kế toán lợi thế thương mại

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán lợi thế thương mại tại công ty niêm yết ở thành phố hồ chí minh

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán lợi thế thương mại tại công ty niêm yết ở thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... c k toán s n m c k toán s p nh t k toán kho ng d n Chu n m c k toán s 11 p nh i v i vi c l p báo cáo tài ch toán l i th i phát sinh t h p nh t kinh doanh ch ng d n v k k toán m i ng d n k toán ... v k toán, ki m toán theo thông l nh m hoàn thi n nâng cao ch c ng h th ng chu n m c k toán Vi t Nam: c i cách h th ng k toán hoàn thi n m t h th ng Chu n M c K Toán phù h p v i thông l K toán ... 1.3 K TOÁN B T L 1.3.1 i 15 I 17 nh ghi nh n b t l i 17 1.3.2 X lý b t l 1.4 i 18 CHU N M C K TOÁN V L I TH I 19 1.4.1 K toán qu c t 19 1.4.2 K toán...
 • 94
 • 218
 • 2

Tài liệu Giảm giá trị về Lợi thế thương mại: Đánh giá theo Chuẩn mực Kế toán HKAS 36 Phần 1 doc

Tài liệu Giảm giá trị về Lợi thế thương mại: Đánh giá theo Chuẩn mực Kế toán HKAS 36 Phần 1 doc

Kế toán - Kiểm toán

... tài sản đất đai, nhà cửa; máy móc thiết bị; tài sản cố định vô hình; lợi thương mại; đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh Nó có mục tiêu bảo đảm tài sản ghi nhận BCTC ... Hồng Kông (HKEx); Các công ty có số dư Lợi thương mại, tuân thủ theo HKFRS; Lựa chọn 100 công ty thỏa mãn tiêu chuẩn có vốn thị trường lớn (giá trị thị trường) Kết 100 công ty chọn mẫu, chiếm 60% ... dung với Chuẩn mực lập BCTC quốc tế (IFRS), Hồng Kông ban hành khung pháp lý đầy đủ kế toán, chủ yếu dựa IFRS Kết Chuẩn mực lập BCTC Hồng Kông (HKFRS) thức áp dụng từ 1/1/2005, có HKAS 36 “Giảm...
 • 12
 • 249
 • 0

Tài liệu Giảm giá trị về Lợi thế thương mại: Đánh giá theo Chuẩn mực Kế toán HKAS 36 docx

Tài liệu Giảm giá trị về Lợi thế thương mại: Đánh giá theo Chuẩn mực Kế toán HKAS 36 docx

Kế toán - Kiểm toán

... luồng tiền kỳ kế toán Đối với người sử dụng BCTC, thật hiểu diễn tính đắn định kinh tế đưa Liên hệ Việt Nam Trong hầu giới áp dụng Chuẩn mực lập BCTC Quốc tế (IFRS) công tác kế toán lập BCTC, ... (IFRS) công tác kế toán lập BCTC, có Chuẩn mực kế toán số 36 “Giảm giá trị Tài sản”, lại loay hoay với việc ban hành chuẩn mực Còn nhiều chuẩn mực kế toán mà Việt Nam có cần biên soạn Chuẩn mực ... kiểm toán, mà chủ yếu công ty kiểm toán lớn giới (KPMG, Ernst & Young, Deloitte PWC) Thật hình dung nhiều sai phạm trọng yếu lại cho BCTC phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết kinh...
 • 8
 • 158
 • 0

LOI THE THUONG MAI CHUAN MUC KE TOAN VN VA QUOC TE

LOI THE THUONG MAI CHUAN MUC KE TOAN VN VA QUOC TE

Kinh tế

... – Tại ngày mua, phát sinh LTTM âm (bất lợi thương mại) , kế toán bên mua hạch toán theo trường hợp sau: + Nếu việc mua bán, hợp kinh doanh mua bên thành toán tiền mặt khoản tương đương tiền: Nợ ... thu nhập Bút toán điều chỉnh khoảng chênh lệch sau: DR Impairment loss CR Goodwill xxx xxx Trong chế độ kế toán Việt Nam, theo VAS số 04 – Tài sản cố định (TSCĐ) vô hình lợi thương mại (LTTM) “Nguồn ... Thứ tư, phương pháp hạch toán khoản LTTM theo quy định VAS 11 – Tại ngày mua phát sinh LTTM, kế toán bên mua hoạch toán sau: + Nếu việc mua bán, hợp kinh doanh bên mua toán tiền khoản tương đương...
 • 7
 • 260
 • 0

Bài tập có lời giải Kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập có lời giải Kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán - Kiểm toán

... hàng nhận lệnh toán Uỷ nhiệm thu, số tiền 17.000.000đ, toán cho công ty thương mại C Cán Ngân hàng phát lệnh toán ghi ngược vế (mọi yếu tố khác khớp đúng) Yêu cầu: Hãy xử lý hạch toán nghiệp vụ ... ty thương mại F ký phát b- Lệnh chuyển tiền UNC 10 triệu đồng toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn D c- Thông báo chấp nhận Lệnh chuyển nợ từ NHCT Vinh UNT triệu đồng, UNT Công ty thương mại ... UNC số tiền 650 triệu đồng toán cho Nhà máy Dệt Nam Định Yêu cầu: Cho biết: Hạch toán nghiệp vụ vào tài khoản thích hợp Các tài khoản liên quan đủ tiền toán NH hạch toán khoản tiền lãi dự trả...
 • 14
 • 7,998
 • 22

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 1 đặng thế tùng

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 1  đặng thế tùng

Kế toán - Kiểm toán

... nghiệp vụ 14 Ngun tắc kế tốn áp dụng: Ngun tắc “Nhất qn” Nội dung: Kế tốn phải áp dụng qn sách phương pháp kế tốn chọn kỳ kế tốn năm (niên độ kế tốn) 15 KẾ TỐN NGÂN HÀNG Ngun tắc kế tốn áp dụng: Ngun ... Chương VI: Kế tốn kinh doanh ngoại tệ Chương TỔNG QUAN KẾ TỐN NHTM KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương I: Tổng quan kế tốn NHTM Kế tốn với hoạt động Ngân hàng Tài khoản, hệ thống tài khoản KTNH Chứng từ kế tốn ... KẾ TỐN NGÂN HÀNG Mục đích mơn học  Nắm khác biệt Kế tốn Ngân hàng & Kế tốn Doanh nghiệp  Nắm cách thức tổ chức cơng tác kế tốn Ngân hàng thương mại  Nắm phương pháp hạch...
 • 16
 • 173
 • 0

Kế toán chiết khấu thương mại.doc

Kế toán chiết khấu thương mại.doc

Kế toán

... khấu thương mại điều chỉnh giảm hóa đơn mua hàng lần tiếp sau - Các trường hơp chiết khấu thương mại hóa đơn bán hàng không coi chiết khấu thương mại; bên lập chứng từ thu chi tiền để hạch toán kế ... đơn giá giảm giá(đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại không hạch toán vào TK 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại Điểm 3, mục IV, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ... giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại không hạch toán vào tài khoản 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá khấu trừ chiết khấu thương mại Công ty xuất hoá đơn theo...
 • 4
 • 400
 • 4

Mô hình tổ chức kế toán Ngân hàng Thương mại trong điều kiện công nghệ hiện đại tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Lạc Trung.DOC

Mô hình tổ chức kế toán Ngân hàng Thương mại trong điều kiện công nghệ hiện đại tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Lạc Trung.DOC

Kế toán

... thống tài khoản kế toán ngân hàng Việt Nam với tài khoản kế toán ngân hàng Thế giới Cụ thể hội nghị kế toán diễn ngày 7/2003 có ý kiến hệ thống tài khoản kế toán Một tài khoản kế toán đợc đa bàn ... chẽ phòng ban phòng kế toán với phòng kinh doanh,phòng kế toán với phòng vi tính, phòng kế toán với phòng toán quốc tế,phòng kế toán với phòng kiểm soát nội Riêng phòng kế toán với đặc thù phong ... kế toán chi nhánh Lạc Trung áp dụng mô hình cửa với cấu tổ chức gồm: _Trởng phòng kế toán :Chức quản lý tổng hợp tất mặt phòng kế toán _ Phó phòng kế toán: Có chức hỗ trợ cho trởng phòng kế toán, ...
 • 84
 • 3,031
 • 28

Kế toán Ngân hàng thương mại

Kế toán Ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... Kế toán Ngân hàng - Lớp Kiểm toán Nhà nước Kế toán nghiệp vụ Ngân quỹ  Kế toán nghiệp vụ đối chiếu số liệu TM cuối ngày:  Nội dung: Bộ phận Quỹ phận Kế toán thực đối chiếu với để đảm ... thu Thẻ toán Thư tín dụng nội địa 17 Tài liệu Kế toán Ngân hàng - Lớp Kiểm toán Nhà nước Kế toán toán Séc   Khái niệm Một số quy định bản về séc        Các chủ thể ... Số vốn điều chuyển đến DC: Tài liệu Kế toán Ngân hàng - Lớp Kiểm toán Nhà nước Kế toán nghiệp vụ Ngân quỹ  Kế toán nghiệp vụ điều chuyển TM: Tại NH điều chuyển TM Tại NH nhận Đ/Chuyển...
 • 28
 • 750
 • 4

Giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... xử lý trước Về nguyên tắc, Lợi thương mại xem xét giảm giá trị đơn vị bù lại giá trị ghi sổ Bảng cân đối kế toán Xác định giảm giá trị Lợi thương mại theo Chuẩn mực kế toán Hồng Kông số 36 (HKAS ... tài từ 1/1/2005, yêu cầu xác định “Giá trị thu hồi” Lợi thương mại theo năm Giá trị thu hồi Lợi thương mại so sánh với giá trị ghi sổ Lợi thương mại để xác định chi phí giảm giá trị (nếu có) Giá ... phí giảm giá trị Lợi thương mại công ty áp dụng phương pháp giá trị hợp lý Như vậy, có nhiều khả công ty trì hoãn ghi nhận chi phí giảm giá trị Lợi thương mại làm cho lợi nhuận kế toán bị ghi cao...
 • 17
 • 466
 • 1

Thực trạng kế toán Trung tâm Thương mại Hà Nội

Thực trạng kế toán Trung tâm Thương mại Hà Nội

Kế toán

... THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 38 38 KẾ TOÁN BÁN HÀNG KẾ TOÁN TOÁN KẾ KẾ TOÁN THANH KHO THỦ QUỸ KẾ TOÁN ĐẶC ĐIỂM NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG CỦA TRUNG TÂM Trung tâm thương mại hà nội thưc ... với kế toán toán Bộ máy kế toán Trung Tâm Thương Mại Hà Nội khái quát theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ NỘI KẾ TOÁN TRƯỞNG PHẦN THỨ III THỰC TRẠNG KẾ ... TÁC KẾ TOÁN CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Hiện trung tâm thương mại hà nội vận dụng hình thức kế toán theo chế độ kế toán QĐ1141 - QĐ - CĐ ngày 1/11/1995 Bộ Tài quy định, hình thức kế toán...
 • 73
 • 186
 • 0

Báo cáo thực tập tại phòng kế tóan Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Báo cáo thực tập tại phòng kế tóan Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Kế toán

... Thanh Hương Lớp: Toán Kinh Tế 46 Báo cáo thực tập tổng hợp * Phòng kế toán -Kiểm tra, lập phiếu thu, chi hổ sơ cho vay phục vụ sản xuất, nông công thương nghiệp, tiêu dung -Thực toán liên ngân ... cách phục vụ chuyên nghiệp với mong muốn trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Ngân hàng bán lẻ đại đa Việt Nam SHB cam kết phục vụ khách hàng cách tận tâm, tất khách hàng, cổ đông ... Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiền thân Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái thành lập từ cuối năm 1993 với Nguyễn Thị Thanh Hương Lớp: Toán Kinh Tế 46 Báo cáo...
 • 22
 • 1,382
 • 14

Mô hình tổ chức kế toán Ngân hàng Thương mại trong điều kiện công nghệ hiện đại tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) Lạc Trung

Mô hình tổ chức kế toán Ngân hàng Thương mại trong điều kiện công nghệ hiện đại tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) Lạc Trung

Kế toán

... thống tài khoản kế toán ngân hàng Việt Nam với tài khoản kế toán ngân hàng Thế giới Cụ thể hội nghị kế toán diễn ngày 7/2003 có ý kiến hệ thống tài khoản kế toán Một tài khoản kế toán đợc đa bàn ... chẽ phòng ban phòng kế toán với phòng kinh doanh,phòng kế toán với phòng vi tính, phòng kế toán với phòng toán quốc tế,phòng kế toán với phòng kiểm soát nội Riêng phòng kế toán với đặc thù phong ... kế toán chi nhánh Lạc Trung áp dụng mô hình cửa với cấu tổ chức gồm: _Trởng phòng kế toán :Chức quản lý tổng hợp tất mặt phòng kế toán _ Phó phòng kế toán: Có chức hỗ trợ cho trởng phòng kế toán, ...
 • 86
 • 640
 • 10

Bàn về chế độ kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại

Bàn về chế độ kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại

Kế toán

... CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI, GIẢM GIÁ HÀNG BÁN VÀ HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 2.1 Một số khác biệt so với kế toán Mỹ 2.1.1 Kế toán chiết khấu thương mại (Trade discount) Kế toán Mỹ coi chiết khấu thương mại khoản ... thành tốt Đề án Sinh viên: Phan Thị Hồng Nhung – Kế toán 47C Đề án môn học Kế toán tài PHẦN 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VỀ KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI, GIẢM GIÁ HÀNG BÁN VÀ HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI ... đơn GTGT , kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp(33311) Sinh viên: Phan Thị Hồng Nhung – Kế toán 47C Đề án môn học Kế toán tài...
 • 32
 • 2,038
 • 1

ĐÁNH GIÁ HỆTHỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ HỆTHỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

Quản trị kinh doanh

... kế toán + Hệ thống kế toán sử dụng hình thức kế toán máy (Phần mềm kế toán Acsoft – Phần mềm Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ) + Chế độ kế toán áp dụng theo “Chế độ kế toán doanh nghiệp” ... tiền, chữ, ký duyệt Người lập Bộ phận sử dụng Kế toán toán Kế toán tài Ngân hàng Kế toán tài Mẫu ngân hàng Ngoại thương quy định Kế toán toán Kế toán tài MS 01 GTKT-2LN-01 Mẫu số 01-QĐ 15/2006/QĐ-BTC ... MÁY KẾ TOÁN Tên nhân viên Nhiệm vụ Võ Thị Thu Hương Phụ trách kế toán Đặng Thành Trí Kế toán toán Triệu Thị Ngọc Thảnh Thủ quỹ (Nguồn: Phòng Tài chính -Kế toán) - Hình thức tổ chức máy kế toán...
 • 73
 • 313
 • 7

Mô hình tổ chức kế toán ngân hàng thương mại trong điều kiện công nghệ hiện đại tại ngân hàng

Mô hình tổ chức kế toán ngân hàng thương mại trong điều kiện công nghệ hiện đại tại ngân hàng

Kế toán

... thống tài khoản kế toán ngân hàng Việt Nam với tài khoản kế toán ngân hàng Thế giới Cụ thể hội nghị kế toán diễn ngày 7/2003 có ý kiến hệ thống tài khoản kế toán Một tài khoản kế toán đợc đa bàn ... chẽ phòng ban phòng kế toán với phòng kinh doanh,phòng kế toán với phòng vi tính, phòng kế toán với phòng toán quốc tế,phòng kế toán với phòng kiểm soát nội Riêng phòng kế toán với đặc thù phong ... kế toán chi nhánh Lạc Trung áp dụng mô hình cửa với cấu tổ chức gồm: _Trởng phòng kế toán :Chức quản lý tổng hợp tất mặt phòng kế toán _ Phó phòng kế toán: Có chức hỗ trợ cho trởng phòng kế toán, ...
 • 84
 • 832
 • 3

Kế toán chiết khấu thương mại

Kế toán chiết khấu thương mại

Kế toán

... khấu thương mại điều chỉnh giảm hóa đơn mua hàng lần tiếp sau - Các trường hơp chiết khấu thương mại hóa đơn bán hàng không coi chiết khấu thương mại; bên lập chứng từ thu chi tiền để hạch toán kế ... đơn giá giảm giá(đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại không hạch toán vào TK 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại Điểm 3, mục IV, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ... giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại không hạch toán vào tài khoản 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá khấu trừ chiết khấu thương mại Công ty xuất hoá đơn theo...
 • 4
 • 203
 • 0

Kế toán Ngân hàng thương mại

Kế toán Ngân hàng thương mại

Ngân hàng - Tín dụng

... Sơ đồ tổ chức máy kế toán tập trung đồ máy kế toán Phòng kế toán chi nhánh Phòn g Kế toán H.O 24 r e l l o r t n o C Sơ đồ tổ chức máy kế toán điều kiện ứng dụng đồ máy kế toán kiện công nghệ ... thức kế toán Chứng từ ghi sổ Nội dung: Dựa vào chứng từ KTNH bảng chứng từ KTNH để hạch toán vào sổ sách kế toán 52 KẾ TOÁN PHÂN TÍCH VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hình thức kế toán áp dụng KTNH Hạch toán ... KTNH Các nguyên tắc yêu cầu với kế toán Tổ chức công tác kế toán đơn vị NH Tài khoản, hệ thống tài khoản KTNH Chứng từ kế toán Ngân hàng Kế toán chi tiết, Kế toán tổng hợp ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ...
 • 19
 • 471
 • 4

Kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán

... hạch toán lãi nghiệp vụ huy động vốn II Kế toán nghiệp vụ huy động vốn Kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi tiết kiệm Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán ... phải trả dồn tích chưa toán 10 Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Kết cấu tài khoản 388 Nội dung: Phản ánh chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kqkd nhiều kỳ kế toán việc phân bổ khoản ... liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Kết cấu tài khoản 431/434 Nội dung: Phản ánh giá trị GTCG phát hành theo mệnh giá việc toán GTCG đáo hạn kỳ Tài khoản 431/434 Thanh toán GTCG Mệnh giá GTCG...
 • 26
 • 280
 • 0

Xem thêm