kết hôn chớp nhoáng

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Sinh học

... Cố đònh CO2 (1) • - Khử APG thành AlPG (2) • - Tái sinh chất nhận ban đầu Rib-1,5-điP (3) • Lúc kết thúc (2) có phân tử AlPG tách khỏi chu trình, chất khởi đầu để tổng hợp C6H12O6, từ tổng hợp...
 • 14
 • 1,696
 • 10

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... tạo lượng Quang phân ly nước Quang photphoryl hóa vòng Không vòng Nhận lượng từ pha sáng để đồng hóa CO2 Tạo chất hữu Sự khác thời gian không gian trình cố đònh CO2 TV C4 TV CAM Cacboxyl hoá sơ ... ATP, NADPH, giải phóng oxy 2.Pha tối : -Khử CO2 nhờ ATP NADPH pha sáng cung cấp -Các phản ứng không cần ánh sáng,phụ thuộc vào nhiệt độ hình thành hợp chất hữu (glucôzơ) II.QUANG HP Ở CÁC NHÓM ... vào ban ngày mở ban đêm B.Đóng vào ban đêm mở ban ngày C.Chỉ đóng vào giưã trưa D.Chỉ mở hoàng hôn 4.Những thuộc nhóm thực vật C3 : A.Luá ,khoai , sắn, đậu B.Dưá , xương rồng, thuốc bỏng C.Ngô,...
 • 20
 • 507
 • 3

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật

Sinh học

... THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM  Quang hợp đượcở “cộthiện với cụm từ “cột chữ”sáng và9.B tối số” 5.A để  Kết hợp 2.D từ3.I 1.E cụm thực 4.G lục lạp bao gồm pha 8.Kđược câu 6.C 7.F pha có nội dung (sử dụng ... đô ̣ quang hơ ̣p cao • Điểm bù CO2 thấ p • Điểm bao hòa A/S cao ̃ • Thoát nước thấ p • Không có hô hấp sáng • Năng suấ t cao • Chấ t nhâ ̣n CO2 đầ u tiên PEP • Sản phẩm ổn đinh đầ...
 • 10
 • 556
 • 12

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat

Sinh học

... Glucozơ H2O MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHA SÁNG VÀ PHA TỐI ? KẾT LUẬN: - ĐK cần pha sáng: ÁNH SÁNG - Pha tối không cần AS, xảy độc lập với pha sáng => Pha tối không thực vào ban đêm ( trừ thực vật CAM ) phụ ... CO2 thực vật CAM a) Con đường cố định CO2 thực vật C3 – Chu trình Canvin - Benson Hợp chất 6C ( không bền ) CO2 APG ( 3C ) Axit photphoglyxeric RiDP ( 5C ) Ribulozô 1,5 diphotphat ADP ATP NADPH ... diphotphat Chất nhận CO2 ( RiDP - 5C ) Sản phẩm cố định CO2 Enzim xúc tác Thời gian xảy trình Không gian xảy trình Thực vật C4 Photpho enol pyruvat ( PEP - 3C ) Axit photpho glyxeric Axit oxalo...
 • 23
 • 482
 • 4

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Sinh học

... hợp vào ban ngày vì: A ánh sáng mạnh làm giảm khả hấp thụ hệ sắc tố quang hợp B khí khổng đóng không cho CO2 lọt vào O2 từ môi trường.* C hiệu ứng nhà kính bị gia tăng môi trường sa mạc D CO2...
 • 4
 • 18,145
 • 109

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

bai 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Tư liệu khác

... thường , nhiên cường độ quang hợp thường không cao 3/ Trình bày đặc điểm cấu trúc hạt, chất lục lạp liên quan đến việc thực pha sáng, pha tối quang hợp 4/ Ý không với tính chất chất diệp lục : a Hấp ... tối: _ Khử CO2 nhờ ATP ,NADPH pha sáng cung cấp _Các phản ứng không cần ánh sáng, phụ thuộc vào to  Hình thành hợp chất hữu *Thông qua chất pha Khái niệm pha quang hợp? - Pha sáng : pha ôxi ... N4: Ý 1: _ Thời gian _ Không gian C4 Sáng lục lạp tb mô giậu tb bao bó mạch Ý 2: Tv C4 CAM cố định CO2 lần CAM tối lục lạp tb mô giậu + Lần 1: nhằm lấy nhanh CO2 vốn không khí tránh hô hấp sáng...
 • 28
 • 336
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nghiên cứu một số đặc điểm của khí khổng ỏ các nhóm thực vật hạt kín theo nhu cầu nước và ánh sáng

Nông - Lâm - Ngư

... Chịu (Linn.) Blanco mặn 176 35,45,7 Dới 48 5,42,8 2,55 Kết luận kiến nghị I Kết kuận: Sau tiến hanh nghiên cứu , lập bảng so sánh nhóm , rút số kết luận chung cho nhóm nh sau: Nhóm sống chìm nớc ... Giai đoạn thoát nớc thứ hai lệ thuộc với số lợng đặc biệt độ mở lỗ khí Kết xác định cho thấy lỗ khí chiếm phần nhỏ bé mặt (không 1%) nhng mật độ phân bố lỗ khí thích hợp (50-500mm2) theo định luật ... trình thoát nớc phụ thuộc trực tiếp với điều kiện ngoại cảnh nh độ thiếu bảo hoà nớc không khí, nhiệt độ không khí, ánh sáng, gió, độ ẩm, thành phần khoáng đất Quá trình thoát nớc liên quan mật...
 • 60
 • 1,819
 • 2

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Sinh học 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT pps

Điện - Điện tử

... viên chốt lại vấn đề câu - Gọi vài học sinh phát biểu  hỏi: Nêu đặc điểm cấu tạo tảo rút kết luận xoắn? Kết luận: thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật - Giáo viên giới thiệu môi trường ... đặc điểm gì? - Học sinh vào cấu tạo rong mơ tảo xoắn  trao đổi nhóm rút kết luận - Thảo luận lớp  tìm đặc điểm chung tảo Kết luận: tảo thực vật bậc thấp có cấu tạo đơn giản có diệp lục, chưa có ... hại? - Học sinh thảo luận nhóm bổ sung cho  nêu vai trò tảo tự nhiên đời sống người Kết luận chung: học sinh đọc kết luận SGK IV Kiểm Tra Đánh Giá: - Giáo viên chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm để đánh...
 • 5
 • 1,481
 • 1

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Giáo án Sinh 6 - CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO ppt

Điện - Điện tử

... thiệu môi trường sống - Vì rong mơ có màu nâu ? → giới thiệu cách sinh sản → Rút kết luận sản sinh dưỡng tiếp hợp *Tiểu kết: Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một ... HS đọc thông tin sgk tr.124 → dạng, cấu tạo, màu sắc rút nhận xét hình dạng tảo? Qua hoạt → Nêu được: Tảo thực vật bậc thấp, có động có nhận xét tảo nói chung? hay nhiều tế bào *Tiểu kết: Dù đơn ... Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk HS trao đổi theo đôi bạn học tập, trao đổi ? Tảo sống nước có lợi gì? thống đáp an...
 • 4
 • 290
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO potx

Điện - Điện tử

... → giới thiệu môi trường sống - Vì rong mơ có màu nâu ? → giới thiệu cách sinh sản → Rút kết luận *Tiểu kết: Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác ... đọc thông tin sgk hình dạng, cấu tạo, màu sắc tr.124 → rút nhận xét hình dạng → Nêu được: Tảo thực vật bậc tảo? Qua hoạt động có nhận xét thấp, có hay nhiều tế bào tảo nói chung? *Tiểu kết: Dù ... Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo đôi bạn học tập, sgk trao đổi thống đáp an ? Tảo sống nước có lợi gì?...
 • 6
 • 373
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC NHÓM THỰC VẬT TẢO pdf

Điện - Điện tử

... → giới thiệu môi trường sống - Vì rong mơ có màu nâu ? → giới thiệu cách sinh sản → Rút kết luận *Tiểu kết: Cơ thể tảo xoắn sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật  +Hoạt động 2: Một vài tảo khác ... đọc thông tin sgk hình dạng, cấu tạo, màu sắc tr.124 → rút nhận xét hình dạng → Nêu được: Tảo thực vật bậc tảo? Qua hoạt động có nhận xét thấp, có hay nhiều tế bào tảo nói chung? *Tiểu kết: Dù ... Mục tiêu : Nắm vai trò chung tảo nước HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -GV yêu cầu HS đọc thông tin HS trao đổi theo đôi bạn học tập, sgk trao đổi thống đáp an ? Tảo sống nước có lợi gì?...
 • 6
 • 1,172
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

Điện - Điện tử

... sáng : Diễn có ánh sáng - Pha tối : Diễn không cần ánh sáng HS: Quang hợp gồm pha : Pha sáng pha tối - Pha sáng : Diễn có ánh sáng - Pha tối : Diễn không cần ánh sáng ▲GV: Thế pha sáng? Có đặc ... tối ? 2.Pha tối : Là pha khử CO2 nhờ ATP,NADPH để tạo hợp chất hữu (C6H12O6) - Pha tối : Diễn không cần ánh sáng - Pha tối thực ba HS: Pha tối diễn nhóm thực vật khác : chất (stroma) lục lạp ... c.Chu trình CAM d Pha tối Một C3 C4 đặt chuông thủy tinh ánh sáng Nồng độ CO2 thay đổi chuông ? a.Không thay đổi điểm bù C3 b.Giảm đến c.Giảm đến điểm bù C4 d.Nồng độ CO2 tăng Dặn dò: - Trả lời câu...
 • 17
 • 729
 • 3

Xem thêm