kết quả kinh doanh tạo nên sức hấp dẫn của cổ phiếu dhg trên thị trường chứng khoán việt nam

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng KINH DOANH THEO CẢM TÍNH VÀ HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRẦN NGỌC THỦY TIÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng KINH DOANH THEO CẢM TÍNH VÀ HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRẦN NGỌC THỦY TIÊN

Kinh tế - Thương mại

... tính, kinh nghiệm, độ tuổi 33 PHẦN 4: NGHIÊN CỨU VỀ KINH DOANH THEO CẢM TÍNH VÀ HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 Nhìn lại diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam qua ... 32 PHẦN 4: NGHIÊN CỨU VỀ KINH DOANH THEO CẢM TÍNH VÀ HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 33 4.1 Nhìn lại diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam qua giai đoạn 33 ... nghiên cứu giao dịch theo cảm tính thị trường chứng khoán Việt Nam Để từ nhận diện biểu tìm kiếm chứng giao dịch theo cảm tính thị trường chứng khoán Việt Nam Để trả lời câu hỏi tiếp theo: Nghiên...
 • 78
 • 784
 • 0

Kinh doanh theo cảm tính và hành vi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh doanh theo cảm tính và hành vi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... tính, kinh nghiệm, độ tuổi 33 PHẦN 4: NGHIÊN CỨU VỀ KINH DOANH THEO CẢM TÍNH VÀ HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 Nhìn lại diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam qua ... 32 PHẦN 4: NGHIÊN CỨU VỀ KINH DOANH THEO CẢM TÍNH VÀ HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 33 4.1 Nhìn lại diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam qua giai đoạn 33 ... nghiên cứu giao dịch theo cảm tính thị trường chứng khoán Việt Nam Để từ nhận diện biểu tìm kiếm chứng giao dịch theo cảm tính thị trường chứng khoán Việt Nam Để trả lời câu hỏi tiếp theo: Nghiên...
 • 78
 • 516
 • 2

Giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... điểm Sự tuột dốc TTCK Việt Nam đặc biệt, thị trườngcổ phiếu lại xuống giá cách đồng loạt dội Điểm đặc biệt TTCKVN thị trường tăng, hầu hết cổ phiếu tăng giá, bất chấp cổ phiếu tốt hay không ... phiếu giá thị trường cổ phần (Earnings Yield – EY) EY = Lợi nhuận cổ phần (EPS) Giá cổ phiếu thị trường x 100 Tỷ số biểu thị lợi nhuận cổ phần gần DN chiếm % so với giá cổ phiếu thị trường Trang ... hoạch thấp thực tế phần ngại sức ép, phần kế hoạch thấp vượt mục tiêu khen lúc đạt kế hoạch ⑨ Tỷ số giá thị trường so với lợi tức cổ phiếu (P/E) P/E = Giá thị trường hành cổ phiếu Lợi nhuận cổ phần...
 • 96
 • 576
 • 2

Luận án tiến sĩ kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án tiến sĩ kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiến sĩ

... HÀNH VI NHÀ BU TC CÁ NHÂN TRÊN THF TRC NG CH NG KHOÁN VI T NAM 118 4.1 Các hàm ý h qu t# k t qu nghiên c u hành vi c$a nhà u t cá nhân th tr ng ch ng khoán Vi t Nam 118 4.1.1 ... TTCK VN Th trC ng ch ng khoán Vi t Nam Eng TTGDCK Trung tâm giao d ch ch ng khoán TP HCM Thành ph HE Chí Minh HSX S" Giao d ch ch ng khoán TP.HCM HNX S" Giao d ch ch ng khoán Hà N i xi MA BU Tính ... vi nhà u t cá nhân nh&m phát tri n th tr ng ch ng khoán Vi t Nam 123 4.3 Gi i pháp khuy n ngh phát tri n Th tr ng ch ng khoán Vi t Nam qua k t qu nghiên c u v hành vi nhà u t cá nhân...
 • 251
 • 734
 • 6

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam pptx

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam pptx

Thạc sĩ - Cao học

... trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường công cụ chứng khoán phái sinh − Thị trường cổ phiếu Thị trường cổ phiếu thị trường giao dịch mua bán loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu ... biến động thị trường chứng khoán quốc tế: thị trường chứng khoán nước nối kết với thị trường chứng khoán quốc tế biến động thị trường chứng khoán quốc tế ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nước ... động thị trường: Thị trường chứng khoán phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) phi tập trung (thị trường OTC) Căn vào hàng hoá thị trường: Thị trường chứng khoán phân thành thị...
 • 129
 • 670
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... thông tin theo thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp - Đối với thị trường sơ cấp: Thường thông tin tổ chức lần đầu phát hành chứng khoán lên thị trường chứng khoán Ủy Ban Chứng Khoán nơi nhận ... tăng 55% Do vậy, Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 diễn biến kết khả quan Chỉ số VN-Index tăng gần 23%; HN-Index tăng 13% so với cuối năm 2012 Thị trường chứng khoán Việt Nam đánh giá nước ... báo cáo tài doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản niêm yết Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Tôi sử dụng báo cáo tài 62 doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành bất động sản thị trường chứng khoán TPHCM...
 • 108
 • 1,286
 • 6

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Mối quan hệ giữa hội tăng trưởng và nợ của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Mối quan hệ giữa cơ hội tăng trưởng và nợ của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... mô hình nghiên cứu biến Thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha phát triển nên phù hợp tương đồng với thị trường chứng khoán Việt Nam Do hai thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha Việt Footer Page 17 of ... toán bảng kết kinh doanh công ty phi tài niêm yết thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha liệu từ Finbolsa database Dữ liệu kinh tế tài xác nhận thông tin từ cung cấp Hội đồng thị trường chứng khoán Bồ ... nghiên cứu mối quan hệ hội tăng trưởng nợ doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu công ty phi tài niêm yết thị trường chứng khoán hai sàn HOSE HNX giai đoạn từ 2009-2012...
 • 65
 • 339
 • 0

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Mối quan hệ phi tuyến giữa hội tăng trưởng và nợ của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Mối quan hệ phi tuyến giữa cơ hội tăng trưởng và nợ của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... hình nghiên cứu biến Thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha phát triển nên phù hợp tương đồng với thị trường chứng khoán Việt Nam Do hai thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha Việt Nam hạn chế định việc ... nghiên cứu mối quan hệ hội tăng trưởng nợ doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Công ty phi tài niêm yết thị trường chứng khoán hai sàn HOSE HNX giai đoạn từ 2009-2013 ... lĩnh vực khác niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam hai sàn giao dịch chứng khoán HOSE HNX giai đoạn từ 2009 tới 2013 (thời kỳ mẫu năm) Dữ liệu thu thập từ công ty chứng khoán cafef.vn, vietstock.vn,...
 • 72
 • 346
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên BCTC của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên BCTC của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... thông tin theo thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp - Đối với thị trường sơ cấp: Thường thông tin tổ chức lần đầu phát hành chứng khoán lên thị trường chứng khoán Ủy Ban Chứng Khoán nơi nhận ... quát thị trường chứng khoán Việt Nam nghành bất 3.1 động sản 3.1.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam Trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... tăng 55% Do vậy, Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 diễn biến kết khả quan Chỉ số VN-Index tăng gần 23%; HN-Index tăng 13% so với cuối năm 2012 Thị trường chứng khoán Việt Nam đánh giá nước...
 • 108
 • 395
 • 0

Luận văn thạc sĩ Mối quan hệ giữa chế quản trị công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Mối quan hệ giữa cơ chế quản trị công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... ty niờm y t trờn th ng kinh doanh c a cỏc ng ch ng khoỏn Vi t Nam i v gi QTCT cú ng kinh thuy t l: Cõu h i nghiờn c u: doanh c a doanh nghi p trờn th ng ch ng khoỏn Vi t Nam? H1 (Gi thuy t): Cú ... quan h v k t qu ho n k t qu ho gi a ch ng c QTCT ng kinh doanh doanh nghi p trờn TTCK Vi t Nam v cỏc doanh nghi p v i ch cú k t qu ho ng kinh doanh t 2.2 Thi t k b ng cõu h i: Eloisa Pộrez de Toledo ... c u th c nghi r t nhi u nh m i quan h gi a ng kinh doanh c a doanh nghi p K t qu ho ng b i ch k t qu ho ng ng c ng c s QTCT lờn ng kinh doanh c a doanh nghi p nh Tobins q, nghiờn c u s d ng cụng...
 • 92
 • 318
 • 0

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ, đánh giá kết hoạt động kinh doanh NHTM ... cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam (NHTMCP*) Ngân hàng thương mại cổ phần thỏa mãn điều kiện Ủy ban chứng khoán Nhà nước đặt chứng khoán Ngân hàng niêm yết rộng rãi thị trường ... vốn cổ phần ACB năm 2008 cao đạt 3.563 đồng \cổ phiếu, Sacombank thấp 1.869 đồng \cổ phiếu Nhưng vào năm 2009 thu nhập cổ phiếu ACB cao giảm so với năm 2008 521 đông \cổ phiếu 3.042 đồng \cổ phiếu, ...
 • 29
 • 1,746
 • 5

Bình luận mức độ phù hợp của quy định hiện hành với cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bình luận mức độ phù hợp của quy định hiện hành với cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... hình chủ thể kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam I.2 Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán định chế tài trung gian, vị trí, vai trò quan trọng thị trường chứng khoán Lịch ... hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Tại điều 60 Luật chứng khoán Việt Nam rõ: công ty chứng khoán ... quan điểm mở cửa thị trường chứng khoán Việt Nam để thu hút nhà đầu tư nước vào hoạt động kinh doanh chứng khoán Việt Nam Đây điểm tính đột phá lớn để thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập...
 • 16
 • 731
 • 6

Bình luận mức độ phù hợp của quy định hiện hành với cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bình luận mức độ phù hợp của quy định hiện hành với cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Cổ phiếu: Đây loại chứng khoán quan trọng cho việc tạo lập vào hoạt động thị trường chứng khoán nhiều định nghĩa khác cổ phiếu Theo quy định pháp luật hành Việt Nam: cổ phiếu loại chứng khoán ... học kì môn Luật chứng khoán hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động kinh tế khác Ở Việt Nam, khái niệm chứng khoán quy định Luật Chứng Khoán 2006- điều Theo đó, chứng khoán chứng xác nhận quyền ... khoán gồm hai loại: chứng khoán vốn chứng khoán nợ Căn vào mối quan hệ chủ thể phát hành chủ sở hữu chứng khoán có: cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ đầu tư số chứng khoán phái sinh chứng quyền, quyền...
 • 11
 • 606
 • 4

“Bình luận mức độ phù hợp của quy định hiện hành với cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

“Bình luận mức độ phù hợp của quy định hiện hành với cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến mô hình các chủ thể kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... hình chủ thể kinh doanh chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam I.2 Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán định chế tài trung gian, vị trí, vai trò quan trọng thị trường chứng khoán Lịch ... hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Tại điều 60 Luật chứng khoán Việt Nam rõ: công ty chứng khoán ... quan điểm mở cửa thị trường chứng khoán Việt Nam để thu hút nhà đầu tư nước vào hoạt động kinh doanh chứng khoán Việt Nam Đây điểm tính đột phá lớn để thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập...
 • 16
 • 1,055
 • 21

Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Nghiên cứu thực giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm, giá cổ phiếu thị trường không phản ánh giá trị thị trường thực cổ phần công ty niêm yết sàn chứng khoán Do nghiên cứu xem xét ... dựng − Kết luận CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành xây dựng Hiệu hoạt động kinh doanh (HQKD) ... môn hóa nên việc đào tạo người lao động tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo Nguyễn Văn Tạo (2006), Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường [http://na.gov.vn/htx/vietnamese/default.asp?Newid=1218#LwpnuK0gqy8B,...
 • 87
 • 1,183
 • 17

luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Thương mại

... TRÊ THỊ TRƯỜ ƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 62 CHỨ KHOÁ VIỆ NAM 2.1 Tổng quan hệ thống công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán thố phầ niê trê thị trườ khoá ường Việt Nam ... phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 62 2.1.2 Tình hình phát triển công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 67 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty cổ phần niêm ... THIỆN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC CÔNG THIỆ PHÂ HIỆ QUẢ TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHẦ NIÊ TRÊ THỊ TRƯỜ ƯỜNG CHỨ KHOÁ VIỆT NAM 105 VIỆ NAM ...
 • 273
 • 431
 • 0

Luận văn: CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx

Luận văn: CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx

Thạc sĩ - Cao học

... Nghiên cứu thực giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm, giá cổ phiếu thị trường không phản ánh giá trị thị trường thực cổ phần công ty niêm yết sàn chứng khoán Do nghiên cứu xem xét ... dựng − Kết luận CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp ngành xây dựng Hiệu hoạt động kinh doanh (HQKD) ... môn hóa nên việc đào tạo người lao động tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo Nguyễn Văn Tạo (2006), Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường [http://na.gov.vn/htx/vietnamese/default.asp?Newid=1218#LwpnuK0gqy8B,...
 • 86
 • 604
 • 1

tóm tắt hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam.

tóm tắt hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam.

Tiến sĩ

... TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG THỰ TRẠ PHÂ HIỆ QUẢ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG PHẦ NIÊ TRÊ THỊ TRƯỜ ƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHỨ KHOÁ VIỆ 2.1 Tổng quan hệ thống công ty cổ phần ... yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam phá triể thị trườ khoá Việ ường Giai đoạn trước năm 1975, với nhiều nỗ lực Chính quyền Việt ... HIỆ QUẢ PHẦ NIÊ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRÊ THỊ TRƯỜ ƯỜNG CHỨ KHOÁ VIỆ 3.1 Sự cần thiết, quan điểm nguyên tắc hoàn thiện phân tích hiệu kinh doanh công ty cổ phần niêm yết thị trường...
 • 24
 • 320
 • 0

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Quản lý

... trường chứng khoán Việt Nam 3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn “Các yếu tố tài tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ... 15 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 ... 8: Kết nghiên cứu: Trình bày kết nghiên cứu từ đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam KẾT...
 • 26
 • 1,379
 • 8

Xem thêm