kĩ sư điện tự động

Giáo án điện tử tiểu học môn tiếng anh: Đề thi olympic tiếng Anh lớp 4 potx

Giáo án điện tử tiểu học môn tiếng anh: Đề thi olympic tiếng Anh lớp 4 potx

Mầm non - Tiểu học

... vào ô trống miếng ghép có chứa hình sách đánh vào số 1, ta cặp thứ 1-book 1-hình sách Làm tương tự đủ 10 cặp Để làm bạn bấm vào chữ làm Làm 2 vase waste basket guitar glass park 61 spoon 17 duck...
  • 16
  • 558
  • 4

Hướng dẫn chấm Môn Tiếng Anh (đề thi GVG huyện năm 2011)

Hướng dẫn chấm Môn Tiếng Anh (đề thi GVG huyện năm 2011)

Toán học

... hoạt động dạy học này, học sinh đóng vai trò ng dy hc theo cp chủ thể trình dạy học, GV ngời tổ chức hớng dẫn hoạt động học tập học sinh (0,25 điểm) (Pairwork) - Hoạt động hình thức học sinh tự ... points) Câu 86: Chuẩn kiến thức, kỹ Chơng trình môn học là: - Các yêu cầu bản, tối thiểu kiến thức, môn học mà học sinh cần phải đạt đợc sau đơn vị kiến thức (mỗi bài, chủ đề, chủ điểm, mô đun) ... phát vấn, đặt câu hỏi học sinh trả lời câu hỏi giải đáp Đợc (0,25 điểm) vấn đề mà GV tập đề Hoạt động thờng đợc sử dụng tập nói, đọc hiểu nghe hiểu có câu hỏi/trả lời (0,5 điểm) Câu 88: 0,5 điểm...
  • 4
  • 115
  • 0

đề luyện thiđại học tiếng anh, đề thi số 17

đề luyện thiđại học tiếng anh, đề thi số 17

Ngoại Ngữ

... paint yesterday c She had her house painting yesterday d She had her house painted yesterday Đọc đoạn văn sau chọn phương án ( a b, c, d) cho chỗ trống: Revising for exams is not as easy as ... was signed yesterday d The agreement which was signed yesterday ended six- month negotiation Đọc đoạn văn sau chọn phương án ( a b, c, d) cho chỗ câu: The main topic of last week’s meeting was ... possible d police 74 a waste b vast c Broadcast d nasty 75 a emission b poison c miss d boss Đọc đoạn văn sau chọn phương án ( a b, c, d) cho chỗ câu: Scientists claim that air pollution causes...
  • 11
  • 74
  • 0

Xem thêm