháp chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm không khí tại TP HCM

Công nghệ - Môi trường

... có ưu điểm nghi n cứu khoa học đào tạo ngắn hạn cho chuyên gia chuyên ngành khác không chuyên công nghệ thông tin địa lý, công tác nghi n cứu khoa học chuyên ngành khác sử dụng công nghệ thông ... phù hợp với điều kiện sống chúng Sinh sản Có cách sinh sản: - Sinh sản sinh dưỡng rổ (chén) truyền thể, tách nhánh tản - Sinh sản vô tính bào tử - Sinh sản hữu tính noãn giao Ø Sinh sản sinh dưỡng ... dụng công nghệ thông tin địa lý công nghệ phục vụ nghi n cứu chuyên ngành, nhà GVHD: PGS.TSKH Bùi Tá Long 25 SVTH: Huỳnh Ngọc Trình khoa học chuyên ngành địa chất, đồ, lâm nghi p, nông nghi p,...
 • 85
 • 760
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Xã hội học

... Vào công nghệ Tiêu chuẩn đánh giá Quá trình cố gắng để có kết tốt Kết nhắm vào lợi nhuận Lợi Có thể đạt kết tốt với kinh tế phát triển chậm Thích hợp với công nghi p phát triển nhanh 66 Quản ... trợ giải pháp Thử giải pháp thực nghi m 25 Quản trò chất lượng Nguyễn Văn Hóa C – CHECK – Kiểm tra kết Check – Đánh giá kết Thu thập, phân tích kết giải pháp (thực nghi m) Đánh giá, kiểm tra giả ... đònh dựa kiện Quan hệ hợp tác có lợi với người cung ứng 86 Quản trò chất lượng Nguyễn Văn Hóa Trường hợp áp dụng ISO 9000 Hướng dẫn để quản lý chất lượng doanh nghi p Theo hợp đồng doanh nghi p...
 • 33
 • 773
 • 2

nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất dâu tằm bền vững phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất dâu tằm bền vững phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Báo cáo khoa học

... 2001) Nghi n cứu lựa chọn đánh giá cặp lai tứ nguyên thích hợp cho mùa vụ, vùng sinh thái Từ kết nghi n cứu thí nghi m trên, lựa chọn cặp lai GQ1235 GQ9312 đưa khảo nghi m Cặp lai Lưỡng Quảng ... 2.1.4 Nghi n cứu chọn tạo giống tằm 14 Nghi n cứu bệnh hại tằm 15 Nghi n cứu kỹ thuật nuôi tằm tập trung 16 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N CỨU 17 2.1 Nội dung nghi n cứu ... cặp lai nhị nguyên nước với cặp lai nhị nguyên nhập nội 5- Ứng dụng công nghệ sinh học chọn lọc nguyên liệu khởi đầu đánh giá cặp lai mùa vụ, vùng sinh thái 6- Nghi n cứu lựa chọn đánh giá cặp lai...
 • 211
 • 512
 • 1

nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển chăn nuôi vịt đảm bảo an toàn sinh học

nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển chăn nuôi vịt đảm bảo an toàn sinh học

Báo cáo khoa học

... Bộ khoa học công nghệ Bộ nông nghi p Ptnt Viện chăn nuôi Trung tâm nghi n cứu gia cầm thuỵ phơng Dự án độc lập cấp nhà nớc Báo cáo tổng hợp Kết khoa học công nghệ dự án Tên ... lng c th ca g lai Thỏi Ho x (Thỏi Ho x Ai Cp) n tun tui 272-275g + Sinh trng tuyt i v sinh trng tng i ca g lai Bng 3.21: Sinh trng tuyt i v sinh trng tng i ca g lai Lụ I Tun tui Sinh trng tuyt ... vi g sinh sn v lai thng phm Ni dung 2: Xõy dng mụ hỡnh chn nuụi g lai sinh sn v thng phm - Xõy dng mụ hỡnh chn nuụi g lai sinh sn vi quy mụ 1000 con/mụ hỡnh - Xõy dng mụ hỡnh chn nuụi g lai thng...
 • 95
 • 476
 • 1

Các ứng dụng đa năng của nguyên liệu sinh học trong gia công dệt pdf

Các ứng dụng đa năng của nguyên liệu sinh học trong gia công dệt pdf

Hóa học - Dầu khí

... Công nghệ sinh học ứng dụng sinh vật sống thành phần chúng sản xuất gia công công nghi p Vào năm 1981, Hiệp hội công nghệ sinh học châu Âu định nghĩa công nghệ sinh học sử dụng kết hợp nghi n ... hai hướng quan trọng cho công nghi p dệt thông qua công nghệ sinh học lĩnh vực khác chúng Công nghệ sinh học gia công dệt Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học công nghi p dệt đây: - Cải tiến ... nghi n cứu sinh hóa, vi trùng học, kỹ thuật hóa học để đạt ứng dụng công nghệ khả vi khuẩn tế bào nuôi cấy mô Công nghệ sinh học có nhiều ứng dụng công nghi p dệt, đặc biệt trình xử lý dệt quản...
 • 4
 • 265
 • 0

Các ứng dụng đa năng của nguyên liệu sinh học trong gia công dệt ppsx

Các ứng dụng đa năng của nguyên liệu sinh học trong gia công dệt ppsx

Hóa học - Dầu khí

... công nghệ sinh học châu Âu định nghĩa công nghệ sinh học sử dụng kết hợp nghi n cứu sinh hóa, vi trùng học, kỹ thuật hóa học để đạt ứng dụng công nghệ khả vi khuẩn tế bào nuôi cấy mô Công nghệ sinh ... quan trọng cho công nghi p dệt thông qua công nghệ sinh học lĩnh vực khác chúng Công nghệ sinh học gia công dệt Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học công nghi p dệt đây: - Cải tiến nhiều loại ... sở gia công dệt Điều tạo nên tiến thay đổi trình gia công Kết chiến lược nghi n cứu phát triển nhà gia công dệt tập trung cao tác động đến nhiều thay đổi công nghi p dệt Công nghệ sinh học lĩnh...
 • 15
 • 272
 • 0

ứng dụng hệ phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của sinh viên trong giảng dạy thực hành môn bơi tại trường đại học tdtt đà nẵng

ứng dụng hệ phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của sinh viên trong giảng dạy thực hành môn bơi tại trường đại học tdtt đà nẵng

Công nghệ thông tin

... phạm ngời nghi n cứu tiếp cận trực tiếp với thực tế khách quan nh đối tợng thực nghi m, nắm bắt vận động diễn vấn đề nghi n cứu thực tiễn tiến hành thực nghi m Trong nghi n cứu khoa học, phơng ... hành thực nghi m thực nghi m so sánh Trong nghi n cứu lựa chọn nhóm: nhóm thứ nhóm thực nghi m gồm 40 sinh viên, có 31 sinh viên phổ tu (23 nam; nữ) sinh viên chuyên sâu (8 nam; nữ) đợc học tập ... phơng pháp nghi n cứu Để giải đợc nhiệm vụ nghi n cứu đề tài chủ yếu sử dụng phơng pháp nghi n cứu sau: 2.1.1 Phơng pháp phân tích tổng hợp tài liệu Là phơng pháp nghi n cứu khoa học đợc sử dụng...
 • 75
 • 351
 • 4

Ứng dụng của phương pháp gauss, hãy lập trình chương trình tìm ma trận nghịch đảo (lưu ý yêu cầu sinh viên xử lý cả trường hợp phần tự trụ xấp xỉ hoặc bằng 0

Ứng dụng của phương pháp gauss, hãy lập trình chương trình tìm ma trận nghịch đảo (lưu ý yêu cầu sinh viên xử lý cả trường hợp phần tự trụ xấp xỉ hoặc bằng 0

Kỹ thuật lập trình

... số nghi n cứu phương pháp giải toán bắng số máy tính Với mục tiêu nhiệm vụ vậy, phương pháp số máy tính công cụ đắc lực việc nghi n cứu đối tượng, trình tự nhiên xã hội Như ta biết, để nghi n cứu ... hình toán học tượng nghi n cứu Chính giải tích số hay phương pháp số thực công đoạn nghi n cứu phương pháp, thuật toán sử lý mô hình toán học máy tính Chính sở để xây dựng phần mềm khoa học – mô ... Sự khác biệt toán tính với toán lý thuyết Khi nghi n cứu toán, mô hình toán học nhà toán học lý thuyết thường quan tâm đến vấn đề định tính toán vấn đề tồn tại, tính chất nghi m toán, nhà toán...
 • 20
 • 857
 • 0

Xem thêm