hoạt động sản xuất kinh doanh

Cơ sở lý thuyết về hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.doc.DOC

Cơ sở lý thuyết về hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.doc.DOC

Kế toán

... hệ tài sản cố định đang dùng vào sản xuất kinh doanh và dùng ngoài sản xuất kinh doanh thì tài sản cố định dùng vào sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn và xu hớng tăng lên, còn tài sản dùng ... trình kinh doanh. Phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phân tích đợc các chỉ tiêu trên cần phải dựa vào các căn cứ sau đây: - Dựa vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ... ánh quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác ta cũng sẽ nghiên cứu sự biến động của các chỉ tiêu tức là ta xem trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa qua của doanh nghiệp...
 • 51
 • 2,595
 • 22

Hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty thương mại dịch vụ (INTIMEX). Thực trạng và biện pháp phát triển.doc.DOC

Hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty thương mại dịch vụ (INTIMEX). Thực trạng và biện pháp phát triển.doc.DOC

Kế toán

... chức3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Là một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp, công ty INTIMEX đợc tổ chức hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực nh xuất khẩu hàng hoá dịch vụ và kinh doanh bán hàng ... cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chơng baGiải pháp nâng cao kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX.I/ chiến lợc kinh doanh của công ... thành phần kinh tế đó là kinh tế quốc doanh. Các doanh nghiệp không hoạt động vì lợi ích kinh tế mà mọi hoạt động kinh doanh đều là làm cho Nhà nớc và Nhà nớc trả tiền công. Do đó các doanh nghiệp...
 • 40
 • 666
 • 10

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005.doc.DOC

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005.doc.DOC

Kế toán

... nguồn vốn lu động ảnh hởng đến biến động của doanh thu:Nguồn vốn lu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động và vốn lu động. Trong sản xuất kinh doanh vốn lu động luôn vận động không ... quả sản xuất kinh doanh tối u.112.2. Tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh tác động đến biến động của doanh thu:2.2.1. Tình hình sử dụng nguồn vốn cố định ảnh hởng đến biến động của doanh ... đến biến động của doanh thu:Tiền lơng là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất sự tác động của tiền lơng đến kết quả hoạt động kinh doanh là tơng đối lớn. Một mặt, tiền l-ơng là động lực...
 • 72
 • 1,352
 • 8

Thực trạng và giải pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải.doc.DOC

Thực trạng và giải pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải.doc.DOC

Kế toán

... ta thấy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không có những biến động lớn, thể hiện sự ổn định và có nhịp độ tăng trởng trung bình trong hoạt động sản xuất kinh doanh :- Năng lực ... trờng tốt nhất cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .- Chất lợng phục vụ: Đây là nhân tố đẩm bảo thành công cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong điều kiện ... ty, Giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm trớc Tổng Công ty và Nhà nớc về hoạt động của Công ty mình. Hai Phó giám đốc vận doanh và nội chính giúp đỡ...
 • 31
 • 827
 • 6

thực trạng của Nhà máy trong giai đoạn hiện nay và những năm gần đây về tổ chức quản lý, về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy.doc.DOC

thực trạng của Nhà máy trong giai đoạn hiện nay và những năm gần đây về tổ chức quản lý, về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy.doc.DOC

Kế toán

... chức quản lý, về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Do điều kiện không cho phép nên tôi chỉ khảo sát đợc một số lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, không tìm hiểu hết đợc ... lao động, tiền lơng: 2.1. Cơ cấu lao động hiện nay của Nhà máy: Lao động là một trong 3 yếu tố của quá trình sản xuất, thiếu lao động thì sẽ không sản xuất đợc. Để cho mọi hoạt động sản xuất ... nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2002, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt 230,95% so với cùng kỳ năm trớc. 5.2. Chi phí kinh doanh, giá thành và biện pháp hạ giá thành sản phẩm:...
 • 50
 • 846
 • 1

Báo cáo đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty in Thương mại.DOC

Báo cáo đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty in Thương mại.DOC

Kế toán

... sản xuất sản phẩm ở Công ty in Thơng mại đợc biểu diễn qua sơ đồ sau: Quy trình sản xuất sản phẩm Công ty in Thơng mạiIII. Đặc điểm tổ chức quản lý.Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ... tính toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất từ đó phân loại, xử lý tổng hợp số liệu, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin ... kế toán hoạt động bắt nhịp phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng đợc yêu cầu của công tác quản lý.Công ty thực hiện trả lơng theo sản phẩm đối với công nhân trực tiếp sản xuất nên...
 • 21
 • 1,157
 • 3

Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của CTCP bánh kẹo Hải Châu.DOC

Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của CTCP bánh kẹo Hải Châu.DOC

Kế toán

... Hải Châu, bao gồm: + Sản xuấtkinh doanh các sản phẩm bánh kẹo các loại. + Sản xuấtkinh doanh các sản phẩm bột gia vị các loại. + Sản xuấtkinh doanh các sản phẩm nước uống có cồn ... quyết định quy mô của một doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc tạo ra một nguồn vốn để bảo đảm cho việc sản xuất kinh doanh được ổn định là rất ... cồn không còn kinh doanh nữa như rượu, bia, ). + Sản xuấtkinh doanh các sản phẩm mỳ ăn liền (trước đây). + Kinh doanh vật tư nguyên liệu bao bì ngành công nghiệp thực phẩm. + Xuất khẩu trực...
 • 46
 • 445
 • 1

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hà Nội Chinghai.DOC

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hà Nội Chinghai.DOC

Kế toán

... sinh viên chuyên nghành Kế toán tổng hợp, việc nắm bắt đợc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh công tác kế toán tại doanh nghiệp là một yêu cầu quan trọng giúp cho em có thể ... mô hiện tại của công ty cũng nh đặc điểm riêng có của một doanh nghiệp sản xuất quạt và động cơ quạt điện. 3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2001 và những năm sau đó.Để duy trì sự phát triển ... bộ phận mình phụ trách.Công ty có hai phân xởng sản xuất là phân xởng lắp ráp và phân xởng cơ khí.7Phần I: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hà Nội ChinghaiI- Lịch sử hình...
 • 20
 • 1,478
 • 5

Đặc điểm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tân Hoàng anh.DOC

Đặc điểm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tân Hoàng anh.DOC

Kế toán

... hình doanh thu của Công ty : 15VI/ Phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tân Hoàng Anh trong ba năm 2002 ữ 2004 : 1/Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ... song do chu kỳ sản xuất sản phẩm yếu nên việc sản xuất chỉ diễn ra trong một phân xởng: Qui trình sản xuất sản phẩm chủ yếu của từng phân xởng : Phân x ởng 1 : Qui trình sản xuất màng mỏng ... tích tình hình hoạt động sản xuất năm 2003 của công ty : Sau một thời gian hoạt động với những điều chỉnh về phơng pháp quản lý hoạt động phù hợp với xu hớng phát triển của nền kinh tế. Năm 2003...
 • 19
 • 6,680
 • 18

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHHOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ 12.DOC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ 12.DOC

Kế toán

... ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHHOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120.1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 25 doanh, Phòng tổ chức lao động sẽ tiến hành ... tế thị trường, bước đầu ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển. Điều đó được thể hiện qua hai bảng sau: Bảng 2: Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Cơ khí 120 từ ... hướng của phòng Tổ chức lao động đó là hoàn thiện lại công tác tuyển dụng. Căn cứ vào nhu cầu của hoạt động sản xuất, của quá trình sản xuất kinh 30các loại sản phẩm nhỏ như bu lông, các...
 • 32
 • 635
 • 6

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06.DOC

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06.DOC

Kế toán

... chi phí sản xuất chung.14hiệu quả từng phần và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Mặt khác, phải phù hợp với đặc điểm của sản xuất xây lắp.Tác động của đặc điểm sản xuất xây ... hàng5.Chi phí quản lý doanh nghiệp6.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-21-22 )7. Th nhập hoạt động tài chính8.Chi phí hoạt động tài chính9.Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính ... về quy mô sản xuất, hình thức quản lý nhng đều là những tổ chức hạch toán kinh tế có chức năng nhận thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp...
 • 23
 • 1,073
 • 2

Phương hướng và một số biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà.DOC

Phương hướng và một số biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà.DOC

Kế toán

... thống đại lý.2. Các loại hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1. Hoạt động chính của phòng kinh doanh Theo sơ đồ 1 ở phần trớc đã trình bày, ta tháy rằng phòng kinh doanh gồm có các bộ phận sau ... trình hoạt động kinh doanh của Công ty.Chơng III : Phơng hớng và một số biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà.bộ phận hành chính của phòng kinh doanh ... trực tiếp chỉ đạo phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh có chức năng : + lập kế hoạch sản xuất kinh doanh + điều độ sản xuất và lập kế hoạch + cung ứng vật t sản xuất, cân đối kế hoạch thu...
 • 36
 • 759
 • 10

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giầy Thuỵ Khuê.doc

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giầy Thuỵ Khuê.doc

Kế toán

... xuất khẩu sản phẩm tại công ty giầy Thuỵ Khuê ta thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tập trung gần 90%dành cho xuất khẩu chỉ có 10% dành cho nội địa .Hoạt động sản xuấtxuất ... thủ cạnh tranh Là một doanh nghiệp sả xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng ,hơn nữa là một doanh nghiệp trẻ mới đợc thành lập với nhiệm vụ đặc thù là sản xuất kinh doanh giầy dép ,một ... trờng Hoạt động cuả công ty nh sau: Thị trờng xuất khẩu chính của công ty: Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất khinh doanh có ý nghĩa sống còn đối với doanh...
 • 25
 • 754
 • 4

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP.DOC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP.DOC

Kế toán

... trường kinh doanh của xí nghiệp. 27 II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP. 28 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp. 28 2. Đánh giá kết quả của các hoạt ... tài sản chung của xí nghiệp.- Phòng kế toán - tài vụ: được thành lập với chức năng hạch toán kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh ... Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 12 3.1 Ngành nghề kinh doanh 12 3.2 Đặc điểm về các yếu tố đầu vào 13 3.3 Đặc điểm quá trình sản xuất. 23 3.4 Thị trường kinh doanh 26...
 • 37
 • 677
 • 3

Thực trạng hoạt động sản xuấtkinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua.DOC

Thực trạng hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua.DOC

Kế toán

... trạng hoạt động sản xuấtkinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua :1./ Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ... trạng hoạt động sản xuấtkinh doanh của Tổng công ty cổ phần Dệt Nam Định trong những năm qua : 14 1./ Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua 14 2./ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh ... Dệt May, sản xuất công nghiệp may, đầu tư và kinh doanh bất động sản, kinh doanh xuất nhập khẩu là các lĩnh vực then chốt và sẽ đẩy mạnh sản xuất công nghiệp để tăng dần tỷ trọng sản xuất công...
 • 29
 • 550
 • 1

Xem thêm