kết quả hoạt động đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ở viện khoa học và công nghệ việt nam

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Quản trị kinh doanh

... công chức đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng ... đào tạobồi dưỡng - Đối tượng đào tạobồi dưỡng - Nội dung đào tạo, tiêu đào tạobồi dưỡng - Dự kiến kinh phí đào tạo - Hình thức thời gian đào tạo - Các giải pháp nâng cao chất lượng đào ... ngạch công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm: a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; b) Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý...
 • 46
 • 328
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện năm 2014 của UBND huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo  bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện năm 2014 của UBND huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Quản trị kinh doanh

... sở lý luận đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguồn nhân lực gì? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức Khái niệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nội dung đào tạo bồi ... cấp, ngành, quan đơn vị chức năng, vai trò hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Xem xét , phê duyệt cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành sát với ... dung bản: - Mục tiêu đào tạo bồi dưỡng CBCCVC - Đối tượng đào tạo bồi dưỡng - Nội dung, tiêu đào tạo, bồi dưỡng - Dự kiến kinh phí đào tạo - Hình thức thời gian đào tạo, bồi dưỡng - Dự kiến rủi...
 • 69
 • 346
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

Quản trị kinh doanh

... mà học viên đợc đào tạo Ví dụ nh đào tạo, bồi dỡng công nhân sản xuất phải dựa vào chuyên môn nghiệp vụ mà lựa chọn phơng pháp đào tạo chỗ, đào tạo nghề hay đào tạo từ xa, trờng lựa chọn ảnh hởng ... thuật Bảng 19: Bảng câu hỏi đánh giá kết đào tạo tìm hiểu nhu cầu đào tạo (danh cho cán quản lý) Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công nhân viên Công ty, xin đồng chí vui lòng trả ... Đối với cán quản lý: hoạt động đào tạo, bồi dỡng họ chủ yếu lợp đào tạo, bồi dỡng ngắn hạn thờng thời gian dới tuần nên Cảng dựa vào kết học tập kết làm việc học viên để đánh giá hiệu hai tiêu...
 • 14
 • 309
 • 0

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Cảng Khuyến Lương pdf

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương pdf

Quản trị kinh doanh

... giá, bồi dưỡng phát triển Cũng giống hoạt động sản xuất kinh doanh khc hiệu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực xác định kết thu từ hoạt động Hiệu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ... phương pháp đào tạo Trong giai đoạn thực chương trình đào tạo tổ chức lợp đào tạo bồi dưỡng, triển khia nội dung đào tạo, theo dõi nội dung tiến độ đào tạo, định kỳ tổ chức kiểm tra học viên gặp ... tính, nhiên dựa vào hiệu công việc mà học viên sau khoá học làm việc để đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng Bảng 17 Khả làm việc sau khoá đào tạo, bồi dưỡng Mức độ Cán quản lý Công nhân Số...
 • 61
 • 193
 • 0

Chỉ thị Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh

Tài liệu khác

... phủ 3- Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực thủ tục mở lớp, thành lập sở đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với trường Đại học, đơn vị phụ trách đào tạo, bồi dưỡng theo dõi quản ... 2 Tất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc phương thức giáo dục khơng quy (vừa học - vừa làm, đào tạo từ xa, ôn luyện ….) ngành, cấp thuộc lĩnh vực : văn hóa, chun mơn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ... loại hình tổ chức (trường, lớp, trung tâm, sở … ) quan Nhà nước, tập thể, cá nhân qua đầu mối quản lý Sở Giáo dục Đào tạo; trừ đối tượng thuộc ngành Lao động Thương binh Xã hội quản lý, quy định...
 • 2
 • 389
 • 0

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại Trường Đoàn Lý TựTrọng, TP.HCM

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại Trường Đoàn Lý TựTrọng, TP.HCM

Quản trị kinh doanh

... cho người học: đào tạo công nhân kỹ thuật, đào tạo trung học chuyên nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học, đào tạo đại học 1.3.2.3 Bồi dưỡng Gắn liền với giáo dục, đào tạo bồi dưỡng Bồi dưỡng trình ... là, kết hợp đào tạo bản, hệ thống với bồi dưỡng kiến thức mới; kết hợp đào tạo tập trung, dài hạn với đào tạo, bồi dưỡng chức, ngắn hạn; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng theo diện rộng với đào tạo ... dung quản lý đào tạo, bồi dưỡng; là: theo chức quản lý theo cấu hoạt động quản lý 1.3.5.1 Theo chức quản lý Chức quản lý dạng khác nhau, hoạt động khác hoạt động quản lý thơng qua chủ thể quản...
 • 99
 • 497
 • 2

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Tp HCM

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Tp HCM

Thạc sĩ - Cao học

... cho người học: đào tạo công nhân kỹ thuật, đào tạo trung học chuyên nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học, đào tạo đại học 1.3.2.3 Bồi dưỡng Gắn liền với giáo dục, đào tạo bồi dưỡng Bồi dưỡng trình ... là, kết hợp đào tạo bản, hệ thống với bồi dưỡng kiến thức mới; kết hợp đào tạo tập trung, dài hạn với đào tạo, bồi dưỡng chức, ngắn hạn; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng theo diện rộng với đào tạo ... dung quản lý đào tạo, bồi dưỡng; là: theo chức quản lý theo cấu hoạt động quản lý 1.3.5.1 Theo chức quản lý Chức quản lý dạng khác nhau, hoạt động khác hoạt động quản lý thơng qua chủ thể quản...
 • 99
 • 629
 • 2

quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm giáo dục thường xuyên cao lộc, lạng sơn trong bối cảnh hiện nay

quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở trung tâm giáo dục thường xuyên cao lộc, lạng sơn trong bối cảnh hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX 3.2 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn 3.3 Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, ... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đào ... việc quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX 7.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất biện pháp phù hợp với thực tế có tính khả thi góp phần thực có hiệu việc quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng...
 • 7
 • 298
 • 0

Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn trong bối cảnh hiện nay

Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn trong bối cảnh hiện nay

Sư phạm

... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX 3.2 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn 3.3 Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, ... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đào ... học sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc phần lớn vào phù hợp trang thiết bị dạy học, sở vật chất phục vụ đào tạo, ...
 • 109
 • 354
 • 1

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Quận Hà Đông

Kinh tế

... Hoạt động đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ công chức 37 1.3.1 Quan niệm đào tạo, bồi dưỡng công chức 37 1.3.2 Vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC 39 1.3.3 Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng ... nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng công chức 41 1.3.5 Nội dung hình thức đào tạo, bồi dưỡng 42 1.3.6 Các nguồn lực kết đào tạo, bồi dưỡng 47 1.4 Kinh nghiệm đào tạo đội ngũ cán công chức số ... tượng đào tạo, bồi dưỡng 59 2.2.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 64 2.2.4 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng 65 2.3 Một số vấn đề đặt công tác đào tạo bồi dƣỡng cán công chức...
 • 97
 • 478
 • 4

Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Nông - Lâm - Ngư

... Như hoạt động tổ chức, thực công tác đào tạo trung tâm đào tạo nghề định hướng theo định 2.1.5.3 Hoạt động đào tạo Một vấn đề trọng tâm đào tạo nâng cao kết đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam ... định, có trình độ định Có nhiều dạng đào tạo: đào tạo đào tạo chuyên sâu, đào tạo chuyên môn đào tạo nghề, đào tạo lại, đào tạo từ xa, tự đào tạo Công tác đào tạo nghề trung tâm dạy nghề thường ... vụ đào tạo - GV: giáo viên cán quản lý đào tạo - HV: học viên - ND: nội dung đào tạo - CSVC, TC: sở vật chất, tài phục vụ đào tạo - QL: chất lượng đào tạo Hệ thống kiểm định quốc gia Việt Nam...
 • 139
 • 202
 • 1

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận hà đông

Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quận hà đông

Kinh tế

... tiễn hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức quận Hà Đông Chương 3: Mục tiêu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi ... tăng cường liên kết tranh thủ hỗ trợ quan nghiên cứu, sở đào tạo, bồi dưỡng công chức nước Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác quốc tế hoạt động đào tạo, bồi dưỡng KẾT LUẬN Đào tạo, bồi dưỡng có tầm quan ... tiêu quản lý nguồn nhân lực 1.3.5.2 Hình thức đào tạo - Chính quy - Dài hạn - Tại chức - Đào tạo từ xa tự đào tạo - Đào tạo nước đào tạo nước 1.3.6 Các nguồn lực kết đào tạo, bồi dưỡng Để công...
 • 13
 • 230
 • 3

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Tư liệu khác

... vực quan tâm, không cần thiết cho học viên, sở đào tạo giảm thời lượng đào tạo cho phù hợp Điều Tổ chức đào tạo Căn kế hoạch chương trình đào tạo, sở đào tạo tổ chức việc giảng dạy theo nội dung ... thời lượng khóa học Trường hợp học viên không bảo đảm thời lượng tham dự khóa đào tạo có lý đáng, sở đào tạo cho phép học viên bảo lưu thời lượng học học tiếp khóa học khác sở đào tạo thời gian ... quan trình hoạt động đấu thầu Điều 33 Vi phạm quy định đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu Đối với sở đào tạo đấu thầu: Cơ sở đào tạo đấu thầu có hành vi sau coi vi phạm quy định đào tạo, bồi dưỡng đấu...
 • 48
 • 162
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

Quản trị kinh doanh

... túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng nguyên lương phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính vào thâm niên công tác liên ... bộ, công chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định rõ mục 4: Điều 47: Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công ... 05/03/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức, quy định rõ nội dung: nội dung, nguyên tắc chương trình đào tạo, bồi 16 dưỡng cán bộ, cơng chức, hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức -...
 • 44
 • 271
 • 0

Hoàn thiện hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức tại ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên; tỉnh hà tĩnh

Hoàn thiện hoạt động đào tạo  bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức tại ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên; tỉnh hà tĩnh

Kinh tế - Quản lý

... trò hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức giai đoạn 2.4.1 Đào tạo - bồi dưỡng phục vụ tiêu chuẩn cán bộ; công chức; viên chức Trong công tác quản lý cán bộ; công chức việc đào ... vấn đề lý luận cán bộ; công chức; viên chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức + Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức qua thực tiễn UBND ... kết nghiên cứu Đây kết tích cực cho hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức huyện Cẩm Xuyên năm gần 41 2.7 Đánh giá chung hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên...
 • 57
 • 239
 • 0

Đề tài khoa học ĐÁNH GIÁ HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 2015

Đề tài khoa học ĐÁNH GIÁ HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 2015

Tài liệu khác

... đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ việc xác định hệ thống quản lý, hệ thống sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đến việc phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng Mặt khác để công tác đào ... tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng - Công tác tổ chức, quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ giảng viên Đối tượng học viên Kinh phí đào tạo, ... kết cơng việc giúp cho q trình lập kế hoạch, định hành độngkết nhà quản lý * Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tất công việc liên quan đến trình tổ chức khóa đào tạo, ...
 • 101
 • 169
 • 0

Thông tư 14 2011 TT-BXD Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Thông tư 14 2011 TT-BXD Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Tài liệu khác

... khoản Điều gửi định công nhận cho sở đào tạo, Sở Xây dựng nơi sở đào tạo có trụ sở b) Quyết định cơng nhận sở đào tạo có thời hạn 05 năm; trường hợp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ... đào tạo, sở đào tạo phải báo cáo Sở Xây dựng nơi dự kiến tổ chức khóa đào tạo thời gian, địa điểm tổ chức khóa đào tạo; thời khóa biểu, danh sách học viên; danh sách thông tin đội ngũ giảng viên ... quan đến quản lý vận hành nhà chung cư ) Học viên có trách nhiệm tốn kinh phí cho sở đào tạo; mức thu học phí việc quản lý sử dụng học phí sở đào tạo định sở đảm bảo bù đắp chi phí khóa đào tạo Điều...
 • 32
 • 31
 • 0

Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà N153952

Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà N153952

Thạc sĩ - Cao học

... Tài - Viện KH&CNVN) 54 3.2.5 Kết hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học đào tạo số viện chuyên ngành Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đào tạo sau đại học mạnh Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam lĩnh ... Hố học Viện Cơng nghệ hố học Viện Hoá học h/c thiên nhiên Viện Sinh thái Tài nguyên SV Viện Hải dương học Viện Sinh học nhiệt đới Viện Công nghệ Sinh học Việnhọc Việnhọc ứng dụng Viện Khoa ... nghiên cứu khoa học đào tạo Đào tạo nghiên cứu khoa học hai hoạt động trường đại học, hai hoạt động có mối quan hệ tương hỗ cơng tác đào tạo trường đại học Sự kết hợp đào tạo nghiên cứu khoa học tiền...
 • 90
 • 376
 • 1

DSpace at VNU: Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội)

DSpace at VNU: Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tài liệu khác

... hình hiệu cho kết hợp nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội)” Lịch sử nghiên cứu Việt Nam, kết hợp nghiên cứu đào tạo nội dung ... liên kết nghiên cứu đào tạoViệt Nam giới  Chương 3: Đánh giá đề xuất giải pháp để mơ hình liên kết nghiên cứu - đào tạo Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động ... cứu đào tạo Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Thu thập thông tin phương pháp điều tra xã hội học đối tượng cán nghiên cứu tham gia vào công tác đào tạo, cán tham gia công tác quản lý trường đại học...
 • 18
 • 41
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CTCK NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CTCK NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Kế toán

... lực Công ty - Công ty BSC cần chủ động xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ, liên kết đào tạo nước, nước ngoài, trường đại học - Phát triển đa dạng loại hình đào tạo : đào tạo trực tiếp, đào tạo ... thống kế toán Việt Nam, tăng cường đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ kế tốn, hồn chỉnh quy chế quản lý hoạt động tổ chức kế toán : hội kế toán Việt Nam, hội đồng quốc gia kế toán Đối với hoạt động kiểm ... yêu cầu loại nghiệp vụ Công ty - Tích cực thực chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên nghiệp vụ Công ty - Xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao...
 • 19
 • 272
 • 0

Xem thêm