kế hoạch vnen toán 6

Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Lý thuyết về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC

Kế toán

... giá trị thực hành kế hoạch kiểm toán Trong trờng hợp kiểm toán viên phải tiến hành tính toán lại số tiền chứng từ kế toán so sánh đối chiếu với chứng từ kế toán sổ sách kế toán có liên quan Từ ... hai chuẩn mực kiểm toán số 300 nêu rõ kiểm toán viên công ty kiểm toán cần lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán đợc tiến hành cách có hiệu Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đợc thực thông ... đoạn lập kế hoạch kiểm toán quy trình kiểm toán báo cáo tái Theo trình tự quy trình kiểm toán đợc trình bày qua sơ đồ số một, giai đoạn thực kế hoạch kiểm toán đợc thực sau giai đoạn lập kế hoạch...
 • 33
 • 2,784
 • 17

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.DOC

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.DOC

Kế toán

... II Lập kế hoạch kiểm toán quy trình kiểm toán Báo cáo tài Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán gồm bớc sau: Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán, lập kế hoạch chiến lợc, lập kế hoạch tổng quát thiết kế chơng ... lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài I.Khái quát lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.Lập kế hoạch kiểm toán qui trình kiểm toán Báo cáo tài 1.1.Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài Kiểm toán ... toán viên công tác quản lý đơn vị đợc kiểm toán Vai trò lập kế hoạch kiểm toán quy trình kiểm toán Báo cáo tài Lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán bớc công việc mà kiểm toán viên cần thực kiểm toán...
 • 84
 • 1,064
 • 9

lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính .DOC

lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính .DOC

Kế toán

... giá trị thực hành kế hoạch kiểm toán Trong trờng hợp kiểm toán viên phải tiến hành tính toán lại số tiền chứng từ kế toán so sánh đối chiếu với chứng từ kế toán sổ sách kế toán có liên quan Từ ... hai chuẩn mực kiểm toán số 300 nêu rõ kiểm toán viên công ty kiểm toán cần lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán đợc tiến hành cách có hiệu Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đợc thực thông ... đoạn lập kế hoạch kiểm toán quy trình kiểm toán báo cáo tái Theo trình tự quy trình kiểm toán đợc trình bày qua sơ đồ số một, giai đoạn thực kế hoạch kiểm toán đợc thực sau giai đoạn lập kế hoạch...
 • 33
 • 536
 • 1

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Kế toán

... kiểm toán viên thiếu hiểu biết mức chuẩn ngành kinh doanh đơn vị kiểm toán II Thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 18 Lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán tài - Lập kế hoạch kiểm toán ... tích sơ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Thủ tục phân tích sơ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Thủ tục phân tích sơ phải thực suốt thời gian lập kế hoạch kiểm toán để giúp kiểm toán viên tăng cường ... tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Những nguyên tắc xuyên suốt kiểm toán, đòi hỏi kiểm toán phải lập kế hoạch phù hợp để kiểm toán viên thu thập chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp làm...
 • 28
 • 815
 • 8

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Kế toán

... trình, kế hoạch, nhiệm vụ KTNN phải xây dựng thành chơng trình kế hoạch, gồm kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng kế hoạch hàng tuần Trong đó, việc xây dựng kế hoạch kế hoạch kiểm toán hàng ... ninh, quốc phòng 1.5 So sánh kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc với kế hoạch kiểm toán kiểm toán Giữa kế hoạch kiểm toán năm KTNN Kế hoạch kiểm toán kiểm toán có điểm khác quy mô, tính ... 1.5 So sánh kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc với kế hoạch kiểm toán kiểm toán Giữa kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc kế hoạch kiểm toán kiểm toán có điểm khác quy mô,...
 • 64
 • 468
 • 1

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Kế toán

... kế hoạch chiến lược cho nhóm ki ểm toán b) Kế hoạch kiểm toán tổng quát: Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300 : “ Kế hoạch kiểm toán , Kế hoạch kiểm toán tổng thể: Là việc cụ thể hoá kế hoạch ... ểm toán Thông thường việc lập kế hoạch kiểm toán bao gồm ba phận: - Chiến lược kiểm toán - Kế hoạch kiểm toán tổng quát - Kế hoạch kiểm toán cụ thể (chương trình kiểm toán) a) Chiến lược kiểm toán: ... kiểm toán quốc tế (IAS) số 300 “lập kế hoạch kiểm toán nêu rõ “Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán để đảm bảo kiểm toán tiến hành cách có hiệu quả” Kế hoạch kiểm toán...
 • 11
 • 359
 • 0

Hợp đồng kiểm toán mẫu VACPA , Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán

Hợp đồng kiểm toán mẫu VACPA , Thư gửi khách hàng về kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... hàng kế hoạch kiểm toán Thời gian dự kiến thực kiểm toán Chúng dự kiến tham gia chứng kiến kiểm tiền mặt, hàng tồn kho tài sản Công ty từ ngày 25/12/2010 đến 27/12/2010 Cuộc kiểm toán kết thúc ... thực kiểm toán Nếu Quý vị có câu hỏi gợi ý khác kế hoạch thực kiểm toán này, xin vui lòng liên hệ lại với Nếu Quý vị đồng ý với kế hoạch kiểm toán này, xin vui lòng ký xác nhận fax lại cho để ... Trần Văn A Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ABC Xác nhận Công ty CP Sản xuất Thương mại VAS: Tôi đồng ý với nội dung Kế hoạch kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán ABC cung cấp _ Họ Tên:...
 • 2
 • 1,868
 • 39

Kế hoạch kiểm toán, tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động

Kế hoạch kiểm toán, tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động

Kế toán - Kiểm toán

... gồm: Hệ thống kế toán DN áp dụng Có lập BCTC cho tập đoàn không; Các sách kế toán quan trọng DN áp dụng; Các thay đổi sách kế toán năm nay; Yêu cầu BCTC; Cấu trúc lập BCTC… 2.5 Kết kinh doanh ... Giám đốc Phó TGĐ Kế toán trưởng 3.2 Nhân kế toán Họ tên Chức vụ 3.3 Các thông tin hành khác Địa DN đơn vị liên quan (nếu có) Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) ... Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 Chủ tịch VACPA) A310 3/4 2.4 Hiểu biết hệ thống kế toán áp dụng Bao...
 • 4
 • 1,305
 • 12

Tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... lập kế hoạch (Các rủi ro phát tổng hợp trình lập kế hoạch kiểm toán phần A thực kiểm tra hệ thống KSNB phần C) Các rủi ro trọng yếu Ảnh hưởng tới khoản mục BCTC Mô tả rủi ro Thủ tục kiểm toán KẾT ... kiểm toán lập kế hoạch cách thích hợp, qua đưa xem xét đầy đủ đánh giá tầm quan trọng yếu tố rủi ro xác định, bao gồm yếu tố rủi ro gian lận, qua phê duyệt cho tiến hành công việc KH, lập kế hoạch ... viên nhóm kiểm toán đọc, thảo luận nắm vững nội dung Kế hoạch kiểm toán Chức danh Họ tên Chữ ký Ngày/tháng Thành viên BGĐ phụ trách KT Người soát xét công việc KSCL Chủ nhiệm kiểm toán KTV chính/Trưởng...
 • 2
 • 993
 • 18

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc.doc

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc.doc

Kế toán

... 1, 062 ,0 36, 385 66 3,175,430 71,792,4 06 34,811 ,68 7 228, 765 ,500 170,095,455 23,000,000 540,803 ,61 5 473 ,64 7,839 13,980,719 18,334,357 67 ,155,7 76 1 ,60 2,840,000 18,334,357 90,1 26, 763 815,143,132 569 ,7 26, 462 ... trình bày tổ chức máy kế toán Công ty Vạn Niên Sơ đồ 3.4 : Tổ chức máy kế toán Công ty Vạn Niên Kế toán trưởng Kế toán Hàng tồn kho Kế toán Tiền mặt Kế toán Công nợ Thủ quỹ Kế toán tổng hợp Đặc ... 1 ,60 2,840,000 18,334,357 90,1 26, 763 815,143,132 569 ,7 26, 462 245,4 16, 670 787 ,69 6, 868 787 ,69 6, 868 31,299,251 31,299,251 1 ,60 2,840,000 90,1 26, 763 NGUỒN VỐN A - Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài...
 • 81
 • 533
 • 1

Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.DOC

Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.DOC

Kế toán

... đối kế toán (hoặc Báo cáo Kết kinh doanh) Vì số lợng khoản mục Bảng Cân đối kế toán Báo cáo Kết kinh doanh, hầu hết thể thức kiểm toán tập trung vào Bảng Cân đối kế toán nên hầu hết kiểm toán, ... Điều giúp kiểm toán viên lựa chọn đợc thủ tục kiểm toán, kết hợp thủ tục kiểm toán với giảm đợc rủi ro kiểm toán đến mức chấp nhận đợc 2.Đánh giá trọng yếu giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Việc đánh ... chất lợng kiểm toán 2.Rủi ro kiểm toán Rủi ro kiểm toán khả tồn sai sót trọng yếu sau kiểm toán viên thực tất thủ tục kiểm toán cần thiết đa ý kiến chấp nhận Khi lập kế hoạch kiểm toán cho hợp...
 • 79
 • 430
 • 5

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính Tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.DOC

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính Tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.DOC

Kế toán

... dung lập kế hoạch kiểm toán Kế hoạch kiểm toán bao gồm ba phận: Kế hoạch chiến lợc, kế hoạch kiểm toán tổng thể, kế hoạch kiểm toán cụ thể (chơng trình kiểm toán) Lập kế hoạch kiểm toán Chuyên ... kế hoạch kiểm toán tổng thể Lập kế hoạch kiểm toán (bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng thể chơng trình kiểm toán) gồm sáu bớc công việc nh sau: Sơ đồ 1.2: Lập kế hoạch thiết kế phơng pháp kiểm toán ... lập kế hoạch kiểm toán công ty dịch vị t vấn tài kế Toán kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Hờng - Kiểm toán 41 Phần I Những vấn đề lý luận lập kế hoạch kiểm toán Báo...
 • 126
 • 375
 • 0

Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán VN.DOC

Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán VN.DOC

Kế toán

... 300, lập kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chơng trình kiểm toán cần đợc sửa đổi lại, cần, suốt qúa trình kiểm toán Việc lập kế hoạch kiểm toán phải mang tính liên tục suốt kiểm toán có sửa ... thực kiểm toán) Sơ đồ - Các bớc thực kiểm toán Bớc Công việc thực trớc kiểm toán Bớc Lập kế hoạch tổng quát Bớc Lập kế hoạch cụ thể Bớc Thực kế hoạch kiểm toán Bớc Kết thúc công việc kiểm toán lập ... sinh phạm vị tổ chức Hệ thống kế toán bao gồm hệ thống chứng từ kế hoạch luân chuyển chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống kế toán hệ thống báo cáo kế toán, qúa trình lập luân chuyển...
 • 102
 • 328
 • 2

Quy trình tìm hiểu khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Ernst & Young

Quy trình tìm hiểu khách hàng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Ernst & Young

Kế toán - Kiểm toán

... mục tiêu quản lý kế hoạch chiến lược 2.2.1.1.5 Tìm hiểu cách ban lãnh đạo quản lý giám sát hoạt động tài 2.2.1.1 .6 Nhận diện tìm hiểu rủi ro trọng yếu đòi hỏi cân nhắc kiểm toán viên 2.2.1.2 ... luật nhân tố bên khác 1.2.2.2.2 Tìm hiểu chung khách hàng 1.2.2.2.3 Tìm hiểu mục tiêu quản lý kế hoạch chiến lược 1.2.2.2.4 Xem xét lại hoạt động tài khách hàng 1.2.2.2.5 Hệ thống kiểm soát nội ... Cấu trúc tập đoàn, quyền sở hữu, vị tài địa lý c Những sản phẩm dịch vụ cung cấp d Chính sách kế toán e Quá trình mua lý f Tìm hiểu cách ban Giám Đốc quản lý doanh nghiệp 2.2.1.1.2 Tìm hiểu tình...
 • 4
 • 935
 • 13

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

Kế toán

... đợc kết luận cuối lập báo cáo kiểm toán 1.2 vai trò yêu cầu lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.2.1 Vai trò ý nghĩa lập kế hoạch kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn kiểm toán, ... duyệt thông báo kế hoạch chiến lợc cho nhóm kiểm toán Căn vào kế hoạch chiến lợc đợc phê duyệt, trởng nhóm kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán tổng thể chơng trình kiểm toán 1.3.2 Lập kế hoạch tổng thể ... (04) 767 065 7 767 066 6 Fax: (04) 767 0555 Các dịch vụ chuyên ngành AFC cung cấp Kiểm toán độc lập - Kiểm toán Báo cáo tài - Kiểm toán Báo cáo toán vốn đầu t xây dựng hoàn thành - Kiểm toán Dự...
 • 96
 • 469
 • 1

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện

Kế toán

... B 2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Sau ký kết hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Kế hoạch kiểm toán tổng thể đợc lập trởng nhóm kiểm toán ngời có ... kế hoạch kiểm toán giúp kiểm toán viên phối hợp hiệu với để công ty kiểm toán tránh xảy bất đồng khách hàng 1.2 Trình tự lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán báo cáo tài 1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán ... kiểm toán Báo cáo tài Giai đoạn I Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn II Thực kế hoạch kiểm toán Giai đoạn III Hoàn thành kiểm toán công bố báo cáo kiểm Kế hoạch kiểm toán trình...
 • 82
 • 256
 • 0

Lập kế hoạch kiểm toán

Lập kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... tình hình tài Các mục tiêu kiểm toán phục vụ cho công việc thiết lập kế hoạch kiểm toán, chương trình kiểm toán, giúp cho kiểm toán viên thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết, thu thập chứng ... khoản (TK 1 36 TK 3 36) phải cấn trừ không xuất báo cáo tài Nếu đến 31/12 kế toán thấy số dư TK 1 36 10 triệu, số dư bên có TK 3 36 triệu nên xử lý bút toán sau: Ghi vào ngày 1/1/2001 1 36 2 1388 Ghi vào ... doanh thu bất thường 16 Ví dụ 16: không ghi bút toán kết chuyển từ nợ dài hạn (TK 341) sang nợ dài hạn đến hạn trả(TK 315) khoản nợ đóù đáo hạn Việc không ghi bút toán làm tỷ số toán thời không xác,...
 • 36
 • 232
 • 0

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Kế toán

... mực Kiểm toán Việt Nam số 300 Kế hoạch kiểm toán tổng thể việc cụ thể hóa kế hoạch chiến lược phương pháp tiếp cận chi tiết nội Nghiêm Diệu Oanh Lớp: Kiểm toán 46B Luận văn tốt nghiệp 26 dung, ... (E&Y) 137 ,63 8 31 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 133,5 86 44 Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (VACO) 81,599 26 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) 59,9 16 39 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn ... (Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400) 1.4 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.4.1 Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Theo...
 • 152
 • 689
 • 12

Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA

Hoàn thiện qui trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn DCPA

Kế toán

... BÁN Danh mục số dư khoản phải trả Kế toán Kế toán 1/03/2007 1/03/2007 người bán Phân tích khoản phải trả người Kế toán 1/03/2007 Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán 1/03/2007 1/03/2007 1/03/2007 ... Kế toán trưởng VP Hà Nội Kế toán Chi nhánh Hưng Yên Kế toán Chi nhánh Hải Dương Kế toán Chi nhánh Buôn Mê Thuật Kế toán Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức công tác kế ... quát quy trình lập kế hoạch báo cáo tài DCPA 1.1 Vai trò lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài Chuẩn mực Kiểm toán Viật Nam số 300 - kế hoạch kiểm toán quy định: “ Kế hoạch kiểm toán phải lập thích...
 • 95
 • 269
 • 0

Xem thêm