kết quả khảo sát có ý chung chung thu được

Bài tập lớn: Thiết kế xe điện mi ni 4 bánh

Bài tập lớn: Thiết kế xe điện mi ni 4 bánh

Cơ điện tử

... nên phiếu thưởng giảm giá cho sản phẩm dịch vụ kèm theo khảo sát Hoặc, khách hàng đích thân tham gia khảo sát trước thời hạn định, họ giảm giá 10% Điều đặc biệt ích bạn sử dụng khảo sát ... kiệm tiền đặc biệt) 2.2 THỰC HÀNH KHẢO SÁT NHU CẦU KHÁCH HÀNG 2.2.1 Bảng hình thức khảo sát Hình Thức Khảo Phụ Trách ( Ghi Quy Mô ( Khảo Sát Ghi Chú ( Ở Đâu , Sát Tên ) Bao Nhiêu Người ) Khi Nào ... ĐIỆN TỬ Câu hỏi 10: 44/50 phù hợp với người trưởng thành , không to , cồng kềnh - Kết khảo sát ý chung chung thu : giá thành sản xuất ,giá bán thấp Chạy băng nguồn điện acquy thay bàng chạy...
 • 38
 • 2,130
 • 0

BÀI tập lớn điện tử 2: Thiết kế xe điện mini 4 bánh

BÀI tập lớn cơ điện tử 2: Thiết kế xe điện mini 4 bánh

Cơ điện tử

... thức khảo sát 26 2.2.2 Các câu hỏi khảo sát 27 2.2.2 Các câu hỏi khảo sát 27 Kết khảo sát ý chung chung thu : 28 2.2.3 Đánh giá mức độ ưu tiên ... .23 2.1 khảo sát nhu cầu khách hàng 23 2.2 THỰC HÀNH KHẢO SÁT NHU CẦU KHÁCH HÀNG 26 2.2.1 Bảng hình thức khảo sát .26 2.2.1 Bảng hình thức khảo sát ... nên phiếu thưởng giảm giá cho sản phẩm dịch vụ kèm theo khảo sát Hoặc, khách hàng đích thân tham gia khảo sát trước thời hạn định, họ giảm giá 10% Điều đặc biệt ích bạn sử dụng khảo sát...
 • 48
 • 2,166
 • 2

Biện pháp thúc đẩy ngành kinh tế tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển

Biện pháp thúc đẩy ngành kinh tế tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển

Kinh tế - Thương mại

... định Đó Việt Nam nay, khai thác thu hải sản tự nhiên chủ yếu đợc thực đội tầu kích cỡ nhỏ ng dân, khó điều kiện áp dụng công nghệ đại việc bảo quản sau thu hoạch (nh khoang sơ chế tàu, ... vào sản xuất thu sản Về nuôi trồng thu sản, điều tra nghiên cứu, lập kế hoạch phát triển nuôi trồng thu sản loại hình mặt nớc thu c vùng nớc mặn, lợ Các Viện nghiên cứu nuôi trông thu sản I, ... hàng hoá thu sản giá trị kinh tế, gắn kết sản xuất- xây dựng sở chế biến thu sản với việc giao lu mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm nớc c.Mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm thu sản Phải...
 • 22
 • 164
 • 0

giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước ta hiện nay.

giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước ta hiện nay.

Kinh tế - Quản lý

... điểm,hệ thống quan quản lý vốn ngân sách chồng chéo,chức nang không rõ quản lý nhà nước quản lý kinh doanh.Do cần số giải pháp làm để tăng kinh tế cao liên tục,tận thu chống thất thu thuế,phân bổ ... tạo lại cán quản lý giúp DNNN phát triển bền vững giữ vững vị trí chủ đạo định hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN quản lý nhà nước Tuy nhiên hình thức trùng lặp, nặng lý thuyết yếu ... trách nhiệm nhà quản lý,làm cho họ ỉ lại,thụ động.kém lực quản lý Bên cạnh quyền sở hữư doanh nghiệp nằm tay họ(họ nắm quyền quản lý mà thôi) việc làm giàu cho thân nhà quản lý 21 không hấp dẫn...
 • 62
 • 256
 • 0

Thiết kế tuyến đường sắt kép, thái nguyên với khổ đường 1435mm, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, phù hợp với kế hoạch phát triển, hiện đại hoá mạng lưới đường sắt quốc gia

Thiết kế tuyến đường sắt kép, thái nguyên với khổ đường 1435mm, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, phù hợp với kế hoạch phát triển, hiện đại hoá mạng lưới đường sắt quốc gia

Giao thông - Vận tải

... 1B) vi tng chiu di 183 km; 11 tuyn ng thu Hin trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn cú 02 tuyn ng thu ni a tiờu chun sụng cp on qun lý ng sụng - Cc ng sụng Vit Nam qun lý, bao gm: ng st Thiết kế đờng sắt F1 ... hỡnh Khớ hu - Thu ca khu vc: a bn tuyn i qua tnh Thỏi Nguyờn v Bc Giang Ch thu vn, sụng h Thỏi Nguyờn cú hai sụng chớnh chy qua a phn l sụng Cu , sụng Cụng v chu nh hng rt ln v ch thu ca hai sụng ... Quy phm Thit k k thut, cng nh cỏc vn, bn ngh nh ca B Giao thụng Vn ti Khi vch tuyn, cn chỳ ý s chuyn hng tng lai Cn phi cú s kt hp gia ng st v cỏc loi hỡnh ti khỏc (ng b, ng thu ) to thnh mng...
 • 78
 • 343
 • 0

Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam

Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hưởng thu : Thu thu nhập cổ tức thông thường ảnh hưởng đến định sách chi trả cổ tức Khi thu thu nhập cá nhân đánh thu nhập cổ tức cao thu suất đánh thu nhập lãi vốn dài hạn doanh nghiệp ... Năm 1961 M&M đưa lý thuyết này, người nghĩ chí trường hợp lý tưởng giả định việc tăng cổ tức lợi cho cổ đông Tuy nhiên lý thuyết M&M chứng minh chuyển sang lý giải liệu thu yếu tố không hoàn ... Nhà nước nên sách ưu đãi thu cho ESOP 3.1.2.2 Thu thu nhập Nếu thu nhập từ việc kinh doanh cổ phiếu thu nhập từ cổ tức phải chịu thu nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư xu hướng nhận...
 • 66
 • 245
 • 0

LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... hưởng thu : Thu thu nhập cổ tức thông thường ảnh hưởng đến định sách chi trả cổ tức Khi thu thu nhập cá nhân đánh thu nhập cổ tức cao thu suất đánh thu nhập lãi vốn dài hạn doanh nghiệp ... Năm 1961 M&M đưa lý thuyết này, người nghĩ chí trường hợp lý tưởng giả định việc tăng cổ tức lợi cho cổ đông Tuy nhiên lý thuyết M&M chứng minh chuyển sang lý giải liệu thu yếu tố không hoàn ... Nhà nước nên sách ưu đãi thu cho ESOP 3.1.2.2 Thu thu nhập Nếu thu nhập từ việc kinh doanh cổ phiếu thu nhập từ cổ tức phải chịu thu nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư xu hướng nhận...
 • 66
 • 267
 • 1

124 Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

124 Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... hưởng thu : Thu thu nhập cổ tức thông thường ảnh hưởng đến định sách chi trả cổ tức Khi thu thu nhập cá nhân đánh thu nhập cổ tức cao thu suất đánh thu nhập lãi vốn dài hạn doanh nghiệp ... Năm 1961 M&M đưa lý thuyết này, người nghĩ chí trường hợp lý tưởng giả định việc tăng cổ tức lợi cho cổ đông Tuy nhiên lý thuyết M&M chứng minh chuyển sang lý giải liệu thu yếu tố không hoàn ... Nhà nước nên sách ưu đãi thu cho ESOP 3.1.2.2 Thu thu nhập Nếu thu nhập từ việc kinh doanh cổ phiếu thu nhập từ cổ tức phải chịu thu nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư xu hướng nhận...
 • 66
 • 203
 • 0

đổi mới cấu tổ chức quản trị cho phù hợp với chiến lược và định hướng kinh doanh của công ty savico

đổi mới cơ cấu tổ chức quản trị cho phù hợp với chiến lược và định hướng kinh doanh của công ty savico

Kinh tế - Quản lý

... công ty quản lý ngành, trực tiếp từ công ty mẹ SAVICO (nếu chưa công ty quản lý ngành) - Bộ máy quản lý Công ty tái cấu trúc để phù hợp với yêu cầu công ty đầu tư tài Các phận quản lý ngành ... công ty quản lý ngành, trực tiếp từ công ty mẹ SAVICO (nếu chưa công ty quản lý ngành) - Bộ máy quản lý Công ty tái cấu trúc để phù hợp với yêu cầu công ty đầu tư tài Các phận quản lý ngành ... tục pháp lý hành chánh; quản lý sinh hoạt bảo vệ an toàn quan; Thực nhiệm vụ đối nội đối ngoại Công ty - Bộ phận Nhân sự: Thực công tác quản trị nhân sự, tham mưu việc tổ chức máy quản lý, nhân...
 • 26
 • 140
 • 0

Tái cấu trúc vốn nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh ở Cảng Hải Phòng.doc

Tái cấu trúc vốn nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh ở Cảng Hải Phòng.doc

Quản trị kinh doanh

... tiêu phản ánh đồng doanh thu mà doanh nghiệp thực kỳ đồng lợi nhuận trước thu (sau thu ) Tỷ suất lợi nhuận = Lợi nhuận trước thu (sau thu ) x 100 doanh thu Doanh thu - Chỉ tiêu phản ánh đồng ... trình thực Cảng Hải Phòng thu n lợi khó khăn sau:  Thu n lợi: - Cảng Hải Phòng cảng lớn miền Bắc, lịch sử phát triển lâu đời, uy tín lớn toàn quốc, đội ngũ quản lý giỏi, công nhân lành ... vụ phòng ban Bộ máy tổ chức quản lý Cảng gồm ban Tổng giám đốc 11 phòng ban chức thu c khối văn phòng số phận phúc lợi khác chức tham mưu giúp Giám đốc quản lý, điều hành tổ chức sản xuất...
 • 72
 • 461
 • 0

Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.pdf

Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.pdf

Quản trị kinh doanh

... doanh Quản lý tài tác động nhà quản lý tới hoạt động tài doanh nghiệp thông qua chế quản lý doanh nghiệp chế quản lý tài doanh nghiệp hiểu tổng thể phương pháp, hình thức công cụ vận dụng để quản ... rủi ro hoạt động kinh doanh Quản lý tài doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu 1.1.3 Vai trò quản lý tài doanh nghiệp: Quản lý tài luôn giữ vị trí trọng yếu hoạt động quản lý doanh nghiệp, định tính độc ... PHẦN III -Thu GTGT khấu trừ, thu GTGT hoàn lại, thu GTGT giảm, thu GTGT hàng bán nội địa: Phản ánh số thu GTGT kháu trừ, khấu trừ, khấu trừ; Thu GTGT hoàn lại, hoàn lại, hoàn; thu GTGT...
 • 88
 • 547
 • 0

Giải pháp tài chính cần thiết đối với chiến lược phát triển của công ty cổ phần dược và thiết bị vật tư y tế GTVT Traphaco trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Giải pháp tài chính cần thiết đối với chiến lược phát triển của công ty cổ phần dược và thiết bị vật tư y tế GTVT Traphaco trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... hình quản lý chi phí quản lý Công ty Bảng 6: Biểu thống kê chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2001-2002 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2001 TT Yếu tố chi phí Số tiền Chi phí nhân viên 4.716,28 quản lý ... quay khoản phải thu Số vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi khoản phải thu thành tiền mặt doanh nghiệp tốc độ cao việc quản lý khoản phải thu đợc đánh giá ... khoản phải thu đợc tính phơng pháp bình quân khoản phải thu bảng cân đối kế toán 5.4 Kỳ thu tiền trung bình Phản ánh số ngày cần thiết để thu khoản phải thu Công thức xác định: Kỳ thu tiền trung...
 • 100
 • 455
 • 2

TÁI CẤU TRÚC NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU - CẢNG HẢI PHÒNG

TÁI CẤU TRÚC NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU - CẢNG HẢI PHÒNG

Quản trị kinh doanh

... giao nhn, thu cn cu ni, thu tu lai dt, thu s lan, thu cn trc b, thu cn trc chõn , thu xe nõng, thu ụtụ, thu xe gt, thu cụng c bc xp, thu cu cng, thu kho bói, thu cụng nhõn, thu úng ... thc khoa hc k thut thn k i chng na cng tr lờn vụ ớch nu khụng bit qun tr ngun nhõn lc Vn qun lý ngi mt doanh nghip khụng cũn n thun ch l qun lý hnh chớnh nhõn viờn Nhim v ca qun lý ngi l tt c ... chớnh l mt lnh vc quan trng ca qun lý mi t chc Mt khỏc, qun lý cỏc mt khỏc cng s khụng hiu qu nu t chc khụng qun lý tt ngun nhõn lc Vỡ suy n cựng mi hot ng qun lý u c thc hin bi ngi Trong thi i...
 • 90
 • 261
 • 0

Tái cấu trúc vốn nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Cảng Hải Phòng

Tái cấu trúc vốn nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Cảng Hải Phòng

Quản trị kinh doanh

... trình thực Cảng Hải Phòng thu n lợi khó khăn sau:  Thu n lợi: - Cảng Hải Phòng cảng lớn miền Bắc, lịch sử phát triển lâu đời, uy tín lớn toàn quốc, đội ngũ quản lý giỏi, công nhân lành ... vụ phòng ban Bộ máy tổ chức quản lý Cảng gồm ban Tổng giám đốc 11 phòng ban chức thu c khối văn phòng số phận phúc lợi khác chức tham mưu giúp Giám đốc quản lý, điều hành tổ chức sản xuất ... tổng vốn Doanh lợi doanh thu Vòng quay tổng vốn Lợi nhuận Doanh thu Doanh thu Tổng chi phí Giá vốn CP bán hàng Thu TNDN CP quản lý DN CP hoạt động TC CP khác Doanh thu Vốn cố định Giá trị lại...
 • 72
 • 223
 • 1

Lựa chọn chính sách tổ chức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Lựa chọn chính sách tổ chức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... hưởng thu : Thu thu nhập cổ tức thông thường ảnh hưởng đến định sách chi trả cổ tức Khi thu thu nhập cá nhân đánh thu nhập cổ tức cao thu suất đánh thu nhập lãi vốn dài hạn doanh nghiệp ... Năm 1961 M&M đưa lý thuyết này, người nghĩ chí trường hợp lý tưởng giả định việc tăng cổ tức lợi cho cổ đông Tuy nhiên lý thuyết M&M chứng minh chuyển sang lý giải liệu thu yếu tố không hoàn ... Nhà nước nên sách ưu đãi thu cho ESOP 3.1.2.2 Thu thu nhập Nếu thu nhập từ việc kinh doanh cổ phiếu thu nhập từ cổ tức phải chịu thu nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư xu hướng nhận...
 • 66
 • 181
 • 0

Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Hiệu- Cảng Hải Phòng

Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Hiệu- Cảng Hải Phòng

Quản trị kinh doanh

... xí nghiệp nhiều dịch vụ khác như: Cân hàng, giao nhận, thu cần cẩu nổi, thu tàu lai dắt, thu sà lan, thu cần trục bộ, thu cần trục chân đế, thu xe nâng, thu ôtô, thu xe gạt, thu công ... vực quan trọng quản lý tổ chức Mặt khác, quản lý mặt khác không hiệu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực Vì suy đến hoạt động quản lý thực người Trong thời đại ngày nay, QTNL tầm quan trọng ... ẩn người 1.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực (QTNL) nhiều cách hiểu quản trị nhân lực (Còn gọi quản trị nhân sự, quản lý nhân sự, quản lý nguồn nhân lực) Khái niệm quản trị nguồn nhân lực trình...
 • 85
 • 271
 • 0

Những giải pháp tài chính cần thiết đối với chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị vật tư y tế GTVT Traphaco trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Những giải pháp tài chính cần thiết đối với chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị vật tư y tế GTVT Traphaco trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... Tình hình quản lý chi phí quản lý Công ty Bảng 6: Biểu thống kê chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2001-2002 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2001 TT Yếu tố chi phí Chi phí nhân viên quản lý Chi phí ... quay khoản phải thu Số vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi khoản phải thu thành tiền mặt doanh nghiệp tốc độ cao việc quản lý khoản phải thu đợc đánh giá ... khoản phải thu đợc tính phơng pháp bình quân khoản phải thu bảng cân đối kế toán 5.4 Kỳ thu tiền trung bình Phản ánh số ngày cần thiết để thu khoản phải thu Công thức xác định: Kỳ thu tiền trung...
 • 99
 • 309
 • 0

Xây dựng chiến lược đầu tư ra bên ngoài phù hợp với xu hướng phát triển tập đoàn VNPT

Xây dựng chiến lược đầu tư ra bên ngoài phù hợp với xu hướng phát triển tập đoàn VNPT

Quản trị kinh doanh

... nghiệp nguồn thu đặn chấp nhận hệ số nợ/vốn cổ phần cao, doanh nghiệp thu nhập phụ thu c vào chu kỳ kinh tế thhường hệ số nợ/vốn cổ phần thấp (6) Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ = Thu nhập ... trước thu /doanh thu thuần, toàn khối liên doanh 100đ doanh thu toàn khối thu tạo 5,7 đ lợi nhuận trước thu (năm 2001) cao năm 2002 tạo được3 ,3 đ lại thấp năm 2003 tạo 7,7 đ lợi nhuận trước thu ... thu t quản lý để bứơc tiếp thu làm chủ công nghệ đại tiên tiến giới, phương pháp quản lý công nghiệp đại; tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động, giảm bớt tình trạng thất nghiệp chung...
 • 42
 • 76
 • 0

Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại xí nghiệp xếp dỡ hoàng diệu – cảng hải phòng 1

Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại xí nghiệp xếp dỡ hoàng diệu – cảng hải phòng 1

Quản trị kinh doanh

... xí nghiệp nhiều dịch vụ khác như: Cân hàng, giao nhận, thu cần cẩu nổi, thu tàu lai dắt, thu sà lan, thu cần trục bộ, thu cần trục chân đế, thu xe nâng, thu ôtô, thu xe gạt, thu công ... vực quan trọng quản lý tổ chức Mặt khác, quản lý mặt khác không hiệu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực Vì suy đến hoạt động quản lý thực người Trong thời đại ngày nay, QTNL tầm quan trọng ... ẩn người 1.1.2 Khái niệm quản trị nhân lực (QTNL) nhiều cách hiểu quản trị nhân lực (Còn gọi quản trị nhân sự, quản lý nhân sự, quản lý nguồn nhân lực) Khái niệm quản trị nguồn nhân lực trình...
 • 85
 • 222
 • 0

Xem thêm